Zoekresultaat vragen om uitleg

Criteria :
5: Legislatuur 2010-2014
Ingediend door Cécile Thibaut

79 resultaten

5-29 Cécile Thibaut (Ecolo) 21/10/2010
  de mogelijke inrichting van een nieuwe werkplaats te Stockem
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 24/11/2010 (commissiehandelingen 5-5)
5-88 Cécile Thibaut (Ecolo) 25/11/2010
  het gebrek aan samenwerking tussen België en het Groothertogdom Luxemburg wat verkeersovertredingen betreft
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 8/12/2010 (commissiehandelingen 5-12)
5-124 Cécile Thibaut (Ecolo) 25/11/2010
  de zones voor vluchten op lage hoogte van het leger, in de provincie Luxemburg
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 30/11/2010 (commissiehandelingen 5-8)
5-153 Cécile Thibaut (Ecolo) 2/12/2010
  de vermindering van de Eruopese steun voor de modernisering van de spoorwegas Brussel-Luxemburg- Straatsburg
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 8/12/2010 (commissiehandelingen 5-12)
5-238 Cécile Thibaut (Ecolo) 16/12/2010
  de bedragen van de Europese steun voor de modernisering van de spoorwegas Brussel-Luxemburg-Straatsburg
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 12/1/2011 (commissiehandelingen 5-24)
5-343 Cécile Thibaut (Ecolo) 20/1/2011
  de onbeschikbaarheid van gespecialiseerd materieel tijdens de periodes van ernstige vrieskou in december 2010
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 23/2/2011 (commissiehandelingen 5-42)
5-391 Cécile Thibaut (Ecolo) 27/1/2011
  de financiële reserves van de vzw BEBAT
  vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
  vraag ingetrokken
5-392 Cécile Thibaut (Ecolo) 27/1/2011
  een project om de controlecentra voor het net bij Infrabel samen te voegen
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : mondelinge vraag 5-36
5-497 Cécile Thibaut (Ecolo) 10/2/2011
  de financiële reserves van de vzw BEBAT
  vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/2/2011 (commissiehandelingen 5-41)
5-552 Cécile Thibaut (Ecolo) 17/2/2011
  de wet die de arbeidsduur voor artsen in opleiding beperkt
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-1573
5-553 Cécile Thibaut (Ecolo) 17/2/2011
  de installatie van een geldautomaat in het station van Aarlen
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 6/4/2011 (commissiehandelingen 5-60)
5-603 Cécile Thibaut (Ecolo) 24/2/2011
  de verbouwings- en inrichtingswerken aan het toegangsgebouw van de gevangenis van Aarlen
  vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/3/2011 (commissiehandelingen 5-51)
5-754 Cécile Thibaut (Ecolo) 31/3/2011
  de mobiliteit van de grensarbeiders tussen België en het Groothertogdom Luxemburg
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 15/6/2011 (commissiehandelingen 5-81)
5-755 Cécile Thibaut (Ecolo) 31/3/2011
  de mobiliteit van de deeltijds werkende grensarbeiders tussen België en het Groothertogdom Luxemburg
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 15/6/2011 (commissiehandelingen 5-81)
5-756 Cécile Thibaut (Ecolo) 31/3/2011
  de informatie over de grensoverschrijdende tarieven van de NMBS
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 15/6/2011 (commissiehandelingen 5-81)
5-760 Cécile Thibaut (Ecolo) 31/3/2011
  de aanwerving van bijkomend personeel tijdens de werken aan de gevangenis van Aarlen
  minister van Justitie
  Vraag vervallen
5-770 Cécile Thibaut (Ecolo) 6/4/2011
  de bijkomende uitgaven voor de RKW naar aanleiding van de gewijzigde wetgeving inzake kinderbijslag in het Groothertogdom Luxemburg
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2253
5-771 Cécile Thibaut (Ecolo) 6/4/2011
  de contacten tussen België en de Franse overheid inzake de veiligheid rond de kerncentrale van Cattenom
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 26/4/2011 (commissiehandelingen 5-62)
5-798 Cécile Thibaut (Ecolo) 7/4/2011
  de criteria op basis waarvan is gekozen op welke plaatsen de seininrichtingen van het Infrabelnet worden geplaatst
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 15/6/2011 (commissiehandelingen 5-81)
5-799 Cécile Thibaut (Ecolo) 7/4/2011
  een door Infrabel verlaten werf in Marloie
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 15/6/2011 (commissiehandelingen 5-81)
5-975 Cécile Thibaut (Ecolo) 19/5/2011
  de toegankelijkheid van de treinen voor personen met verminderde mobiliteit
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2701
5-977 Cécile Thibaut (Ecolo) 19/5/2011
  de renovatiewerken aan het station van Vielsalm en de toegankelijkheid voor personen met verminderde mobiliteit
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2702
5-978 Cécile Thibaut (Ecolo) 19/5/2011
  de ingebruikname van een kantelbaktrein op de verbinding Brussel-Luxemburg-Straatsburg-Zwitserland-Italië
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 8/6/2011 (commissiehandelingen 5-78)
5-1063 Cécile Thibaut (Ecolo) 9/6/2011
  de integratie van het pilootproject "1733" in het 112-systeem
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 14/6/2011 (commissiehandelingen 5-80)
5-1064 Cécile Thibaut (Ecolo) 9/6/2011
  de integratie van het pilootproject "1733" in het 112-systeem
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 21/6/2011 (commissiehandelingen 5-83)
5-1180 Cécile Thibaut (Ecolo) 7/7/2011
  het beleid inzake de opvang van vluchtelingen in de provincie Luxemburg
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 12/7/2011 (commissiehandelingen 5-93)
5-1365 Cécile Thibaut (Ecolo) 20/10/2011
  de bescherming, bij aankoop van alcoholhoudende dranken in drankautomaten, van de persoonlijke gegevens die op de SIS-kaart staan
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-3687
5-1452 Cécile Thibaut (Ecolo) 10/11/2011
  de samenwerking met de Franse autorité de sûreté nucléaire
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-3862
5-1483 Cécile Thibaut (Ecolo) 17/11/2011
  de betwisting van de naam van de Hubble-telescoop
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  Vraag vervallen
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-1681
5-1493 Cécile Thibaut (Ecolo) 22/11/2011
  de bescherming van de persoonlijke gegevens bij aankoop van alcoholhoudende dranken in drankautomaten
  minister van Binnenlandse Zaken
  Vraag vervallen
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-1682
5-1643 Cécile Thibaut (Ecolo) 14/12/2011
  de mogelijke inrichting van een nieuwe NMBS-werkplaats in Stockem
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 18/1/2012 (commissiehandelingen 5-115)
5-1681 Cécile Thibaut (Ecolo) 15/12/2011
  de betwisting van de naam van de Hubble-telescoop
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 18/1/2012 (commissiehandelingen 5-115)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1483
5-1682 Cécile Thibaut (Ecolo) 15/12/2011
  de bescherming van de persoonsgegevens bij aankoop van alcoholhoudende dranken in drankautomaten
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1493
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-5768
5-1857 Cécile Thibaut (Ecolo) 31/1/2012
  de aanhoudende vertragingen van de treinen naar Luxemburg
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 15/2/2012 (commissiehandelingen 5-124)
5-1858 Cécile Thibaut (Ecolo) 31/1/2012
  de informatie over de tarieven van grensoverschrijdende trajecten bij de NMBS
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-5667
5-1859 Cécile Thibaut (Ecolo) 31/1/2012
  het verslag van de Franse Autorité de sûreté nucléaire over de bijkomende evaluaties over de veiligheid van de kerncentrale van Cattenom
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-5769
5-1860 Cécile Thibaut (Ecolo) 31/1/2012
  de maatregelen inzake reclame voor alcoholhoudende dranken
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-5535
5-1861 Cécile Thibaut (Ecolo) 31/1/2012
  de uitbreiding van het systeem van één telefoonnummer 1733 in het kader van de huisartsenwachtposten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-5536
5-1862 Cécile Thibaut (Ecolo) 31/1/2012
  de agressie tegen vier bewakers van het gesloten federaal centrum van Saint-Hubert
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-5599
5-1863 Cécile Thibaut (Ecolo) 31/1/2012
  het gesloten federaal centrum van Saint-Hubert
  staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 14/2/2012 (commissiehandelingen 5-123)
5-1940 Cécile Thibaut (Ecolo) 9/2/2012
  het voorzien in eigen regulatiemechanismen voor de melkproductie in België
  minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
  beantwoord op 28/2/2012 (commissiehandelingen 5-126)
5-2143 Cécile Thibaut (Ecolo) 22/3/2012
  de concentratie van de seinhuizen van het Infrabel-netwerk
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 27/3/2012 (commissiehandelingen 5-138)
5-2157 Cécile Thibaut (Ecolo) 27/3/2012
  de door bpost geplande afschaffing van brievenbussen in plattelandsgebieden
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 15/5/2012 (commissiehandelingen 5-151)
5-2271 Cécile Thibaut (Ecolo) 24/4/2012
  een Belgisch-Luxemburgs strategisch schema voor grensoverschrijdende mobiliteit
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  Vraag vervallen
5-2294 Cécile Thibaut (Ecolo) 3/5/2012
  de huisartsenwachtposten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6392
5-2368 Cécile Thibaut (Ecolo) 4/6/2012
  de bevoegdheid van de Raad van State om een beslissing van een bestuursorgaan nietig te verklaren in een geval van herverkaveling
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : mondelinge vraag 5-650
5-2406 Cécile Thibaut (Ecolo) 14/6/2012
  de overeenkomsten met het Groothertogdom Luxemburg en Frankrijk tot het vermijden van dubbele belasting van de grensarbeiders
  vice-eersteminister en minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 27/6/2012 (commissiehandelingen 5-164)
5-2420 Cécile Thibaut (Ecolo) 21/6/2012
  de herstructurering van de distributiekantoren van bpost
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 23/10/2012 (commissiehandelingen 5-175)
5-2439 Cécile Thibaut (Ecolo) 28/6/2012
  het sociaal statuut van de onthaalouders
  minister van Werk
  beantwoord op 17/7/2012 (commissiehandelingen 5-167)
5-2480 Cécile Thibaut (Ecolo) 4/9/2012
  het gebruik van pepperspray door de lokale en federale politie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7444
5-2520 Cécile Thibaut (Ecolo) 24/9/2012
  het nieuwe uitstel van de moderniseringswerken op de spoorlijn tussen Brussel en Luxemburg
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 23/10/2012 (commissiehandelingen 5-175)
5-2549 Cécile Thibaut (Ecolo) 17/10/2012
  de wilsverklaring inzake euthanasie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7960
5-2581 Cécile Thibaut (Ecolo) 25/10/2012
  het tariferingsbeleid inzake grensoverschrijdende trajecten van de Chemins de fer luxembourgeois en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 5/3/2013 (commissiehandelingen 5-211)
5-2705 Cécile Thibaut (Ecolo) 20/11/2012
  de oprichting van een Benelux-leger
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 5/2/2013 (commissiehandelingen 5-204)
5-2768 Cécile Thibaut (Ecolo) 29/11/2012
  het plan van Infrabel om baanvakken te categoriseren
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  vraag ingetrokken
5-2801 Cécile Thibaut (Ecolo) 5/12/2012
  de steun aan het gecombineerd vervoer per spoor
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7888
5-2888 Cécile Thibaut (Ecolo) 9/1/2013
  het gedeeld farmaceutisch dossier en de elektronische voorschriften
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7965
5-2925 Cécile Thibaut (Ecolo) 15/1/2013
  het Belgisch-Luxemburgs strategisch schema voor grensoverschrijdende mobiliteit
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7890
5-2966 Cécile Thibaut (Ecolo) 22/1/2013
  de controle van de handelspraktijken van derde-investeerders in de sector van de fotovoltaïsche zonnepanelen
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8803
5-3026 Cécile Thibaut (Ecolo) 30/1/2013
  het sociaal statuut van de onthaalouders
  minister van Werk
  beantwoord op 30/4/2013 (commissiehandelingen 5-220)
5-3044 Cécile Thibaut (Ecolo) 6/2/2013
  de vertragingen op het spoor tussen Brussel en Namen
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8412
5-3165 Cécile Thibaut (Ecolo) 21/2/2013
  de invaliditeitspensioenen van grensarbeiders in Duitsland
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  Vraag vervallen
5-3188 Cécile Thibaut (Ecolo) 27/2/2013
  het politiegeweld tegen een jonge gevangene in het commissariaat van Mortsel in 2010
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8735
5-3310 Cécile Thibaut (Ecolo) 14/3/2013
  de instelling van één Europese spoorwegruimte
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 4/6/2013 (commissiehandelingen 5-228)
5-3311 Cécile Thibaut (Ecolo) 14/3/2013
  de instelling van één Europese spoorwegruimte
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 26/3/2013 (commissiehandelingen 5-213)
5-3513 Cécile Thibaut (Ecolo) 6/5/2013
  het verwijzen naar de clausule betreffende gewetensbezwaren inzake euthanasie in een arbeidsovereenkomst
  minister van Werk
  beantwoord op 9/7/2013 (commissiehandelingen 5-242)
5-3642 Cécile Thibaut (Ecolo) 3/6/2013
  de rol van de getuigen bij een euthanasieverzoek
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 22/10/2013 (commissiehandelingen 5-251)
5-3672 Cécile Thibaut (Ecolo) 11/6/2013
  het sluiten van de Postpunten in de treinstations
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10335
5-3682 Cécile Thibaut (Ecolo) 12/6/2013
  de kerncentrale van Cattenom
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 2/7/2013 (commissiehandelingen 5-238)
5-3686 Cécile Thibaut (Ecolo) 12/6/2013
  het opzetten van evenementen voor bepaalde doelgroepen bij het Rijksarchief
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 4/2/2014 (commissiehandelingen 5-279)
5-3894 Cécile Thibaut (Ecolo) 10/7/2013
  de ratificatie van het verdrag van Oviedo door België
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10177
5-3984 Cécile Thibaut (Ecolo) 27/9/2013
  de cumulatie van bestuursmandaten van de nieuwe spoorbaas
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10348
5-4005 Cécile Thibaut (Ecolo) 1/10/2013
  de hervorming van de tegemoetkomingen aan personen met een handicap
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10487
5-4015 Cécile Thibaut (Ecolo) 2/10/2013
  de afschaffing van de roamingkosten in de Benelux
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 5/11/2013 (commissiehandelingen 5-253)
5-4105 Cécile Thibaut (Ecolo) 16/10/2013
  het correctiemechanisme dat werd ingesteld in het kader van de overdracht van federale gebouwen aan de lokale politie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10491
5-4155 Cécile Thibaut (Ecolo) 24/10/2013
  de aanwezigheid van asbest in gebouwen van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen en de gevolgen voor de werknemers
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10953
5-4676 Cécile Thibaut (Ecolo) 21/1/2014
  de dreiging van de afschaffing van de postbedeling door bpost in de Gaumestreek
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11243
5-4810 Cécile Thibaut (Ecolo) 18/2/2014
  de verkoop van het postkantoor van Aarlen als een sale and rent back-verrichting
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11248
5-4920 Cécile Thibaut (Ecolo) 17/3/2014
  het toekennen van de verhoogde belastingvrije som voor kinderen ten laste aan grensarbeiders
  minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11373