Zoekresultaat vragen om uitleg

Criteria :
5: Legislatuur 2010-2014
Ingediend door Elke Sleurs

155 resultaten

5-113 Elke Sleurs (N-VA) 25/11/2010
  de hervorming van het registratieformulier gebruikt bij zwangerschapsafbreking
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-1395
5-196 Elke Sleurs (N-VA) 8/12/2010
  de keuze van de internationale instelling voor de coŲrdinatie van orgaandonaties
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-1209
5-319 Elke Sleurs (N-VA) 19/1/2011
  het toekennen van schadevergoedingen door het Fonds voor medische ongevallen bij de geboorte van een kind met een handicap
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 8/2/2011 (commissiehandelingen 5-31)
5-419 Elke Sleurs (N-VA) 1/2/2011
  de omzetting van de Europese richtlijn inzake bisfenol A
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 8/2/2011 (commissiehandelingen 5-31)
5-521 Elke Sleurs (N-VA) 15/2/2011
  de evolutie van het draagmoederschap
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 22/3/2011 (commissiehandelingen 5-50)
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-387
5-810 Elke Sleurs (N-VA) 26/4/2011
  grensoverschrijdende rampoefeningen
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 31/5/2011 (commissiehandelingen 5-74)
5-828 Elke Sleurs (N-VA) 26/4/2011
  de erkenning van in het buitenland opgestelde aangiftes met betrekking tot ziekte, moederschap en vaderschap
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 17/5/2011 (commissiehandelingen 5-70)
5-829 Elke Sleurs (N-VA) 26/4/2011
  het geneeskundig onderzoek in het buitenland aangevraagd door een uitbetalingsinstelling
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 17/5/2011 (commissiehandelingen 5-70)
5-838 Elke Sleurs (N-VA) 27/4/2011
  het toekenningsbeleid van de gezinsbijlagen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 17/5/2011 (commissiehandelingen 5-70)
5-861 Elke Sleurs (N-VA) 3/5/2011
  de controle op de kinderbijslagen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 17/5/2011 (commissiehandelingen 5-70)
5-1016 Elke Sleurs (N-VA) 31/5/2011
  reumaremmers
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 14/6/2011 (commissiehandelingen 5-80)
5-1026 Elke Sleurs (N-VA) 6/6/2011
  commercieel draagmoederschap in het buitenland
  minister van Justitie
  beantwoord op 5/7/2011 (commissiehandelingen 5-89)
5-1068 Elke Sleurs (N-VA) 9/6/2011
  de opvolging van de activiteitenverslagen van het college "reproductieve geneeskunde"
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 14/6/2011 (commissiehandelingen 5-80)
5-1069 Elke Sleurs (N-VA) 9/6/2011
  de controle op de uitgekeerde kinderbijslag buiten de Europese Unie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 14/6/2011 (commissiehandelingen 5-80)
5-1070 Elke Sleurs (N-VA) 9/6/2011
  de omkadering van bariatrische ingrepen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 14/6/2011 (commissiehandelingen 5-80)
5-1071 Elke Sleurs (N-VA) 9/6/2011
  de moedermelkbanken
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 14/6/2011 (commissiehandelingen 5-80)
5-1231 Elke Sleurs (N-VA) 26/9/2011
  de werkgroep binnen de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen opgericht naar aanleiding van het dossier "borstklinieken"
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-3678
5-1237 Elke Sleurs (N-VA) 26/9/2011
  de hervorming van het registratieformulier zwangerschapsafbreking
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-3679
5-1244 Elke Sleurs (N-VA) 21/9/2011
  de bevoorrading van de voedselbanken
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-3800
5-1245 Elke Sleurs (N-VA) 30/9/2011
  seksuele en reproductieve gezondheid als prioritair thema van het Belgische ontwikkelingssamenwerkingsbeleid
  minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
  beantwoord op 9/11/2011 (commissiehandelingen 5-102)
5-1344 Elke Sleurs (N-VA) 13/10/2011
  de voedselbanken
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  Vraag vervallen
5-1357 Elke Sleurs (N-VA) 20/10/2011
  de FINHOSTA-databank
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-3686
5-1494 Elke Sleurs (N-VA) 22/11/2011
  het meest recente jaarverslag van het Fonds voor beroepsziekten voor wat betreft de verwijdering van de werkvloer wegens zwangerschap
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  Vraag vervallen
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-1622
5-1541 Elke Sleurs (N-VA) 30/11/2011
  de ad-hoc werkgroep palliatieve zorg
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  Vraag vervallen
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-1623
5-1545 Elke Sleurs (N-VA) 1/12/2011
  de nationale contactpunten inzake grensoverschrijdende gezondheidszorg
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  Vraag vervallen
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-1624
5-1622 Elke Sleurs (N-VA) 15/12/2011
  het meest recente jaarverslag van het Fonds voor beroepsziekten voor wat betreft de verwijdering van de werkvloer wegens zwangerschap
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag ingetrokken
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1494
5-1623 Elke Sleurs (N-VA) 15/12/2011
  de ad-hocwerkgroep palliatieve zorg
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 17/1/2012 (commissiehandelingen 5-112)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1541
5-1624 Elke Sleurs (N-VA) 15/12/2011
  de nationale contactpunten inzake grensoverschrijdende gezondheidszorg
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1545
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-5328
5-1752 Elke Sleurs (N-VA) 11/1/2012
  de bevoorrading van de voedselbanken
  minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-5770
5-1753 Elke Sleurs (N-VA) 11/1/2012
  de voedselbanken
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  Vraag vervallen
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-1964
5-1754 Elke Sleurs (N-VA) 11/1/2012
  de globale organisatie van de huisartswachtposten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 17/1/2012 (commissiehandelingen 5-112)
5-1758 Elke Sleurs (N-VA) 11/1/2012
  de ICD-10-classificatie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 17/1/2012 (commissiehandelingen 5-112)
5-1782 Elke Sleurs (N-VA) 17/1/2012
  het hergebruik van medische hulpmiddelen voor eenmalig gebruik
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-5580
5-1786 Elke Sleurs (N-VA) 17/1/2012
  de vertraging van de Minimale Klinische Gegevens
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-5581
5-1787 Elke Sleurs (N-VA) 18/1/2012
  het meest recente jaarverslag van het Fonds voor beroepsziekten voor wat de verwijdering van de werkvloer wegens zwangerschap betreft
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 8/2/2012 (commissiehandelingen 5-120)
5-1800 Elke Sleurs (N-VA) 19/1/2012
  de verdeling van geneesmiddelen in de rusthuizen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-5582
5-1923 Elke Sleurs (N-VA) 7/2/2012
  de dringende medische hulpverlening
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 27/3/2012 (commissiehandelingen 5-139)
5-1964 Elke Sleurs (N-VA) 15/2/2012
  de voedselbanken
  minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
  vraag geherkwalificeerd
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1753
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-5771
5-2093 Elke Sleurs (N-VA) 15/3/2012
  de aanbevelingen van de Belgian Society for Reproductive Medicine
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 27/3/2012 (commissiehandelingen 5-139)
5-2094 Elke Sleurs (N-VA) 15/3/2012
  het draagmoederschap in het buitenland
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 27/6/2012 (commissiehandelingen 5-165)
5-2095 Elke Sleurs (N-VA) 15/3/2012
  het gebruik van het AEG-Prescom-systeem
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 29/5/2012 (commissiehandelingen 5-156)
5-2118 Elke Sleurs (N-VA) 15/3/2012
  het hergebruik van medische hulpmiddelen
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6428
5-2119 Elke Sleurs (N-VA) 15/3/2012
  de PIP-implantaten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6018
5-2120 Elke Sleurs (N-VA) 15/3/2012
  het systeem van de rode vlaggen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 29/5/2012 (commissiehandelingen 5-156)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 5-2121
5-2121 Elke Sleurs (N-VA) 15/3/2012
  het systeem van de "rode vlaggen"
  minister van Justitie
  Vraag vervallen
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 5-2120
5-2122 Elke Sleurs (N-VA) 15/3/2012
  de analyse van de borstklinieken
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6019
5-2123 Elke Sleurs (N-VA) 15/3/2012
  de overheveling van de Colleges van geneesheren en de Nationale Raad voor ziekenhuisvoorzieningen tengevolge van het communautair akkoord
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6020
5-2193 Elke Sleurs (N-VA) 29/3/2012
  de officina-apotheken
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6385
5-2214 Elke Sleurs (N-VA) 17/4/2012
  de officiŽle lijst van erkende beroepsziekten
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6686
5-2441 Elke Sleurs (N-VA) 28/6/2012
  de spirometrie-attesten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6775
5-2443 Elke Sleurs (N-VA) 28/6/2012
  de integratie van het Fonds voor medische ongevallen bij het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6776
5-2555 Elke Sleurs (N-VA) 18/10/2012
  de communicatie rond de opstart van het Fonds voor medische ongevallen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-6955
5-2556 Elke Sleurs (N-VA) 18/10/2012
  de werkzaamheden van de werkgroep "palliatieve zorg"
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-6970
5-2557 Elke Sleurs (N-VA) 18/10/2012
  de wijziging van het koninklijk besluit omtrent de omkaderingsnormen van de dagverzorgingscentra voor ouderen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-6971
5-2558 Elke Sleurs (N-VA) 18/10/2012
  de beschikbaarheid van bepaalde geneesmiddelen bij de officina-apothekers
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-6972
5-2559 Elke Sleurs (N-VA) 18/10/2012
  de attesten en de terugbetaling van Bf-geneesmiddelen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-7014
5-2560 Elke Sleurs (N-VA) 18/10/2012
  de definitie van rechthebbende in het kader van het Fonds voor medische ongevallen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-7022
5-2561 Elke Sleurs (N-VA) 18/10/2012
  de schade geleden als gevolg van verstrekkingen van gezondheidszorg verleend in het buitenland
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-7024
5-2562 Elke Sleurs (N-VA) 18/10/2012
  het overleg tussen de diverse structuren, comitťs en commissies die de ethische wetgeving evalueren
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-4243
5-2563 Elke Sleurs (N-VA) 18/10/2012
  het advies van de Hoge Gezondheidsraad over de " direct to consumer tests "
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-5909
5-2564 Elke Sleurs (N-VA) 18/10/2012
  de opstart van het Fonds voor medische ongevallen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-6952
5-2565 Elke Sleurs (N-VA) 18/10/2012
  de integratie van het Fonds voor medische ongevallen in het RIZIV
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-6953
5-2566 Elke Sleurs (N-VA) 18/10/2012
  de vergoeding van schade ten gevolge van een product door het Fonds voor medische ongevallen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-6954
5-2660 Elke Sleurs (N-VA) 8/11/2012
  de "notified bodies" bij medische implantaten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7963
5-2755 Elke Sleurs (N-VA) 27/11/2012
  de samenwerking tussen de ombudsdienst van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid en het Fonds voor de medische ongevallen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 22/1/2013 (commissiehandelingen 5-198)
5-2819 Elke Sleurs (N-VA) 6/12/2012
  de informatisering in de gezondheidszorg
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7939
5-2820 Elke Sleurs (N-VA) 6/12/2012
  de biosimilaire geneesmiddelen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7940
5-2821 Elke Sleurs (N-VA) 6/12/2012
  de terugbetalingsprocedure van de biosimilaire geneesmiddelen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 22/1/2013 (commissiehandelingen 5-198)
5-2822 Elke Sleurs (N-VA) 6/12/2012
  het diabetesplan
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7941
5-2823 Elke Sleurs (N-VA) 6/12/2012
  de diagnostica
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7942
5-2824 Elke Sleurs (N-VA) 6/12/2012
  de gepersonaliseerde geneeskunde
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7943
5-2878 Elke Sleurs (N-VA) 20/12/2012
  het beleid rond synthetische drugs
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 22/1/2013 (commissiehandelingen 5-198)
5-2948 Elke Sleurs (N-VA) 17/1/2013
  de bof-epidemie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7957
5-2949 Elke Sleurs (N-VA) 17/1/2013
  het Observatorium voor chronische ziekten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7958
5-3006 Elke Sleurs (N-VA) 29/1/2013
  het forfait voor geneesmiddelen in ziekenhuizen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8226
5-3007 Elke Sleurs (N-VA) 29/1/2013
  het forfait voor geneesmiddelen in ziekenhuizen en het verbruik van generieken
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8227
5-3008 Elke Sleurs (N-VA) 29/1/2013
  de terugbetaling van weesgeneesmiddelen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8228
5-3009 Elke Sleurs (N-VA) 29/1/2013
  de geneesmiddelen in daghospitalisatie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  eerste minister
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8229
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8230
5-3115 Elke Sleurs (N-VA) 19/2/2013
  de gratis contraceptiva
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8766 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-3151 Elke Sleurs (N-VA) 20/2/2013
  het personeel bij het Fonds voor Medische Ongevallen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8767 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-3152 Elke Sleurs (N-VA) 20/2/2013
  de publieksraadplegingen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8768 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-3153 Elke Sleurs (N-VA) 20/2/2013
  de commissies die bio-ethische thema's opvolgen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8769 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-3154 Elke Sleurs (N-VA) 20/2/2013
  de brandwondenpatiŽnten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8770 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-3155 Elke Sleurs (N-VA) 20/2/2013
  de interventiemiddelen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag ingetrokken
5-3156 Elke Sleurs (N-VA) 20/2/2013
  de sociale situatie van alcoholverslaafden
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8771 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-3157 Elke Sleurs (N-VA) 20/2/2013
  de sociale situatie van patiŽnten die werden opgenomen met een cocaÔneverslaving
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8772 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-3158 Elke Sleurs (N-VA) 20/2/2013
  patiŽnten met een drugsverslaving
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8773 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-3159 Elke Sleurs (N-VA) 20/2/2013
  de griepvaccinaties
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag ingetrokken
5-3160 Elke Sleurs (N-VA) 20/2/2013
  de wilsverklaringen bij euthanasie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
5-3161 Elke Sleurs (N-VA) 20/2/2013
  de werkverwijdering bij zwangere vrouwen
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9067
5-3162 Elke Sleurs (N-VA) 20/2/2013
  de interventiemiddelen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag ingetrokken
5-3163 Elke Sleurs (N-VA) 20/2/2013
  het personeelsbeleid bij de Dienst 112
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag ingetrokken
5-3164 Elke Sleurs (N-VA) 20/2/2013
  de werkverwijdering bij zwangere vrouwen en de uitbetaling door ziekenfondsen
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  Vraag vervallen
5-3213 Elke Sleurs (N-VA) 28/2/2013
  de audits bij de notified bodies
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8776 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-3214 Elke Sleurs (N-VA) 28/2/2013
  de Hoge Gezondheidsraad en vaccinaties
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9214 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-3256 Elke Sleurs (N-VA) 7/3/2013
  het meldingsmechanisme binnen het Europese systeem van erkenning van beroepskwalificaties
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8779 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-3257 Elke Sleurs (N-VA) 7/3/2013
  de erkenning van beroepskwalificaties binnen Europa
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8780
5-3313 Elke Sleurs (N-VA) 14/3/2013
  de impact van de Nieuwe Germaanse Geneeskunde
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8785
5-3314 Elke Sleurs (N-VA) 14/3/2013
  de werking van het Federaal Overlegplatform palliatieve zorg
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9215
5-3378 Elke Sleurs (N-VA) 28/3/2013
  de hulp bij zelfdoding
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9218
5-3413 Elke Sleurs (N-VA) 16/4/2013
  de brochure over de wilsverklaringen inzake euthanasie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 4/6/2013 (commissiehandelingen 5-230)
5-3414 Elke Sleurs (N-VA) 16/4/2013
  de Controledienst voor de ziekenfondsen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9221 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-3474 Elke Sleurs (N-VA) 25/4/2013
  de medische hulpverlening in het buitenland
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9226 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-3565 Elke Sleurs (N-VA) 15/5/2013
  de toepassing van het artikel 17 van het handvest van de sociaal verzekerde op de verplichte ziekteverzekering
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9235 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-3566 Elke Sleurs (N-VA) 15/5/2013
  de wijziging van de wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9236 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-3567 Elke Sleurs (N-VA) 15/5/2013
  de houding van de dienst voor administratieve controle van het RIZIV inzake de terugvorderingen uitgevoerd door ziekenfondsen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9237
5-3572 Elke Sleurs (N-VA) 16/5/2013
  de interpretatie van de afwezigheid van goede trouw van de sociaal verzekerde in het kader van artikel 17 van het handvest van de sociaal verzekerde
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9239
5-3573 Elke Sleurs (N-VA) 16/5/2013
  de omzendbrief van 29 augustus 2012 van het RIZIV over de interpretatie van het arrest van het Grondwettelijk Hof inzake de terugvorderingen door de ziekenfondsen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9240 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-3574 Elke Sleurs (N-VA) 16/5/2013
  de controle op de uniforme toepassing van de verjaringstermijnen zoals voorzien in de wet van 14 juli 1994
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9241 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-3599 Elke Sleurs (N-VA) 23/5/2013
  het voorstel van het RIZIV tot aanpassing van de artikelen 164, 174 en 194 van de wet van 14 juli 1994
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9242 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-3626 Elke Sleurs (N-VA) 29/5/2013
  het proefproject Test-Out
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9245 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-3630 Elke Sleurs (N-VA) 30/5/2013
  de fertiliteitscentra met open donormateriaal
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 4/6/2013 (commissiehandelingen 5-230)
5-3661 Elke Sleurs (N-VA) 6/6/2013
  het koninklijk besluit ter uitvoering van artikelen 35 en 64 van de wet betreffende de medisch begeleide voortplanting
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9646
5-3699 Elke Sleurs (N-VA) 13/6/2013
  de terugbetaling van borstamputaties en -reconstructies
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9659
5-3760 Elke Sleurs (N-VA) 20/6/2013
  de leveringen van efedrine aan de Mexicaanse drugsmaffia
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9683
5-3761 Elke Sleurs (N-VA) 20/6/2013
  de nieuwe variant op het coronavirus
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9684
5-3868 Elke Sleurs (N-VA) 2/7/2013
  het advies van de Hoge Gezondheidsraad over de vispedicures
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9726
5-3869 Elke Sleurs (N-VA) 2/7/2013
  de niet-anonieme donatie en open donormateriaal
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9727
5-3892 Elke Sleurs (N-VA) 9/7/2013
  het actieplan inzake sektarische praktijken
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9735
5-3897 Elke Sleurs (N-VA) 11/7/2013
  de werkzaamheden van de Evaluatiecel Palliatieve Zorg
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10178
5-3926 Elke Sleurs (N-VA) 10/9/2013
  de niet-invasieve prenatale test
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10180
5-3963 Elke Sleurs (N-VA) 26/9/2013
  de vergoeding voor verzuimde afspraken bij zorgverstrekkers
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10182
5-3964 Elke Sleurs (N-VA) 26/9/2013
  de behandeling van lichte depressies
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10183
5-3969 Elke Sleurs (N-VA) 27/9/2013
  de terugvorderingen van geneeskundige prestaties bij de tariferings- en facturatiediensten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10184
5-4020 Elke Sleurs (N-VA) 2/10/2013
  de dreigende mazelenepidemie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10186
5-4021 Elke Sleurs (N-VA) 2/10/2013
  de nachtdiensten van de huisartsen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10187 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-4065 Elke Sleurs (N-VA) 9/10/2013
  het prostitutiebeleid
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 26/11/2013 (commissiehandelingen 5-262)
5-4088 Elke Sleurs (N-VA) 15/10/2013
  de bestendiging van de maatregel betreffende de financiering van contraceptie voor jongeren
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10200
5-4114 Elke Sleurs (N-VA) 17/10/2013
  de richtlijnen voor zorgkundigen bij criminaliteit
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10206
5-4115 Elke Sleurs (N-VA) 17/10/2013
  de brochure over de wilsverklaringen euthanasie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10207
5-4242 Elke Sleurs (N-VA) 13/11/2013
  de euthanasie en de handelingsbekwaamheid
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10656 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-4310 Elke Sleurs (N-VA) 25/11/2013
  het drugsbeleid
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10669 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-4394 Elke Sleurs (N-VA) 5/12/2013
  het gebruik van rilatine bij studenten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10685 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-4395 Elke Sleurs (N-VA) 5/12/2013
  de operationalisering van het hiv-plan
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  dossier afgesloten
5-4481 Elke Sleurs (N-VA) 12/12/2013
  de instellingen die hun middelen krijgen via de administratiekosten van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-7469
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11067
5-4482 Elke Sleurs (N-VA) 12/12/2013
  de kostenbesparing door middel van informatisering in de gezondheidszorg
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-7491
5-4483 Elke Sleurs (N-VA) 12/12/2013
  het forfait van farmaceutische specialiteiten van ziekenhuizen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-7990
5-4484 Elke Sleurs (N-VA) 12/12/2013
  de robotchirurgie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-7991
5-4485 Elke Sleurs (N-VA) 12/12/2013
  de bevallingen in en buiten het ziekenhuis
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8222
5-4486 Elke Sleurs (N-VA) 12/12/2013
  de demografische cijfers van de zorgkundigen, verpleegkundigen en vroedvrouwen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8595
5-4487 Elke Sleurs (N-VA) 12/12/2013
  de reproductieve geneeskunde
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8598
5-4488 Elke Sleurs (N-VA) 12/12/2013
  de bariatrische ingrepen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8599
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11068
5-4489 Elke Sleurs (N-VA) 12/12/2013
  de euthanasie op basis van niet geregistreerde wilsverklaringen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8652
5-4490 Elke Sleurs (N-VA) 12/12/2013
  de palliatieve zorgeenheden in ziekenhuizen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8873
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11047
5-4491 Elke Sleurs (N-VA) 12/12/2013
  het draagmoederschap
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8875
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11048
5-4492 Elke Sleurs (N-VA) 12/12/2013
  het palliatief statuut
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8876
5-4494 Elke Sleurs (N-VA) 12/12/2013
  de werking van het bedrijf Royal Doctors
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10688 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-4641 Elke Sleurs (N-VA) 9/1/2014
  de rookstopmethodes
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11054
5-4670 Elke Sleurs (N-VA) 16/1/2014
  de tijgermug
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11059
5-4713 Elke Sleurs (N-VA) 30/1/2014
  het vetgehalte in de voeding
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 4/2/2014 (commissiehandelingen 5-280)
5-4823 Elke Sleurs (N-VA) 20/2/2014
  de kankermedicijnen voor kinderen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11341 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-4824 Elke Sleurs (N-VA) 20/2/2014
  de werking van Becel pro-activ
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11342 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-4855 Elke Sleurs (N-VA) 27/2/2014
  de toegang tot urgente medische hulp
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11349
5-4908 Elke Sleurs (N-VA) 13/3/2014
  de bestrijding van de ziekenhuisbacterie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11356
5-4909 Elke Sleurs (N-VA) 13/3/2014
  de penitentiaire artsen
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11297 (Voorlopig antwoord (pdf))