Auteurs- en sprekersregister betreffende "Geens Andrť" (Legislatuur 1999-2003)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
De niet-mededeling van documenten aan de Parlementaire commissie van onderzoek betreffende de gebeurtenissen in Rwanda (Rapport Jacqmin en rapport Maes) (2-470)      
  Bespreking
2-142
p. 54-68 2-142 p. 54-68 (PDF)
De toestand in Oost-Congo en de rol van MONUC in het conflict (2-932)      
  Vraag om uitleg van de heer Geens aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-253
p. 58-69 2-253 p. 58-69 (PDF)
De toestand in Oost-Congo en de rol van MONUC in het conflict (Bezoek van de Rwandese president Kagame in BelgiŽ - Versterking van MONUC - Staakt-het-vuren - Houding van BelgiŽ) (2-925)      
  Vraag om uitleg van de heer Maertens aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-253
p. 58-69 2-253 p. 58-69 (PDF)
De toestand in Oost-Congo en de rol van MONUC in het conflict (Gevechten en aanwezigheid van buitenlandse troepen in Oost-Congo - Houding van BelgiŽ - Belgische bijdrage tot MONUC) (2-918)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-253
p. 58-69 2-253 p. 58-69 (PDF)
Debat over het faillissement van Sabena (Sociaal akkoord voor het personeel - Politieke verantwoordelijkheid - Oprichting van een nieuwe luchtvaartmaatschappij - DAT)      
  Debat
2-157
p. 13-46 2-157 p. 13-46 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 1999)      
  de heer Geens, senator gekozen door het Nederlandse kiescollege
2-3
p. 7 2-3 p. 7 (PDF)
Het Europees Veiligheids- en Defensiebeleid (EVDB) (Wenselijkheid van een autonome en geloofwaardige Europese defensiecapaciteit - Vormgeving aan een Europese capaciteit inzake crisisbeheersing, zowel op militair vlak [oprichting van een snelle interventiemacht "Rapid Reaction Force"] als op civiel vlak [civiele interventiemacht] - Conflictpreventie en "poolen van vliegende diplomaten" - Integratie van een aantal WEU-taken in de EU - Formalisering van de relaties tussen de EU en de NATO - Toekomstige veiligheidssamenwerking met de Verenigde Staten - Begroting - Belang van een voorafgaande gedachtenwisseling in de nationale parlementen - Scheppen van nieuwe parlementaire controlemechanismen [Zie ook doc. Senaat 2-932/1]) (2-898)      
  Bespreking
2-158
p. 4-13 2-158 p. 4-13 (PDF)
Het rapport Jacqmin (dat niet is meegedeeld aan de onderzoekscommissie over Rwanda) (2-71)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
2-1 COM
p. 4-28 2-1 COM p. 4-28 (PDF)
Het rapport Jacqmin (dat niet is meegedeeld aan de onderzoekscommissie over Rwanda) (2-73)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
2-1 COM
p. 4-28 2-1 COM p. 4-28 (PDF)
Het rapport van kolonel Jacqmin (dat niet is meegedeeld aan de onderzoekscommissie over Rwanda) (2-68)      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
2-1 COM
p. 4-28 2-1 COM p. 4-28 (PDF)
Het rapport van kolonel Jacqmin dat niet is meegedeeld aan de onderzoekscommissie over Rwanda (2-67)      
  Vraag om uitleg van de heer Mahoux aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
2-1 COM
p. 4-28 2-1 COM p. 4-28 (PDF)
Het standpunt van de Belgische regering over de toestand in Irak (2-942)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-265
p. 7-29 2-265 p. 7-29 (PDF)
  2-265
p. 124-125 2-265 p. 124-125 (PDF)
Het standpunt van de regering inzake Irak na de State of the Union van de Amerikaanse president Bush (2-949)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-265
p. 7-29 2-265 p. 7-29 (PDF)
  2-265
p. 124-125 2-265 p. 124-125 (PDF)
Het uitblijven van een akkoord over het Galileoprogramma in de "Transportraad" van 7 december 2001 (Europees satelliet-navigatiesysteem) (2-649)      
  Vraag om uitleg van de heer Roelants du Vivier aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-172
p. 45-50 2-172 p. 45-50 (PDF)
Het vooruitzicht van een zogenaamde preventieve oorlog tegen Irak (2-940)      
  Vraag om uitleg van de heer De Decker aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Verhofstadt, eerste minister
2-265
p. 7-29 2-265 p. 7-29 (PDF)
  2-265
p. 124-125 2-265 p. 124-125 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de gewesten en de gemeenschappen (2-709)      
  Artikelsgewijze bespreking
2-118
p. 4-48 2-118 p. 4-48 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot herfinanciering van de gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de gewesten (2-777)      
  Verslag van de heren Geens en Barbeaux
2-777/3
p. 1-102 2-777/3 p. 1-102 (PDF)
   Aan de gemeenschappen toegewezen gedeelte van de winst van de Nationale Loterij
2-777/3
p. 37 2-777/3 p. 37 (PDF)
  2-777/3
p. 69 2-777/3 p. 69 (PDF)
  2-777/3
p. 101-102 2-777/3 p. 101-102 (PDF)
   Afschaffing kijk- en luistergeld in het Vlaamse Gewest
2-777/3
p. 16 2-777/3 p. 16 (PDF)
  2-777/3
p. 23 2-777/3 p. 23 (PDF)
  2-777/3
p. 35 2-777/3 p. 35 (PDF)
   Afvlakking van de middelentoewijzing aan de deelgebieden
2-777/3
p. 7-8 2-777/3 p. 7-8 (PDF)
   Autonomie van de gewesten t.a.v. de personenbelasting - Belastingverminderingen en -vermeerderingen, opcentiemen en kortingen
2-777/3
p. 7 2-777/3 p. 7 (PDF)
  2-777/3
p. 14-15 2-777/3 p. 14-15 (PDF)
  2-777/3
p. 16-22 2-777/3 p. 16-22 (PDF)
  2-777/3
p. 27-32 2-777/3 p. 27-32 (PDF)
  2-777/3
p. 41 2-777/3 p. 41 (PDF)
  2-777/3
p. 54-58 2-777/3 p. 54-58 (PDF)
  2-777/3
p. 67-68 2-777/3 p. 67-68 (PDF)
   Autonomie van de gewesten t.a.v. de personenbelasting : belastingverminderingen en -vermeerderingen, opcentiemen en kortingen - Advies van het Rekenhof
2-777/3
p. 18 2-777/3 p. 18 (PDF)
  2-777/3
p. 20-22 2-777/3 p. 20-22 (PDF)
  2-777/3
p. 27 2-777/3 p. 27 (PDF)
  2-777/3
p. 27 2-777/3 p. 27 (PDF)
  2-777/3
p. 27-28 2-777/3 p. 27-28 (PDF)
  2-777/3
p. 29-30 2-777/3 p. 29-30 (PDF)
  2-777/3
p. 41 2-777/3 p. 41 (PDF)
  2-777/3
p. 57 2-777/3 p. 57 (PDF)
   Autonomie van de gewesten t.a.v. de vennootschapsbelasting
2-777/3
p. 22 2-777/3 p. 22 (PDF)
  2-777/3
p. 25 2-777/3 p. 25 (PDF)
   Beroep tot nietigverklaring bij het Arbitragehof wegens deloyale fiscale concurrentie
2-777/3
p. 27 2-777/3 p. 27 (PDF)
  2-777/3
p. 27 2-777/3 p. 27 (PDF)
  2-777/3
p. 31 2-777/3 p. 31 (PDF)
  2-777/3
p. 41 2-777/3 p. 41 (PDF)
  2-777/3
p. 57-58 2-777/3 p. 57-58 (PDF)
  2-777/3
p. 69 2-777/3 p. 69 (PDF)
   Bijkomende financiŽle middelen voor Brusselse gemeenten met een Vlaamse schepen of OCMW-voorzitter
2-777/3
p. 25 2-777/3 p. 25 (PDF)
  2-777/3
p. 26-27 2-777/3 p. 26-27 (PDF)
  2-777/3
p. 37 2-777/3 p. 37 (PDF)
  2-777/3
p. 42-43 2-777/3 p. 42-43 (PDF)
   Bijkomende financiŽle middelen voor de Vlaamse en Franse Gemeenschapscommissies
2-777/3
p. 25 2-777/3 p. 25 (PDF)
  2-777/3
p. 26 2-777/3 p. 26 (PDF)
  2-777/3
p. 42 2-777/3 p. 42 (PDF)
   Communautarisering van de Nationale Plantentuin van BelgiŽ (Meise)
2-777/3
p. 38 2-777/3 p. 38 (PDF)
  2-777/3
p. 69 2-777/3 p. 69 (PDF)
  2-777/3
p. 102 2-777/3 p. 102 (PDF)
   Financiering van de gewesten
2-777/3
p. 35 2-777/3 p. 35 (PDF)
   Financiering van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest
2-777/3
p. 35 2-777/3 p. 35 (PDF)
  2-777/3
p. 39 2-777/3 p. 39 (PDF)
  2-777/3
p. 42 2-777/3 p. 42 (PDF)
  2-777/3
p. 50 2-777/3 p. 50 (PDF)
  2-777/3
p. 58 2-777/3 p. 58 (PDF)
  2-777/3
p. 58 2-777/3 p. 58 (PDF)
  2-777/3
p. 61-63 2-777/3 p. 61-63 (PDF)
  2-777/3
p. 65 2-777/3 p. 65 (PDF)
   Fiscale bevoegdheden van de gemeenschappen : gemeenschapsbelastingen
2-777/3
p. 33-34 2-777/3 p. 33-34 (PDF)
   Fiscale bevoegdheden van de gewesten : gewestbelastingen
2-777/3
p. 6-7 2-777/3 p. 6-7 (PDF)
  2-777/3
p. 12 2-777/3 p. 12 (PDF)
  2-777/3
p. 14 2-777/3 p. 14 (PDF)
  2-777/3
p. 15-16 2-777/3 p. 15-16 (PDF)
  2-777/3
p. 34-37 2-777/3 p. 34-37 (PDF)
  2-777/3
p. 40 2-777/3 p. 40 (PDF)
  2-777/3
p. 46 2-777/3 p. 46 (PDF)
  2-777/3
p. 53 2-777/3 p. 53 (PDF)
  2-777/3
p. 65 2-777/3 p. 65 (PDF)
  2-777/3
p. 66-68 2-777/3 p. 66-68 (PDF)
   Gewestelijke bevoegdheid inzake onroerend-goedfiscaliteit
2-777/3
p. 24 2-777/3 p. 24 (PDF)
  2-777/3
p. 31 2-777/3 p. 31 (PDF)
  2-777/3
p. 32 2-777/3 p. 32 (PDF)
  2-777/3
p. 35 2-777/3 p. 35 (PDF)
  2-777/3
p. 47 2-777/3 p. 47 (PDF)
   Overdracht van het kijk- en luistergeld naar de gewesten
2-777/3
p. 6 2-777/3 p. 6 (PDF)
  2-777/3
p. 16 2-777/3 p. 16 (PDF)
  2-777/3
p. 22 2-777/3 p. 22 (PDF)
  2-777/3
p. 23 2-777/3 p. 23 (PDF)
  2-777/3
p. 35 2-777/3 p. 35 (PDF)
   Regionalisering van bepaalde registratierechten
2-777/3
p. 6 2-777/3 p. 6 (PDF)
  2-777/3
p. 24 2-777/3 p. 24 (PDF)
   Regionalisering van het landbouwbeleid
2-777/3
p. 41-42 2-777/3 p. 41-42 (PDF)
  2-777/3
p. 48 2-777/3 p. 48 (PDF)
   Samenwerkingsakkoord Staat/gewesten betreffende de uitwisseling van informatie in het kader van de uitoefening van hun fiscale bevoegdheden
2-777/3
p. 31 2-777/3 p. 31 (PDF)
  2-777/3
p. 32 2-777/3 p. 32 (PDF)
  2-777/3
p. 63-64 2-777/3 p. 63-64 (PDF)
   Samenwerkingsakkoord Staat/gewesten m.b.t. de oprichting van het Agentschap van de patrimoniale informatie
2-777/3
p. 31 2-777/3 p. 31 (PDF)
  2-777/3
p. 32 2-777/3 p. 32 (PDF)
  2-777/3
p. 63-64 2-777/3 p. 63-64 (PDF)
   Structurele aanpassing van de financiering van de Vlaamse en de Franse Gemeenschap
2-777/3
p. 4-5 2-777/3 p. 4-5 (PDF)
  2-777/3
p. 33-34 2-777/3 p. 33-34 (PDF)
  2-777/3
p. 39-40 2-777/3 p. 39-40 (PDF)
  2-777/3
p. 43-45 2-777/3 p. 43-45 (PDF)
  2-777/3
p. 47-49 2-777/3 p. 47-49 (PDF)
  2-777/3
p. 65 2-777/3 p. 65 (PDF)
  2-777/3
p. 68 2-777/3 p. 68 (PDF)
  2-777/3
p. 69-70 2-777/3 p. 69-70 (PDF)
   Toewijzing van de bevoegdheden m.b.t. milieutaksen aan de federale overheid
2-777/3
p. 6 2-777/3 p. 6 (PDF)
   Uitbouw van de financiŽle en fiscale autonomie in de staatshervorming - Sint-Elooisakkoord - Lambermont- en Lombardakkoorden
2-777/3
p. 10-70 2-777/3 p. 10-70 (PDF)
   Verruiming van de fiscale verantwoordelijkheid van de gewesten (Fiscale autonomie)
2-777/3
p. 5-7 2-777/3 p. 5-7 (PDF)
  2-777/3
p. 17-25 2-777/3 p. 17-25 (PDF)
  2-777/3
p. 38-39 2-777/3 p. 38-39 (PDF)
  2-777/3
p. 43-47 2-777/3 p. 43-47 (PDF)
  2-777/3
p. 49 2-777/3 p. 49 (PDF)
  2-777/3
p. 53-58 2-777/3 p. 53-58 (PDF)
  2-777/3
p. 66 2-777/3 p. 66 (PDF)
  2-777/3
p. 66-68 2-777/3 p. 66-68 (PDF)
   Wijziging van de verdeelsleutel voor de onderwijsdotaties - Herfinanciering van de Franse Gemeenschap - Sint-Elooisakkoord
2-777/3
p. 11-12 2-777/3 p. 11-12 (PDF)
  2-777/3
p. 13 2-777/3 p. 13 (PDF)
  2-777/3
p. 14 2-777/3 p. 14 (PDF)
  2-777/3
p. 33 2-777/3 p. 33 (PDF)
  2-777/3
p. 39-40 2-777/3 p. 39-40 (PDF)
  2-777/3
p. 47-49 2-777/3 p. 47-49 (PDF)
  2-777/3
p. 58 2-777/3 p. 58 (PDF)
  2-777/3
p. 58-59 2-777/3 p. 58-59 (PDF)
  Algemene bespreking
   Overzicht van het verslag van de Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
2-129
p. 4-10 2-129 p. 4-10 (PDF)
   Autonomie van de gewesten t.a.v. de personenbelasting - Belastingverminderingen en -vermeerderingen, opcentiemen en kortingen
2-130
p. 5-6 2-130 p. 5-6 (PDF)
   Fiscale bevoegdheden van de gewesten : gewestbelastingen
2-130
p. 4-6 2-130 p. 4-6 (PDF)
   Herfinanciering van de gemeenschappen
2-130
p. 4 2-130 p. 4 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Vandenberghe, Mahoux, Geens, Monfils, Van Hauthem, Thissen, Vankrunkelsven, Lozie en Moureaux en mevrouw Nagy
2-133
p. 43-55 2-133 p. 43-55 (PDF)
  2-133
p. 113-114 2-133 p. 113-114 (PDF)
Ontwerp van programmawet (2-1248)      
  Verslag van de heer Geens
2-1248/3
p. 1-13 2-1248/3 p. 1-13 (PDF)
   Begroting ontwikkelingssamenwerking
2-1248/3
p. 7-8 2-1248/3 p. 7-8 (PDF)
   Beroepsinlevingsovereenkomsten - Bevordering van alternerend werken en leren - Belangenconflict
2-1248/3
p. 2-3 2-1248/3 p. 2-3 (PDF)
   Deelname van BelgiŽ aan de collectieve defensie binnen de NAVO en het Europees defensiebeleid
2-1248/3
p. 7 2-1248/3 p. 7 (PDF)
   Gebruik van de Engelse taal in de Koninklijke militaire school - Rekruteringsbeleid bij het leger
2-1248/3
p. 3 2-1248/3 p. 3 (PDF)
  2-1248/3
p. 5 2-1248/3 p. 5 (PDF)
  2-1248/3
p. 7 2-1248/3 p. 7 (PDF)
  2-1248/3
p. 7 2-1248/3 p. 7 (PDF)
  2-1248/3
p. 8 2-1248/3 p. 8 (PDF)
  2-1248/3
p. 9 2-1248/3 p. 9 (PDF)
   Gezinsvriendelijkheid van het leger
2-1248/3
p. 7 2-1248/3 p. 7 (PDF)
  2-1248/3
p. 9 2-1248/3 p. 9 (PDF)
   Militair investeringsplan
2-1248/3
p. 7 2-1248/3 p. 7 (PDF)
  2-1248/3
p. 8 2-1248/3 p. 8 (PDF)
   Prestaties van het leger ten voordele van derden
2-1248/3
p. 4 2-1248/3 p. 4 (PDF)
   Principes van eenheidsstructuur in het leger
2-1248/3
p. 5 2-1248/3 p. 5 (PDF)
   Statuten van het militair personeel
2-1248/3
p. 4 2-1248/3 p. 4 (PDF)
   Statuut van de officieren in het leger
2-1248/3
p. 3 2-1248/3 p. 3 (PDF)
   Syndicale afgevaardigden bij het leger
2-1248/3
p. 3-4 2-1248/3 p. 3-4 (PDF)
  2-1248/3
p. 5-6 2-1248/3 p. 5-6 (PDF)
  2-1248/3
p. 6 2-1248/3 p. 6 (PDF)
   Verdwijning van de mijnenvegers
2-1248/3
p. 7 2-1248/3 p. 7 (PDF)
  2-1248/3
p. 8 2-1248/3 p. 8 (PDF)
   Wet van 16 maart 1954 : nieuwe benaming van de CDSCA en wet van 10 april 1973 : nieuwe taak van de CDSCA
2-1248/3
p. 3 2-1248/3 p. 3 (PDF)
   Wet van 21 december 1990 : vorming en herklassering van gebuisde kandidaten
2-1248/3
p. 4 2-1248/3 p. 4 (PDF)
  2-1248/3
p. 6 2-1248/3 p. 6 (PDF)
   Wijziging wet van 20 mei 1994 : gewaarborgde jaarbezoldiging in het leger
2-1248/3
p. 4 2-1248/3 p. 4 (PDF)
   Wijziging wet van 25 mei 2000 : rangschikking van opperofficieren van het leger in een intermachtengroep
2-1248/3
p. 4 2-1248/3 p. 4 (PDF)
   Wijziging wet van 25 mei 2000 : vrijwillige arbeidsregeling en probleem van het preadvies bij het leger
2-1248/3
p. 4 2-1248/3 p. 4 (PDF)
Ontwerp van programmawet (2-800)      
  Verslag van de heer Geens
2-800/5
p. 1-4 2-800/5 p. 1-4 (PDF)
   Initiatieven m.b.t. het personeel van Landsverdediging
2-800/5
p. 2-3 2-800/5 p. 2-3 (PDF)
   Oprichting van een begrotingsfonds voor wedergebruik van de ontvangsten voortvloeiend uit de vervreemding van materieel of onroerende goederen onder het beheer van de minister van Landsverdediging
2-800/5
p. 2 2-800/5 p. 2 (PDF)
  2-800/5
p. 3 2-800/5 p. 3 (PDF)
Ontwerp van programmawet 1 (2-1390)      
  Verslag van de heer Geens
2-1390/7
p. 1-5 2-1390/7 p. 1-5 (PDF)
   Finexpo (Comitť voor FinanciŽle Steun aan de Export)
2-1390/7
p. 2 2-1390/7 p. 2 (PDF)
   Ontwikkelingssamenwerking : 0,7%-doelstelling - BIO (Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden)
2-1390/7
p. 2 2-1390/7 p. 2 (PDF)
   Statuut in BelgiŽ van de Noord-Atlantische Assemblee (Wijziging wet van 14 augustus 1974)
2-1390/7
p. 3 2-1390/7 p. 3 (PDF)
   Wettelijke basis voor toekenning van voordelen aan buitenlandse beursstagiairs (Landsverdediging)
2-1390/7
p. 3 2-1390/7 p. 3 (PDF)
  Algemene bespreking (Eerste deel)
   Overzicht van het verslag van de Commissie Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
2-255
p. 25-26 2-255 p. 25-26 (PDF)
Ontwerp van programmawet 2 (2-1391) (2-1390)      
  Algemene bespreking (Eerste deel)
   Overzicht van het verslag van de Commissie Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
2-255
p. 25-26 2-255 p. 25-26 (PDF)
Parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar de legale en illegale exploitatie van en de handel in natuurlijke rijkdommen in de regio van de Grote Meren, in het licht van de huidige conflictsituatie en de betrokkenheid van BelgiŽ daarbij (Commissie "Grote Meren) (Zie ook doc. 2-408) (2-942)      
  Bespreking van het verslag
2-280
p. 4-15 2-280 p. 4-15 (PDF)
  2-280
p. 18-27 2-280 p. 18-27 (PDF)
  2-281
p. 4-51 2-281 p. 4-51 (PDF)
Regeling van werkzaamheden (Algemeenheden)      
  2-226
p. 7 2-226 p. 7 (PDF)
Regeringsverklaring (17 oktober 2000 - Regering-Verhofstadt)      
  Bespreking
   Regionalisering van ontwikkelingssamenwerking
2-73
p. 51-53 2-73 p. 51-53 (PDF)
  2-73
p. 59-61 2-73 p. 59-61 (PDF)
  2-73
p. 66-68 2-73 p. 66-68 (PDF)
Regeringsverklaring (8 oktober 2002 - Regering-Verhofstadt)      
  Bespreking (Eerste deel)
   Economische groei
2-232
p. 6 2-232 p. 6 (PDF)
  2-232
p. 10-11 2-232 p. 10-11 (PDF)
   Fiscale druk
2-232
p. 4-5 2-232 p. 4-5 (PDF)
   Schuldbeleid
2-232
p. 6-10 2-232 p. 6-10 (PDF)
   Verhoging van de pensioenen voor de zelfstandigen
2-232
p. 30-31 2-232 p. 30-31 (PDF)
Voorstel tot instelling van een parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar de legale handel en de sluikhandel in diamant en andere grondstoffen waarmee sedert 1995 de conflicten in de regio van de Grote Meren worden gefinancierd, alsook naar de rol van BelgiŽ als draaischijf voor die handel (Tweede opschrift : Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar de betrokkenheid van instellingen, bedrijven en personen bij de legale en illegale praktijken met betrekking tot de exploitatie van de rijkdommen in de Democratische Republiek Congo en in de regio) (Derde opschrift : Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar de legale en illegale exploitatie van en de handel in natuurlijke rijkdommen in de regio van de Grote Meren, in het licht van de huidige conflictsituatie en de betrokkenheid van BelgiŽ daarbij) (Commissie "Grote Meren") (Zie ook doc. 2-942) (2-408)      
  Algemene bespreking
2-132
p. 24-30 2-132 p. 24-30 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de Intergouvernementele Conferentie van 2000 (Institutionele hervormingen verbonden met de uitbreiding van de EU - Soepelere herzieningsprocedures voor de verdragen - Opheffing van de opdeling van de verdragen in "pijlers" - Medebeslissing en meerderheidsbeslissingen versus unanimiteitsregel - Principe van de dubbele meerderheid - Toekenning van rechtspersoonlijkheid aan de EU - Charter van fundamentele rechten - Versoepeling van de mogelijkheden voor een versterkte samenwerking - Vervanging van het Euratom-verdrag door een nieuwe titel over duurzaam energiebeleid in het EU-verdrag - Sancties tegen lidstaten die zich niet houden aan fundamentele EU-waarden - Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheids- en Defensiebeleid : niet-militaire conflictvoorkoming en -beheersing - Samenstelling Europese Commissie - Zetelverdeling Europees Parlement) (2-451)      
  Bespreking
2-52
p. 4-27 2-52 p. 4-27 (PDF)
  Stemming en stemverklarigen van de heren Vankrunkelsven, Dallemagne, Mahoux, Monfils, Morael, Geens, Ceder, Colla en Caluwť en van mevrouw Lizin
2-54
p. 28-33 2-54 p. 28-33 (PDF)
  2-54
p. 54 2-54 p. 54 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de bescherming van de verdedigers van de mensenrechten (2-1210)      
  Amendementen nrs 2 en 3 van de heren Geens en Destexhe
2-1210/2
p. 1-2 2-1210/2 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de op humanitair vlak en op het gebied van het internationaal humanitair recht alarmerende situatie in Oost-Congo (2-1193)      
  Amendementen nrs 1 tot 3 van de heer Geens c.s.
2-1193/2
p. 1-2 2-1193/2 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de situatie van de vrouwen in Afghanistan (2-983)      
  Amendement nr 7 van de heer Geens
2-983/5
p. 2 2-983/5 p. 2 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de uitwerking van een behoeftengestuurd palliatief plan (2-106)      
  Algemene bespreking
2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het adiŽren van het Internationaal Strafhof inzake misdaden waarover het rechtsmacht heeft en die in de Democratische Republiek Kongo gepleegd werden (2-1492)      
  Bespreking
2-281
p. 4-51 2-281 p. 4-51 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het recht op terugkeer voor de Palestijnse vluchtelingen (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende de IsraŽlisch-Palestijnse kwestie) (2-507)      
  Amendement nr 20 van de heer Geens, ingediend na terugzending naar de commissie
2-507/6
p. 4 2-507/6 p. 4 (PDF)
Voorstel van resolutie over de beledigende uitlatingen van de heer Haider en de mogelijke deelneming van extreem-rechts aan de Oostenrijkse regering (2-319)      
  Algemene bespreking
2-26
p. 43-58 2-26 p. 43-58 (PDF)
Voorstel van resolutie over de ministeriŽle conferentie van de Wereldhandelsorganisatie in Doha (2-869)      
  Amendementen nrs 3 tot 9 van de heer Geens, ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-869/5
p. 1-4 2-869/5 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie over de parlementaire controle op het Europees Veiligheids- en Defensiebeleid (2-797)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Geens (S) en Van der Maelen (K)
2-797/1
p. 1-15 2-797/1 p. 1-15 (PDF)
  Bespreking
2-132
p. 19-23 2-132 p. 19-23 (PDF)
Voorstel van resolutie over de sociaal verantwoorde productie (Bevorderen van een eerlijke wereldhandel en van wereldwijd menswaardige arbeidsomstandigheden - Toekenning van een kenmerk aan producenten die producten op de Belgische markt brengen - Oprichting van een instituut) (2-415)      
  Verslag van de heren Dallemagne, Geens en Maertens en van mevrouw Laloy
2-415/2
p. 1-2 2-415/2 p. 1-2 (PDF)
  Voortzetting van de algemene bespreking
2-48
p. 4-13 2-48 p. 4-13 (PDF)
Voorstel van resolutie over de toetreding van een extreem-rechtse partij tot de regering van een lidstaat van de Europese Unie (2-320)      
  Algemene bespreking
2-26
p. 43-58 2-26 p. 43-58 (PDF)
Voorstel van resolutie over de uitslag van de parlementsverkiezingen in Oostenrijk en de onderhandelingen met het oog op de regeringsvorming (2-317)      
  Algemene bespreking
2-26
p. 43-58 2-26 p. 43-58 (PDF)
Voorstel van resolutie over het Europees Veiligheids- en Defensiebeleid (EVDB) (Voorstel van resolutie voorbereid op basis van het initiatiefverslag doc. Senaat 2-898/1) (2-932)      
  Bespreking
2-158
p. 4-13 2-158 p. 4-13 (PDF)
Voorstel van resolutie ter verhindering van en als krachtig verzet tegen het toetreden van extreem-rechts tot de federale regering van de Republiek Oostenrijk, lid van de Europese Unie (2-316)      
  Algemene bespreking
2-26
p. 43-58 2-26 p. 43-58 (PDF)
Voorstel van resolutie ter verhindering van en als krachtig verzet tegen het toetreden van extreem-rechts tot de federale regering van de Republiek Oostenrijk, lid van de Europese Unie (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie ter veroordeling van de toetreding van extreem-rechts tot de federale regering van de Republiek Oostenrijk, lid van de Europese Unie) (2-322)      
  Algemene bespreking
2-26
p. 43-58 2-26 p. 43-58 (PDF)
  Stemming over het amendement en stemverklaringen van de heren Monfils, Colla, Mahoux, Geens, Ceder en Vankrunkelsven
2-26
p. 58-60 2-26 p. 58-60 (PDF)
  2-26
p. 68 2-26 p. 68 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Internationale Cacao-Overeenkomst van 1993, en met de Bijlagen, opgemaakt te GenŤve op 16 juli 1993 (2-377)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Galand, Mahoux, Monfils, Geens en Dallemagne
2-57
p. 29-31 2-57 p. 29-31 (PDF)
  2-57
p. 75 2-57 p. 75 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, over het vrije verkeer van personen, met de Bijlagen I, II en III, met de Protocollen en met de Slotakte, gedaan te Luxemburg op 21 juni 1999 (Recht op toegang en verblijf - Toegang tot een economische activiteit in loondienst - Vestiging als zelfstandige - Verlening van diensten - Protocol inzake Ňlandeilanden en Protocol betreffende verwerving van onroerende goederen in Denemarken) (2-674)      
  Algemene bespreking en terugzending naar commissie
2-110
p. 33-39 2-110 p. 33-39 (PDF)
  Algemene bespreking
2-114
p. 32-37 2-114 p. 32-37 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Republiek ArmeniŽ inzake luchtvervoer, en met de Bijlage, ondertekend te Brussel op 7 juni 2001 (2-1317)      
  Verslag van de heer Geens
2-1317/2
p. 1-2 2-1317/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Republiek Azerbeidzjan inzake luchtvervoer, en met de Bijlage, ondertekend te Bakoe op 13 april 1998 (2-1319)      
  Verslag van de heer Geens
2-1319/2
p. 1-2 2-1319/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Republiek Hongarije inzake luchtvervoer, en met de Bijlage, ondertekend te Boedapest op 22 mei 2001 (2-1472)      
  Verslag van de heer Geens
2-1472/2
p. 1-2 2-1472/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Republiek Tsjaad inzake luchtvervoer, en met de Bijlage, ondertekend te Brussel op 31 januari 1990 (2-1314)      
  Verslag van de heer Geens
2-1314/2
p. 1-2 2-1314/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Tsjechische Republiek inzake luchtvervoer, en met de Bijlage, ondertekend te Brussel op 6 april 1998 (2-1321)      
  Verslag van de heer Geens
2-1321/2
p. 1-2 2-1321/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de regering van Nieuw-Zeeland inzake luchtvervoer, en met de Bijlage, ondertekend te Wellington op 4 juni 1999 (2-1186)      
  Verslag van de heer Geens
2-1186/2
p. 1-2 2-1186/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de regering van de Bondsrepubliek Duitsland inzake de wederzijdse beveiliging van geclassificeerde gegevens, ondertekend te Brussel op 7 november 1996 (2-801)      
  Verslag van de heer Geens
2-801/2
p. 1-2 2-801/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de regering van de Federale Republiek BraziliŽ inzake luchtvervoer, en met de Bijlage, ondertekend te Brasilia op 18 november 1999 (2-1130)      
  Verslag van de heer Geens
2-1130/2
p. 1-2 2-1130/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de regering van de Republiek Wit-Rusland inzake luchtvervoer, en met de Bijlage, ondertekend te Brussel op 26 maart 1996 (2-1125)      
  Verslag van de heer Geens
2-1125/2
p. 1-2 2-1125/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek Estland tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, en met het Protocol, ondertekend te Brussel op 5 november 1999 (2-1273)      
  Verslag van de heer Geens
2-1273/2
p. 1-2 2-1273/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Tsjechische Republiek tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en met het Protocol, ondertekend te Brussel op 16 december 1996 (2-364)      
  Verslag van de heer Geens
2-364/2
p. 1-2 2-364/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties inzake de oprichting in BelgiŽ van een verbindingsbureau van deze organisatie, ondertekend te Brussel op 5 februari 1997 (2-359)      
  Verslag van de heer Geens
2-359/2
p. 1-2 2-359/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de volgende internationale akten : 1. De Overeenkomst betreffende de bouw en de exploitatie van een Europese Synchrotronstralingsinstallatie, en Bijlagen I, II, III en IV, opgemaakt te Parijs op 16 december 1988; 2. De Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk der Nederlanden betreffende de gezamenlijke deelname aan de Europese Synchrotronstralingsinstallatie alsook de wijze van uitvoering daarvan, en uitwisseling van brieven, ondertekend te Brussel op 12 november 1990; 3. Protocol van toetreding van het Koninkrijk der Nederlanden tot de Overeenkomst van 16 december 1988 betreffende de bouw en de exploitatie van een Europese Installatie voor synchrotronstraling, en Bijlage I, opgemaakt te Parijs op 9 december 1991 (2-884)      
  Verslag van de heer Geens
2-884/2
p. 1-2 2-884/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Aanvullend Protocol bij de Europese Kaderovereenkomst inzake grensoverschrijdende samenwerking tussen territoriale gemeenschappen of autoriteiten, gedaan te Straatsburg op 9 november 1995 (2-931)      
  Verslag van de heer Geens
2-931/2
p. 1-2 2-931/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst tussen de Republiek Oostenrijk, het Koninkrijk BelgiŽ, het Koninkrijk Denemarken, de Republiek Finland, de Bondsrepubliek Duitsland, de Helleense Republiek, Ierland, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Portugese Republiek, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk Zweden, de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en de Internationale Organisatie voor Atoomenergie ter uitvoering van artikel III, leden 1 en 4, van het Verdrag inzake de niet-verspreiding van kernwapens en met de Bijlagen I, II en III, gedaan te Wenen op 22 september 1998 (2-1094)      
  Verslag van de heer Geens
2-1094/2
p. 1-3 2-1094/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Internationale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling inzake de vestiging in BelgiŽ van een verbindingsbureau van deze organisatie, ondertekend te Brussel op 26 april 1999 (2-896)      
  Verslag van de heer Geens
2-896/2
p. 1-2 2-896/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Gezamenlijk Verdrag inzake de veiligheid van het beheer van bestraalde splijtstof en inzake de veiligheid van het beheer van radioactief afval, gedaan te Wenen op 5 september 1997 (2-1007)      
  Verslag van de heer Geens
2-1007/2
p. 1-3 2-1007/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Internationaal Verdrag tegen de aanwerving, het inzetten, de financiering en de opleiding van huurlingen, opgemaakt te New York op 4 december 1989 (2-826)      
  Verslag van de heer Geens
2-826/2
p. 1-3 2-826/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Nader Aanvullend Protocol bij het Verdrag tussen de Staten die partij zijn bij het Noord-Atlantisch Verdrag en de overige Staten die deelnemen aan het Partnerschap voor de Vrede nopens de rechtspositie van hun krijgsmachten, gedaan te Brussel op 19 december 1997 (2-360)      
  Verslag van de heer Geens
2-360/2
p. 1-3 2-360/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol tot aanpassing van de institutionele aspecten van de Europa-Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Slowakije, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden tot de Europese Unie, en met de Bijlagen 1 en 2, gedaan te Brussel op 25 juni 1999 (Republiek Slowakije) (2-909)      
  Verslag van de heer Geens
2-909/2
p. 1-2 2-909/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol, gedaan te Brussel op 22 september 1998, tot aanvulling van de Benelux-Overeenkomst inzake grensoverschrijdende samenwerking tussen territoriale samenwerkingsverbanden of autoriteiten met gemeenschappelijke Memorie van Toelichting, ondertekend te Brussel op 12 september 1986 (o.a.intercommunales) (2-984)      
  Verslag van de heer Geens
2-984/2
p. 1-2 2-984/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tot het brengen van eenheid in enige bepalingen inzake het internationaal luchtvervoer, gedaan te Montreal op 28 mei 1999 (2-1421)      
  Verslag van de heer Geens
2-1421/2
p. 1-2 2-1421/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp ter bevordering van de werkgelegenheid (2-226)      
  Algemene beraadslaging
   Kritiek op de werking van de nieuwe Senaat
2-19
p. 24 2-19 p. 24 (PDF)
  2-19
p. 24 2-19 p. 24 (PDF)
   Kritiek op het evocatierecht
2-19
p. 24 2-19 p. 24 (PDF)
   Wetsvoorstellen betreffende euthanasie
2-19
p. 24 2-19 p. 24 (PDF)
Wetsontwerp ter bevordering van sociaal verantwoorde productie (Bevorderen van een eerlijke wereldhandel en van wereldwijd menswaardige arbeidsomstandigheden - Toekenning van een keurmerk aan producenten die producten op de Belgische markt brengen - Oprichting van een instituut) (2-288)      
  Verslag van de heren Dallemagne, Geens en Maertens en mevrouw Laloy
2-288/6
p. 1-53 2-288/6 p. 1-53 (PDF)
  Amendementen nrs 39 en 40 van de heren Destexhe en Geens
2-288/11
p. 1-2 2-288/11 p. 1-2 (PDF)
  Voortzetting van de algemene bespreking
2-48
p. 4-13 2-48 p. 4-13 (PDF)
Wetsontwerp tot versterking van de wetgeving tegen het racisme (Wijzigingen aan de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden - Wijzigingen aan de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding) (2-1258)      
  Algemene bespreking
2-251
p. 46-67 2-251 p. 46-67 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van de giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica, en van artikel 137 van het Wetboek van Strafvordering (Strafbeleid inzake drugs) (2-1474)      
  Stemming en stemverklaring van de dames De Schamphelaere en de Bethune en van de heren Lozie, Geens, Devolder en Verreycken
2-279
p. 49-51 2-279 p. 49-51 (PDF)
  2-279
p. 76 2-279 p. 76 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 5 augustus 1991 betreffende de in-, uit-, en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik dienstig materieel en daaraan verbonden technologie (Bestrijding van de illegale wapenhandel : verplichting van voorafgaande vergunning, bestraffing van inbreuken op een embargo, vervolging van inbreuken gepleegd in het buitenland) (2-851)      
  Verslag van de heer Geens
2-851/3
p. 1-3 2-851/3 p. 1-3 (PDF)
  Aanvullend verslag van de heer Geens
2-851/7
p. 1-33 2-851/7 p. 1-33 (PDF)
  Algemene bespreking
2-204
p. 30-35 2-204 p. 30-35 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van verscheidene wetsbepalingen inzake de voogdij over minderjarigen (Hervorming van de voogdij [artt. 389 tot 475 Burgerlijk Wetboek en artt. 1232 tot 1237 Gerechtelijk Wetboek] : Behoud ouderlijk gezag bij overlijden van ťťn ouder - Afschaffing familieraad - Uitbreiding taak vrederechter - Benoeming van de voogd - Recht de voogdij te weigeren - Modernisering van het bestuur - Toeziende voogd - Aandacht voor persoon van de minderjarige) (Zie ook doc. Senaat 2-510) (2-509)      
  Algemene bespreking (Tweede behandeling)
2-104
p. 26-28 2-104 p. 26-28 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de begeleiding bij het levenseinde en de mogelijkheid voor de arts om in uitzonderlijke omstandigheden het overlijden van een terminaal zieke patiŽnt te bespoedigen (2-666)      
  Algemene bespreking
2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de euthanasie (2-244)      
  Amendement nr 418 van de heren Geens en Remans
2-244/16
p. 68 2-244/16 p. 68 (PDF)
  Algemene bespreking
2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de dames Leduc, Vanlerberghe, Staveaux-Van Steenberge, Nagy en De Roeck en van de heren Mahoux, Vandenberghe, Monfils, Thissen, Vankrunkelsven en Geens
2-155
p. 63-69 2-155 p. 63-69 (PDF)
  2-155
p. 141 2-155 p. 141 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de palliatieve zorg (2-246)      
  Algemene bespreking
2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de problemen rond het levenseinde en de toestand van ongeneeslijk zieke patiŽnten (Euthanasie) (2-10)      
  Algemene bespreking
2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het verzoek om levensbeŽindiging (Euthanasie) (2-22)      
  Algemene bespreking
2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
Wetsvoorstel houdende de bescherming van de rechten en de waardigheid van de mens bij het naderend levenseinde (Medisch handelen - Euthanasie - Palliatieve zorgverlening - Burgerlijk Wetboek : vaststelling, aangifte en controle van overlijden) (2-160)      
  Algemene bespreking
2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
Wetsvoorstel houdende instelling van een federale evaluatiecommissie inzake de toepassing van de wet van ... betreffende de euthanasie (2-245)      
  Algemene bespreking
2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
Wetsvoorstel op de euthanasie (2-105)      
  Algemene bespreking
2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende om het recht op palliatieve zorg in te voeren en de palliatieve zorgverlening te verbeteren (2-402)      
  Algemene bespreking
2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende om het recht op palliatieve zorg voor eenieder te garanderen en om het kader voor het verlenen van de palliatieve zorg vast te stellen (2-249)      
  Algemene bespreking
2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende tot de vergroting van het medebeslissingsrecht van de patiŽnt via de invoering van een behandelingsbeschikking (Palliatieve zorg en euthanasie) (2-86)      
  Algemene bespreking
2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
Wetsvoorstel ter bestrijding van discriminatie en tot wijziging van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (Ieder discriminerend onderscheid tussen personen - Strafbepalingen - Nietige bedingen - Vordering tot staking - Arbeidsverhoudingen - In rechte optreden van het Centrum - Gerechtelijk Wetboek, artt. 585, 587 bis en 588) (2-12)      
  Amendement nr 267 van de heer Geens c.s., ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-12/23
p. 2-3 2-12/23 p. 2-3 (PDF)
  Algemene bespreking
2-251
p. 46-67 2-251 p. 46-67 (PDF)
Wetsvoorstel tot instelling van een jaarlijkse rapportage over de toepassing van het Verdrag inzake de rechten van het kind (2-890)      
  Amendement nr 1 van mevrouw de Bethune en de heer Geens
2-890/2
p. 1 2-890/2 p. 1 (PDF)
  Verslag van de heer Geens
2-890/3
p. 1-3 2-890/3 p. 1-3 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999