Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-659

van Cťcile Thibaut (Ecolo-Groen) d.d. 2 juni 2015

aan de vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post

Postbussen - Afschaffing - Criteria - Universele postdienst - Behoud

postdienst
universele dienst

Chronologie

2/6/2015Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/7/2015)
25/6/2015Antwoord

Vraag nr. 6-659 d.d. 2 juni 2015 : (Vraag gesteld in het Frans)

Via een vraag aan uw voorganger, de heer Labille (schriftelijke vraag nr. 5-9348 van 14 juni 2013) heb ik vernomen dat bpost tussen 2007 en 2012 meer dan zevenhonderd postbussen in BelgiŽ heeft afgeschaft. Deze enorme vermindering van het aantal postbussen doet mij twijfelen aan het behoud van de dienstverlening van een universele postdienst zoals bepaald in artikel 142 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven.

Ik zou graag meer vernemen over de huidige evolutie van deze trend om de dienstverlening van de universele postdienst aan de burgers in BelgiŽ te verminderen.

1) Hoeveel postbussen werden afgeschaft sedert 2012 ?

2) Welke criteria werden in acht genomen om te bepalen welke postbussen zouden worden afgeschaft?

Antwoord ontvangen op 25 juni 2015 :

1) In de periode van 2012 tot heden evolueerde het aantal rode brievenbussen van 13 400 naar 13 187.

2) In de eerste plaats moet het netwerk van rode brievenbussen beantwoorden aan de reglementaire bepalingen met betrekking tot de universele dienstverlening voorzien in de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, en die de verplichting inhouden dat in elke gemeente van het Rijk (inbegrepen de gefusioneerde administratieve entiteiten die tot 31 december 1970 een aparte gemeente vormden) minstens één toegangspunt moet zijn. Met een netwerk van meer dan 13 000 rode brievenbussen voldoet bpost in ruime mate aan deze wettelijke verplichting.

Vervolgens zijn er de criteria die bpost zichzelf heeft opgelegd en die bepalen dat minstens 90 % van de bevolking moet beschikken over een brievenbus op minder dan 500 meter in een stedelijke omgeving en 1 500 meter in een landelijke omgeving. Deze afstandscriteria zijn indicatief en niet afdwingbaar.

Ten slotte wordt het netwerk regelmatig aangepast aan het postvolume volgens volgende criteria :

– de mate waarin een rode brievenbus gebruikt wordt (bpost zal enkel die brievenbussen wegnemen die zeer weinig of niet gebruikt worden) ;

– de toegankelijkheid van het netwerk en de dienstverlening en een goede geografische spreiding.