Auteurs- en sprekersregister betreffende "Martens Bart" (Legislatuur 2003-2007)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Binnenvaartschepen - Keuring (van het communautair certificaat, het ADNR-certificaat en de meetbrief) (3-4699)      
  Schriftelijke vraag van de heer Martens aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-65
p. 6298 3-65 p. 6298 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-66
p. 6580-6581 3-66 p. 6580-6581 (PDF)
Chemische binnenhuisvervuiling - Kankerverwekkende stoffen - Productnormen - Verbod voor de meest schadelijke stoffen (3-2530)      
  Schriftelijke vraag van de heer Martens aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-39
p. 3044-3047 3-39 p. 3044-3047 (PDF)
De Europese studie inzake de vrijmaking van de elektriciteitsmarkt en de stand van zaken in België (3-1423)      
  Vraag om uitleg van de heer Martens aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-153
p. 87-91 3-153 p. 87-91 (PDF)
De aansprakelijkheid van Tessenderlo Chemie in de dioxinecontaminatie en de vergoeding van de geleden schade (Verontreiniging van veevoeder met dioxines van vetstof - Wat indien schadegevallen veroorzaakt worden door insolvabele bedrijven ? Verplicht verzekeringssysteem ?) (3-982)      
  Mondelinge vraag van de heer Martens aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-149
p. 18-20 3-149 p. 18-20 (PDF)
De liberalisering van de energiemarkt (Belgische elektriciteitsmarkt - Electrabel - Monopolistische positie - Te hoge elektriciteitsprijzen) (3-434)      
  Mondelinge vraag van de heer Martens aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-82
p. 11-14 3-82 p. 11-14 (PDF)
De maatregelen om het gebruik van steenkool in de elektriciteitsproductie te verminderen (Hoge uitstoot van broeikasgas CO2) (3-1424)      
  Vraag om uitleg van de heer Martens aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-153
p. 91-92 3-153 p. 91-92 (PDF)
De mogelijke risico's van amalgaamtandvullingen (op bepaalde ziektebeelden zoals chronisch vermoeidheidssyndroom, fibromyalgie en andere chronische aandoeningen) (3-931)      
  Vraag om uitleg van de heer Martens aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-121
p. 65-69 3-121 p. 65-69 (PDF)
De recyclage van afgedankte wagens (Niet-erkende centra - Traceerbaarheid van de wagens - Nummerplaat gekoppelt aan de eigenaar van de auto, niet aan het voertuig) (3-926)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
3-122
p. 22-25 3-122 p. 22-25 (PDF)
De registratie van wagens in het kader van de verwerkingsplicht (Niet-erkende centra - Traceerbaarheid van de wagens - Nummerplaat gekoppelt aan de eigenaar van de auto, niet aan het voertuig) (3-951)      
  Vraag om uitleg van de heer Martens aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
3-122
p. 22-25 3-122 p. 22-25 (PDF)
De studie naar de energiebevoorrading (Energiebeleid - Kernenergie - Hernieuwbare energie) (3-949)      
  Vraag om uitleg van de heer Martens aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-123
p. 98-101 3-123 p. 98-101 (PDF)
Eedaflegging (Gemeenschapssenatoren n.a.v. de regionale verkiezingen van 13 juni 2004)      
  de heer Martens, senator aangewezen door het Vlaams Parlement
3-76
p. 5 3-76 p. 5 (PDF)
Europese Unie - Chemische stoffen - Registratiesysteem - Registratie, evaluatie en autorisatie van chemicaliën (REACH) (Impact op het Belgische bedrijfsleven) (3-2585)      
  Schriftelijke vraag van de heer Martens aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-42
p. 3268-3269 3-42 p. 3268-3269 (PDF)
F-16 vliegtuigen - Lawaaihinder - Gevolgen voor het leefmilieu (3-7904)      
  Schriftelijke vraag van de heer Martens aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10633-10634 3-90 p. 10633-10634 (PDF)
Gemotoriseerde vierwielers ("quads") - Geluidsnormen - Overtredingen - Toelating tot de bebouwde kom (3-3068)      
  Schriftelijke vraag van de heer Martens aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-48
p. 3991 3-48 p. 3991 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-61
p. 5688 3-61 p. 5688 (PDF)
Gemotoriseerde vierwielers ('quads') - Geluidsnormen - Overtredingen - Toelating tot de bebouwde kom (3-3067)      
  Schriftelijke vraag van de heer Martens aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-48
p. 3968-3969 3-48 p. 3968-3969 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-70
p. 7206-7207 3-70 p. 7206-7207 (PDF)
Herziening van de Grondwet om in een nieuwe titel I bis een nieuw artikel in te voegen betreffende de duurzame ontwikkeling als algemene beleidsdoelstelling (3-1422)      
  Bespreking
3-176
p. 4-22 3-176 p. 4-22 (PDF)
Herziening van de Grondwet, om een nieuw artikel in een nieuwe titel Ibis in te voegen, betreffende de duurzame ontwikkeling als algemene beleidsdoelstelling      
  Voorstel tot invoeging van een titel Ibis en een artikel 7bis om duurzame ontwikkeling als algemene beleidsdoelstelling voor de federale Staat, de gemeenschappen en de gewesten in de Grondwet in te schrijven (3-1778)
   Voorstel van de heren Cornil, Martens, Delpérée, Hugo Vandenberghe, Mahoux en Vankrunkelsven en de dames Talhaoui, Van de Casteele en de T'Serclaes
3-1778/1
p. 1-6 3-1778/1 p. 1-6 (PDF)
   Bespreking
3-176
p. 4-22 3-176 p. 4-22 (PDF)
Het energiebeleid in België (3-2041)      
  Verslag van de heren Martens en Collas
3-2041/1
p. 1-40 3-2041/1 p. 1-40 (PDF)
  Debat
3-209
p. 4-47 3-209 p. 4-47 (PDF)
Het nieuwe contract van Electrabel met Sidmar (Bouw van een nieuwe elektriciteitscentrale op de terreinen van Sidmar - Dominante positie van Electrabel - Voorlegging van het dossier aan de Raad voor de Mededinging) (3-1237)      
  Vraag om uitleg van de heer Martens aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-145
p. 66-69 3-145 p. 66-69 (PDF)
Het stookoliefonds voor bodemsanering bij particulieren (Financiering van de sanering van een bodemverontreiniging veroorzaakt door het lekken van stookolietanks voor verwarming - Samenwerkingsovereenkomst - Tussenkomst als het gebouw verder met stookolie wordt verwarmd) (3-1236)      
  Vraag om uitleg van de heer Martens aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid en aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-145
p. 64-65 3-145 p. 64-65 (PDF)
Interpolitiezones - Toezicht op de milieuwetgeving - Milieucellen (3-3343)      
  Schriftelijke vraag van de heer Martens aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-52
p. 4491-4492 3-52 p. 4491-4492 (PDF)
Rationeel energiegebruik - Distributienettarieven - Doorrekening (Ontmoedigende tarievenbeleid van de CREG) (3-2385)      
  Schriftelijke vraag van de heer Martens aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-40
p. 3078-3079 3-40 p. 3078-3079 (PDF)
Regeringsverklaring (17 oktober 2006 - Regering Verhofstadt II)      
  Bespreking
   Ecofiscaliteit
3-184
p. 13-14 3-184 p. 13-14 (PDF)
   Fiscale en parafiscale druk
3-184
p. 13 3-184 p. 13 (PDF)
   Situatie van de energie in België - Elektriciteit en gas - Energieprijzen - Liberalisering
3-184
p. 14-15 3-184 p. 14-15 (PDF)
   Vermindering van de CO2-uitstoot
3-184
p. 13-14 3-184 p. 13-14 (PDF)
Sociaal tarief voor gas en elektriciteit - Automatische toekenning - Kruispuntbank van de sociale zekerheid - Toegang voor privé-bedrijven (3-2259)      
  Schriftelijke vraag van de heer Martens aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-35
p. 2616-2618 3-35 p. 2616-2618 (PDF)
   Aanvullend antwoord
Bul. 3-40
p. 3112-3115 3-40 p. 3112-3115 (PDF)
Voorstel tot invoeging van een titel Ibis en een artikel 7bis om duurzame ontwikkeling als doelstelling voor de Staat, de gemeenschappen en de gewesten in te schrijven in de Grondwet (3-1557)      
  Voorstel van de heer Martens en mevrouw Talhaoui
3-1557/1
p. 1-7 3-1557/1 p. 1-7 (PDF)
  Bespreking
3-176
p. 4-22 3-176 p. 4-22 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de conclusie van het themadebat over het "Energiebeleid in België" (3-2354)      
  Voorstel van de heren Martens, Willems en Collas en mevrouw Kapompolé
3-2354/1
p. 1-4 3-2354/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de investeringen in hernieuwbare energie en het afsluiten van een Europees verdrag van hernieuwbare energie "EURENEW" (3-2353)      
  Voorstel van de dames Talhaoui en De Roeck en de heren Cornil, Collas, Delpérée, Lionel Vandenberghe en Martens
3-2353/1
p. 1-10 3-2353/1 p. 1-10 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende een nieuw chemicaliënbeleid (3-992)      
  Voorstel van de heer Martens
3-992/1
p. 1-7 3-992/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake het participatief selecteren van indicatoren voor duurzame ontwikkeling voor België (Belang van een goed meet- en evaluatie-instrument waarmee de sociaal-economische en ecologische ontwikkelingen kunnen getoetst worden op hun duurzaamheid - Rol van de Senaat) (3-1607)      
  Voorstel van mevrouw Pehlivan en de heer Martens c.s.
3-1607/1
p. 1-5 3-1607/1 p. 1-5 (PDF)
  Amendementen nrs 1 en 2 van de heer Martens
3-1607/2
p. 1-2 3-1607/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen (Omzetting richtlijn 2003/55/EG betreffende de gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas - Beursgang van de transmissienetbeheerder Elia, invoering van een meerjarentariefsysteem, invoering van een nieuwe taakverdeling tussen de administratie en de regulator [CREG] en invoering van corporate governanceregels bij de netbeheerders) (3-1160)      
  Algemene bespreking
3-112
p. 54-65 3-112 p. 54-65 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt (Omzetting richtlijn 2003/54/EG betreffende de gemeenschappelijke regels voor de interne markt van elektriciteit - Beursgang van de transmissienetbeheerder Elia, invoering van een nieuwe taakverdeling tussen de administratie en de regulator [CREG] en invoering van corporate governanceregels bij de netbeheerders) (3-1161)      
  Algemene bespreking
3-112
p. 54-65 3-112 p. 54-65 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 149 van het Wetboek der successierechten, wat betreft de vrijstelling van de taks tot vergoeding van successierechten voor verenigingen zonder winstoogmerk die natuurterreinen openstellen voor algemeen gebruik (3-1606)      
  Voorstel van de dames De Schamphelaere en De Roeck en de heren Martens en Vankrunkelsven
3-1606/1
p. 1-6 3-1606/1 p. 1-6 (PDF)
  Algemene bespreking
3-176
p. 22-25 3-176 p. 22-25 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 18 van het Gerechtelijk Wetboek en artikel 3 van de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering teneinde collectieve vorderingen toe te laten (3-2463)      
  Voorstel van de heren Martens en Vandenhove en mevrouw Talhaoui
3-2463/1
p. 1-13 3-2463/1 p. 1-13 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 4 september 2002 houdende toewijzing van een opdracht aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn inzake de begeleiding en de financiële maatschappelijke steunverlening aan de meest hulpbehoevenden inzake energielevering, met het oog op een duidelijker omschrijving van het preventief sociaal energiebeleid (3-1555)      
  Voorstel van mevrouw De Roeck en de heer Martens
3-1555/1
p. 1-8 3-1555/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot herstel van artikel 117 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, met het oog op de promotie van passiefhuizen middels een "groene-hypotheeklening" (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot invoering van een belastingvermindering voor passiefhuizen) (Uiterst goed geïsoleerde woningen : fiscale aftrek) (3-2081)      
  Voorstel van de heren Martens, Willems, Collas en Vandenhove en van mevrouw Kapompolé
3-2081/1
p. 1-9 3-2081/1 p. 1-9 (PDF)
  Algemene bespreking
3-210
p. 46-48 3-210 p. 46-48 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de federale heffingen op elektriciteit en gas, tot verzekering van de goede werking van de vrijgemaakte energiemarkt in België en het tegengaan van een te grote concentratie in de markten voor elektriciteitsproductie en de invoer van aardgas, tot verzekering van de onafhankelijkheid van de vervoersbedrijven van elektriciteit en aardgas en tot veiligstelling van de provisies voor de ontmanteling van kerncentrales in België (3-1759)      
  Voorstel van de heer Martens en mevrouw Vanlerberghe
3-1759/1
p. 1-44 3-1759/1 p. 1-44 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, teneinde verenigingen een vorderingsrecht toe te kennen ter verdediging van collectieve belangen (3-1953)      
  Voorstel van mevrouw Talhaoui en de heren Martens, Cornil en Delpérée c.s.
3-1953/1
p. 1-11 3-1953/1 p. 1-11 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 12 januari 1993 betreffende een vorderingsrecht inzake bescherming van het leefmilieu (3-2442)      
  Voorstel van de heren Martens, Vandenhove, Willems, Mahoux, Collas en Delpérée en mevrouw Talhaoui
3-2442/1
p. 1-14 3-2442/1 p. 1-14 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen (Wijziging van de elektriciteitswet en van de gaswet teneinde twee problemen weg te werken namelijk een gebrekkige toekenning van het recht op sociaal tarief en een ontoereikende prijsvoordeel) (3-1554)      
  Voorstel van de heer Martens en mevrouw De Roeck c.s.
3-1554/1
p. 1-10 3-1554/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, gericht op het doorbreken van monopolies en het bevorderen van de vrije concurrentie in de elektriciteitsproductie (3-1272)      
  Voorstel van de heren Martens en Willems
3-1272/1
p. 1-14 3-1272/1 p. 1-14 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling en het koninklijk besluit van 22 september 2004 houdende oprichting van cellen duurzame ontwikkeling in de federale overheidsdiensten, de programmatorische federale overheidsdiensten en het ministerie van Landsverdediging (Invoering van de duurzame-ontwikkelingseffectbeoordeling [DOEB]) (3-1864)      
  Voorstel van mevrouw Talhaoui en de heer Martens
3-1864/1
p. 1-5 3-1864/1 p. 1-5 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999