S. 4-757 Dossierfiche K. 52-1407

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 116 van de wet van 21 april 2007 betreffende de internering van personen met een geestesstoornis
Christine Defraigne   

geestelijk gehandicapte
voltrekking van de straf
hogere rechtspraak
rechtsmiddel
opname in psychiatrische kliniek
sociaal verweer
strafprocedure

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-757/1 4-757/1 (PDF) Wetsvoorstel 15/5/2008
4-757/2 4-757/2 (PDF) Amendementen 24/6/2008
4-757/3 4-757/3 (PDF) Amendementen 8/7/2008
4-757/4 4-757/4 (PDF) Verslag namens de commissie 16/7/2008
4-757/5 4-757/5 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 16/7/2008
K. 52-1407/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 19/8/2008
K. 52-1407/2 Amendementen 22/10/2008
K. 52-1407/3 Verslag namens de commissie 4/12/2008
K. 52-1407/4 Tekst verbeterd door de commissie 4/12/2008
K. 52-1407/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 8/1/2009
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
15/5/2008   Indiening Doc. 4-757/1 4-757/1 (PDF)
22/5/2008   Inoverwegingneming
22/5/2008   Verzending naar commissie: Justitie
17/7/2008   Inschrijving op agenda
18/7/2008   Algemene bespreking Hand. 4-41 Hand. 4-41 (PDF)
18/7/2008   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-41 Hand. 4-41 (PDF)
18/7/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+46/-0/o0) Hand. 4-41 Hand. 4-41 (PDF)
  Commissie: Justitie
22/5/2008   Verzending naar commissie
4/6/2008   Inschrijving op agenda
4/6/2008   Niet behandeld
10/6/2008   Inschrijving op agenda
10/6/2008   Niet behandeld
11/6/2008   Inschrijving op agenda
11/6/2008   Niet behandeld
17/6/2008   Inschrijving op agenda
17/6/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Christophe Collignon
17/6/2008   Bespreking
24/6/2008   Inschrijving op agenda
24/6/2008   Bespreking
2/7/2008   Inschrijving op agenda
2/7/2008   Niet behandeld
8/7/2008   Inschrijving op agenda
8/7/2008   Bespreking
8/7/2008   Stemming over het geheel: geamendeerd (+9/-0/o0)
8/7/2008   Aanneming na amendering
15/7/2008   Inschrijving op agenda
15/7/2008   Niet behandeld
16/7/2008   Inschrijving op agenda
16/7/2008   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (10 stemmen)
Doc. 4-757/4 4-757/4 (PDF)
16/7/2008   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 4-757/5 4-757/5 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
18/7/2008   Overzending Doc. K. 52-1407/1
4/12/2008   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 52-1407/3
16/12/2008   Bespreking
Integraal verslag nr. 67, p. 1-3
8/1/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+102/-0/o30)
Integraal verslag nr. 76, p. 48
Doc. K. 52-1407/5
8/1/2009   Aanneming zonder amendering
8/1/2009   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
21/1/2009   Bekrachtiging en afkondiging
26/2/2009   Bekendmaking (16829)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 18/7/2008
Commissie: Justitie
Geamendeerd 17/6/2008, 24/6/2008, 8/7/2008, 16/7/2008
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 16/12/2008, 8/1/2009
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
21/1/2009 26/2/2009, blz 16829