Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-10953

van Cécile Thibaut (Ecolo) d.d. 22 januari 2014

aan de minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden

de aanwezigheid van asbest in gebouwen van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen en de gevolgen voor de werknemers

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
beroepsziekte
asbest

Chronologie

22/1/2014 Verzending vraag
24/2/2014 Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4155

Vraag nr. 5-10953 d.d. 22 januari 2014 : (Vraag gesteld in het Frans)

Vorige maand heeft een schrijnwerker van de NMBS-Groep, die een ongeneeslijk mesothelioom - gewoonlijk asbestkanker genoemd - heeft opgelopen, klacht ingediend tegen de NMBS en Infrabel wegens het opzettelijk toedienen van schadelijke stoffen.

Een woordvoerder van de NMBS die deze gerechtelijke procedure moest toelichten, verklaarde aan de pers dat in 2005 en 2006 een inventaris werd opgesteld. In de databank “envirobase” zijn 4936 plaatsen met asbest opgenomen, verspreid over 828 gebouwen van de spoorwegen. Sedertdien werden daarvan 80 gebouwen gesloopt of behandeld.

Op vragen over het gebruik van asbest in de NMBS-Groep antwoordde uw voorganger op 8 juli 2002: “Er blijven installaties bestaan waar het asbest in gebonden toestand voorkomt en dus geen gevaar oplevert. Bij aanpassingen van of werkzaamheden in die installaties wordt een beroep gedaan op speciaal erkende firma’s opdat het werk zo uitgevoerd zou worden dat er geen vezels in het milieu terechtkomen.”

Het opstellen van dat nauwkeurige kadaster en de bijzondere aandacht bij werken aan de installaties is nodig om de werknemers zo goed mogelijk te beschermen tegen de nadelen van asbest.

Ik verneem echter dat de arbeidsgeneeskundige dienst van de NMBS tussen 2005 en vandaag 17 gevallen van mesothelioom heeft geregistreerd. Ook blijkt dat ondanks de inventarisering bepaalde werknemers verklaren dat ze in contact gekomen zijn met asbest zonder ingelicht, opgeleid of beschermd te zijn.

Bevestigt u dat de arbeidsgeneeskundige dienst van de NMBS tussen 2005 en vandaag 17 gevallen van mesothelioom heeft geregistreerd?

Hebben al die personen een uitkering gekregen wegens blijvende ongeschiktheid als gevolg van een asbestgerelateerde beroepsziekte?

Hoe reageert u op de recente beweringen van de werknemers van de NMBS-Groep dat ze in contact gekomen zijn met asbest zonder ingelicht, opgeleid of beschermd te zijn?

Welke maatregelen overweegt u te nemen om de blootstelling van NMBS-werknemers aan asbest te voorkomen?

Antwoord ontvangen op 24 februari 2014 :

Volgens het Fonds voor de Beroepsziekten “duurt het ongeveer 40 jaar vooraleer de mesothelioom na de eerste blootstelling met asbest optreedt. Tot in de jaren 80 werd asbest vaak gebruikt omwille van zijn talrijke interessante eigenschappen (resistent, isolerend, goedkoop,…) waardoor het voor allerlei soorten werken geschikt was. Omdat asbest overal ter wereld een erg wijdverspreid product werd, en omdat er tientallen jaren voorbijgaan vooraleer een ziekte optreedt die gelinkt is aan de inademing van asbest in het verleden, maakt jet vandaag nog steeds slachtoffers.”

Dat verklaart waarom de diagnose van mesotheliomen helaas vandaag nog wordt gesteld, terwijl ze het resultaat is van de inademing van asbestvezels tientallen jaren geleden. Om die reden wordt de mesothelioom niet als werkongeval maar wel als een beroepsziekte beschouwd.

De Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS)-Groep geeft me aan dat er sinds 2005 tot op vandaag, 21 werknemers zijn erkend als slachtoffer van een beroepsziekte en een uitkering hebben ontvangen voor een mesothelioom als gevolg van een blootstelling aan asbest. Al deze personen werden voor 100 % permanent werkonbekwaam verklaard.

De NMBS-Groep bevestigt me ook dat, in overeenstemming met het koninklijk besluit van 16 maart 2007, artikelen 37 en volgende, een inventaris en een beheersprogramma voor het nog aanwezige asbest opgemaakt werd door de werkgevers die de werknemers, die aan asbest worden blootgesteld, jaarlijks vormt en informeert.

Als voorbeeld van een maatregel die genomen wordt in de strijd tegen de blootstelling van werknemers van de NMBS-Groep aan asbest, haalt de NMBS-Groep het voorbeeld aan van de ontmanteling van materiaal dat nog asbest bevat. Deze operatie heeft plaats in Mechelen in een speciaal daarvoor gebouwde cabine (met wegzuigsysteem, speciale beschermingskledij, douches voor en na het werk in de cabine, enz). De asbestvezels worden dan door een bijzondere en daarvoor gevolmachtigde firma opgevangen in hermetisch afgesloten zakken.