Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-7965

van Cťcile Thibaut (Ecolo) d.d. 23 januari 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

Het gedeeld farmaceutisch dossier en de elektronische voorschriften

geneesmiddel
medische gegevens
apotheker
medisch informatiesysteem

Chronologie

23/1/2013 Verzending vraag
5/3/2013 Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2888

Vraag nr. 5-7965 d.d. 23 januari 2013 : (Vraag gesteld in het Frans)

Het farmaceutisch dossier, dat in Frankrijk sinds 5 jaar bestaat, is een instrument dat als doel heeft de aflevering van geneesmiddelen te beveiligen. Het wordt vandaag op vrijwillige basis door 16 miljoen Fransen gebruikt.

Dat instrument maakt het mogelijk overtollig gebruik en eventueel ongewenste interacties tussen de behandelingen op te sporen en de raadgeving van de apotheker te verbeteren. Het dossier kan ook leiden tot een voorstel voor een therapeutische opvolging aan sommige patiŽnten. De apotheker wordt ook op de hoogte gebracht van de intrekking van partijen geneesmiddelen en andere gezondheidsgevaren.

Het farmaceutisch dossier dekt zowel de voorgeschreven geneesmiddelen als de geneesmiddelen die door de apotheker worden aangeraden. Alleen de apothekers hebben rechtstreekse toegang tot het dossier en de patiŽnt kan de inhoud van zijn dossier krijgen bij een apotheker die over de apparatuur beschikt. Vandaag zijn 96% van de Franse officina's aangesloten op de apparatuur.

In BelgiŽ verplicht een koninklijk besluit van januari 2009 de apothekers om over een farmaceutisch dossier te beschikken dat de geneesmiddelengeschiedenis van de patiŽnt over 12 maanden bevat. Jammer genoeg bestaan er vandaag geen interacties tussen de dossiers van de verschillende apotheken. Hoewel de beroepsorganisaties de informaticamogelijkheden onderzoeken, bestaat er niet echt een gedeeld farmaceutisch dossier.

Een andere belangrijke evolutie in de sector is het elektronisch voorschrift. Dat moet een verlaging van de kosten mogelijk maken omdat het een vereenvoudiging betekent en het gevaar op een verkeerde lezing erdoor vermindert. Het zal ook de vervalsing van voorschriften bemoeilijken.

De invoering van het elektronisch voorschrift is op de goede weg met de start van het proefproject Recip-e waarvan de laatste fase voorziet in het nadenken over de toepassing van de dienst over het hele land.

Is de invoering van een gedeeld farmaceutisch dossier een prioriteit voor de minister?

Zo ja, welke stappen worden er momenteel gedaan? Wordt er een proefproject gepland?

Beschikt de minister reeds over de eerste resultaten van het proefproject met betrekking tot de invoering van het elektronisch voorschrift? Zijn die resultaten overtuigend?

Kan een veralgemening van het elektronisch voorschrift over het hele land worden overwogen? Zo ja, binnen welke termijn?

Antwoord ontvangen op 5 maart 2013 :

Het delen van gegevens betreffende de gezondheid tussen de zorgverleners in het kader van de tenlasteneming van de betrokken patiënt is inderdaad een van de essentiële actiepunten van de “Roadmap eGezondheid” waarover op 20 december 2012 een ronde tafel werd georganiseerd. De documenten die naar aanleiding van die ronde tafel werden opgemaakt en het document “Actieplan eGezondheid 2013-2018” staan op de website http://www.rtreh.be.

Het actieplan beoogt in het bijzonder de gegevens met betrekking tot de uitgereikte geneesmiddelen (via het project “Gedeeld farmaceutisch dossier”) en het medicatieschema (via de uitwisselingssystemen “Vitalink” en “InterMed”) ter beschikking te stellen, onder specifieke voorwaarden zoals, in voorkomend geval, de instemming van de betrokken patiënt en een vereiste therapeutische band tussen de betrokken patiënt en de zorgverlener die de gezondheidsgegevens wil raadplegen. Het veralgemeend gebruik van het gedeeld farmaceutisch dossier door de apothekers wordt voor 1 januari 2014 gepland.

De actiepunten van de “Roadmap eGezondheid” zullen worden voorgelegd aan de interministeriële conferentie, die voor 28 januari 2013 gepland is.

Wat het elektronisch voorschrift betreft, kan ik bevestigen dat de eerste resultaten van het project Recip-e positief zijn en dat het de bedoeling is om het project verder te ontwikkelen en het systeem uit te breiden. Vanaf januari 2014 zouden elektronische geneesmiddelenvoorschriften door middel van gehomologeerde software van zorgverleners of vanuit een elektronisch patiëntendossier in een ziekenhuis automatisch via een internetverbinding naar Recip-e moeten worden verzonden. Vanaf januari 2015 zal dat ook kunnen voor de voorschriften voor kinesitherapeutische en verpleegkundige zorg, laboratoriumvoorschriften en de voorschriften voor medische beeldvorming.

In de loop van 2013 zal de planning worden vastgelegd voor een veralgemening van Recip-e in de rusthuizen, thuisverzorging en ziekenhuizen (poliklinieken).