BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2012-2013
________
28 februari 2013
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-8354

de Bart Laeremans (Vlaams Belang)

aan de vice-eersteminister en minister van Pensioenen
________
Opdrachten gegund aan advocatenkantoren - Regelgeving - Overzicht
________
advocaat
ministerie
dienstverleningscontract
rechtsbijstand
overheidsopdrachten
________
28/2/2013Verzending vraag
14/3/2013Antwoord
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8350
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8351
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8352
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8353
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8355
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8356
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8357
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8358
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8359
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8360
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8361
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8362
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8363
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8364
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8365
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8366
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8367
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8368
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-8354 d.d. 28 februari 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Tijdens de regering Verhofstadt II kwam het advocatenkantoor Uyttendaele, Gérard & co in een politieke storm terecht, toen bleek dat dit kantoor zeer veel opdrachten kreeg van verschillende federale ministeries. Het was toen niet duidelijk of daarbij de regels inzake openbare aanbestedingen waren gerespecteerd, en het was evenmin duidelijk of er geen belangenvermenging in het spel was. Meester Uyttendaele was als echtgenoot van mevrouw Laurette Onkelinx natuurlijk geen neutrale buitenstaander.

Alsof dat nog niet erg genoeg was, lekte kort daarop een verkeerd geadresseerd mailbericht uit, waarin meester Uyttendaele zijn contacten binnen de PS aanspoorde om hem nóg meer opdrachten toe te spelen. Zijn toppositie op het federale niveau was nog niet voldoende, hij wilde ook een nóg groter deel van de opdrachten van de verschillende regionale en stedelijke niveaus. Hij noemde onder andere het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Franse Gemeenschap, de stad Brussel, de stad Charleroi, de stad Bergen, de NMBS, De Post, Belgacom en diverse Instellingen van Openbaar Nut, pararegionalen en paracommunautaires.

Tussen 2006 en 2009 werden talrijke parlementaire vragen over die kwestie gesteld, maar het probleem van de mogelijke belangenvermenging, of van een mogelijke voorkeursbehandeling van het genoemde advocatenkantoor, werd nooit ten gronde uitgeklaard.

Intussen zijn er vier regeringen gekomen en gegaan, maar het kantoor van Uyttendaele, Gérard en co verdient nog altijd fortuinen dankzij de vele overheidsopdrachten, en zijn echtgenote Laurette Onkelinx heeft sindsdien in alle regeringen een ministerportefeuille bekleed, ook in de huidige. Het probleem blijft dus even actueel als ten tijde van Verhofstadt.

1) Op welke advocatenkantoren hebben uw departement en/of onderdelen ervan beroep gedaan sinds het aantreden van deze regering? Hoeveel dossiers werden aan elk kantoor toevertrouwd, en welk bedrag werd daarvoor aan elke kantoor uitbetaald?

2) Hebben de onthullingen uit de periode Verhofstadt II in uw departement geleid tot een herziening of aanscherping van de regels? Zo ja, welke?

Antwoord ontvangen op 14 maart 2013 :

In antwoord op uw vraag, kan ik u het volgende mededelen in verband met de advocaten aangesteld door de Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid sedert het aantreden van de nieuwe regering op 6 december 2011.

1. Advocaten aangesteld voor dossiers waarvoor de Directie-generaal Sociaal Beleid bevoegd is

U vindt hieronder de gegevens betreffende betwiste dossiers waarvoor een advocaat werd aangesteld sedert het aantreden van de huidige regering, namelijk 6 december 2011, uitgesplitst volgens het soort dossier : gerechten van de rechterlijke orde en Grondwettelijk Hof.

Ik zou uw aandacht willen vestigen op het feit dat wat betreft de dossiers voorgelegd aan het Grondwettelijk Hof, de advocaat van de Belgische Staat door de Ministerraad wordt aangesteld, die hij vertegenwoordigt, en niet door de bevoegde minister. Ik deel u evenwel deze informatie mee voor de nodige doorzichtigheid.

Gerechten van de rechterlijke orde

Advocatenkantoor

Aantal toevertrouwde dossiers

Betaalde erelonen in EUR

(bedrag op 8 maart 2013)

CMS-DE BACKER

2

22.022,43

EUBELIUS

2

-

Grondwettelijk Hof

Advocatenkantoor

Aantal toevertrouwde dossiers

Betaalde erelonen in EUR

(bedrag op 8 maart 2013)

CMS-DE BACKER

1

4146.25

LIEDEKERKE

1

-

2. Advocaten aangesteld voor dossiers waarvoor de diensten van de voorzitter bevoegd zijn

Sedert het aantreden van de huidige regering, namelijk 6 december 2011, werd een beroep gedaan op een advocatenkantoor in het kader van een procedure voor de Raad van State.

Het gaat om het kantoor Lallemand en Legros, aan wie op dit ogenblik nog geen enkel ereloon betaald werd.

De « onthullingen » ten tijde van de regering Verhofstadt II, waarnaar u verwijst in uw vraag, hebben niet geleid tot een herziening van de regels voor de aanstelling van de advocaten. De advocaten worden mij voorgesteld door de bevoegde administratie, in functie van het soort dossier en de betrokken materie