S. 4-1211 Dossierfiche K. 52-2380

Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en van het Burgerlijk Wetboek, wat de behandeling in raadkamer van gerechtelijke procedures inzake familierecht betreft
Christine Defraigne    Philippe Mahoux    Christophe Collignon   

ouderlijke macht
adoptie
alimentatieplicht
eerbiediging van het privé-leven
hoederecht
echtscheiding
rechtsbevoegdheid
huisvesting
familierecht
burgerlijke rechtsvordering
kinderbescherming
voogdijschap
gerechtszitting
omgangsrecht

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1211/1 4-1211/1 (PDF) Wetsvoorstel 10/3/2009
4-1211/2 4-1211/2 (PDF) Amendementen 20/1/2010
4-1211/3 4-1211/3 (PDF) Verslag namens de commissie 20/1/2010
4-1211/4 4-1211/4 (PDF) Tekst geamendeerd door de commissie 20/1/2010
4-1211/5 4-1211/5 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 21/1/2010
K. 52-2380/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 22/1/2010
K. 52-2380/2 Amendementen 17/2/2010
K. 52-2380/3 Amendementen 22/2/2010
K. 52-2380/4 Amendementen 24/2/2010
K. 52-2380/5 Amendementen 3/3/2010
K. 52-2380/6 Amendementen 10/3/2010
K. 52-2380/7 Amendementen 17/3/2010
K. 52-2380/8 Amendement 24/3/2010
K. 52-2380/9 Verslag namens de commissie 14/4/2010
K. 52-2380/10 Tekst aangenomen door de commissie 14/4/2010
K. 52-2380/11 Tekst geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers en teruggezonden naar de Senaat 29/4/2010
4-1211/6 4-1211/6 (PDF) Ontwerp geamendeerd door de Kamer en teruggezonden naar de Senaat 30/4/2010
4-1211/7 4-1211/7 (PDF) Verslag namens de commissie 4/5/2010
4-1211/8 4-1211/8 (PDF) Beslissing om in te stemmen met het door de Kamer geamendeerde ontwerp 6/5/2010
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
10/3/2009   Indiening Doc. 4-1211/1 4-1211/1 (PDF)
12/3/2009   Inoverwegingneming
12/3/2009   Verzending naar commissie: Justitie
14/1/2010   Inschrijving op agenda
21/1/2010   Algemene bespreking Hand. 4-109 Hand. 4-109 (PDF)
21/1/2010   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-109 Hand. 4-109 (PDF)
21/1/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+58/-0/o0) Hand. 4-109 Hand. 4-109 (PDF)
Doc. 4-1211/5 4-1211/5 (PDF)
  Commissie: Justitie
12/3/2009   Verzending naar commissie
25/3/2009   Inschrijving op agenda
25/3/2009   Niet behandeld
31/3/2009   Inschrijving op agenda
31/3/2009   Niet behandeld
22/4/2009   Inschrijving op agenda
22/4/2009   Niet behandeld
28/4/2009   Inschrijving op agenda
28/4/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Pol Van Den Driessche
28/4/2009   Bespreking
12/5/2009   Inschrijving op agenda
12/5/2009   Bespreking
10/6/2009   Inschrijving op agenda
10/6/2009   Gedachtewisseling
met de heer Melchior Wathelet, Staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
24/6/2009   Inschrijving op agenda
24/6/2009   Regeling der werkzaamheden
6/1/2010   Inschrijving op agenda
6/1/2010   Bespreking
12/1/2010   Inschrijving op agenda
12/1/2010   Niet behandeld
13/1/2010   Inschrijving op agenda
13/1/2010   Bespreking
13/1/2010   Stemming over het geheel: geamendeerd (+10/-0/o1)
13/1/2010   Aanneming na amendering
20/1/2010   Inschrijving op agenda
20/1/2010   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (11 stemmen)
Doc. 4-1211/3 4-1211/3 (PDF)
20/1/2010   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 4-1211/4 4-1211/4 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
21/1/2010   Overzending Doc. K. 52-2380/1
14/4/2010   Aanneming in commissie (geamendeerd en verbeterd + nieuw opschrift) Doc. K. 52-2380/9
29/4/2010   Bespreking
Integraal verslag nr. 151, p. 40-42
29/4/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+140/-0/o1)
Integraal verslag nr. 152, p. 9
Doc. K. 52-2380/11
29/4/2010   Aanneming na amendering door commissie
  [S3] Behandeling door Senaat
30/4/2010   Overzending Doc. 4-1211/6 4-1211/6 (PDF)
30/4/2010   Verzending naar commissie: Justitie
5/5/2010   Inschrijving op agenda
6/5/2010   Algemene bespreking Hand. 4-121 Hand. 4-121 (PDF)
6/5/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+58/-0/o0)
De Senaat heeft ingestemd met de tekst zoals door de Kamer geamendeerd.
Hand. 4-122 Hand. 4-122 (PDF)
Doc. 4-1211/8 4-1211/8 (PDF)
30/4/2010   Verzending naar commissie
4/5/2010   Inschrijving op agenda
4/5/2010   Aanwijzing rapporteur(s): Pol Van Den Driessche
4/5/2010   Bespreking
4/5/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
4/5/2010   Aanneming zonder amendering
4/5/2010   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-1211/7 4-1211/7 (PDF)
6/5/2010   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
7/5/2010   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
2/6/2010   Bekrachtiging en afkondiging
30/6/2010   Bekendmaking (43443-43445)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 21/1/2010
Commissie: Justitie
Geamendeerd 28/4/2009, 12/5/2009, 10/6/2009, 24/6/2009, 6/1/2010, 13/1/2010, 20/1/2010
[K2] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 29/4/2010
[S3] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 6/5/2010
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 4/5/2010
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 22/1/2010 60 31/3/2010
Overzending aan Senaat (S2) Onderzoekstermijn (S2) 1/5/2010 15 17/5/2010
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
2/6/2010 30/6/2010, blz 43443-43445