Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-8365

van Bart Laeremans (Vlaams Belang) d.d. 28 februari 2013

aan de staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken

Opdrachten gegund aan advocatenkantoren - Regelgeving - Overzicht

advocaat
ministerie
dienstverleningscontract
rechtsbijstand
overheidsopdrachten

Chronologie

28/2/2013Verzending vraag
2/4/2013Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8350
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8351
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8352
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8353
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8354
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8355
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8356
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8357
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8358
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8359
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8360
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8361
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8362
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8363
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8364
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8366
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8367
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8368

Vraag nr. 5-8365 d.d. 28 februari 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Tijdens de regering Verhofstadt II kwam het advocatenkantoor Uyttendaele, Gérard & co in een politieke storm terecht, toen bleek dat dit kantoor zeer veel opdrachten kreeg van verschillende federale ministeries. Het was toen niet duidelijk of daarbij de regels inzake openbare aanbestedingen waren gerespecteerd, en het was evenmin duidelijk of er geen belangenvermenging in het spel was. Meester Uyttendaele was als echtgenoot van mevrouw Laurette Onkelinx natuurlijk geen neutrale buitenstaander.

Alsof dat nog niet erg genoeg was, lekte kort daarop een verkeerd geadresseerd mailbericht uit, waarin meester Uyttendaele zijn contacten binnen de PS aanspoorde om hem nóg meer opdrachten toe te spelen. Zijn toppositie op het federale niveau was nog niet voldoende, hij wilde ook een nóg groter deel van de opdrachten van de verschillende regionale en stedelijke niveaus. Hij noemde onder andere het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Franse Gemeenschap, de stad Brussel, de stad Charleroi, de stad Bergen, de NMBS, De Post, Belgacom en diverse Instellingen van Openbaar Nut, pararegionalen en paracommunautaires.

Tussen 2006 en 2009 werden talrijke parlementaire vragen over die kwestie gesteld, maar het probleem van de mogelijke belangenvermenging, of van een mogelijke voorkeursbehandeling van het genoemde advocatenkantoor, werd nooit ten gronde uitgeklaard.

Intussen zijn er vier regeringen gekomen en gegaan, maar het kantoor van Uyttendaele, Gérard en co verdient nog altijd fortuinen dankzij de vele overheidsopdrachten, en zijn echtgenote Laurette Onkelinx heeft sindsdien in alle regeringen een ministerportefeuille bekleed, ook in de huidige. Het probleem blijft dus even actueel als ten tijde van Verhofstadt.

1) Op welke advocatenkantoren hebben uw departement en/of onderdelen ervan beroep gedaan sinds het aantreden van deze regering? Hoeveel dossiers werden aan elk kantoor toevertrouwd, en welk bedrag werd daarvoor aan elke kantoor uitbetaald?

2) Hebben de onthullingen uit de periode Verhofstadt II in uw departement geleid tot een herziening of aanscherping van de regels? Zo ja, welke?

Antwoord ontvangen op 2 april 2013 :

Sinds 6 december 2011 heeft de Regie der Gebouwen beroep gedaan op volgende advocaten:

Advocaat

Aantal dossiers

Betaald bedrag

advocatenkantoor amistadlaw.be

5

2.203,06 EUR

Ralf MICHOLT

5

2.203,06 EUR

Cruyplants Eloy Wagemans & Partners

1

4.347,00 EUR

Marc Wagemans

1

4.347,00 EUR

DLA PIPER UK LLP

1

4.212,80 EUR

Christian Van Buggenhout

1

4.212,80 EUR

GEYSKENS - VANDEURZEN - VENNOTEN ADVOCATENASSOCIATIE

3

1.559,03 EUR

Jan SWENNEN

3

1.559,03 EUR

Liedekerke

1

28.212,92 EUR

Jules Stuyck

1

28.212,92 EUR

LIEDEKERKE WOLTERS WAELBROECK KIRKPATRICK

1


Dirk LINDEMANS

1


Matray - Matray - Hallet

6

6.352,73 EUR

Didier Matray

6

6.352,73 EUR

PATRICK VAN DER STRATEN

2

2.000,35 EUR

Patrick VAN DER STRATEN

2

2.000,35 EUR

RENSON BERNARD, ADVOCAAT

2


Bernard RENSON

2


stibbe

4

13.908,98 EUR

David D'HOOGHE

3

13.908,98 EUR

Rony Vermeersch

1


VAN ALSENOY & PARTNERS (INT'L GROUP OF LAW FIRMS)

1

406,07 EUR

Karel VAN ALSENOY

1

406,07 EUR

VAN OLMEN & WYNANT

9

4.025,97 EUR

Luc WYNANT

9

4.025,97 EUR

Jean de BEER de LAER

2


Jean de BEER de LAER

2


Eindtotaal

34

67.228,91 EUR

2. Zoals de gegevens hierboven aangeven is er in de Regie der Gebouwen geen concentratie van opdrachten bij wel bepaalde advocatenkantoren. Gelet op de omvang en ook dikwijls de aard van de dossiers kunnen de aanwijzingen gebeuren op grond van onderhandelde procedures. Hierbij wordt steeds rekening gehouden met de specialisatie en de ervaring van de betrokken raadsman en zijn beschikbaarheid. Vele zaken zijn dringend. Ook wordt rekening gehouden met de plaats van het geschil. Er wordt tevens vermeden dat steeds dezelfde raadslieden worden aangesproken.

In specifieke gevallen (bijvoorbeeld juridische consultancyopdrachten in verband met de DBFM-opdrachten voor de bouw van nieuwe gevangenissen te Beveren, Dendermonde, Leuze, Marche-en-Famenne en Haren) worden de opdrachten wel bekend gemaakt met een bekendmaking in het Europees Publicatieblad om er de ruimst mogelijke verspreiding aan te geven.