Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-281

van CÚcile Thibaut (Ecolo-Groen) d.d. 5 december 2014

aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Raad van bestuur - Vertegenwoordiging van de Gewesten - Tijdschema voor de uitvoering

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
raad van bestuur
gewesten en gemeenschappen van BelgiŰ
institutionele hervorming
verhouding land-regio

Chronologie

5/12/2014Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2015)
6/1/2015Antwoord

Vraag nr. 6-281 d.d. 5 december 2014 : (Vraag gesteld in het Frans)

Het akkoord van 2011 over de zesde staatshervorming voorziet in de vertegenwoordiging van de Gewesten in de raad van bestuur van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) en van Infrabel. Dat staat in het koninklijk besluit van 25 april 2014 dat op 11 juni 2014 in het Belgisch Staatsblad is verschenen en dat op 12 juni 2014 in werking is getreden.

Mevrouw de minister, op dit ogenblik is er nog steeds geen vertegenwoordiger van de Gewesten in die raden van bestuur. Kunt u ons meedelen wanneer die benoeming zal plaatsvinden?

Antwoord ontvangen op 6 januari 2015 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vraag.

Ik heb vanzelfsprekend het voornemen de zesde staatshervorming loyaal toe te passen, ook wat betreft de vertegenwoordiging van de Gewesten binnen de raad van bestuur van Infrabel en van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS)

Het koninklijk besluit waarnaar u verwijst, bepaalt dat de Gewesten zelf de namen van hun vertegenwoordigers binnen deze organen voorstellen.

Tot nu toe heeft enkel het Brussels Hoofdstedelijk Gewest mij namen voorgelegd. Pas wanneer de drie Gewesten hun kandidaten zullen hebben voorgelegd, zal ik een voorstel tot benoeming van de gewestelijke vertegenwoordigers bij de Koning kunnen indienen.