Auteurs- en sprekersregister betreffende "Collignon Christophe" (Legislatuur 2007-2010)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Banken - Afhaling geld aan automaten - Afhaling aan automaten van een concurrerende bank - Facturatie aan de gebruiker (4-2211)      
  Schriftelijke vraag van de heer Collignon aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-2211
Belgacom ADSL - Belgacom TV - Dekkingsgraad - Minder bevolkte gebieden - Verbindingskwaliteit - Gebieden zonder dekking -Dienstenaanbod - Maatregelen (4-3047)      
  Schriftelijke vraag van de heer Collignon aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-3047
De gevolgen voor het cliŽnteel van de bijdrage die de banken leveren aan de federale begroting (4-901)      
  Mondelinge vraag van de heer Christophe Collignon aan de heer Herman Van Rompuy, eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
4-92
p. 7-9 4-92 p. 7-9 (PDF)
De hinder van "direct marketing" en de bescherming van het privťleven (Verkoop per telefoon) (4-1042)      
  Mondelinge vraag van de heer Christophe Collignon aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
4-109
p. 11-13 4-109 p. 11-13 (PDF)
De kosteloosheid van de parkings van de NMBS voor alle gebruikers (4-1170)      
  Mondelinge vraag van de heer Christophe Collignon aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
4-117
p. 38-40 4-117 p. 38-40 (PDF)
De nieuwe dienstregeling van de NMBS (Personenvervoer - Gewenste verbetering in het aanbod in het zuiden van het land) (4-515)      
  Mondelinge vraag van de heer Christophe Collignon aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
4-52
p. 18-19 4-52 p. 18-19 (PDF)
De recente verklaringen over de invoering van de kilometerheffing (voor de autosnelwegen) (4-949)      
  Mondelinge vraag van de heer Christophe Collignon aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-96
p. 22-25 4-96 p. 22-25 (PDF)
De wenselijkheid om rijstroken te reserveren voor wagens met meer dan twee passagiers (Aanmoedigen van carpooling) (4-470)      
  Mondelinge vraag van de heer Christophe Collignon aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-49
p. 31-32 4-49 p. 31-32 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 10 juni 2007)      
  de heer Christophe Collignon, senator aangewezen door het Parlement van de Franse Gemeenschap
4-2
p. 17 4-2 p. 17 (PDF)
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie - Sociaal-economische atlas van BelgiŽ - Opstelling - Betrokkenheid en samenwerking van de deelstaten (4-1074)      
  Schriftelijke vraag van de heer Collignon aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-1074
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie - Sociaal-economische atlas van BelgiŽ - Opstelling - Betrokkenheid en samenwerking van de deelstaten (4-998)      
  Schriftelijke vraag van de heer Collignon aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-998
Foorwagens - Bepalingen inzake de automobielinspectie - Versoepeling - Eventuele tweejaarlijkse controle (4-6563)      
  Schriftelijke vraag van de heer Collignon aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 4-6563
Gratis parkeren bij de NMBS voor de pendelaars (4-241)      
  Mondelinge vraag van de heer Christophe Collignon aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
4-26
p. 13-14 4-26 p. 13-14 (PDF)
Het oprichten van de dienst ęrailtimeĽ en het invoeren van sms-verwittigingen voor reizigers van de NMBS (Maatregelen om reizigers te informeren over vertragingen - Info-traffic) (4-605)      
  Mondelinge vraag van de heer Christophe Collignon aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
4-62
p. 12-13 4-62 p. 12-13 (PDF)
Het project betreffende alarm per SMS ontwikkeld door de Algemene Directie van de Civiele Veiligheid (Chemische of nucleaire ongevallen - Project betreffende de doven en slechthorenden, de groepen en gemeenschappen) (4-189)      
  Mondelinge vraag van de heer Christophe Collignon aan de heer Patrick Dewael, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Karel De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
4-19
p. 68-70 4-19 p. 68-70 (PDF)
Het schoolvervoer en de verplichting om schoolbussen uit te rusten met veiligheidsgordels (4-361)      
  Mondelinge vraag van de heer Christophe Collignon aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-36
p. 67-69 4-36 p. 67-69 (PDF)
NMBS - Informatieborden uurregeling treinen - Modernisering (4-999)      
  Schriftelijke vraag van de heer Collignon aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-999
NMBS - Lijn 125 Luik-Namen - Capaciteit van de treinen - Piekuren (4-2418)      
  Schriftelijke vraag van de heer Collignon aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-2418
NMBS - Lijn 125 Luik-Namen - Capaciteit van de treinen - Piekuren (4-487)      
  Schriftelijke vraag van de heer Collignon aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 4-487
NMBS - Lijn 125 Luik-Namen - Capaciteit van de treinen - Piekuren (4-717)      
  Schriftelijke vraag van de heer Collignon aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 4-717
NMBS - Piekuurtreinen - Gebrek aan zitplaatsen (4-2210)      
  Schriftelijke vraag van de heer Collignon aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord gegeven door de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
SV 4-2210
NMBS - Stations - Personen met beperkte mobiliteit - Toegang (4-2419)      
  Schriftelijke vraag van de heer Collignon aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-2419
NMBS - Stations - Personen met beperkte mobiliteit - Toegang (4-488)      
  Schriftelijke vraag van de heer Collignon aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 4-488
NMBS - Stations - Personen met beperkte mobiliteit - Toegang (4-718)      
  Schriftelijke vraag van de heer Collignon aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 4-718
NMBS - Strijd tegen ongevallen op de weg - Oprichting van een nachtdienst voor reizigers (4-881)      
  Schriftelijke vraag van de heer Collignon aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-881
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Lijn 125 Luik-Namen - Capaciteit - Maatregelen (4-3447)      
  Schriftelijke vraag van de heer Collignon aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-3447
Regie der Gebouwen - Terrein van La GraviŤre te Amay -†Overdracht van terreinen aan het Waalse Gewest (4-483)      
  Schriftelijke vraag van de heer Collignon aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-483
Regie der Gebouwen - Terrein van La GraviŤre te Amay -†Overdracht van terreinen aan het Waalse Gewest (4-528)      
  Schriftelijke vraag van de heer Collignon aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-528
Voorstel van resolutie betreffende de naleving en de evaluatie van de toepassing van de beginselen en aanbevelingen inzake corporate governance (Instelling, binnen de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, van een Waarnemingscommissie - Indiening bij de Senaat van rapporten van die Waarnemingscommissie) (4-839)      
  Voorstel van de dames JoŽlle Kapompolť, Olga Zrihen en Christianne Vienne en de heer Christophe Collignon
4-839/1
p. 1-7 4-839/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de terugkeer naar een stemsysteem met papieren stembiljetten bij de verkiezingen van juni 2009 (4-843)      
  Voorstel van de heren Philippe Mahoux, Philippe Moureaux en Christophe Collignon en de dames Sfia Bouarfa, JoŽlle Kapompolť, Anne-Marie Lizin, Christiane Vienne en Olga Zrihen
4-843/1
p. 1-9 4-843/1 p. 1-9 (PDF)
Voorstel van resolutie om NMBS-abonnees gratis parkeerplaatsen te garanderen (4-768)      
  Voorstel van de heer Christophe Collignon en Philippe Mahoux
4-768/1
p. 1-4 4-768/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie om de opvang van zwaar zorgbehoevende personen binnen de sociale zekerheid te verbeteren (Personen met meervoudige handicaps) (4-392)      
  Voorstel van mevrouw Christiane Vienne en de heren Christophe Collignon en Philippe Mahoux
4-392/1
p. 1-3 4-392/1 p. 1-3 (PDF)
Vraag tot opheffing van de onschendbaarheid van een senator (4-1041)      
  Verslag van de heren Christophe Collignon en Tony Van Parys
4-1041/1
p. 1-5 4-1041/1 p. 1-5 (PDF)
  Bespreking en stemming over de conclusies van de commissie
4-54
p. 22-25 4-54 p. 22-25 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende Justitie (II) (Punctuele aanpassingen van diverse wetten - Vervanging van de term "handelsregister" door "Kruispuntbank van Ondernemingen" in diverse wetboeken en wetten - Volledige overschrijving van het verhoor - Voorlopige hechtenis - Vrijwillige verschijning voor de correctionele rechtbank - Buitengewone termijn om verzet aan te tekenen in strafzaken ten gevolge van de tenuitvoerlegging van Europese aanhoudingsmandaten - Beroepstermijnen inzake een beslissing tot opschorting - Onwerkzame voorlopige hechtenis - FinanciŽle hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden - Aanpassing van het Wetboek van internationaal privaatrecht aan de Verordening (EG) nr 864/2007 betreffende het recht dat van toepassing is op niet contractuele verbintenissen ("Rome II") - Afstamming - Deskundigenonderzoek - VZW, internationale verenigingen en stichtingen : bijdrage bij de neerlegging van de jaarrekening ten behoeve van de werking van de commissie boekhoudkundige normen - Wetboek van vennootschappen : fusie of splitsingen - Adoptie) (Zie ook doc. nr 4-1550) (4-1551)      
  Verslag van de heer Christophe Collignon
4-1551/2
p. 1-18 4-1551/2 p. 1-18 (PDF)
Wetsontwerp houdende opheffing van het verval van sommige wetsontwerpen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet (II) (4-584)      
  Verslag van de heer Christophe Collignon
4-584/3
p. 1-4 4-584/3 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp ter bevordering van een objectieve berekening van de door de ouders te betalen onderhoudsbijdragen voor hun kinderen (4-1357)      
  Amendement nr 16 van de heren Philippe Mahoux en Christophe Collignon
4-1357/4
p. 4-5 4-1357/4 p. 4-5 (PDF)
Wetsontwerp tot invoering van het Sociaal Strafwetboek (4-1521)      
  Amendementen nrs 5 tot 9 van de heren Philippe Mahoux en Christophe Collignon
4-1521/2
p. 3-6 4-1521/2 p. 3-6 (PDF)
  Amendementen nrs 93 en 94 van de heren Philippe Mahoux en Christophe Collignon
4-1521/3
p. 45-46 4-1521/3 p. 45-46 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens teneinde de termijn voor de aangifte van wapenbezit te verlengen (4-310)      
  Verslag van de heer Christophe Collignon
4-310/3
p. 1-8 4-310/3 p. 1-8 (PDF)
  Algemene bespreking
4-5
p. 11-18 4-5 p. 11-18 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de ontzetting van het recht verkozen te worden bij een veroordeling op grond van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden, de wet van 23 maart 1995 tot bestraffing van het ontkennen, minimaliseren, rechtvaardigen of goedkeuren van de genocide die tijdens de Tweede Wereldoorlog door het Duitse nationaal-socialistische regime is gepleegd, de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie en de wet van10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tusssen vrouwen en mannen (Recht om verkozen te worden en stemrecht) (4-494)      
  Voorstel van de heren Philippe Mahoux en Christophe Collignon
4-494/1
p. 1-6 4-494/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de reglementering van de huurprijzen (Oprichting van een Observatorium voor de huurprijzen, verbonden aan het INS, van Paritaire Commissies en van een Fonds voor huurvergoedingen - "Gereglementeerde prijs" of huurprijs zoals geregeld door een Paritaire Commissie - Wijziging artikelen 7 en 13 WIB1992 : huurprijs hoger dan de "gereglementeerde prijs") (4-461)      
  Voorstel van de heer Philippe Collignon en de dames JoŽlle Kapompolť en Olga Zrihen
4-461/1
p. 1-10 4-461/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het loon van werkstudenten (Loon) (4-925)      
  Voorstel van de dames JoŽlle Kapompolť, Sfia Bouarfa, Christiane Vienne en Olga Zrihen en de heer Christophe Collignon
4-925/1
p. 1-2 4-925/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het verbod voor alle vennootschappen die in BelgiŽ een openbaar beroep doen op het spaarwezen om rechtstreeks of onrechtstreeks te participeren in een onderneming waarvan een maatschappelijke zetel zich in een belastingparadijs bevindt (4-26)      
  Voorstel van de dames JoŽlle Kapompolť en Olga Zrihen en de heer Christophe Collignon
4-26/1
p. 1-7 4-26/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het zorgouderschap (Invoering in Boek I van het Burgerlijk Wetboek van een Titel IXbis "Zorgouderschap" - Toewijzing bij rechterlijke beslissing van het zorgouderschap aan een andere persoon dan de ouder - Ouderlijk gezag - Successierechten - Voogdij - Bevoegdheid inzake huisvesting van een kind - Vrederechter - Jeugdrechtbank) (4-34)      
  Voorstel van de heren Christophe Collignon en Philippe Mahoux en mevrouw Sfia Bouarfa
4-34/1
p. 1-7 4-34/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende om de openbare huisvestingsvennootschappen in staat te stellen de onroerende voorheffing te verrekenen (4-22)      
  Voorstel van de dames JoŽlle Kapompolť en Olga Zrihen en de heer Christophe Collignon
4-22/1
p. 1-3 4-22/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 373 van de programmawet (I) van 24 december 2002 betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de socialezekerheidsbijdragen en tot terugvordering van de steun aan bedrijven die overgaan tot collectief ontslag om hun winst te maximaliseren (4-70)      
  Voorstel van de dames JoŽlle Kapompolť en Olga Zrihen en de heer Christophe Collignon
4-70/1
p. 1-5 4-70/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, wat het informeren van de slachtoffers betreft (4-731)      
  Voorstel van de heren Christophe Collignon en Philippe Mahoux
4-731/1
p. 1-14 4-731/1 p. 1-14 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van het Wetboek van vennootschappen met bepalingen betreffende de openbaarmaking van bezoldigingen van bestuurders en van leidinggevende personen van genoteerde vennootschappen en vennootschappen van publiek recht (Toepassing van de regels van deugdelijk bestuur [corporate governance] op de beursgenoteerde ondernemingen, alsook de dochtervennootschappen, verbonden vennootschappen en geassocieerde vennootschappen : invoering van een openbaarmakingsplicht voor de leden van de raad van bestuur en directieleden van de hun rechtstreeks en onrechtstreeks toegekende bezoldigingen, aandelenopties en tantiŤmes alsook de door hen aangehouden aandelen in de betrokken vennootschappen - Openbaarmakingsplicht voor bestuurders van vennootschappen van publiek recht) (4-838)      
  Voorstel van de dames JoŽlle Kapompolť, Christiane Vienne en Olga Zrihen en van de heer Christophe Collignon
4-838/1
p. 1-9 4-838/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot herinvoering van artikel 61 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, om de maximale jaarlijkse kostenpercentages van de kredietopeningen met een kaart te begrenzen, teneinde de overmatige schuldenlast beter te bestrijden (4-31)      
  Voorstel van de dames Olga Zrihen en JoŽlle Kapompolť en de heer Christophe Collignon
4-31/1
p. 1-5 4-31/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van een artikel 26bis in de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering, betreffende de burgerlijke rechtsvordering inzake fiscale misdrijven (teneinde de overheid in staat te stellen vergoeding te verkrijgen van de schade die voortvloeit uit de derving van belastingen binnen de door de wet vastgestelde termijn) (4-24)      
  Voorstel van de heer Christophe Collignon en mevrouw JoŽlle Kapompolť
4-24/1
p. 1-4 4-24/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 116 van de wet van 21 april 2007 betreffende de internering van personen met een geestesstoornis (Termijn voor het indienen van cassatieberoep tegen een beslissing van de strafuitvoeringsrechtbank) (4-757)      
  Amendement nr 1 van de heren Mahoux en Collignon
4-757/2
p. 1 4-757/2 p. 1 (PDF)
  Verslag van de heer Christophe Collignon
4-757/4
p. 1-4 4-757/4 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 21, 5į, van het wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, ten einde de regels van het spaarboekje te vereenvoudigen (Voorwaarden voor vrijstelling van instresten - Samenvoegen van de aangroeipremie en de getrouwheidspremie tot ťťn enkele premie - Uniformisering van de berekening van de intresten) (4-36)      
  Voorstel van de dames JoŽlle Kapompolť en Olga Zrihen en de heer Christophe Collignon
4-36/1
p. 1-9 4-36/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 27 van de faillissementswet van 8 augustus 1997 (Aanstelling van curatoren) (4-18)      
  Amendement nr 1 van de heren Philippe Mahoux en Christophe Collignon
4-18/2
p. 1 4-18/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 3bis, ß 4, van het koninklijk besluit nr. 22 van 4 oktober 1934 betreffende het rechterlijk verbod aan bepaalde veroordeelden en gefailleerden om bepaalde ambten, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen (Opheffing van de minimumduur van het door de rechtbank van koophandel uit te spreken beroepsverbod) (4-787)      
  Verslag van de heer Christophe Collignon
4-787/2
p. 1-9 4-787/2 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 446ter van het Gerechtelijk Wetboek, met betrekking tot de tarifering van de erelonen van advocaten (4-949)      
  Voorstel van de heren Philippe Mahoux en Christophe Collignon
4-949/1
p. 1-3 4-949/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, om de kredietopeningen wettelijk beter te regelen, teneinde de overmatige schuldenlast efficiŽnt te bestrijden (Wijze waarop voor onbepaalde duur gesloten kredietopeningscontracten worden verlengd) (4-29)      
  Voorstel van de dames Olga Zrihen en JoŽlle Kapompolť en de heer Christophe Collignon
4-29/1
p. 1-9 4-29/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten (Voorziening in cassatie tegen een beslissing van de strafuitvoeringsrechtbank - Verplichte ondertekening door een advocaat - Verlenging van de termijn) (4-497)      
  Verslag van de heer Christophe Collignon
4-497/4
p. 1-8 4-497/4 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap betreffende de onverenigbaarheden voor de leden van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap (Gelijkschakeling met de andere gemeenschaps- en gewestparlementen) (4-1225)      
  Verslag van de heer Christophe Collignon
4-1225/8
p. 1-3 4-1225/8 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving wat betreft de wijziging van het huwelijksvermogensstelsel zonder tussenkomst van de rechtbank (Wijziging Burgerlijk Wetboek, Gerechtelijk Wetboek en Wetboek van Koophandel) (4-127)      
  Verslag van de heer Christophe Collignon
4-127/9
p. 1-2 4-127/9 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek, met het oog op de bescherming van de natuurlijke persoon die zich hoofdelijk borg stelt (Verbruikerskrediet) (4-69)      
  Voorstel van de heer Christophe Collignon en mevrouw JoŽlle Kapompolť
4-69/1
p. 1-6 4-69/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, betreffende het sluiten der deuren in familiezaken (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en van het Burgerlijk Wetboek, wat de behandeling in raadkamer van gerechtelijke procedures inzake familierecht betreft) (4-1211)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne en de heren Philippe Mahoux en Christophe Collignon
4-1211/1
p. 1-7 4-1211/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde en het koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde het mecenaat aan te moedigen (Herfinanciering van cultuur via alternatieve middelen, namelijk door de particuliere sector meer te betrekken bij de steun aan kunstenaars die bijdragen tot creatie en culturele diversiteit - Aanmoediging via een gunstigere fiscale behandeling) (4-33)      
  Voorstel van de dames Olga Zrihen en JoŽlle Kapompolť en de heer Christophe Collignon
4-33/1
p. 1-15 4-33/1 p. 1-15 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het vierde deel van het Gerechtelijk Wetboek teneinde het beginsel van de zitting in raadkamer in te voeren in familiezaken (Ontoegankelijk maken van de procedures die betrekking hebben op "familiezaken" : wijziging artikel 757 Gerechtelijk Wetboek) (4-560)      
  Voorstel van de heren Philippe Mahoux en Christophe Collignon
4-560/1
p. 1-4 4-560/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel waarbij bedrijven verboden wordt tot collectief ontslag over te gaan om hun winst te maximaliseren (Collectief ontslag uitsluitend ingegeven door het streven naar hogere dividenden voor de aandeelhouders - Beoordeling overgelaten aan de magistraten van de arbeidsrechtbanken) (4-35)      
  Voorstel van de dames Olga Zrihen en JoŽlle Kapompolť en de heer Christophe Collignon
4-35/1
p. 1-4 4-35/1 p. 1-4 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999