S. 4-1357 Dossierfiche K. 52-899

Wetsontwerp ter bevordering van een objectieve berekening van de door de ouders te betalen onderhoudsbijdragen voor hun kinderen
Clotilde Nyssens   Melchior Jr. Wathelet   Christian Brotcorne  

alimentatieplicht
burgerlijk recht
burgerlijke rechtsvordering
rechten van het kind

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-899/1 Wetsvoorstel 28/2/2008
K. 52-899/2 Amendementen 28/1/2009
K. 52-899/3 Advies van de Raad van State 1/4/2009
K. 52-899/4 Amendementen 7/5/2009
K. 52-899/5 Verslag namens de commissie 29/5/2009
K. 52-899/6 Tekst aangenomen door de commissie 29/5/2009
K. 52-899/7 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 11/6/2009
4-1357/1 4-1357/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 18/6/2009
4-1357/2 4-1357/2 (PDF) Amendementen 24/6/2009
4-1357/3 4-1357/3 (PDF) Advies van de Hoge Raad voor de Justitie 27/7/2009
4-1357/4 4-1357/4 (PDF) Amendementen 13/1/2010
4-1357/5 4-1357/5 (PDF) Verslag namens de commissie 20/1/2010
4-1357/6 4-1357/6 (PDF) Tekst geamendeerd door de commissie 20/1/2010
4-1357/7 4-1357/7 (PDF) Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 21/1/2010
K. 52-899/8 Ontwerp geamendeerd door de Senaat 22/1/2010
K. 52-899/9 Verslag namens de commissie 16/2/2010
K. 52-899/10 Tekst verbeterd door de commissie 16/2/2010
K. 52-899/11 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 4/3/2010
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
28/2/2008   Indiening Doc. K. 52-899/1
28/2/2008   Inoverwegingneming
12/2/2009   Externe adviesaanvraag: Raad van State
Integraal verslag nr. 83 Bijlage 19/02/2009, p. 9
2/4/2009   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. K. 52-899/3
29/5/2009   Aanneming in commissie (geamendeerd en verbeterd + nieuw opschrift) Doc. K. 52-899/5
11/6/2009   Bespreking
Integraal verslag nr. 102, p. 45-70
11/6/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+136/-0/o1)
Integraal verslag nr. 102, p. 79-80
Doc. K. 52-899/7
11/6/2009   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
12/6/2009   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
18/6/2009   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 4-1357/1 4-1357/1 (PDF)
18/6/2009   Verzending naar commissie: Justitie
27/7/2009   Ontvangst extern advies (Hoge Raad voor de Justitie) Doc. 4-1357/3 4-1357/3 (PDF)
14/1/2010   Inschrijving op agenda
21/1/2010   Algemene bespreking Hand. 4-109 Hand. 4-109 (PDF)
21/1/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+51/-0/o7) Hand. 4-109 Hand. 4-109 (PDF)
Doc. 4-1357/7 4-1357/7 (PDF)
  Commissie: Justitie
18/6/2009   Verzending naar commissie
24/6/2009   Inschrijving op agenda
24/6/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Hugo Vandenberghe
24/6/2009   Bespreking
6/1/2010   Inschrijving op agenda
6/1/2010   Bespreking
12/1/2010   Inschrijving op agenda
12/1/2010   Niet behandeld
13/1/2010   Inschrijving op agenda
13/1/2010   Bespreking
13/1/2010   Stemming over het geheel: geamendeerd (+12/-0/o0)
13/1/2010   Aanneming na amendering
20/1/2010   Inschrijving op agenda
20/1/2010   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (10 stemmen)
Doc. 4-1357/5 4-1357/5 (PDF)
20/1/2010   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 4-1357/6 4-1357/6 (PDF)
22/10/2009   Opschorting termijn
convocatie
29/10/2009   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 30
Doc. 4-82/21 4-82/21 (PDF)
30/10/2009   Hervatting termijn
7/1/2010   Opschorting termijn
14/1/2010   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
90+15
Doc. 4-82/25 4-82/25 (PDF)
15/1/2010   Hervatting termijn
  [K3] Behandeling door Kamer
21/1/2010   Overzending Doc. K. 52-899/8
16/2/2010   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 52-899/9
4/3/2010   Bespreking
Integraal verslag nr. 144, p. 34-35
4/3/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+128/-0/o1)
Integraal verslag nr. 144, p. 68
Doc. K. 52-899/11
4/3/2010   Aanneming zonder amendering
4/3/2010   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
19/3/2010   Bekrachtiging en afkondiging
21/4/2010   Bekendmaking (22362-22366)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 11/6/2009
[S2] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 21/1/2010
Commissie: Justitie
Geamendeerd 24/6/2009, 6/1/2010, 13/1/2010, 20/1/2010
[K3] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 4/3/2010
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 13/6/2009 15 29/6/2009
Opschorting termijn
convocatie
Onderzoekstermijn (S1) 19/6/2009 22
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 19/6/2009 60 23/11/2009
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 30
Onderzoekstermijn (S1) 19/6/2009 52
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (S1) 19/6/2009 23 8/2/2010
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (S1) 19/6/2009 52 14/1/2010
Opschorting termijn Onderzoekstermijn (S1) 19/6/2009 8
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
90+15
Onderzoekstermijn (S1) 19/6/2009 23
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
19/3/2010 21/4/2010, blz 22362-22366

Kruispuntbank van de wetgeving