Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-970

van Cécile Thibaut (Ecolo-Groen) d.d. 30 mei 2016

aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Spoorwegnet tussen Rodange (Groothertogdom Luxemburg) en Virton - Materiaal van de Luxemburgse Spoorwegen (CFL) - Goedkeuring

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
Luxemburg
vervoer per spoor
veiligheid van het vervoer
pendel

Chronologie

30/5/2016Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/6/2016)
4/6/2016Antwoord

Vraag nr. 6-970 d.d. 30 mei 2016 : (Vraag gesteld in het Frans)

Ik heb vernomen dat vanaf 6 juni 2016 en voor onbepaalde tijd, de treinstellen van de Luxemburgse Spoorwegen (CFL) die Luxemburg verbinden met Virton niet meer op het Belgische spoornet kunnen rijden. Het traject zal beperkt zijn tot Rodange. Er zullen bussen worden ingelegd door de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS), met een wijziging van de dienstregeling en een langere reistijd als gevolg.

De administraties van de beide landen werken aan de goedkeuring van het Europees controlesysteem voor de treinen (ETCS - European Train Control System). De CFL hebben het dossier tijdig ingediend, maar ik heb vernomen dat onze administratie de zaak blokkeert.

Hierbij volgende vragen :

1) Hoe verantwoordt uw administratie deze vertraging van de goedkeuring van het materiaal van de CFL?

2) Denkt u dat het probleem voor 6 juni 2016 kan worden geregeld ?

3) Bent u zich bewust van het negatieve beeld dat wordt gecreëerd als er geen goedkeuring komt?

4) Bent u zich bewust van de impact op de reizigers, die opnieuw met de wagen naar Rodange zullen rijden in een regio waar alle inspanningen moeten worden gedaan om de pendelaars er toe aan te zetten over te schakelen op de trein?

Antwoord ontvangen op 4 juni 2016 :

Ik informeer het geachte lid dat haar vraag onder de bevoegdheid valt van de minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, belast met het beleid inzake het spoorwegsysteem en met de regulering van het spoor- en luchtverkeer, de heer Willy Borsus.