Auteurs- en sprekersregister betreffende "De Gucht Jean-Jacques" (Legislatuur 2010-2014)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Belgische luchthavens - Noodlandingen - Voorzorgslandingen - Kerosinedumping - "Near miss" - Aantallen (5-8626)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-8626
BraziliŽ, Rusland, India, China en Zuid-Afrika (BRICS) - Oprichting van een eigen internationale ontwikkelingsbank - Wereldbank (5-8657)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-8657
Buitenlandse voertuigen en bestuurders - Verkeersinbreuken op Belgische wegen (5-9176)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-9176
De Belgische en internationale strategie ten aanzien van het Syrische conflict (5-10457)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-10457
De Belgische houding na de verkiezingsoverwinning van Uhuru Kenyatta in Kenia (President die door het Internationaal Strafhof in staat van beschuldiging is gesteld) (5-3287)      
  Vraag om uitleg van de heer Jean-Jacques De Gucht aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-224 COM
p. 17-19 5-224 COM p. 17-19 (PDF)
De Centraal-Afrikaanse Republiek (5-9145)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-9145
De aankoop van Amerikaanse drones door Frankrijk en de positie van BelgiŽ binnen het Europese project (5-9458)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer De Crem, vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-9458
De erbarmelijke staat van het Koninklijk Conservatorium Brussel (5-3353)      
  Vraag om uitleg van de heer Jean-Jacques De Gucht aan de heer Servais Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
5-215 COM
p. 4-8 5-215 COM p. 4-8 (PDF)
De herbestemming van de voormalige rijkswachtkazerne te Elsene (Verhuizing van de federale politie van de kazerne naar het centrum van Brussel - Uitbreiding van VUB en ULB) (5-3528)      
  Vraag om uitleg van de heer Jean-Jacques De Gucht aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-229 COM
p. 5-6 5-229 COM p. 5-6 (PDF)
De herbestemming van de voormalige rijkswachtkazerne te Elsene (na de verhuizing van de politiediensten - Interesse van de universiteiten VUB en ULB) (5-3523)      
  Vraag om uitleg van de heer Jean-Jacques De Gucht aan de heer Servais Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatsstecretairs voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
5-234 COM
p. 4-6 5-234 COM p. 4-6 (PDF)
De onderhandelingen tussen het Syrische regime en de Syrische oppositie in GenŤve (5-1272)      
  Mondelinge vraag van de heer Jean-Jacques De Gucht aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-137
p. 9-12 5-137 p. 9-12 (PDF)
De roep om democratie door de Egyptische burger (Militaire interventie dat een einde maakt aan het regime van president Morsi van de Moslimbroederschap) (5-1098)      
  Mondelinge vraag van de heer Jean-Jacques De Gucht aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-111
p. 23-26 5-111 p. 23-26 (PDF)
De situatie in SyriŽ en de humanitaire hulp (Discrepantie tussen de hulp die bij de rebellen belandt en de hulp aan gebieden onder de controle van het Assad-regime) (5-3286)      
  Vraag om uitleg van de heer Jean-Jacques De Gucht aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-224 COM
p. 9-17 5-224 COM p. 9-17 (PDF)
De situatie in SyriŽ en de vluchtelingenstroom (5-9189)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-9189
De situatie in SyriŽ en het leveren van defensieve wapens (Versoepeling van het wapenembargo) (5-3288)      
  Vraag om uitleg van de heer Jean-Jacques De Gucht aan de heer Pieter De Crem, vice-eerste minister en minister van Landsverdediging en aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-224 COM
p. 9-17 5-224 COM p. 9-17 (PDF)
De wenselijkheid om een zogenaamd derde geslacht toe te laten (5-10438)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-10438
Democratische Republiek Congo - Onderzoek Europese Rekenkamer - Ontwikkelingshulp - EfficiŽntie - REJUSCO-programma (5-10051)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-10051
Democratische Republiek Congo - Onderzoek Europese Rekenkamer - Ontwikkelingshulp - EfficiŽntie - REJUSCO-programma (5-10052)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-10052
Democratische Republiek Congo - Ontwikkelingshulp - Europese Rekenkamer - Risico op corruptie - Maatregelen (5-10053)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-10053
Democratische Republiek Congo - Ontwikkelingshulp - Europese Rekenkamer - Risico op corruptie - Maatregelen (5-10054)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-10054
Democratische Republiek Congo - Ontwikkelingshulp - Onderzoek Europese Rekenkamer - Donor gedreven dynamiek - Ingreep bij problemen - Bijsturing (5-10049)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-10049
Democratische Republiek Congo - Ontwikkelingshulp - Onderzoek Europese Rekenkamer - Donor gedreven dynamiek - Ingreep bij problemen - Bijsturing (5-10050)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-10050
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 2010)      
  de heer Jean-Jacques De Gucht, senator aangewezen door het Vlaams Parlement
5-87
p. 9 5-87 p. 9 (PDF)
Erediensten - Begroting - Uitgaven (5-8000)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-8000
Het Belgische militaire engagement in Mali en mogelijke gijzelingen (5-9140)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-9140
Het gebruik van chemische wapens in SyriŽ (5-10456)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-10456
Het medisch "opsporen" van homoseksuele buitenlanders door Bahrein, Qatar, Koeweit, Oman, Saoedi-ArabiŽ en de Verenigde Arabische Emiraten (5-1127)      
  Mondelinge vraag van de heer Jean-Jacques De Gucht aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-118
p. 9-11 5-118 p. 9-11 (PDF)
Het ontbreken van een reisadvies voor de Democratische Volksrepubliek Korea (5-9147)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-9147
Het onveiligheidsgevoel bij treinreizigers (5-9208)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-9208
Het promoten van de federale diplomatie via digitale platformen (5-9150)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-9150
Het uitblijven van het koninklijk besluit om een honorarium toe te kennen aan de arts die een advies verstrekt bij euthanasie (5-848)      
  Mondelinge vraag van de heer Jean-Jacques De Gucht aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-91
p. 9-10 5-91 p. 9-10 (PDF)
Het verhoogd terreuralarm (in BelgiŽ en Mali - Na het inzetten van Belgische troepen in Mali - Jongeren die bij ons geronseld worden om in SyriŽ te vechten) (5-919)      
  Mondelinge vraag van de heer Jean-Jacques De Gucht aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-96
p. 27-31 5-96 p. 27-31 (PDF)
In het buitenland gedwongen huwelijken - Aantallen - Maatregelen (5-9783)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-9783
Midden-Oosten - Wapenleveringen - Wapenembargo - Wapenvergunningen (5-8650)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-8650
Politievoertuigen die uitgerust zijn met camera's die nummerplaten herkennen (5-9463)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-9463
Risicolijnen NMBS - Lijn Brussel-Denderleeuw- Aalst - Maatregelen - Samenwerking met de lokale besturen (5-8701)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-8701
SIS-kaart - Integratie in de elektronische identiteitskaart (5-8133)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-8133
Twee omstreden wetten in Rusland (Bestraffing van godslastering en van het verspreiden van homoseksuele propaganda - Mensenrechten) (5-1055)      
  Mondelinge vraag van de heer Jean-Jacques De Gucht aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-107
p. 20-22 5-107 p. 20-22 (PDF)
Voorstel tot aanvulling van artikel 23.4 van het Reglement van de Senaat, wat de vervanging in commissies betreft (5-2072)      
  Voorstel van de dames Martine Taelman en Nele Lijnen en de heren Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Guido De Padt en Yoeri Vastersavendts
5-2072/1
p. 1 5-2072/1 p. 1 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 23 van de Grondwet, teneinde het aan te vullen met een bijkomend grondrecht, namelijk het recht op toegang tot het internet (5-2074)      
  Voorstel van de dames Martine Taelman en Nele Lijnen en de heren Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Guido De Padt en Yoeri Vastersavendts
5-2074/1
p. 1 5-2074/1 p. 1 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 23, derde lid, van de Grondwet, teneinde het aan te vullen met een 6į, ter vrijwaring van de vrijheid van handel en nijverheid (Vrijheid van ondernemen, van handel en van nijverheid) (5-2058)      
  Voorstel van de dames Martine Taelman en Nele Lijnen en de heren Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Guido De Padt en Yoeri Vastersavendts
5-2058/1
p. 1 5-2058/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 49, ß 1, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (Voordracht kandidaat-regeringsleden van de Gemeenschaps- of gewestregeringen : constitutieve autonomie ; bevoegdheid regionale parlementen) (5-1963)      
  Voorstel van de heren Jean-Jacques De Gucht en Bert Anciaux en mevrouw Martine Taelman
5-1963/1
p. 1-4 5-1963/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende Mali (De oorlog in Mali : humanitaire gevolgen en impact op de wederopbouw van het land) (5-2017)      
  Amendementen nrs 6 tot 13, 26 en 27 van de heer Jean-Jacques De Gucht c.s.
5-2017/2
p. 2-5 5-2017/2 p. 2-5 (PDF)
  5-2017/2
p. 9 5-2017/2 p. 9 (PDF)
  Bespreking
5-113
p. 25-32 5-113 p. 25-32 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de aanhoudende protesten in Turkije (5-2163)      
  Voorstel van de heren Yoeri Vastersavendts, Johan Verstreken, Bert Anciaux en Jean-Jacques De Gucht
5-2163/1
p. 1-6 5-2163/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de mogelijk negatieve effecten die kunnen voortkomen uit de verbinding van internet en 3D-printing (Verspreiding van en toegang tot wapens) (5-2199)      
  Voorstel van de heer Jean-Jacques De Gucht en mevrouw Martine Taelman
5-2199/1
p. 1-4 5-2199/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de toestand van de mensenrechten in Columbia (5-1833)      
  Amendementen nrs 13 tot 34 van de heren Jean-Jacques De Gucht en Yoeri Vastersavendts
5-1833/2
p. 5-18 5-1833/2 p. 5-18 (PDF)
  Bespreking
5-114
p. 67-74 5-114 p. 67-74 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de toestand van de vrije meningsuiting en de mensenrechten in de Russische Federatie (5-2337)      
  Voorstel van de heren Bert Anciaux, Benoit Hellings, Jean-Jacques De Gucht, Johan Verstreken, Karl Vanlouwe en Jan Roegiers en de dames Marie Arena, Mieke Vogels en Vanessa Matz
5-2337/1
p. 1-11 5-2337/1 p. 1-11 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de verspreiding van Belgische wapens in internationale conflicten (Vraag aan de regering om contact op te nemen met de gewestregeringen om zo te komen tot een betere coŲrdinatie van het federale buitenlandse beleid en het wapenexportbeleid van de gewesten - Onderzoek naar de verspreiding van Belgische wapens en het gebruik ervan in conflictgebieden - Steun aan initiatieven in landen of regio's die streven naar het traceren en inzamelen van wapens in conflictgebieden - Harmonisering op Europees niveau van het beleid inzake wapenexport) (5-2358)      
  Voorstel van de heren Jean-Jacques De Gucht en Yoeri Vastersavendts en mevrouw Nele Lijnen
5-2358/1
p. 1-12 5-2358/1 p. 1-12 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de voorbereiding van de verkiezingen van 2015 in Burundi (5-1911)      
  Amendementen nrs 5 en 6 van de heer Jean-Jacques De Gucht c.s.
5-1911/2
p. 4-5 5-1911/2 p. 4-5 (PDF)
  Verslag van de heer Jean-Jacques De Gucht en mevrouw Sabine Vermeulen
5-1911/3
p. 1-10 5-1911/3 p. 1-10 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het ethisch verantwoord gebruik van war drones en het aanmoedigen van een internationaal wetgevend kader (5-2281)      
  Voorstel van de heren Jean-Jacques De Gucht, Bert Anciaux en Yoeri Vastersavendts
5-2281/1
p. 1-10 5-2281/1 p. 1-10 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het gebrek aan vrede en veiligheid in Congo en de ondersteuning van de democratische ontwikkeling in het land (5-2166)      
  Voorstel van de heren Jean-Jacques De Gucht, Armand De Decker, Johan Verstreken, Bert Anciaux, Bertin Mampaka Mankamba en Yoeri Vastersavendts en mevrouw Marie Arena
5-2166/1
p. 1-16 5-2166/1 p. 1-16 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het implementeren van de informatie van de LEIFkaart op de SIS-kaart en/of elektronische identiteitskaart (Wilsverklaringen met betrekking tot het levenseinde) (5-2472)      
  Voorstel van de heren Jean-Jacques De Gucht, Philippe Mahoux en Alain Courtois en mevrouw Leona DetiŤge
5-2472/1
p. 1-3 5-2472/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het stimuleren van het Europa van de Defensie voor de Europese Top van 19 en 20 december 2013 (5-2378)      
  Voorstel van de heren Armand De Decker en Jean-Jacques De Gucht en mevrouw Vanessa Matz
5-2378/1
p. 1-21 5-2378/1 p. 1-21 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het uitsluiten van culturele producten uit het toekomstige Partnerschap inzake handel en investeringen tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika (5-2043)      
  Bespreking
5-107
p. 8-13 5-107 p. 8-13 (PDF)
  5-107
p. 39-52 5-107 p. 39-52 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het versterken van de positie van de kmo's bij de aanbesteding van overheidsopdrachten (5-2073)      
  Voorstel van de heren Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Guido De Padt en Yoeri Vastersavendts en de dames Nele Lijnen en Martine Taelman
5-2073/1
p. 1 5-2073/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake het conflict in Oost-Congo en de betrokkenheid van Rwanda en Uganda (5-1931)      
  Voorstel van de dames Nele Lijnen en Marie Arena en de heren Rik Torfs, Jean-Jacques De Gucht, Bert Anciaux en Yoeri Vastersavendts
5-1931/1
p. 1-5 5-1931/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie om de filosofische, religieuze en ideologische neutraliteit van de werkvloer wettelijk beter te beschermen (zodat de infiltratie- en wervingspogingen van sektarische organisaties in bedrijven onmogelijk worden) (5-1974)      
  Voorstel van de heer Jean-Jacques De Gucht en mevrouw Nele Lijnen
5-1974/1
p. 1-5 5-1974/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie over de humanitaire situatie in SyriŽ en zijn buurlanden (Humanitaire hulp voor de Syrische en Palestijnse vluchtelingen) (5-1986)      
  Verslag van de heren Patrick De Groote en Jean-Jacques De Gucht
5-1986/3
p. 1-12 5-1986/3 p. 1-12 (PDF)
  Bespreking
5-101
p. 28-36 5-101 p. 28-36 (PDF)
Voorstel van resolutie ter bestrijding van genitale verminking in BelgiŽ (Opsporing en bestraffing - Spreekrecht voor hulpverleners - Verplichte registratie door artsen bij FOD Volksgezondheid - Ratificatie van de Conventie van Istanboel - Verslag namens het Adviescomitť voor Gelijke kansen voor vrouwen en mannen : doc. 5-2481) (5-2453)      
  Voorstel van mevrouw Nele Lijnen en de heer Jean-Jacques De Gucht
5-2453/1
p. 1-5 5-2453/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie tot naleving van de persvrijheid in Turkije (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie tot naleving van de persvrijheid in Turkije, alsook in de andere kandidaat-lidstaten van de Europese Unie, de Voormalige Joegoslavische Republiek MacedoniŽ (VRJM), Montenegro, BosniŽ-Herzegovina en ServiŽ) (5-1492)      
  Amendement nr 27 van de heer Jean-Jacques De Gucht
5-1492/2
p. 10 5-1492/2 p. 10 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Internationaal Verdrag van 2004 voor de controle en het beheer van ballastwater en sedimenten van schepen, gedaan te Londen op 13 februari 2004 (5-1839)      
  Verslag van de heer Jean-Jacques De Gucht
5-1839/3
p. 1-6 5-1839/3 p. 1-6 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Internationaal Verdrag van Hongkong voor het veilig en milieuvriendelijk recyclen van schepen, gedaan te Hongkong op 15 mei 2009 (5-1957)      
  Verslag van de heren Bert Anciaux en Jean-Jacques De Gucht
5-1957/3
p. 1-7 5-1957/3 p. 1-7 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol houdende wijziging van het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), gedaan te Brussel op 22 juli 2010 (Schrapping van de bepalingen inzake het register van erkende gemachtigden - Nieuwe bepaling voor de dienst i-DEPOT - Versoepeling van de vereisten voor publicatie van het uitvoeringsreglement) (5-1946)      
  Verslag van de heren Bert Anciaux en Jean-Jacques De Gucht
5-1946/2
p. 1-3 5-1946/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol tot wijziging van de Overeenkomst van 14 januari 1964 ter uitvoering van artikel 37, lid 2, van het Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie, gedaan te Brussel op 6 juni 2012 (Nieuwe verdeelsleutel voor de jaarlijkse begroting in het kader van een package deal) (5-1966)      
  Verslag van de heren Bert Anciaux en Jean-Jacques De Gucht
5-1966/2
p. 1-3 5-1966/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake stabiliteit, coŲrdinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie tussen het Koninkrijk BelgiŽ, de Republiek Bulgarije, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, Ierland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, de Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg, Hongarije, Malta, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de Portugese Republiek, RoemeniŽ, de Republiek SloveniŽ, de Slowaakse Republiek, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden, en met de Notulen van het verdrag inzake stabiliteit, coŲrdinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie, gedaan te Brussel op 2 maart 2012 (Overheidsschuldencrisis - Begrotingsdiscipline) (5-1939)      
  Algemene bespreking
5-103
p. 4-44 5-103 p. 4-44 (PDF)
Wetsvoorstel houdende de vaststelling van de afstamming van de meeouder (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel houdende de vaststelling van de afstamming van de meemoeder) (Mogelijkheid om een juridische afstammingsband vast te stellen ten aanzien van de echtgenoot of echtgenote of partner van hetzelfde geslacht, zonder dat enige adoptieprocedure of een andere specifieke gerechtelijke procedure moet worden gevolgd) (5-2445)      
  Voorstel van de heren Jean-Jacques De Gucht, Philippe Mahoux, Guy Swennen en Yoeri Vastersavendts en de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Nele Lijnen
5-2445/1
p. 1-30 5-2445/1 p. 1-30 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanpassing van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten teneinde het statuut van de kunstenaars efficiŽnter te maken (en opheffing van artikel 1bis van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders - Weerlegbaar vermoeden van het bestaan van een arbeidsovereenkomst) (5-1981)      
  Voorstel van de heren Guido De Padt, Rik Daems, Yoeri Vastersavendts en Jean-Jacques De Gucht
5-1981/1
p. 1-6 5-1981/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot afschaffing van de wet van 1 september 1920 waarbij aan minderjarigen beneden zestien jaar toegang tot de bioscoopzalen wordt ontzegd (Opheffing van de wet op de filmkeuring) (5-2042)      
  Voorstel van de heren Jean-Jacques De Gucht, Dirk Claes, Bert Anciaux, Yoeri Vastersavendts en Rik Daems en mevrouw Martine Taelman
5-2042/1
p. 1-3 5-2042/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot schrapping van de carensdag (Wijziging artikel 52, ß1, wet 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten) (5-1975)      
  Voorstel van de heer Jean-Jacques De Gucht en mevrouw Nele Lijnen
5-1975/1
p. 1-11 5-1975/1 p. 1-11 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 316 van de programmawet van 27 december 2006, met het oog op de bestrijding van uitkeringsfraude (Samenbrengen in ťťn gegevensbank van de gegevens inzake waterverbruik, elektriciteitsverbruik en ingeschreven voertuigen) (5-2059)      
  Voorstel van de dames Nele Lijnen en Martine Taelman en de heren Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Guido De Padt en Yoeri Vastersavents
5-2059/1
p. 1 5-2059/1 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de arbeidswet van 16 maart 1971 voor wat het zondagswerk betreft (Interpretatieve wet - Werk in toeristische centra buiten het seizoen) (5-2076)      
  Voorstel van de heren Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Guido De Padt en Yoeri Vastersavendts en mevrouw Nele Lijnen
5-2076/1
p. 1 5-2076/1 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument wat de parkeertarieven betreft (Facturatie per minuut) (5-2075)      
  Voorstel van de heren Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Guido De Padt en Yoeri Vastersavendts en de dames Nele Lijnen en Martine Taelman
5-2075/1
p. 1 5-2075/1 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie en van de gecoŲrdineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen teneinde de gewetensclausule te garanderen (Vrijheid van de artsen - Niet-inmenging van de ziekenhuisinstellingen) (5-2173)      
  Voorstel van de heren Guy Swennen, Jacques Brotchi, Philippe Mahoux en Jean-Jacques De Gucht
5-2173/1
p. 1-3 5-2173/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie met de bedoeling deze uit te breiden tot personen die getroffen zijn door een ongeneeslijke en onomkeerbare hersenaandoening, en die hun wil te kennen hebben gegeven in een vooraf opgemaakte wilsverklaring inzake euthanasie (5-2184)      
  Voorstel van de heren Jacques Brotchi, Jean-Jacques De Gucht en Richard Miller en de dames Christine Defraigne en Dominique Tilmans
5-2184/1
p. 1-12 5-2184/1 p. 1-12 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie om de tot vijf jaar beperkte geldigheid van de wilsverklaring te schrappen en deze door de patiŽnt zelf te laten bepalen (5-2171)      
  Voorstel van de dames Christine Defraigne en Leona DetiŤge en de heren Philippe Mahoux en Jean-Jacques De Gucht
5-2171/1
p. 1-3 5-2171/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie teneinde een termijn vast te leggen voor de arts, enerzijds om gevolg te geven aan het verzoek om euthanasie van de patiŽnt en anderzijds om diens medisch dossier over te dragen aan een commissie indien hij weigert om dit verzoek in te willigen (5-2172)      
  Voorstel van de heren Jean-Jacques De Gucht, Jacques Brotchi, Bert Anciaux en Philippe Mahoux
5-2172/1
p. 1-3 5-2172/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie teneinde euthanasie voor minderjarigen mogelijk te maken (indien het oordeelsvermogen van de minderjarige is bevestigd) (5-2170)      
  Voorstel van de heren Philippe Mahoux, Jean-Jacuqes De Gucht en Guy Swennen en mevrouw Christine Defraigne
5-2170/1
p. 1-6 5-2170/1 p. 1-6 (PDF)
  Amendement nr 7 van de heer Jean-Jacques De Gucht c.s.
5-2170/3
p. 1-3 5-2170/3 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
5-130
p. 4-58 5-130 p. 4-58 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten inzake de billijke vergoeding en de werking van de beheersvennootschappen (Inning van de billijke vergoeding alleen wanneer de producent of uitvoerder lid is van de vennootschap welke die int) (5-2069)      
  Voorstel van de heren Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Guido De Padt en Yoeri Vastersavendts en mevrouw Nele Lijnen
5-2069/1
p. 1 5-2069/1 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen met het oog op de opheffing van het verbod op reclameboodschappen op radio en televisie bij de verkiezingen (5-2060)      
  Voorstel van de heren Guido De Padt, Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht en Yoeri Vastersavendts en de dames Nele Lijnen en Martine Taelman
5-2060/1
p. 1 5-2060/1 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving betreffende de werknemersparticipatie (Aanmoediging in kleine ondernemingen - Winstparticipatie zonder bijgaand investeringsspaarplan : gunstige fiscale en sociale behandeling - Wijziging artikelen 113 en 117 Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen - RSZ-bijdrage : wijziging artikel 38 wet 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers) (5-2064)      
  Voorstel van de dames Nele Lijnen en Martine Taelman en de heren RIK Daems, Jean-Jacques De Gucht, Guido De Padt en Yoeri Vastersavendts
5-2064/1
p. 1 5-2064/1 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat betreft de koop van wijn, olie en andere zaken die men gewoon is te proeven (Afschaffing artikel 1587 Burgerlijk Wetboek dat de voorwaarde bevat dat er geen koop is zolang de koper niet heeft geproefd) (5-2068)      
  Voorstel van de heren Guido De Padt, Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht en Yoeri Vastersavendts en de dames Nele Lijnen en Martine Taelman
5-2068/1
p. 1 5-2068/1 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde wat betreft de verhuur van onroerende goederen voor handelsdoeleinden (Aftrek van de BTW op de bouw of verbouwing van onroerende goederen) (5-2063)      
  Voorstel van de heren Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Guido De Padt en Yoeri Vastersavendts en de dames Nele Lijnen en Martine Taelman
5-2063/1
p. 1 5-2063/1 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met betrekking tot de aftrek van beroepskosten voor woon-werkverkeer (Artikel 66, ß4 - Aftrek van de waardevermindering van het voertuig bij verkoop) (5-2065)      
  Voorstel van de heren Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Guido De Padt en Yoeri Vastersavendts en de dames Nele Lijnen en Martine Taelman
5-2065/1
p. 1 5-2065/1 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met het oog op het toekennen van een fiscale tegemoetkoming aan studenten en aan ouders van studenten (Aftrek van de huurlasten en vervoerskosten van studenten) (5-2062)      
  Voorstel van de heren Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Guido De Padt en Yoeri Vastersavendts en de dames Nele Lijnen en Martine Taelman
5-2062/1
p. 1 5-2062/1 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat betreft het verlaagd tarief van de vennootschapsbelasting (Versoepeling van de voorwaarden zodat ondernemingen de vermindering kunnen genieten wanneer alle aandelen, zowel van de onderneming als van de holding, op naam zijn - Familiale holding - Artikel 215 WIB 1992) (5-2066)      
  Voorstel van de heren Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Guido De Padt en Yoeri Vastersavendts en de dames Nele Lijnen en Martine Taelman
5-2066/1
p. 1 5-2066/1 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat de fiscale aftrekbaarheid van giften aan instellingen die patiŽnten bijstaan betreft (5-2071)      
  Voorstel van de heren Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Guido De Padt en Yoeri Vastersavendts en de dames Nele Lijnen en Martine Taelman
5-2071/1
p. 1 5-2071/1 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, houdende invoering van een tax-shelterregeling ten behoeve van de podium- en theaterkunsten, inclusief musicals (5-1983)      
  Voorstel van de heren Jean-Jacques De Gucht en Yoeri Vastersavendts en mevrouw Martine Taelman
5-1983/1
p. 1-12 5-1983/1 p. 1-12 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering met betrekking tot de anonimiteit van de getuigen (Politieambtenaar - Behoud van de anonimiteit - Klachtprocedure met burgerlijke partijstelling) (5-1993)      
  Voorstel van de heren Yoeri Vastersavendts, Alain Courtois, Dirk Claes en Jean-Jacques De Gucht en de dames Martine Taelman en Fauzaya Talhaoui
5-1993/1
p. 1-4 5-1993/1 p. 1-4 (PDF)
de winstuitkeringsmogelijkheden voor ziekenhuizen (5-11060)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-11060
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999