S. 2-1193 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de op humanitair vlak en op het gebied van het internationaal humanitair recht alarmerende situatie in Oost-Congo
Erika Thijs    Sabine de Bethune    Jacques D'Hooghe    Jan Steverlynck    Luc Van den Brande   

motie van het Parlement
Democratische Republiek Congo
oorlog
rechten van de mens
burgeroorlog
Rwanda
militaire bezetting
internationaal humanitair recht
internationaal humanitair recht

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-1193/1 2-1193/1 (PDF) Voorstel van resolutie 5/6/2002
2-1193/2 2-1193/2 (PDF) Amendementen 5/7/2002
2-1193/3 2-1193/3 (PDF) Verslag namens de commissie 17/7/2002
2-1193/4 2-1193/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 17/7/2002
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
5/6/2002   Indiening Doc. 2-1193/1 2-1193/1 (PDF)
6/6/2002   Inoverwegingneming
6/6/2002   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
19/7/2002   Inschrijving op agenda
19/7/2002   Algemene bespreking Hand. 2-226 Hand. 2-226 (PDF)
19/7/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+48/-1/o9) Hand. 2-226 Hand. 2-226 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
6/6/2002   Verzending naar commissie
25/6/2002   Inschrijving op agenda
25/6/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Michiel Maertens
9/7/2002   Inschrijving op agenda
9/7/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Jacinta De Roeck
9/7/2002   Bespreking
16/7/2002   Inschrijving op agenda
16/7/2002   Niet behandeld
17/7/2002   Inschrijving op agenda
17/7/2002   Bespreking
17/7/2002   Stemming over het geheel: geamendeerd (+10/-0/o0)
17/7/2002   Aanneming na amendering
17/7/2002   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-1193/3 2-1193/3 (PDF)
17/7/2002   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 2-1193/4 2-1193/4 (PDF)
19/7/2002   Mededeling aan bestemmeling(en)
eerste minister en vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 19/7/2002
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Geamendeerd 25/6/2002, 9/7/2002, 17/7/2002