Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-3862

van Cécile Thibaut (Ecolo) d.d. 1 december 2011

aan de minister van Binnenlandse Zaken

De samenwerking met de Franse nucleaire veiligheidsautoriteit

kerncentrale
nucleaire veiligheid
Frankrijk
nucleaire beveiliging

Chronologie

1/12/2011Verzending vraag
7/12/2011Dossier gesloten

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1452
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4109

Vraag nr. 5-3862 d.d. 1 december 2011 : (Vraag gesteld in het Frans)

De Autorité de sûreté nucléaire française (ASN), de Franse nucleaire veiligheidsautoriteit, heeft onlangs aanvullende evaluaties van de veiligheid van de kerninstallaties gepubliceerd. Dat rapport preciseert dat van juni tot oktober 2011 38 inspecties van kerninstallaties gepland zijn.

Aangezien bepaalde Franse kernreactoren vlakbij de grens zijn gelegen, heeft de ASN ook de inspecteurs van de Duitse, de Zwitserse, de Belgische en de Luxemburgse veiligheidsautoriteiten uitgenodigd om een aantal gerichte inspecties bij te wonen.

Kunt u preciseren bij welke inspectierondes het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) is uitgenodigd?

Welke conclusies heeft het FANC uit die inspecties getrokken? Heeft het zijn opmerkingen aan de Franse nucleaire veiligheidsautoriteit overgezonden met het oog op de publicatie van het eindrapport over de stresstests?

Op 26 april 2011 heb ik u ondervraagd over de contacten tussen België en de Franse autoriteiten met betrekking tot de veiligheid in de omgeving van de kerncentrale van Cattenom. In onze gedachtewisseling hebben we ter sprake gebracht dat de bilaterale samenwerking tussen de ASN en het FANC niet van toepassing is op de centrale van Cattenom. Zijn er stappen gedaan om de bilaterale samenwerking tot de centrale van Cattenom uit te breiden? Als dat niet het geval is, bent u dan voornemens stappen in die richting te doen?