Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-959

van Cécile Thibaut (Ecolo-Groen) d.d. 13 mei 2016

aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Site Stockem - Overplaatsing van de activiteiten naar de werkplaats van Aarlen - Eventueel toekomstige park & ride (P+R)

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
grensarbeider
Luxemburg
pendel
parkeerterrein

Chronologie

13/5/2016Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/6/2016)
20/7/2016Antwoord

Vraag nr. 6-959 d.d. 13 mei 2016 : (Vraag gesteld in het Frans)

De stad Aarlen is al lang van plan een park & ride (P+R) aan te leggen, een parking voor de grensarbeiders die de trein nemen naar het Groot-Hertogdom Luxemburg, op de site van de oude werkplaatsen van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) te Stockem.

De site van Stockem is nog altijd in bedrijf, maar het grootste deel van de activiteiten moet worden overgebracht naar een nieuwe werkplaats in Aarlen. De site is in meerdere opzichten interessant: meer dan drie hectaren grond aan de rand van het stadscentrum, nabij de grote lijnen en de stopplaats van Viville.

In juli 2014 heeft de Luxemburgse minister voor Duurzame Ontwikkeling en Infrastructuur, François Bausch, die zich bewust is van de mobiliteitsproblemen van de grensbewoners, de site bezocht. Hij bevestigde zijn interesse voor de P+R en beloofde een financiële participatie voor de trein tot Viville.

1) Wanneer zullen de activiteiten van Stockem volledig naar de nieuwe werkplaats in Aarlen worden overgebracht?

2) Welke parkings heeft de NMBS in deze zone (Viville-Stockem) gepland ?

3) Is de NMBS van plan om het terrein van de werkplaatsen van Stockem te verkopen aan de stad Aarlen?

Antwoord ontvangen op 20 juli 2016 :

1) De Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) plant de volledige overplaatsing van de activiteiten van Stockem naar Aarlen in oktober 2016.

2) De NMBS heeft een studie uitgevoerd om de voorwaarden te bepalen voor een omvorming van haar afgedankte werkplaats van Stockem tot parkeerruimte. Ze heeft het potentieel van een park & ride (P&R) ter hoogte van het station Viville onderzocht. Momenteel loopt er een technische haalbaarheidsstudie.

Deze studie focust op de elementen die verband houden met de infrastructuur, het rollend materieel, de toegankelijkheid en het aanbod.

De NMBS zet haar analyses verder met als doel om de P&R op korte termijn en in een verscheidene fases in gebruik te nemen onder leiding van een Belgische projectleider. Een pilootproject met voordeligere tarieven en kosteloze P&R voor pendelaars zou operationeel moeten zijn tegen de verandering van de dienstregeling in december 2017.

In het kader van de ontwikkeling van dit project werden ook contacten opgestart tussen de NMBS, de stad Aarlen en het Luxemburgse « Maison de la mobilité ».

3) Het onderwerp is inderdaad ter sprake gekomen tussen de stad Aarlen en de betrokken NMBS-diensten.