Auteurs- en sprekersregister betreffende "Coveliers Hugo" (Legislatuur 1995-1999)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Belgisch leger - Militaire postduiven      
  Schriftelijke vraag van de heer Coveliers aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 1-7
p. 335 1-7 p. 335 (PDF)
Bepaalde praktijken van de militaire veiligheid      
  Mondelinge vraag van de heer Coveliers aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
1-6
p. 106-107 1-6 p. 106-107 (PDF)
Commissies van de Senaat (1995-1996)      
  Werkwijze van de commissies
1-47 COM
p. 352-353 1-47 COM p. 352-353 (PDF)
Datum van het parlementair reces      
  1-67
p. 1701 1-67 p. 1701 (PDF)
De Belgische kandidaturen voor de Europese Commissie voor de rechten van de mens (Problematiek van taalevenwicht)      
  Mondelinge vraag van de heer Coveliers aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-49
p. 1133-1134 1-49 p. 1133-1134 (PDF)
De acute crisis in de Vlaamse zeevisserij en de maatregelen op korte termijn      
  Vraag om uitleg van de heer Loones aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
   Stemverklaringen van de heren Anciaux en Coveliers en stemming over de motie
1-10
p. 231 1-10 p. 231 (PDF)
De dysfuncties van de generale staf van de rijkswacht      
  Mondelinge vraag van de heer Coveliers aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-69
p. 1791 1-69 p. 1791 (PDF)
De eerbiediging van de rechten van de mens door de militaire inlichtingendienst      
  Mondelinge vraag van de heer Coveliers aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
1-8
p. 185-186 1-8 p. 185-186 (PDF)
De gevolgen van de onthullingen in het kader van "het onderzoek van het onderzoek" waartoe de zaken-Dutroux/Nihoul en Cools aanleiding hebben gegeven      
  Vraag om uitleg van de heer Foret aan de heer Dehaene, eerste minister
1-68
p. 1757-1768 1-68 p. 1757-1768 (PDF)
De gevolgen van de zaak-Dutroux      
  Vraag om uitleg van mevrouw Milquet aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-47 COM
p. 353-374 1-47 COM p. 353-374 (PDF)
De inhoud en de omvang van de maatregelen aangekondigd door de minister op 20 november 1995 in verband met het onderzoek naar de bende van Nijvel      
  Vraag om uitleg van de heer Coveliers aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-9 COM
p. 62-72 1-9 COM p. 62-72 (PDF)
De internationale adoptie (1-890)      
  Mondelinge vraag van de heer Coveliers aan de heer Van Parys, minister van Justitie
1-189
p. 5469-5470 1-189 p. 5469-5470 (PDF)
De interpretatie van het verbod aan rijkswachters om openlijk uiting te geven over hun politieke overtuiging (Evenwicht tussen vrije meningsuiting en neutraliteit - Lid van een vzw)      
  Vraag om uitleg van de heer Coveliers aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-129
p. 3421-3424 1-129 p. 3421-3424 (PDF)
De klungelige en tendentieuze manier waarop de regering het verzoek om uitlevering van twee Baskische Spanjaarden heeft behandeld en de gevolgen daarvan voor de gerechtelijke samenwerking tussen Spanje en België      
  Vraag om uitleg van de heer Desmedt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-30 COM
p. 212-217 1-30 COM p. 212-217 (PDF)
   Stemverklaringen van de heren Desmedt, Anciaux, Boutmans en Coveliers en stemming over de gewone motie
1-44
p. 1039-1040 1-44 p. 1039-1040 (PDF)
De malaise bij het Vast Secretariaat voor het preventiebeleid (Criminaliteitspreventie, ministerie van Binnenlandse Zaken - Personeelsproblemen) (1-611)      
  Vraag om uitleg van de heer Coveliers aan de heer Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Verdaging
1-246
p. 7158 1-246 p. 7158 (PDF)
   Bespreking
1-250
p. 7234-7235 1-250 p. 7234-7235 (PDF)
De manier waarop het Belgische lid van de Europese Commissie voor de rechten van de mens te Straatsburg werd aangewezen (Problematiek van taalevenwicht)      
  Vraag om uitleg van de heer Coveliers aan de heer Dehaene, eerste minister
1-52
p. 1197-1199 1-52 p. 1197-1199 (PDF)
De mensonwaardige behandeling, onnodige opsluiting in veiligheidscellen en respectloze ondervragingstechnieken van verdachten tijdens hun voorarrest in Belgische gevangenissen      
  Vraag om uitleg van de heer Vergote aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Stemverklaringen van de heren Coveliers, Vandenberghe, mevrouw Willame-Boonen, de heren Lallemand, Verreycken, Boutmans, Desmedt en Loones en stemming over de gewone motie
1-51
p. 1189-1191 1-51 p. 1189-1191 (PDF)
De officiële erkenning van de casino's, de toegelaten kansspelen en het legaliseren van jackpots      
  Vraag om uitleg van de heer Vergote aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-38 COM
p. 258-264 1-38 COM p. 258-264 (PDF)
De onjuiste informatie die door hem zou zijn gegeven in het kader van het KB-Lux-dossier (Belastingfraude)      
  Vraag om uitleg van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-90 COM
p. 712-716 1-90 COM p. 712-716 (PDF)
De operatie "Rebel" van het CBO van de rijkswacht (Drugsbestrijding)      
  Vraag om uitleg van de heer Erdman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-42 COM
p. 303-312 1-42 COM p. 303-312 (PDF)
De plannen van Belgacom tot oprichting van een bewakingsonderneming      
  Vraag om uitleg van de heer Coveliers aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
   Verdaging
1-101 COM
p. 784 1-101 COM p. 784 (PDF)
   Bespreking
1-104 COM
p. 802-804 1-104 COM p. 802-804 (PDF)
De speciale opsporingstechnieken en de daarmee gepaard gaande corrruptogene factoren voor de opsporingsdiensten, meer bepaald de rijkswacht (Informanten)      
  Vraag om uitleg van de heer Coveliers aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-97 COM
p. 756-760 1-97 COM p. 756-760 (PDF)
De spionageactiviteiten van de ADIV (Militaire inlichtingendienst)      
  Mondelinge vraag van de heer Coveliers aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
1-29
p. 658-659 1-29 p. 658-659 (PDF)
De uitlatingen en de wederzijdse beschuldigingen van de rijkswacht tegenover de magistratuur en het voeden van het ongeloof in de democratie en de rechtsstaat      
  Vraag om uitleg van de heer Anciaux aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-47 COM
p. 353-374 1-47 COM p. 353-374 (PDF)
De uitlevering aan Spanje van twee vermeende ETA-militanten (Baskische onafhankelijkheidsbeweging)      
  Vraag om uitleg van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-18 COM
p. 134-140 1-18 COM p. 134-140 (PDF)
De verhouding tussen de verschillende politiediensten en de parketten      
  Vraag om uitleg van de heer Foret aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-47 COM
p. 353-374 1-47 COM p. 353-374 (PDF)
De vertragingsmanoeuvres bij het parket van Kortrijk bij het afhandelen van een dossier (Vestiging van een firma in het Kortrijkse : overtreding van de vestigingswetten)      
  Vraag om uitleg van de heer Coene aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-90 COM
p. 710-712 1-90 COM p. 710-712 (PDF)
De vervanging van het Hoog Comité van Toezicht in zijn anti-corruptietaak      
  Vraag om uitleg van de heer Coveliers aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-102
p. 2778-2785 1-102 p. 2778-2785 (PDF)
De voorgenomen afschaffing van het Hoog Comité van Toezicht      
  Vraag om uitleg van de heer Boutmans aan de heer Flahaut, minister van Ambtenarenzaken en aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-102
p. 2778-2785 1-102 p. 2778-2785 (PDF)
De weerslag van de resolutie van het Hof van cassatie op de werkzaamheden van de door de minister aangeduide deskundigen in verband met het onderzoek naar de "Bende van Nijvel"      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-14 COM
p. 104-109 1-14 COM p. 104-109 (PDF)
De weigering inzage te geven in documenten met betrekking tot de genocide in Rwanda      
  Mondelinge vraag van de heer Coveliers aan de heer Dehaene, eerste minister
1-56
p. 1326 1-56 p. 1326 (PDF)
De zaak-Dutroux      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-47 COM
p. 353-374 1-47 COM p. 353-374 (PDF)
Dotatie van de Senaat - Uitgaven van het dienstjaar 1995, begroting voor het dienstjaar 1996 en begrotingsramingen voor het dienstjaar 1997      
  Stemverklaringen van de heren Anciaux, Boutmans en Coveliers en eindstemming
1-82
p. 2193-2194 1-82 p. 2193-2194 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 21 mei 1995)      
  de heer Coveliers, senator gekozen door het Nederlandse kiescollege
1-1
p. 7 1-1 p. 7 (PDF)
Een huiszoeking door het Hoog Comité van Toezicht in het kabinet Wetstraat 16 en de intrekking van een vacature bij hetzelfde comité      
  Mondelinge vraag van de heer Coveliers aan de heer Dehaene, eerste minister
1-29
p. 655 1-29 p. 655 (PDF)
Euthanasiedebat      
  Vragenuurtje voorgezeten door de heer Cassiers, covoorzitter van de Beperkte Commissie "Euthanasie" van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek
   Vraag van de heer Coveliers en antwoord van de heer Cassiers, covoorzitter van de Beperkte Commissie "Euthanasie" van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek en van de heren Englert en Schotsmans, leden van de Beperkte Commissie
1-147
p. 3910-3911 1-147 p. 3910-3911 (PDF)
   Vraag van de heer Coveliers en antwoord van de heer Dijon, lid van de Beperkte Commissie "Euthanasie" van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek
1-147
p. 3912-3912 1-147 p. 3912-3912 (PDF)
  Hervatting van het debat
1-148
p. 3923-3935 1-148 p. 3923-3935 (PDF)
Evaluatie van de werking van de Vaste Comités van Toezicht op de politie- en inlichtingendiensten (1-258)      
  Beraadslaging en indiening van moties
1-35
p. 812-827 1-35 p. 812-827 (PDF)
  Bespreking van de moties
1-41
p. 953-954 1-41 p. 953-954 (PDF)
Evaluatie van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Tweede verslag) (1-768)      
  Termijn voor de ronddeling van het verslag - Stemming - Artikel 27 van het Reglement van de Senaat : toepassing van het artikel - Termijn voor de ronddeling van het verslag - Stemming
1-270
p. 7825 1-270 p. 7825 (PDF)
  1-270
p. 7827 1-270 p. 7827 (PDF)
Gerechtelijke politie - Pc's : vervanging en tekort (1-579)      
  Schriftelijke vraag van de heer Coveliers aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-61
p. 3110 1-61 p. 3110 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-63
p. 3257-3258 1-63 p. 3257-3258 (PDF)
Griffiepersoneel - Vacatures - Voordracht dubbeltallen      
  Schriftelijke vraag van de heer Coveliers aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-4
p. 125-127 1-4 p. 125-127 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-12
p. 595-596 1-12 p. 595-596 (PDF)
Hervormingen inzake justitie en politiediensten - Bespreking van de commissieverslagen in openbare vergadering van de Senaat - Regeling van werkzaamheden      
  1-128
p. 3384-3387 1-128 p. 3384-3387 (PDF)
Herziening van artikel 103 van de Grondwet (Strafrechtelijke aansprakelijkheid van ministers) (1-964)      
  Algemene beraadslaging
1-195
p. 5635-5645 1-195 p. 5635-5645 (PDF)
Herziening van artikel 125 van de Grondwet (Rechtspositie van leden van een Gewest- of Gemeenschapsregering) (1-493)      
  Algemene beraadslaging
1-195
p. 5635-5645 1-195 p. 5635-5645 (PDF)
Herziening van artikel 125 van de Grondwet (Strafrechtelijke aansprakelijkheid van de leden van een Gemeenschaps- of Gewestregering) (1-899)      
  Algemene beraadslaging
1-195
p. 5635-5645 1-195 p. 5635-5645 (PDF)
Herziening van artikel 41 van de Grondwet (Binnengemeentelijke territoriale organen) (1-185)      
  Amendement nr 2 van de heren Coveliers en Goris
1-185/2
p. 2 1-185/2 p. 2 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
1-43
p. 1007-1014 1-43 p. 1007-1014 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Foret, Verreycken, Coveliers, Loones, Erdman en Caluwé en stemming over het ontwerp geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers
1-44
p. 1037-1039 1-44 p. 1037-1039 (PDF)
Herziening van artikel 41 van de Grondwet (Oprichting van stadsdeelraden) (1-49)      
  Beraadslaging
1-43
p. 1007-1014 1-43 p. 1007-1014 (PDF)
Herziening van artikel 59 van de Grondwet (Parlementaire onschendbaarheid) (1-363)      
  Terugzending naar commissie voor tweede lezing
1-86
p. 2303 1-86 p. 2303 (PDF)
  Stemverklaring van de heer Coveliers en stemming over een amendement in tweede lezing
1-87
p. 2306 1-87 p. 2306 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Coveliers, Boutmans, Van Hauthem, Loones, Jonckheer en Erdman en eindstemming over de geamendeerde bepaling
1-87
p. 2306-2309 1-87 p. 2306-2309 (PDF)
Herziening van artikel 66 van de Grondwet (Vrij verkeer van de kamerleden op de verkeerswegen) (1-169)      
  Stemverklaringen van mevrouw Willame-Boonen en de heren Erdman, Coveliers, Loones, Boutmans, Foret en Van Hauthem en eindstemming
1-23
p. 504-506 1-23 p. 504-506 (PDF)
Herziening van artikel 71 van de Grondwet (Vrij verkeer van de senatoren op de verkeerswegen) (1-170)      
  Stemverklaringen van mevrouw Willame-Boonen en de heren Erdman, Coveliers, Loones, Boutmans, Foret en Van Hauthem en eindstemming
1-23
p. 504-506 1-23 p. 504-506 (PDF)
Herziening van artikel 8 van de Grondwet (Provinciaal en gemeentelijk kiesrecht van de vreemdelingen : afschaffing van de nationaliteitsvoorwaarde) (1-628)      
  Algemene beraadslaging
1-229
p. 6671-6688 1-229 p. 6671-6688 (PDF)
Herziening van artikel 8 van de Grondwet (Stemrecht EU-onderdanen en niet-EU-onderdanen) (1-1131)      
  Amendement nr 4 van de heer Coveliers
1-1131/2
p. 2-3 1-1131/2 p. 2-3 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-229
p. 6671-6688 1-229 p. 6671-6688 (PDF)
Herziening van artikel 8 van de Grondwet (Stemrecht van niet-Belgen bij gemeenteraadsverkiezingen) (1-902)      
  Algemene beraadslaging
1-229
p. 6671-6688 1-229 p. 6671-6688 (PDF)
Herziening van artikel 8 van de Grondwet (Weglating van de nationaliteitsvoorwaarde vereist om het actief en passief kiesrecht te kunnen uitoefenen) (1-568)      
  Algemene beraadslaging
1-229
p. 6671-6688 1-229 p. 6671-6688 (PDF)
Herziening van artikel 8 van de Grondwet (Weglating van de nationaliteitsvoorwaarde vereist om het actief en passief kiesrecht te kunnen uitoefenen) (1-573)      
  Algemene beraadslaging
1-229
p. 6671-6688 1-229 p. 6671-6688 (PDF)
Herziening van titel III, hoofdstuk IV, van de Grondwet, om een artikel 118bis in te voegen betreffende het vrij verkeer op de verkeerswegen voor de leden van de Gewest- en Gemeenschapsraden (1-171)      
  Stemverklaringen van mevrouw Willame-Boonen en de heren Erdman, Coveliers, Loones, Boutmans, Foret en Van Hauthem en eindstemming
1-23
p. 504-506 1-23 p. 504-506 (PDF)
Het Hoog Comité van Toezicht      
  Vraag om uitleg van de heer Caluwé aan de heer Flahaut, minister van Ambtenarenzaken en aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-102
p. 2778-2785 1-102 p. 2778-2785 (PDF)
  Vraag om uitleg van de heer Ceder aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-102
p. 2778-2785 1-102 p. 2778-2785 (PDF)
Het Hoog Comité van Toezicht (Gerechtelijke bevoegdheden)      
  Vraag om uitleg van de heer Boutmans aan de heer Dehaene, eerste minister
   Stemverklaringen van de heren Boutmans, Anciaux, Coveliers en mevrouw Maximus en stemming over de gewone motie
1-34
p. 804-805 1-34 p. 804-805 (PDF)
Het asielbeleid (1-768)      
  Debat
1-219
p. 6347-6375 1-219 p. 6347-6375 (PDF)
Het gemeentelijk stemrecht voor EU-onderdanen (1-455)      
  Vraag om uitleg van de heer Loones aan de heer Dehaene, eerste minister
   Stemverklaringen van de heren Foret, Van Hauthem, Loones, Boutmans en Coveliers en stemming over de gewone motie
1-172
p. 5097-5100 1-172 p. 5097-5100 (PDF)
Het is niet gebruikelijk dat er op maandag in de Senaat plenaire vergaderingen plaatsvinden      
  1-125
p. 3305-3306 1-125 p. 3305-3306 (PDF)
Het onderzoek en eventuele boycot ervan, naar de bende van Nijvel en nieuwe onthullingen ter zake      
  Vraag om uitleg van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-9 COM
p. 62-72 1-9 COM p. 62-72 (PDF)
Het onderzoek naar de Bende van Nijvel      
  Vraag om uitleg van de heer Bourgeois aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-9 COM
p. 62-72 1-9 COM p. 62-72 (PDF)
Het onderzoek naar de verdwijningen van kinderen en de gevolgen daarvan binnen de veiligheidskorpsen      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-47 COM
p. 353-374 1-47 COM p. 353-374 (PDF)
Het permanent overlegplatform overheid-bedrijfsleven inzake criminaliteit en ondernemingen (1-970)      
  Mondelinge vraag van de heer Coveliers aan de heer Tobback, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-211
p. 6104-6105 1-211 p. 6104-6105 (PDF)
Het uitblijven van dringende hervormingen in de adoptiewetgeving ("Interlandelijke" en "binnenlandse" adopties) (1-581)      
  Vraag om uitleg van de heer Coveliers aan de heer Van Parys, minister van Justitie
1-227
p. 6644-6646 1-227 p. 6644-6646 (PDF)
Het verdacht overlijden van een 16-jarige na het oppakken en opsluiten wegens cannabisgebruik      
  Vraag om uitleg van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-12 COM
p. 88-92 1-12 COM p. 88-92 (PDF)
   Stemverklaringen van de heren Anciaux, Coveliers en Boutmans en stemming over de gewone motie
1-19
p. 439-440 1-19 p. 439-440 (PDF)
Het voornemen van de regering het gemeentelijk stemrecht voor EU-onderdanen te regelen zonder grondwetsherziening (1-453)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Hauthem aan de heer Dehaene, eerste minister
   Stemverklaringen van de heren Foret, Van Hauthem, Loones, Boutmans en Coveliers en stemming over de gewone motie
1-172
p. 5097-5100 1-172 p. 5097-5100 (PDF)
Hulde (1997-1998)      
  aan mevrouw Bribosia-Picard, ontslagnemend senator
1-149
p. 3954-3955 1-149 p. 3954-3955 (PDF)
Intergouvernementele Conferentie van 1996 tot herziening van het Verdrag van Maastricht (1-140) (1-129)      
  Stemmingen in tweede lezing over de amendementen, stemverklaringen van de heren Jonckheer, Coveliers, Loones en Foret en eindstemming
1-34
p. 801-803 1-34 p. 801-803 (PDF)
Onderzoek van de geloofsbrieven (Verkiezingen van 21 mei 1995)      
  Senatoren-titularissen en senatoren-opvolgers gekozen door het Nederlandse kiescollege
   Bezwaarschriften van de heren Coveliers (VLD), Loones (VU) en Anciaux (VU) tegen de regelmatigheid van de stemopnemingen - Door de Senaat voorgeschreven hertelling
1-1
p. 6-7 1-1 p. 6-7 (PDF)
   Verslag van de commissie voor het onderzoek van de geloofsbrieven over de door de Senaat voorgeschreven hertelling
1-2
p. 12-17 1-2 p. 12-17 (PDF)
Ontwerp van faillissementswet (1-499)      
  Amendement nr 162 van de heren Desmedt en Coveliers, ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-499/13
p. 3 1-499/13 p. 3 (PDF)
Ontwerp van verklaring tot herziening van de Grondwet (Titel II : rechten en vrijheden; openbare omroepdienst; rechten van het kind; gelijkheid man-vrouw - Art. 23 : recht op minimale dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit - Art. 25 : uitbreiden van het briefgeheim tot de nieuwe vormen van communicatie en uitbreiden van de waarborgen van de drukpers tot andere informatiemiddelen - Art. 110 : koninklijk genaderecht - Art. 149 : afwijking op de verplichte integrale voorlezing van vonnissen - Art. 152, 2° lid : tuchtrecht voor magistraten - Art. 157 : afschaffing militaire rechtbanken en oprichting arrondissementsrechtbank - Art. 10, 2° lid, 2° zindsdeel, artt. 28, 29 en 111, art. 147, 2° lid, art. 148, 2° lid, art. 150, art. 152, 3° lid, en art. 184 - Titel IX om de inwerkingtredings- en overgangsbepalingen II, IV, V en VI, §§ 1, 2, 4 en 5 op te heffen) (1-1374)      
  Aangehouden stemmingen, stemverklaringen van de heren Loones, Coveliers, Van Hauthem, Boutmans, Anciaux, Ceder, Caluwé en Verreycken en stemming verklaring per verklaring
1-270
p. 7849-7880 1-270 p. 7849-7880 (PDF)
Onvolwaardigheden van de lopende onderzoeken en hun gevolgen op het niveau van de organisatie van de Justitie      
  Gedachtenwisseling
1-49 COM
p. 385-396 1-49 COM p. 385-396 (PDF)
  1-49 COM
p. 397-406 1-49 COM p. 397-406 (PDF)
Operatie "Rebel" (Drugsbestrijding)      
  Vraag om uitleg van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-42 COM
p. 303-312 1-42 COM p. 303-312 (PDF)
Opleidingsniveau van brigadecommandanten bij de rijkswacht - Wijziging van het verloningssysteem (1-1123)      
  Schriftelijke vraag van de heer Coveliers aan de heer Tobback, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-77
p. 4006 1-77 p. 4006 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-84
p. 4427-4428 1-84 p. 4427-4428 (PDF)
Over de ontvankelijkheid van wetsvoorstellen tot verlenen van amnestie of tot herstel in eer en rechten voor personen die veroordeeld werden wegens incivisme      
  1-6
p. 107-109 1-6 p. 107-109 (PDF)
Parlementaire overlegcommissie (1995 BZ)      
  Reglement van orde
   Verslag van de heren Coveliers (S) en Reynders (K)
1-82/1
p. 1-17 1-82/1 p. 1-17 (PDF)
Politieke toestand en door te voeren hervormingen (Hervorming van Politie en Justitie - Ontsnapping van Marc Dutroux - Vertrouwenscrisis bij de burger - Ontslag van de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken - Hoge Raad voor de Justitie)      
  Debat
1-184
p. 5371-5388 1-184 p. 5371-5388 (PDF)
Regeling van werkzaamheden (1995 BZ)      
  Verzoek van de heer Monfils om de eerste minister uit te nodigen in de Senaat voorlezing te houden van de regeringsverklaring
1-3
p. 30 1-3 p. 30 (PDF)
  1-3
p. 31 1-3 p. 31 (PDF)
Reorganisatie van de politie      
  Debat over de hervorming
1-134
p. 3595-3614 1-134 p. 3595-3614 (PDF)
  Voortzetting van het debat over de hervorming
1-135
p. 3618-3624 1-135 p. 3618-3624 (PDF)
Rijkswacht - Kledij-nota      
  Schriftelijke vraag van de heer Coveliers aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-57
p. 2869-2870 1-57 p. 2869-2870 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-61
p. 3123-3124 1-61 p. 3123-3124 (PDF)
Rijkswachtkonvooien - Rijgedrag      
  Schriftelijke vraag van de heer Coveliers aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-57
p. 2869 1-57 p. 2869 (PDF)
Staatsveiligheid - Lange duur van het onderzoek lastens de heer Chr. Smets      
  Schriftelijke vraag van de heer Coveliers aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-19
p. 950 1-19 p. 950 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-20
p. 1025 1-20 p. 1025 (PDF)
Voorlopige invrijheidstelling bij niet-betaling van onderhoudsgeld      
  Schriftelijke vraag van de heer Coveliers aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-40
p. 1956 1-40 p. 1956 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-46
p. 2321-2322 1-46 p. 2321-2322 (PDF)
Voorstel houdende instelling van een parlementaire commissie van onderzoek naar de moord op tien Belgische blauwhelmen en de voorbereiding van de volkenmoord in Rwanda (1-259)      
  Amendement nr 3 van de heren Destexhe en Coveliers
1-259/3
p. 1 1-259/3 p. 1 (PDF)
Voorstel tot instelling van een parlementaire commissie van onderzoek betreffende de gebeurtenissen in Rwanda (1-611)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-104
p. 2841-2847 1-104 p. 2841-2847 (PDF)
  Aangehouden stemmingen en stemverklaringen van de heren Jonckheer, Boutmans, mevrouw Willame-Boonen, de heren Ceder, Destexhe, Coveliers, Loones, Caluwé en Mahoux
1-155
p. 4105-4109 1-155 p. 4105-4109 (PDF)
Voorstel tot instelling van een parlementaire commissie van onderzoek naar de georganiseerde criminaliteit in België (1-326)      
  Amendement nr 8 van de heer Coveliers
1-326/4
p. 2 1-326/4 p. 2 (PDF)
  Verslag van de heren Erdman en Coveliers en bijlage
1-326/5
p. 1-41 1-326/5 p. 1-41 (PDF)
  Eerste tussentijds verslag (Begrip georganiseerde criminaliteit) van de heer Coveliers en mevrouw Milquet
1-326/7
p. 1-64 1-326/7 p. 1-64 (PDF)
  Tweede tussentijds verslag (Impact van de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit, o.m. door gebruik van bijzondere opsporingsmethoden, op de organisatie van de politiediensten en het openbaar ministerie) van de heren Coveliers en Desmedt
1-326/8
p. 1-141 1-326/8 p. 1-141 (PDF)
  Eindverslag van de heren Coveliers en Desmedt
1-326/9
p. 1-574 1-326/9 p. 1-574 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-59
p. 1433-1441 1-59 p. 1433-1441 (PDF)
  Bespreking van het eindverslag
1-233
p. 6819-6840 1-233 p. 6819-6840 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Verreycken, Boutmans en Coveliers en stemming over de motie
1-235
p. 6880-6881 1-235 p. 6880-6881 (PDF)
Voorstel tot instelling van een parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar de factoren die de Belgische politiek hebben bepaald in de maanden voorafgaand aan, tijdens het uitbreken en tijdens de uitvoering van de genocide in Rwanda (1-234)      
  Voorstel van de heer Coveliers
1-234/1
p. 1-3 1-234/1 p. 1-3 (PDF)
  Amendement nr 1 van de heren Destexhe en Coveliers
1-234/2
p. 1 1-234/2 p. 1 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet betreffende de cumulatie van kandidaturen bij verkiezingen en betreffende het verbod tot cumuleren van verschillende mandaten ("Kiezersbedrog") (1-1082)      
  Voorstel van mevrouw Leduc en de heer Coveliers
1-1082/1
p. 1-5 1-1082/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet houdende wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, ten einde een regeling te treffen voor de onverenigbaarheid van het ambt van lid van een parlementaire assemblée met het ambt van lid van een federale regering, een gemeenschaps- of een gewestregering (1-190)      
  Algemene beraadslaging
1-43
p. 1001-1005 1-43 p. 1001-1005 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot regeling van de strafrechtelijke aansprakelijkheid van leden van een Gemeenschaps- of Gewestregering (Art. 125 Grondwet - Berechtingsprocedure - Kamer van inbeschuldigingstelling en Hof van beroep) (1-969)      
  Stemverklaringen van de heren Van Hauthem, Coveliers en Anciaux en eindstemming
1-198
p. 5731-5732 1-198 p. 5731-5732 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van het artikel 32, §1, eerste en tweede lid, van de gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (Belangenconflict : procedure) (1-1009)      
  Voorstel van de heren Coveliers en Nothomb
1-1009/1
p. 1-5 1-1009/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van het Bureau tot instelling van een bijzondere commissie-Rwanda (1-526)      
  Bespreking
1-88
p. 2329-2336 1-88 p. 2329-2336 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de hervorming van de politiediensten en van de gerechtelijke organisatie (en oprichting van een Hoge Raad voor de Justitie) (1-994)      
  Algemene beraadslaging
1-188
p. 5443-5461 1-188 p. 5443-5461 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het Verdrag van de Raad van Europa inzake de rechten van de mens en de biogeneeskunde, wat het onderzoek op embryo's in vitro betreft (1-1055)      
  Algemene beraadslaging
1-208
p. 5975-5994 1-208 p. 5975-5994 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het bloedbad in de Staat Chiapas (Mexico) (Indianen - Zapatisten) (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende de moorden in de Staat Chiapas (Mexico) (1-844)      
  Terugzending naar de commissie
1-176
p. 5189-5190 1-176 p. 5189-5190 (PDF)
Voorstel van resolutie over de aanslagen in Israël      
  Beraadslaging
1-28
p. 636-640 1-28 p. 636-640 (PDF)
Voorstel van resolutie over de aanslagen in Israël (1-277)      
  Voorstel van de heren Erdman, Vandenberghe, Lallemand, Coveliers, Foret, Nothomb, Anciaux, Jonckheer en Boutmans
1-277/1
p. 1-2 1-277/1 p. 1-2 (PDF)
Voorwaarden voor toelating van hulpagenten van politie tot aspirant-politieagent      
  Schriftelijke vraag van de heer Coveliers aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-47
p. 2337-2338 1-47 p. 2337-2338 (PDF)
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 1-49
p. 2447 1-49 p. 2447 (PDF)
Vragen om uitleg over de zaak Dutroux, Nihoul en consoorten      
  Procedurele problemen
1-47 COM
p. 356 1-47 COM p. 356 (PDF)
  1-47 COM
p. 357 1-47 COM p. 357 (PDF)
  1-47 COM
p. 357 1-47 COM p. 357 (PDF)
  1-47 COM
p. 358 1-47 COM p. 358 (PDF)
  1-47 COM
p. 358 1-47 COM p. 358 (PDF)
  1-47 COM
p. 359 1-47 COM p. 359 (PDF)
  1-47 COM
p. 359 1-47 COM p. 359 (PDF)
  1-47 COM
p. 360-361 1-47 COM p. 360-361 (PDF)
  1-47 COM
p. 361 1-47 COM p. 361 (PDF)
  1-47 COM
p. 362 1-47 COM p. 362 (PDF)
Welk gevolg de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie denken te geven aan de verschillende rapporten over de hervorming van de politiestructuur      
  Vraag om uitleg van mevrouw Milquet aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-129
p. 3424-3435 1-129 p. 3424-3435 (PDF)
Wetsontwerp betreffende criminele organisaties (1-662)      
  Algemene beraadslaging over het ontwerp geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers
1-177
p. 5203-5215 1-177 p. 5203-5215 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Foret, Boutmans, Loones, mevrouw Dardenne, de heren Coveliers en Lallemand en stemming over het ontwerp geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers
1-178
p. 5258-5259 1-178 p. 5258-5259 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Coveliers, Loones, Desmedt, Boutmans en Erdman en eindstemming over het ontwerp opnieuw geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers
1-235
p. 6877 1-235 p. 6877 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen (Onderzoeken ingesteld voor het afgeven van een officiële machtiging welke toegang verleent tot geheime gegevens) (1-1011)      
  Algemene beraadslaging en terugzending naar de commissie
1-222
p. 6429-6432 1-222 p. 6429-6432 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de gerechtelijke samenwerking met het Internationaal Tribunaal voor het voormalige Joegoslavië en het Internationaal Tribunaal voor Ruanda (Nieuw opschrift : Wetsontwerp betreffende de erkenning van en de samenwerking met het Internationaal Tribunaal voor voormalig Joegoslavië en het Internationaal Tribunaal voor Rwanda)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-26
p. 585-598 1-26 p. 585-598 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de internationale samenwerking inzake de tenuitvoerlegging van inbeslagnemingen en verbeurdverklaringen (Georganiseerde criminaliteit) (1-393)      
  Amendement nr 16 van de heer Coveliers
1-393/2
p. 7 1-393/2 p. 7 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de juridische eerste- en tweedelijnsbijstand (Betere rechtshulp voor maatschappelijk minder gegoede groepen - Pro deo-systeem) (Nieuw opschrift : Wetsontwerp betreffende de juridische bijstand) (1-970)      
  Amendementen nrs 28 tot 30 van de heren Coveliers en Goris
1-970/4
p. 7 1-970/4 p. 7 (PDF)
  Amendementen nrs 28 tot 30 van de heren Coveliers en Goris, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-970/8
p. 1 1-970/8 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de radiocommunicatie van de hulp- en veiligheidsdiensten (Financiering en exploitatie van het ASTRID-project) (1-975)      
  Stemverklaringen van de heren Daras, Buelens, Coene, Coveliers, Loones, Boutmans, Foret en Hatry en eindstemming
1-189
p. 5475-5476 1-189 p. 5475-5476 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden (Responsabilisering van de organisatoren - Administratieve sancties - Onrechtmatige verdeling van tickets - Gerechtelijk stadionverbod - Mededeling van politionele gegevens) (1-1060)      
  Stemverklaringen van de heren Coveliers en Loones en eindstemming
1-227
p. 6635-6636 1-227 p. 6635-6636 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de voorwaardelijke invrijheidstelling en tot wijziging van de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen de abnormalen en de gewoontemisdadigers, vervangen door de wet van 1 juli 1964 (1-852)      
  Algemene beraadslaging
1-167
p. 4465-4473 1-167 p. 4465-4473 (PDF)
Wetsontwerp betreffende het Centraal Strafregister (1-663)      
  Verslag van de heer Coveliers
1-663/3
p. 1-53 1-663/3 p. 1-53 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-131
p. 3489-3500 1-131 p. 3489-3500 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Boutmans en Coveliers en eindstemming
1-131
p. 3526 1-131 p. 3526 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse maatregelen inzake ambtenarenzaken (Arbeidsherverdeling : vervroegd halftijdse uittreding en 4-daagse werkweek op vrijwillige basis - Contractuelen - Mobiliteit - Statuut van de vakbonden - Sociale bescherming : arbeidsongevallen en beroepsziekten - Politiek verlof - Staatshervorming : technische bepalingen - Bestuur der strafinrichtingen : wervingen - Contractuelen bij de Muntschouwburg en bij het Paleis voor Schone Kunsten - Aanwerving van personen die bij de technische coöperatie met ontwikkelingslanden diensten hebben gepresteerd - Stage en inschakeling van jongeren in het arbeidsproces -Syndicaal statuut van de griffiers) (1-566)      
  Aangehouden stemmingen - Voorstel tot verdaging van de stemming - Stemverklaringen van de heer Loones, mevrouw Leduc, de heren Foret, Erdman en Coveliers en tussenkomst van de heer Flahaut
1-106
p. 2881-2883 1-106 p. 2881-2883 (PDF)
Wetsontwerp houdende fiscale, financiële en diverse bepalingen (1-187)      
  Aangehouden stemmingen en stemverklaringen van de heren Coveliers en Foret
1-16
p. 372-381 1-16 p. 372-381 (PDF)
  Beraadslaging over artikelen
1-16
p. 370 1-16 p. 370 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst inzake het witwassen, de opsporing, de inbeslagneming en de confiscatie van opbrengsten van misdrijven, opgemaakt te Straatsburg op 8 november 1990 (Nieuw opschrift : Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst inzake het witwassen, de opsporing, de inbeslagneming en de verbeurdverklaring van opbrengsten van misdrijven, opgemaakt te Straatsburg op 8 november 1990) (1-406)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-76
p. 2034-2037 1-76 p. 2034-2037 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord, gesloten door wisseling van brieven, gedagtekend te Brussel op 9 februari en 13 februari 1995, tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België, betreffende het statuut van de Belgische verbindingsambtenaren bij de te Den Haag gevestigde Europol Drugseenheid (1-444)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-75
p. 2015-2016 1-75 p. 2015-2016 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol nr. 11 bij het Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden betreffende herstructurering van het controlemechanisme ingesteld door dat Verdrag, en met de Bijlage, gedaan te Straatsburg op 11 mei 1994 (1-360)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-58
p. 1408-1412 1-58 p. 1408-1412 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake verstandhouding en samenwerking tussen het Koninkrijk België, de Vlaamse Gemeenschap van België, de Franse Gemeenschap van België, de Duitstalige Gemeenschap van België, het Vlaamse Gewest van België, het Waalse Gewest van België, het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van België en Oekraïne, ondertekend te Brussel op 23 april 1997 (1-794)      
  Stemverklaringen van de heren Anciaux, Boutmans en Coveliers en eindstemming
1-176
p. 5186-5187 1-176 p. 5186-5187 (PDF)
Wetsontwerp houdende maatregelen teneinde de gerechtelijke achterstand weg te werken bij de hoven van beroep (Magistraatcoördinator - Plaatsvervangend raadsheren - Aanvullende kamers - Toewijzing aan een raadsheer van het beroep tegen een vonnis van de rechtbank van koophandel - Voorzitter van een assisenzaak - Uitwerken van een meerjarenplan) (1-490)      
  Amendementen nrs 5 tot 7 van de heren Goris en Coveliers
1-490/2
p. 3-4 1-490/2 p. 3-4 (PDF)
Wetsontwerp houdende maatregelen tot uitvoering van het meerjarenplan voor werkgelegenheid (1-189)      
  Tussenkomsten van de heren Erdman, Coveliers en Foret, stemverklaring van de heer Anciaux en aangehouden stemmingen
1-19
p. 433-436 1-19 p. 433-436 (PDF)
Wetsontwerp houdende regeling van de inlichting- en veiligheidsdiensten (Nieuw opschrift : Wetsontwerp houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten) (1-758)      
  Amendement nr 89 van de heer Coveliers c.s.
1-758/8
p. 6 1-758/8 p. 6 (PDF)
  Amendement nr 91 van de heren Coveliers en Goris
1-758/8
p. 6 1-758/8 p. 6 (PDF)
  Amendement nr 89 van de heer Coveliers c.s., opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-758/12
p. 1 1-758/12 p. 1 (PDF)
  Amendement nr 91 van de heren Coveliers en Goris, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-758/12
p. 1 1-758/12 p. 1 (PDF)
  Aangehouden stemmingen en stemverklaringen van de heren Coveliers, Ceder en Boutmans
1-211
p. 6140-6146 1-211 p. 6140-6146 (PDF)
Wetsontwerp houdende sociale bepalingen (1-188)      
  Aangehouden stemmingen
1-16
p. 381-383 1-16 p. 381-383 (PDF)
  Voorstel van de heer Coveliers om onmiddellijk over te gaan tot de stemming over het geheel
1-16
p. 381-381 1-16 p. 381-381 (PDF)
Wetsontwerp houdende sociale bepalingen (1-297)      
  Belangenconflictprocedure : motie waarin het Vlaams Parlement verklaart dat door art. 153 van het ontwerp (tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden onder vorm van dienstencheques) zijn belangen ernstig worden geschaad - Verslag van het overlegcomité Senaat-Vlaams Parlement
1-37
p. 835-839 1-37 p. 835-839 (PDF)
  Toepassing van artikel 63 van het Reglement van de Senaat (Verzoek om advies van de Raad van State door de Voorzitter)
1-37
p. 839 1-37 p. 839 (PDF)
  Aangehouden stemmingen en stemverklaringen van de dames Delcourt-Pêtre en Merchiers, de heer Nothomb, de dames Cantillon en Lizin, de heer Coene, mevrouw Dardenne, de heren Loones, Destexhe, Coveliers en Anciaux
1-41
p. 942-947 1-41 p. 942-947 (PDF)
Wetsontwerp houdende toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan de ambtenaren van de fiscale administraties ter beschikking gesteld van de procureur des Konings en van de arbeidsauditeur (1-619)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van een artikel
1-109
p. 2964-2966 1-109 p. 2964-2966 (PDF)
Wetsontwerp houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten (1-520)      
  Amendementen nrs 1 tot 5 van de heer Coveliers
1-520/2
p. 1-4 1-520/2 p. 1-4 (PDF)
  Beraadslaging en terugzending naar de commissie
1-139
p. 3735-3737 1-139 p. 3735-3737 (PDF)
Wetsontwerp strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie (Machtigingswet - Maatregelen van alle aard) (1-389)      
  Amendement nr 81 van de heer Coveliers c.s.
   Evocatierecht inzake KB's genomen krachtens een kaderwet
1-389/2
p. 65-66 1-389/2 p. 65-66 (PDF)
  Globale algemene beraadslaging
   Procédé van machtigingswetten : uitvoeringsbesluiten - bekrachtiging van de besluiten - Rol van de drukkingsgroepen - Evocatierecht van de Senaat - Hervorming van de sociale zekerheid
1-60
p. 1454-1458 1-60 p. 1454-1458 (PDF)
  Hervatting van de globale algemene beraadslaging
   Evocatierecht van de Senaat
1-61
p. 1495 1-61 p. 1495 (PDF)
Wetsontwerp tot aanvulling van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de benoeming van toegevoegde rechters (1-705)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-154
p. 4053-4071 1-154 p. 4053-4071 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Desmedt, Vandenberghe, Erdman, Raes, Loones, Boutmans, mevrouw Milquet, de heren Lallemand en Coveliers en eindstemming
1-155
p. 4114-4116 1-155 p. 4114-4116 (PDF)
Wetsontwerp tot bekrachtiging van koninklijke besluiten genomen met toepassing van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie, van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, en van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen (Regie voor Maritiem Transport : sociale maatregelen ingevolge ontbinding - Tewerkstellingsmaatregelen - Brugpensioen - Halftijds brugpensioen - Stage - Loopbaanonderbreking - Verlaging werkgeversbijdragen - Tewerkstelling KMO's - Participatiefonds : leningen aan werklozen die zich vestigen als zelfstandige - Oudere werklozen - Pensioenen : deeltijdse arbeid; kapitalisatiestelsel - Kas geneeskundige verzorging NMBS - Heffing omzetcijfer farmaceutische producten - Ziekteverzekering : geneesmiddelen toegediend in ziekenhuis; honoraria dialyse - Sociale zekerheid : sociale identiteitskaart; terugvordering ten onrechte betaalde bedragen) (1-660)      
  Stemverklaringen van de heren Coveliers, Loones, Boutmans, Foret, Erdman en beslissing om het ontwerp niet te amenderen
1-123
p. 3284-3285 1-123 p. 3284-3285 (PDF)
Wetsontwerp tot bepaling van het aanbrengen van sommige vermeldingen op de identiteitskaart bedoeld in artikel 6, §1, van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, en tot regeling van het taalgebruik voor deze vermeldingen (1-571)      
  Bespreking van het voorstel van gemotiveerd advies
1-118
p. 3157-3169 1-118 p. 3157-3169 (PDF)
  Stemverklaring van de heer Coveliers en eindstemming
1-118
p. 3173 1-118 p. 3173 (PDF)
Wetsontwerp tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen (Loonmatiging - Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en Nationale Arbeidsraad - CAO - Brugpensioen - Banenplan - Tewerkstellingsakkoorden - Annualisering arbeidsduur - Deeltijdse arbeid - Uitzendarbeid - Arbeidsduurvermindering) (1-386)      
  Titels I en II : artikelen 1 tot 22 - Amendement nr 101 van de heer Coveliers c.s.
   Uitvoeringsbesluiten van een machtigingswet : evocatierecht
1-386/2
p. 53-54 1-386/2 p. 53-54 (PDF)
  Globale algemene beraadslaging
   Procédé van machtigingswetten : uitvoeringsbesluiten - bekrachtiging van de besluiten - Rol van de drukkingsgroepen - Evocatierecht van de Senaat - Hervorming van de sociale zekerheid
1-60
p. 1454-1458 1-60 p. 1454-1458 (PDF)
  Hervatting van de globale algemene beraadslaging
   Evocatierecht van de Senaat
1-61
p. 1495 1-61 p. 1495 (PDF)
Wetsontwerp tot instelling van de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling (1-589)      
  Amendement nr 30 van de heren Desmedt en Coveliers
1-589/3
p. 8 1-589/3 p. 8 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-130
p. 3451-3465 1-130 p. 3451-3465 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Foret, Boutmans, Coveliers, Loones en eindstemming
1-131
p. 3525-3526 1-131 p. 3525-3526 (PDF)
  Algemene beraadslaging over het ontwerp geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers
1-167
p. 4465-4473 1-167 p. 4465-4473 (PDF)
Wetsontwerp tot instelling van het college van procureurs-generaal en tot instelling van het ambt van federaal magistraat (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot instelling van het college van procureurs-generaal en tot instelling van het ambt van nationaal magistraat) (1-447)      
  Amendement nr 1 van de heer Coveliers
1-447/2
p. 1-2 1-447/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 17 van de heren Erdman en Coveliers
1-447/2
p. 7 1-447/2 p. 7 (PDF)
  Verslag van de heren Coveliers en Vandenberghe
1-447/4
p. 1-139 1-447/4 p. 1-139 (PDF)
  Bijlage bij het verslag van de heren Coveliers en Vandenberghe
1-447/4 A
p. 1-6 1-447/4 A p. 1-6 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-78
p. 2105-2112 1-78 p. 2105-2112 (PDF)
  Hervatting van de beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-79
p. 2115-2127 1-79 p. 2115-2127 (PDF)
Wetsontwerp tot integratie van de dienst enquêtes van het Hoog Comité van Toezicht in de gerechtelijke politie bij de parketten (1-856)      
  Verslag van de heer Coveliers
1-856/3
p. 1-53 1-856/3 p. 1-53 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-167
p. 4450-4456 1-167 p. 4450-4456 (PDF)
Wetsontwerp tot invoeging van een artikel 15ter in de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen en van een artikel 16bis in de op 12 januari 1973 gecoördineerde wetten op de Raad van State (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot invoering van een artikel 15ter in de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen en van een artikel 16bis in de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973) (Partij die aantoont dat ze vijandig staat tegenover de rechten en vrijheden gewaarborgd door het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens - Vermindering van de dotatie - Raad van State en Hof van Cassatie - Racisme) (1-1197)      
  Algemene beraadslaging - Interpretatie art. 63 Reglement van de Senaat (Verzoek om advies van de Raad van State door de Voorzitter van de Senaat)
1-240
p. 7025-7026 1-240 p. 7025-7026 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-240
p. 7026-7040 1-240 p. 7026-7040 (PDF)
  Eindstemming en stemverklaringen van de heren Verreycken, Foret, Coveliers en Boutmans
1-242
p. 7076-7077 1-242 p. 7076-7077 (PDF)
Wetsontwerp tot invoeging van een artikel 353bis in het Gerechtelijk Wetboek en tot wijziging van artikel 354 van hetzelfde Wetboek (Onverenigbaarheid van een mandaat als gemeenteraadslid of lid van de OCMW-raad met de hoedanigheid van personeelslid van een griffie of parket) (1-245)      
  Verslag van de heer Coveliers
1-245/2
p. 1-8 1-245/2 p. 1-8 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-30
p. 692-694 1-30 p. 692-694 (PDF)
Wetsontwerp tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels (Financiering en globaal beheer van de sociale zekerheid - Gezondheidszorg en volksgezondheid - Sociaal statuut der zelfstandigen - Gezinsbijslagen - Bevordering van de beroepsinschakeling - Plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen - Maatschappelijke integratie - Jaarlijks verlof - Vereenvoudiging van administratieve formaliteiten - Responsabilisering van sociale parastatalen - Pensioenen) (1-384)      
  Amendement nr 123 van de heer Coveliers c.s.
   Evocatierecht Senaat versus bijzondere machten
1-384/3
p. 1-2 1-384/3 p. 1-2 (PDF)
  Globale algemene beraadslaging
   Procédé van machtigingswetten : uitvoeringsbesluiten - bekrachtiging van de besluiten - Rol van de drukkingsgroepen - Evocatierecht van de Senaat - Hervorming van de sociale zekerheid
1-60
p. 1454-1458 1-60 p. 1454-1458 (PDF)
  Hervatting van de globale algemene beraadslaging
   Evocatierecht van de Senaat
1-61
p. 1495 1-61 p. 1495 (PDF)
Wetsontwerp tot oprichting van een beroepsorgaan inzake veiligheidsmachtigingen (1-1012)      
  Algemene beraadslaging en terugzending naar de commissie
1-222
p. 6429-6432 1-222 p. 6429-6432 (PDF)
Wetsontwerp tot verbetering van de strafrechtspleging in het stadium van het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek ("Kleine Franchimont") (1-704)      
  Amendementen nrs 106, 107 en 121 van de heren Desmedt en Coveliers
1-704/2
p. 52-53 1-704/2 p. 52-53 (PDF)
  1-704/2
p. 60-61 1-704/2 p. 60-61 (PDF)
  Amendementen nrs 127 en 128 van de heer Coveliers
1-704/2
p. 64-67 1-704/2 p. 64-67 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-159
p. 4247-4274 1-159 p. 4247-4274 (PDF)
  Stemverklaringen van de heer Foret, mevrouw Dardenne, de heren Boutmans, Coveliers, Erdman, mevrouw Delcourt-Pêtre, de heren Vandenberghe, Lallemand en Loones en eindstemming
1-161
p. 4311-4315 1-161 p. 4311-4315 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 259quater van het Gerechtelijk Wetboek (Gerechtelijke stage van de magistraten) (1-337)      
  Stemverklaringen van de heren Desmedt en Coveliers en eindstemming
1-57
p. 1396 1-57 p. 1396 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 43, §5, en 43quinquies van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, tot aanvulling van artikel 43 van dezelfde wet en tot invoeging van een artikel 43septies in die wet (Arrondissement Brussel : tweetaligheid van de magistraten) (1-806)      
  Belangenconflict
   Beraadslaging over het voorstel van gemotiveerd advies
1-191
p. 5520-5530 1-191 p. 5520-5530 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten (Vrije vestiging van de onderneming [Verdrag van Rome] - Security in de evenementensector [Portiers en "buitenwippers"] - Verfijning van de wet van 10 april 1990) (1-1330)      
  Mondeling verslag van de heer Pinoie en algemene beraadslaging
1-260
p. 7570-7573 1-260 p. 7570-7573 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective en de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen van wapens en op den handel in munitie (Schijnzelfstandigen - Waardenvervoer - Sanctiesysteem - Schietstanden - Aanpassing van formuleringen in de wet) (1-617)      
  Algemene beraadslaging
1-127
p. 3343-3347 1-127 p. 3343-3347 (PDF)
  Aangehouden stemmingen
1-128
p. 3387-3388 1-128 p. 3387-3388 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Migratiebeleid) (1-311)      
  Amendementen nrs 11 tot 13 van de heer Coveliers
1-311/3
p. 5 1-311/3 p. 5 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-53
p. 1215-1230 1-53 p. 1215-1230 (PDF)
  1-54
p. 1244-1255 1-54 p. 1244-1255 (PDF)
  1-54
p. 1256-1262 1-54 p. 1256-1262 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (Migratiebeleid) (1-310)      
  Amendementen nrs 68 tot 74 van de heer Coveliers
1-310/2
p. 23-27 1-310/2 p. 23-27 (PDF)
  1-310/2
p. 27-29 1-310/2 p. 27-29 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-53
p. 1215-1230 1-53 p. 1215-1230 (PDF)
  1-54
p. 1244-1255 1-54 p. 1244-1255 (PDF)
  1-54
p. 1256-1262 1-54 p. 1256-1262 (PDF)
  Beraadslaging over de artikelen en amendementen en stemming over de amendementen
1-54
p. 1262-1283 1-54 p. 1262-1283 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Kieswetboek om het stemrecht toe te kennen aan de Belgen die gevestigd zijn in het buitenland, voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers (1-1122)      
  Stemverklaringen van de heren Verreycken, Coveliers en Loones en eindstemming
1-227
p. 6634-6635 1-227 p. 6634-6635 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit wat de naturalisatieprocedure betreft (Vereenvoudiging procedure - Integratie van migranten) (1-1130)      
  Algemene beraadslaging
1-230
p. 6693-6698 1-230 p. 6693-6698 (PDF)
  Bespreking van de artikelen
1-230
p. 6698-6701 1-230 p. 6698-6701 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot het personeel van de griffies en parketten (1-270)      
  Amendementen nrs 84 tot 99 van de heren Coveliers en Desmedt, ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-270/5
p. 1-5 1-270/5 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de bestraffing van genocide krachtens het Internationaal Verdrag inzake de voorkoming en de bestraffing van genocide van 9 december 1948 (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel betreffende de bestraffing van ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht) (1-749)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-227
p. 6624-6629 1-227 p. 6624-6629 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de cumulatie van kandidaturen bij verkiezingen en betreffende het verbod tot cumuleren van verschillende mandaten ("Kiezersbedrog") (1-1083)      
  Voorstel van de heer Coveliers en mevrouw Leduc
1-1083/1
p. 1-4 1-1083/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de liberalisering van de duivensport (1-223)      
  Voorstel van de heer Coveliers
1-223/1
p. 1-5 1-223/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de vacantverklaring van de ambten van procureur-generaal en procureur des Konings (1-1004)      
  Algemene beraadslaging
1-223
p. 6455-6467 1-223 p. 6455-6467 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de verticale integratie van het openbaar ministerie, het federaal parket en de raad van procureurs des Konings (Hervorming van de gerechtelijke organisatie - Gerechtelijk Wetboek en Wetboek van strafvordering) (1-1066)      
  Voorstel van de heren Vandenberghe, Lallemand, Erdman, mevrouw Milquet, de heren Coveliers, Foret, Anciaux en Desmedt
1-1066/1
p. 1-24 1-1066/1 p. 1-24 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-223
p. 6455-6467 1-223 p. 6455-6467 (PDF)
Wetsvoorstel houdende aanvulling van artikel 4 van de wet van 3 mei 1880 op het parlementair onderzoek en van artikel 458 van het Strafwetboek (Ambtelijke opdracht : bevoegdheid ratione loci van de magistraat - Getuigen : beroepsgeheim) (1-31)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-40
p. 913-927 1-40 p. 913-927 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van artikel 210bis van het Kieswetboek ten einde de voorwaarden te bepalen waaronder een senator per provincie wordt aangewezen (Ten minste één senator per provincie) (1-309)      
  Voorstel van de heren Nothomb en Coveliers
1-309/1
p. 1-2 1-309/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten (Hervorming van de Vaste Comités van Toezicht op de politie- en inlichtingendiensten) (1-1268)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-255
p. 7379-7393 1-255 p. 7379-7393 (PDF)
Wetsvoorstel op de euthanasie en de palliatieve zorg (1-301)      
  Voorstel van de heer Coveliers
1-301/1
p. 1-10 1-301/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel op het spel (Casino's en andere spelinrichtingen - Vervanging van de wet van 24 oktober 1902)(Nieuw opschrift : Wetsontwerp op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers) (1-419)      
  Aangehouden stemmingen en stemverklaring van de heer Coveliers
1-270
p. 7832-7833 1-270 p. 7832-7833 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende om de procedure voor het Hof van Cassatie te bespoedigen (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel strekkende tot de bespoediging van de procedure voor het Hof van Cassatie) (Gerechtelijk Wetboek - Wetboek van Strafvordering - Wet van 15 juni 1935 betreffende het gebruik der talen in gerechtszaken - Wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting)      
  Beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-9
p. 199-209 1-9 p. 199-209 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende om het geweld binnen het gezin aan banden te leggen (Strafwetboek - Wetboek van Strafvordering) (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel strekkende om het geweld tussen partners tegen te gaan) (1-269)      
  Amendement nr 14 van de heren Coveliers en Desmedt
1-269/3
p. 5-6 1-269/3 p. 5-6 (PDF)
  Amendement nr 17 opnieuw ingediend door de heren Coveliers en Desmedt en mevrouw Milquet, na de goedkeuring van het verslag
1-269/12
p. 1 1-269/12 p. 1 (PDF)
  Algemene beraadslaging van het ontwerp geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers
1-137
p. 3676-3681 1-137 p. 3676-3681 (PDF)
  Bespreking van de artikelen van het ontwerp geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers
1-137
p. 3681-3682 1-137 p. 3681-3682 (PDF)
  Stemverklaring van de heer Coveliers en eindstemming van het ontwerp geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers
1-137
p. 3683-3684 1-137 p. 3683-3684 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende tot het afgeven van een kosteloos afschrift van alle processtukken in strafzaken (Nieuw opschrift : Wetsontwerp met betrekking tot de rechtsbijstand inzake de afgifte van afschriften van stukken uit het gerechtsdossier in strafzaken) (1-17)      
  Stemverklaringen van de heren Foret, Boutmans, Coveliers, Loones, Verreycken en Vandenberghe en eindstemming
1-82
p. 2187-2189 1-82 p. 2187-2189 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Loones en Coveliers en eindstemming over het ontwerp geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers
1-151
p. 3987 1-151 p. 3987 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 22 van het Wetboek van strafvordering, met betrekking tot de ontvankelijkheid van de door de arbeidsauditeur of de procureur des Konings ingestelde strafvordering (1-920)      
  Algemene beraadslaging
1-223
p. 6455-6467 1-223 p. 6455-6467 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van het Wetboek van Strafvordering met bepalingen inzake DNA-onderzoek voor algemene identificatie in strafzaken en tot oprichting van een commissie voor de evaluatie van de wet betreffende het DNA-onderzoek (1-940)      
  Voorstel van de heer Coveliers
1-940/1
p. 1-10 1-940/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot beperking van de cumulatie van het mandaat van burgemeester, schepen en voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn met andere ambten (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot beperking van de cumulatie van het mandaat van burgemeester en schepen met andere ambten) (1-1041)      
  Stemverklaringen van de heren Foret, Loones, Boutmans en Coveliers en eindstemming
1-222
p. 6439-6440 1-222 p. 6439-6440 (PDF)
Wetsvoorstel tot interpretatie van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966 (Faciliteitengemeenten) (1-825)      
  Over de ontvankelijkheid van het wetsvoorstel - Vereiste meederheid voor de interpretatie van een wet gestemd met bijzondere meerderheid
1-161
p. 4310-4311 1-161 p. 4310-4311 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 217bis in het Wetboek van strafvordering en tot aanvulling van artikel 5 van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding (Versterking van de rechten van de burgerlijke partij in criminele zaken, op het moment dat het dossier werd toegestuurd aan de procureur-generaal - Recht van het Centrum zich burgerlijke partij te stellen) (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 217 en tot invoeging van een artikel 217bis in het Wetboek van strafvordering, en tot aanvulling van artikel 5 van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding) (1-1111)      
  Verslag van de heer Coveliers
1-1111/4
p. 1-11 1-1111/4 p. 1-11 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-230
p. 6702-6705 1-230 p. 6702-6705 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Verreycken, Foret, Coveliers, Erdman, Boutmans, Loones, Vandenberghe, Lallemand en mevrouw Willame-Boonen en eindstemming
1-231
p. 6726-6728 1-231 p. 6726-6728 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van de strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen (Wijziging Strafwetboek, Wetboek van strafvordering en wet van 7 april 1878 houdende voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering) (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot invoering van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen) (1-1217)      
  Algemene beraadslaging
1-254
p. 7349-7355 1-254 p. 7349-7355 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Desmedt, Loones, Boutmans en Coveliers en eindstemming
1-256
p. 7410-7411 1-256 p. 7410-7411 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van de vervroegde invrijheidstelling (1-40)      
  Algemene beraadslaging
1-130
p. 3451-3465 1-130 p. 3451-3465 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van een Dag van de verzoening      
  Stemverklaringen van de heren Verreycken, Foret, Loones, Coveliers en Boutmans en stemming over de inoverwegingneming
1-24
p. 531-533 1-24 p. 531-533 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 413 van het Strafwetboek (Op heterdaad betrappen op overspel : verschoningsgrond voor doodslag, verwondingen en slagen) (1-300)      
  Voorstel van de heer Coveliers
1-300/1
p. 1-2 1-300/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 210 van het Wetboek van strafvordering (Vervolging in hoger beroep door de parketmagistraat die in eerste lijn de vervolging waarnam) (1-682)      
  Algemene beraadslaging
1-223
p. 6455-6467 1-223 p. 6455-6467 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 867 van het Gerechtelijk Wetboek (Nietigheid van proceshandelingen) (1-572)      
  Verslag van de heer Coveliers.
1-572/3
p. 1-19 1-572/3 p. 1-19 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-209
p. 6004 1-209 p. 6004 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 383 en 391 van het Gerechtelijk Wetboek, betreffende de inruststelling, pensionering en emeritaat van magistraten (1-443)      
  Voorstel van de heer Coveliers en mevrouw Leduc
1-443/1
p. 1-3 1-443/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 542 en 545 van het Wetboek van Strafvordering (Daden van een onderzoeksrechter die aanleiding geven tot gewettigde verdenking) (1-448)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-79
p. 2127-2132 1-79 p. 2127-2132 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentegrenzen tussen Braives en Villers-le-Bouillet (1-355)      
  Stemverklaringen van de heren Loones, Verreycken en Coveliers en eindstemming
1-59
p. 1446 1-59 p. 1446 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur, met het oog op het afschaffen van de opkomstplicht bij de verkiezingen voor het Vlaams Parlement en de Waalse Gewestraad (1-599)      
  Voorstel van de heer Coveliers c.s.
1-599/1
p. 1-2 1-599/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur, met het oog op het neutraliseren van de lijststem en het onderscheid tussen kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers bij de verkiezingen voor het Vlaamse Parlement en de Waalse Gewestraad (1-600)      
  Voorstel van de heer Coveliers c.s.
1-600/1
p. 1-5 1-600/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 18 juli 1991 houdende regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten (Vaste Comités van Toezicht P en I) (1-390)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-255
p. 7379-7393 1-255 p. 7379-7393 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 mei 1880 op het parlementair onderzoek en van artikel 458 van het Strafwetboek (Bevoegdheid van de onderzoekscommissie - Beroepsgeheim - Samenloop met het gerechtelijk onderzoek - Geheimhoudingsplicht - Gevolgen van het onderzoek) (1-148)      
  Amendementen nrs 16 tot 19 van de heer Coveliers
1-148/2
p. 8-9 1-148/2 p. 8-9 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-40
p. 913-927 1-40 p. 913-927 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 6 augustus 1931 houdende vaststelling van de onverenigbaarheden en ontzeggingen betreffende de ministers, gewezen ministers en ministers van Staat, alsmede de leden en gewezen leden van de Wetgevende Kamers (1-191)      
  Algemene beraadslaging
1-43
p. 1001-1005 1-43 p. 1001-1005 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en het Wetboek van Strafvordering inzake de procedure tot onttrekking van de zaak aan de rechter (Hof van cassatie) (1-456)      
  Stemverklaringen van de heer Erdman, mevrouw Delcourt-Pêtre, de heren Loones, Vandenberghe, Coveliers, Raes, Boutmans en Lallemand en eindstemming over het ontwerp opnieuw geamendeerd door de Senaat
1-163
p. 4340-4342 1-163 p. 4340-4342 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en het Wetboek van Strafvordering, inzake de gewettigde verdenking en de onpartijdigheid van de onderzoeksrechter (1-446)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-79
p. 2127-2132 1-79 p. 2127-2132 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en het Wetboek van strafvordering, inzake de gewettigde verdenking en de onpartijdigheid van de onderzoeksrechter (1-446)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-79
p. 2127-2132 1-79 p. 2127-2132 (PDF)
Wijze van stemming over een voorstel van resolutie : stemming over het geheel versus stemming per paragraaf (1-1055)      
  1-208
p. 5994-5995 1-208 p. 5994-5995 (PDF)
Wijziging door de rapporteur van de tekst van een wetsontwerp na de goedkeuring ervan door de commissie van de Senaat : louter technische correcties of amendement ?      
  NULL
1-222
p. 6429-6432 1-222 p. 6429-6432 (PDF)
Zijn verklaringen en de voorgestelde maatregelen betreffende het verloop van rally's      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
   Voorstellen van amendement ingediend door sommige leden van de meerderheid - Verzoek tot terugzending van de gemotiveerde motie en de amendementen naar commissie
1-21
p. 478-479 1-21 p. 478-479 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999