Auteurs- en sprekersregister betreffende "Koninckx Flor" (Legislatuur 2003-2007)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Autokeuringscentra - Gebrekkige controle van auto's (3-3722)      
  Schriftelijke vraag van de heer Koninckx aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-57
p. 5102-5103 3-57 p. 5102-5103 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-62
p. 5937-5938 3-62 p. 5937-5938 (PDF)
De actieve medewerking binnen diensturen van politiediensten aan televisieprogramma's (Uitzending in het VTM-programma "De zware voet" van inbreuken gepleegd op het verkeersreglement - Vrijspraken) (3-1289)      
  Vraag om uitleg van de heer Koninckx aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-147
p. 25-27 3-147 p. 25-27 (PDF)
De gebrekkige co÷rdinatie van een initiatief inzake verkeersveiligheid (Verkeersongevallenanalyse : initiatieven op verschillende beleidsniveaus) (3-944)      
  Mondelinge vraag van de heer Koninckx aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
3-145
p. 32-33 3-145 p. 32-33 (PDF)
De gebrekkige veiligheid van de treinoverwegen (3-632)      
  Vraag om uitleg van de heer Koninckx aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
3-99
p. 78-79 3-99 p. 78-79 (PDF)
De ongevallenstatistieken (Cijfers van het NIS - Verkeersveiligheidsbarometer) (3-1368)      
  Vraag om uitleg van de heer Koninckx aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-151
p. 76-77 3-151 p. 76-77 (PDF)
De organisatie van de Gumball Rally (Grensoverschrijdende wedstrijd over de openbare weg voor rare, peperdure auto's - Verbod op grondgebied Brussel - Signaal voor andere gemeenten) (3-575)      
  Mondelinge vraag van de heer Koninckx aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-97
p. 10-11 3-97 p. 10-11 (PDF)
De proeven die worden opgelegd om het rijbewijs terug te krijgen (door bestuurders veroordeeld wegens dronken sturen - Medische en psychologische proeven bij VDAB) (3-759)      
  Mondelinge vraag van de heer Koninckx aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
3-119
p. 45-46 3-119 p. 45-46 (PDF)
De stand van zaken inzake het project "Belgian Accident Research Team" (BART) (Initiatieven betreffende de oprichting van een Instituut voor ongevallenanalyse, op verschillende beleidsniveaus) (3-1002)      
  Mondelinge vraag van de heer Koninckx aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
3-150
p. 22-23 3-150 p. 22-23 (PDF)
De toepassing van de voorrang van rechts (voor kleinere wegen die uitgeven op wegen met een snelheidslimiet van 70km/u of meer - Onveilige situatie) (3-1367)      
  Vraag om uitleg van de heer Koninckx aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-151
p. 72-73 3-151 p. 72-73 (PDF)
De vaststelling van verkeersongevallen door de federale politie (Besparing in manuren voor de politiediensten ten gevolge van de daling van het aantal ongevallen met gewonden) (3-473)      
  Mondelinge vraag van de heer Koninckx aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-85
p. 29-30 3-85 p. 29-30 (PDF)
De verwachte invoering van de "car pass" (Antifraudesysteem tegen geknoei met de kilometerteller : opslaan van de kilometerstand van een voertuig in een centraal gegevensbestand) (3-1079)      
  Mondelinge vraag van de heer Koninckx aan mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken
3-157
p. 14-15 3-157 p. 14-15 (PDF)
De zevende editie van de "Gumball Race" (Autorally waarbij de deelnemers hun misprijzen voor het verkeersreglement en snelheidsbeperkingen etaleren - Preventief optreden van de overheid) (3-499)      
  Mondelinge vraag van de heer Koninckx aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Antwoord gegeven door de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
3-88
p. 60-61 3-88 p. 60-61 (PDF)
Eedaflegging (Gemeenschapssenatoren n.a.v. de regionale verkiezingen van 13 juni 2004)      
  de heer Koninckx, senator aangewezen door het Vlaams Parlement
3-76
p. 5 3-76 p. 5 (PDF)
Het aantal ongevallen waarin jongeren betrokken raken (Verkeersongevallen) (3-817)      
  Mondelinge vraag van de heer Koninkcx aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
3-130
p. 21-22 3-130 p. 21-22 (PDF)
Het autorijden met de lichten aan overdag      
  Debat
3-123
p. 10-14 3-123 p. 10-14 (PDF)
Het gebruik van de elektrische scooter bij overheidsbedrijven (o.a. bij De Post, de politie, de gemeentediensten) (3-802)      
  Mondelinge vraag van de heer Koninckx aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-127
p. 22-23 3-127 p. 22-23 (PDF)
Ontslag van senatoren (2006-2007)      
  de heer Koninckx (Vervangen door de heer Vandenbossche)
3-194
p. 81 3-194 p. 81 (PDF)
Verkeersveiligheid - Veiligheidsgordel - Vrijstelling (Gewichtige medische tegenindicaties) (3-1723)      
  Schriftelijke vraag van de heer Koninckx aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-30
p. 2051 3-30 p. 2051 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het stimuleren van het gebruik van Tax-on-web (Belastingaangifte in de personenbelasting via internet) (3-1323)      
  Voorstel van de heren Van Nieuwkerke en Koninckx
3-1323/1
p. 1-3 3-1323/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie om de snelheidsbeperkingen van 90 km/u op de zogenaamde secundaire wegen terug te brengen tot 70 km/u (3-1315)      
  Voorstel van de heren Koninckx en Van Nieuwkerke
3-1315/1
p. 1-5 3-1315/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie om het veralgemeend gebruik van een ICE-nummer (In Case of Emergency) in het GSM-geheugen te bevorderen (3-2011)      
  Voorstel van de heer Koninckx c.s.
3-2011/1
p. 1-2 3-2011/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie strekkende om beter rekening te houden met de belangen van fietsers in het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (Aan een fiets gekoppelde aanhangwagen) (3-719)      
  Verslag van de heer Koninckx
3-719/3
p. 1-4 3-719/3 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie tot aanvulling van de wegverkeersreglementering met bepalingen betreffende het veiligheidsvestje (3-1634)      
  Voorstel van de heren Koninckx en Vandenhove
3-1634/1
p. 1-3 3-1634/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie tot invoering van motorvoertuigverlichting overdag (Verkeersveiligheid - Zichtbaarheid) (3-1481)      
  Voorstel van de heren Germeaux en Koninckx
3-1481/1
p. 1-8 3-1481/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de analyse van de dreiging (Oprichting van het Co÷rdinatieorgaan voor de driegingsanalyse : OCAD - Wijziging van de wet 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer t.o.v. de verwerking van persoonsgegevens en van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt - Zie ook doc. 3-1612) (3-1611)      
  Algemene bespreking
3-171
p. 49-52 3-171 p. 49-52 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (3-1775)      
  Verslag van de heer Koninckx
3-1775/5
p. 1-24 3-1775/5 p. 1-24 (PDF)
   Administratieve aanhouding van zware drugsgebruikers
3-1775/5
p. 16 3-1775/5 p. 16 (PDF)
   BEVEK : wijziging van het begrip "openbaar domein"
3-1775/5
p. 12 3-1775/5 p. 12 (PDF)
   Bevoegdheid van de burgemeester de sluiting van een voor het publiek toegankelijke plaats te bevelen wanneer er aanduidingen zijn dat er activiteiten plaatsvinden die betrekking hebben op verkoop van drugs - Drankgelegenheden - Bestuurlijke aanhouding van junkies
3-1775/5
p. 10-11 3-1775/5 p. 10-11 (PDF)
  3-1775/5
p. 12 3-1775/5 p. 12 (PDF)
   Controle van de briefwisseling van gedetineerden
3-1775/5
p. 7-10 3-1775/5 p. 7-10 (PDF)
   Inkoop van eigen aandelen door ondernemingen genoteerd op niet-gereglementeerde markten : Vrije Markt en Alternext
3-1775/5
p. 4 3-1775/5 p. 4 (PDF)
  3-1775/5
p. 13-14 3-1775/5 p. 13-14 (PDF)
   Militair die een zwaar misdrijf pleegt in het buitenland - Uitbreiding van de waaier aan technische middelen waarop de onderzoeksrechter beroep kan doen voor een verhoor op afstand
3-1775/5
p. 4-5 3-1775/5 p. 4-5 (PDF)
  3-1775/5
p. 14 3-1775/5 p. 14 (PDF)
  3-1775/5
p. 15-16 3-1775/5 p. 15-16 (PDF)
   Misdrijf van telefonische stalking : opsporing van telecommunicatie en telefoontap
3-1775/5
p. 2 3-1775/5 p. 2 (PDF)
  3-1775/5
p. 13 3-1775/5 p. 13 (PDF)
  3-1775/5
p. 15 3-1775/5 p. 15 (PDF)
   Overleg met de gemeenschapsregeringen over de nieuwe wapenwet, in het bijzonder wat betreft de problematiek van de sportschutters
3-1775/5
p. 13 3-1775/5 p. 13 (PDF)
  3-1775/5
p. 17 3-1775/5 p. 17 (PDF)
   ProcÚdÚ van programmawetten
3-1775/5
p. 11-12 3-1775/5 p. 11-12 (PDF)
  3-1775/5
p. 13 3-1775/5 p. 13 (PDF)
  3-1775/5
p. 14 3-1775/5 p. 14 (PDF)
   Rechtsbijstand : kosten en ereloon van de technisch adviseurs
3-1775/5
p. 5-6 3-1775/5 p. 5-6 (PDF)
   Tenuitvoerlegging EG-verordening betreffende het statuut van de Europese Cooperatieve Vennootschap - Verlenen van bevoegdheid aan de Koning
3-1775/5
p. 3 3-1775/5 p. 3 (PDF)
  3-1775/5
p. 13 3-1775/5 p. 13 (PDF)
   Toekenning van de toegang tot gevangenissen aan aalmoezeniers en consulenten van de erediensten
3-1775/5
p. 12 3-1775/5 p. 12 (PDF)
  3-1775/5
p. 14-15 3-1775/5 p. 14-15 (PDF)
   Verbetering van nummeringsfouten in de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens
3-1775/5
p. 11 3-1775/5 p. 11 (PDF)
   Verdeling of overdracht van uitsluitend op verzoek van een buitenlandse overheid verbeurdverklaarde criminele vermogensvoordelen - Bevoegdheid correctionele rechtbank
3-1775/5
p. 2 3-1775/5 p. 2 (PDF)
  3-1775/5
p. 14 3-1775/5 p. 14 (PDF)
   Verlenging van de termijnen voor hoger beroep ingevolge de gerechtelijke vakantie in het kader van de procedure van nationaliteitsverklaring
3-1775/5
p. 7 3-1775/5 p. 7 (PDF)
  3-1775/5
p. 12 3-1775/5 p. 12 (PDF)
  3-1775/5
p. 16 3-1775/5 p. 16 (PDF)
   Vermeerdering van de niet voor beslag of overdracht vatbare bedragen voor kind ten laste
3-1775/5
p. 6-7 3-1775/5 p. 6-7 (PDF)
   Wijziging faillissementswet van 8 augustus 1997 : bevrijding van de persoonlijke borgen van de gefailleerde ; rechtbank van koophandel
3-1775/5
p. 3 3-1775/5 p. 3 (PDF)
Wetsontwerp inzake de gerechtelijke opleiding en tot oprichting van het Instituut voor gerechtelijke opleiding (3-1889)      
  Amendement nr 99 van de heer Mahoux, mevrouw Laloy en de heer Koninckx
3-1889/3
p. 34-35 3-1889/3 p. 34-35 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de geco÷rdineerde wetten van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer (Afschaffing van het toezicht van de federale overheid over de aanvullende, door de gemeenten uitgevaardigde, verkeersreglementen en herstel van de toezichtsbevoegdheid van de gewesten - Categorisering van de overtredingen op basis van de kans op ongevallen - Intrekking van het rijbewijs door het openbaar ministerie voor 15 dagen maximum en verlenging van de termijn met drie maanden maximum door de politierechter - Draagwijdte van de depenalisering van tijdelijk parkeren) (3-1269)      
  Verslag van de heer Koninckx
3-1269/2
p. 1-12 3-1269/2 p. 1-12 (PDF)
  Algemene bespreking
3-122
p. 4-22 3-122 p. 4-22 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur (Milieuheffing op drankverpakkingen - Vrijstelling van herbruikbare verpakkingen) (3-1815)      
  Tekst aangenomen door de commissie
3-1815/2
p. 3 3-1815/2 p. 3 (PDF)
  Verslag van de heer Koninckx
3-1815/2
p. 1-3 3-1815/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op de politie- en inlichtingendiensten en van de artikelen 323bis en 327bis van het Gerechtelijk Wetboek (Analyse van de dreiging - Bestrijding van terrorisme en extremisme - Co÷rdinatieorgaan voor de dreiginganalyse - Veiligheidsmachtiging van het niveau "zeer geheim" - Vaste ComitÚs P en I - Zie ook doc. 3-1611) (3-1612)      
  Algemene bespreking
3-171
p. 49-52 3-171 p. 49-52 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering met het oog op de heropening van de rechtspleging in strafzaken (wanneer bij een arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens is vastgesteld dat het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden of de aanvullende protocollen zijn geschonden - Hof van Cassatie) (3-1769)      
  Amendementen nrs 7 en 8 van de heer Koninckx
3-1769/2
p. 4-5 3-1769/2 p. 4-5 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en kosten verbonden aan de bijstand van een advocaat (3-1686)      
  Voorstel van mevrouw Talhaoui en de heer Koninckx
3-1686/1
p. 1-12 3-1686/1 p. 1-12 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de wegverkeersreglementering met bepalingen betreffende het veiligheidsvestje (voor elke bestuurder of inzittende die het voertuig verlaat en zich op de rijbaan begeeft) (3-1012)      
  Voorstel van de heer Koninckx
3-1012/1
p. 1-4 3-1012/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 11 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, met betrekking tot de snelheidsbeperkingen (op de secundaire wegen) (3-1211)      
  Voorstel van de heer Koninckx
3-1211/1
p. 1-5 3-1211/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 145 van het Burgerlijk Wetboek (Verlenen van dispensatie van de minimumleeftijd om te huwen door de jeugdrechtbank : beroepstermijn) (3-227)      
  Verslag van de heer Koninckx
3-227/3
p. 1-6 3-227/3 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 21 van de wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte (Vermindering van de onteigeningsvergoeding : niet verschuldigd zijn van intrest)      
  Amendementen nrs 3 en 4 van de heer Koninckx en mevrouw Talhaoui
3-854/4
p. 1-2 3-854/4 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 30 en 30bis van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, met het oog op de invoering van motorvoertuigverlichting overdag (3-1096)      
  Voorstel van de heren Germeaux, Koninckx en Beke
3-1096/1
p. 1-11 3-1096/1 p. 1-11 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte en de wet van 17 april 1835 op de onteigening ten algemenen nutte (Vergoeding - Procedure in herziening) (3-371)      
  Amendementen nrs 16 en 17 van de heer Koninckx
3-371/7
p. 1-2 3-371/7 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement betreffende de politie over het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, wat de voorrangsregeling betreft (Opheffing van de regel die bepaalt dat de bestuurder de voorrang verliest wanneer hij zijn voertuig opnieuw in beweging brengt, na gestopt te hebben) (3-1125)      
  Voorstel van de heer Koninckx
3-1125/1
p. 1-3 3-1125/1 p. 1-3 (PDF)
  Intrekking
3-165
p. 73 3-165 p. 73 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, teneinde de veiligheid van de bestuurders van tweewielige motorvoertuigen te verhogen (Links inhaalverbod in bepaalde gevallen en toelating aan de bestuurder van een motorfiets op een rijbaan verdeeld in rijstroken te rijden over de ganse breedte van de rijstrook) (3-1281)      
  Voorstel van mevrouw Defraigne en de heer Koninckx
3-1281/1
p. 1-4 3-1281/1 p. 1-4 (PDF)
  Intrekking
3-165
p. 73 3-165 p. 73 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs teneinde de houder van een rijbewijs B in staat te stellen een motorfiets te besturen met een maximale cilinderinhoud van 125cm│ en een maximaal vermogen van11 kW, mits een praktische opleiding met goed gevolg doorlopen werd (Lichte motoren en scooters - Terugkeer tot de toestand van vˇˇr de wijziging van het KB van 5 september 2002) (3-1280)      
  Voorstel van mevrouw Defraigne en de heren Dedecker en Koninckx
3-1280/1
p. 1-4 3-1280/1 p. 1-4 (PDF)
  Amendementen nrs 1 en 2 van de heer Koninckx
3-1280/2
p. 1-2 3-1280/2 p. 1-2 (PDF)
  Intrekking
3-165
p. 73 3-165 p. 73 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999