Zoekresultaat schriftelijke vragen

Criteria :
6: Legislatuur 2014-2019
Ingediend door Cécile Thibaut

15 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
6-2235 Cécile Thibaut (Ecolo-Groen) vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Federale Openbare Dienst (FOD) Financiën - Sluiting van kantoren in Waalse en Brusselse gemeenten - Gevolgen voor de landelijke gemeenten - Gedececntraliseerde dienst - « Cockpitsysteem » - Publiciteit voor dat systeem
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 15/1/2019
  Antwoord 12/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1084
6-1509 Cécile Thibaut (Ecolo-Groen) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Verbinding Luxemburg-Brussel - IC-treinen - Afschaffing - Reden - Werkzaamheden - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/7/2017 ) 28/6/2017
  Antwoord 8/1/2018
6-1084 Cécile Thibaut (Ecolo-Groen) minister van Financiën, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Federale Openbare Dienst (FOD) Financiën - Sluiting van kantoren in Waalse en Brusselse gemeenten - Gevolgen voor de landelijke gemeenten - Gedececntraliseerde dienst - « Cockpitsysteem » - Publiciteit voor dat systeem
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/11/2016 ) 26/10/2016
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2235
6-970 Cécile Thibaut (Ecolo-Groen) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Spoorwegnet tussen Rodange (Groothertogdom Luxemburg) en Virton - Materiaal van de Luxemburgse Spoorwegen (CFL) - Goedkeuring
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/6/2016 ) 30/5/2016
  Antwoord 4/6/2016
6-959 Cécile Thibaut (Ecolo-Groen) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Site Stockem - Overplaatsing van de activiteiten naar de werkplaats van Aarlen - Eventueel toekomstige park & ride (P+R)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/6/2016 ) 13/5/2016
  Antwoord 20/7/2016
6-882 Cécile Thibaut (Ecolo-Groen) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Voetgangersoverweg - Veiligheid - Lijnen en stations - Onderhoud - Aansprakelijkheid in geval van een ongeluk
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/4/2016 ) 9/3/2016
  Antwoord 25/4/2016
6-881 Cécile Thibaut (Ecolo-Groen) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spporwegen (NMBS) - Stations - Doorgang onder de sporen - Aanwezigheid van een onderstationschef
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/4/2016 ) 9/3/2016
  Antwoord 21/5/2016
6-733 Cécile Thibaut (Ecolo-Groen) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Geplande sluiting van loketten - Waals Gewest - Espaces multi-services - Eventuele oprichting - Evaluatie van de bestaande ruimten - Contact met de bevoegde Waalse minister
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/11/2015 ) 13/10/2015
  Antwoord 19/1/2016
6-659 Cécile Thibaut (Ecolo-Groen) vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post  
  Postbussen - Afschaffing - Criteria - Universele postdienst - Behoud
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/7/2015 ) 2/6/2015
  Antwoord 25/6/2015
6-640 Cécile Thibaut (Ecolo-Groen) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen(NMBS) - Grensoverschrijdende trajecten België-Luxemburg - Uniek tarief
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/6/2015 ) 5/5/2015
  Antwoord 10/9/2015
6-639 Cécile Thibaut (Ecolo-Groen) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Infrabel - Industriële spoorlijn 289 - Eventuele afschaffing - Onderhoud van het spoorwegnet - Behoud
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/6/2015 ) 5/5/2015
  Antwoord 24/8/2015
6-626 Cécile Thibaut (Ecolo-Groen) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Maisons du diabète - Lokale Multidisciplinaire netwerken (LMN) - Subsidies - Rijksinstituut voor de ziekte en invaliditeitsverzekering(RIZIV) - Toekomstige overdracht van bevoegdheden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2015 ) 28/4/2015
  Antwoord 29/5/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-484
6-484 Cécile Thibaut (Ecolo-Groen) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Maisons du diabète - Lokale Multidisciplinaire netwerken (LMN) - Subsidies - Rijksinstituut voor de ziekte en invaliditeitsverzekering(RIZIV) - Toekomstige overdracht van bevoegdheden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/4/2015 ) 13/3/2015
  Antwoord 21/4/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-626
6-483 Cécile Thibaut (Ecolo-Groen) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Vzw Bebat (inzameling en recyclage van batterijen) - Bijdragen voor inzameling en recyclage - Wijziging - Overleg met de Gewesten - Financiële reserves - Bestemming
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/4/2015 ) 13/3/2015
  Antwoord 8/9/2015
6-281 Cécile Thibaut (Ecolo-Groen) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Raad van bestuur - Vertegenwoordiging van de Gewesten - Tijdschema voor de uitvoering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2015 ) 5/12/2014
  Antwoord 6/1/2015