Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-484

van Cťcile Thibaut (Ecolo-Groen) d.d. 13 maart 2015

aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel

Maisons du diabŤte - Lokale Multidisciplinaire netwerken (LMN) - Subsidies - Rijksinstituut voor de ziekte en invaliditeitsverzekering(RIZIV) - Toekomstige overdracht van bevoegdheden

diabetes
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
verdeling van de bevoegdheden

Chronologie

13/3/2015Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/4/2015)
21/4/2015Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-626

Vraag nr. 6-484 d.d. 13 maart 2015 : (Vraag gesteld in het Frans)

De 'maisons du diabŤte' helpen patiŽnten om met hun ziekte te leven: bewustmaking over de oorzaken en de gevolgen van de ziekte, voedingsadviezen, raadplegingen van verpleegkundigen met bijzondere beroepsbekwaamheid in de diabetologie, advies met betrekking tot fysieke activiteiten, ... In BelgiŽ blijft het aantal diabetespatiŽnten stijgen; dit soort initiatieven is daarom van groot belang.

De provincie Luxemburg telt zeven 'maisons du diabŤte'; daar worden patiŽnten geholpen in samenwerking met de huisartsen.

Mijn vraag luidt: zal het RIZIV de subsidie voor de lokale multidisciplinaire netwerken (LMN) verlengen in afwachting van de overdracht van bevoegdheden, die gepland is voor dit jaar?

Antwoord ontvangen op 21 april 2015 :

Ik deel aan het geachte lid mee dat deze vraag niet tot mijn bevoegdheden behoort maar tot die van mijn collega, de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid