S. 2-851 Dossierfiche K. 50-431

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 5 augustus 1991 betreffende de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik dienstig materieel en daaraan verbonden technologie
Dirk Van der Maelen   Patrick Moriau   Marc Van Peel   Lode Vanoost   Martine Dardenne  

zwarte handel
wapenhandel
strafprocedure
handelsvergunning
internationale sanctie
exterritorialiteit
extraterritoriale bevoegdheid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-431/1 Wetsvoorstel 9/2/2000
K. 50-431/2 Amendement 4/7/2000
K. 50-431/3 Amendementen 11/7/2000
K. 50-431/4 Amendementen 13/7/2000
K. 50-431/5 Amendement 14/7/2000
K. 50-431/6 Amendementen 10/1/2001
K. 50-431/7 Verslag namens de commissie 7/2/2001
K. 50-431/8 Tekst aangenomen door de commissie 7/2/2001
K. 50-431/9 Advies 28/5/2001
K. 50-431/10 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 15/6/2001
K. 50-431/11 Verslag namens de commissie 4/7/2001
K. 50-431/12 Tekst aangenomen door de commissie 4/7/2001
2-851/1 2-851/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 12/7/2001
K. 50-431/13 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 12/7/2001
2-851/2 2-851/2 (PDF) Amendementen 22/1/2002
2-851/3 2-851/3 (PDF) Verslag namens de commissie 29/1/2002
2-851/4 2-851/4 (PDF) Tekst geamendeerd door de commissie 29/1/2002
2-851/5 2-851/5 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 28/2/2002
2-851/6 2-851/6 (PDF) Amendementen 28/2/2002
2-851/7 2-851/7 (PDF) Aanvullend verslag 7/5/2002
2-851/8 2-851/8 (PDF) Tekst geamendeerd door de commissie 7/5/2002
2-851/9 2-851/9 (PDF) Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 16/5/2002
K. 50-431/14 Ontwerp geamendeerd door de Senaat 21/5/2002
K. 50-431/15 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 27/6/2002
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
9/2/2000   Indiening Doc. K. 50-431/1
17/2/2000   Inoverwegingneming
17/2/2000   Urgentieverzoek (aangenomen)
16/1/2001   Aanneming in commissie (geamendeerd)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 231
Doc. K. 50-431/7
25/1/2001   Terugzending naar commissie
Integraal verslag nr. 105, p. 24-25
14/6/2001   Terugzending naar commissie
Integraal verslag nr. 133, p. 31-32
4/7/2001   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 50-431/11
10/7/2001   Bespreking
Integraal verslag nr. 150, p. 12-14
12/7/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+118/-0/o16)
Integraal verslag nr. 151, p. 55
Doc. K. 50-431/13
12/7/2001   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
12/7/2001   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 2-851/1 2-851/1 (PDF)
2/10/2001   Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 67
2/10/2001   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
26/2/2002   Inschrijving op agenda
26/2/2002   Inschrijving op agenda
28/2/2002   Algemene bespreking Hand. 2-184 Hand. 2-184 (PDF)
28/2/2002   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 2-851/5 2-851/5 (PDF)
28/2/2002   Terugzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
8/5/2002   Inschrijving op agenda
16/5/2002   Algemene bespreking Hand. 2-204 Hand. 2-204 (PDF)
16/5/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+49/-0/o5) Hand. 2-204 Hand. 2-204 (PDF)
Doc. 2-851/9 2-851/9 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
2/10/2001   Verzending naar commissie
6/11/2001   Inschrijving op agenda
6/11/2001   Aanwijzing rapporteur(s): André Geens
6/11/2001   Bespreking
20/11/2001   Inschrijving op agenda
20/11/2001   Niet behandeld
29/1/2002   Inschrijving op agenda
29/1/2002   Bespreking
29/1/2002   Stemming over het geheel: geamendeerd (+8/-0/o1)
29/1/2002   Aanneming na amendering
29/1/2002   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-851/3 2-851/3 (PDF)
29/1/2002   Tekst aangenomen Doc. 2-851/4 2-851/4 (PDF)
27/11/2001   Opschorting termijn
convocatie POC
29/11/2001   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 30
Doc. 2-82/30 2-82/30 (PDF)
30/11/2001   Hervatting termijn
24/1/2002   Opschorting termijn
convocatie POC
30/1/2002   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 30 + 16
Doc. 2-82/33 2-82/33 (PDF)
28/2/2002   Terugzending naar commissie
28/2/2002   Amendementen
ingediend in commissie
Doc. 2-851/6 2-851/6 (PDF)
5/3/2002   Inschrijving op agenda
5/3/2002   Aanwijzing rapporteur(s): André Geens
5/3/2002   Bespreking
26/3/2002   Inschrijving op agenda
26/3/2002   Uitgesteld
16/4/2002   Inschrijving op agenda
16/4/2002   Uitgesteld
7/5/2002   Inschrijving op agenda
7/5/2002   Bespreking
7/5/2002   Stemming over het geheel: geamendeerd (+12/-0/o0)
7/5/2002   Aanneming na amendering Doc. 2-851/8 2-851/8 (PDF)
7/5/2002   Vertrouwen rapporteur
4/3/2002   Opschorting termijn
convocatie POC
6/3/2002   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 30 + 16 + 21
Doc. 2-82/35 2-82/35 (PDF)
7/3/2002   Hervatting termijn
22/3/2002   Opschorting termijn
convocatie POC
26/3/2002   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 30 + 16 + 21 + 30
27/3/2002   Hervatting termijn
  [K3] Behandeling door Kamer
16/5/2002   Overzending Doc. K. 50-431/14
11/6/2002   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 605
27/6/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 245, p. 55-56
27/6/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+108/-0/o8)
Integraal verslag nr. 245, p. 78
Doc. K. 50-431/15
27/6/2002   Aanneming zonder amendering
27/6/2002   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
25/3/2003   Bekrachtiging en afkondiging
7/7/2003   Bekendmaking (36095-36098)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 10/7/2001, 12/7/2001
[S2] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 28/2/2002, 16/5/2002
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Geamendeerd 6/11/2001, 29/1/2002
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Geamendeerd 5/3/2002, 7/5/2002
[K3] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 27/6/2002
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 13/7/2001 15 15/10/2001
Opschorting termijn
convocatie POC
Onderzoekstermijn (S1) 9/10/2001 4
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (S1) 9/10/2001 4 11/3/2002
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 30 + 16 + 21
Onderzoekstermijn (S1) 9/10/2001 25 16/4/2002
Opschorting termijn
convocatie POC
Onderzoekstermijn (S1) 9/10/2001 10
Opschorting termijn
convocatie POC
Onderzoekstermijn (S1) 9/10/2001 11
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (S1) 9/10/2001 10 22/4/2002
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 30 + 16
Onderzoekstermijn (S1) 9/10/2001 27 7/3/2002
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 30 + 16 + 21 + 30
Onderzoekstermijn (S1) 9/10/2001 40 21/5/2002
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (S1) 9/10/2001 11 19/2/2002
Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 67
Onderzoekstermijn (S1) 9/10/2001 60 17/12/2001
Opschorting termijn
convocatie POC
Onderzoekstermijn (S1) 9/10/2001 20
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (S1) 9/10/2001 20 19/12/2001
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 30
Onderzoekstermijn (S1) 9/10/2001 50 4/2/2002
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
25/3/2003 7/7/2003, blz 36095-36098