Auteurs- en sprekersregister betreffende "Laloy Marie-Josť" (Legislatuur 1999-2003)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Algemene socio-economische enquÍte voor 2001 - Inspecteurs van het Nationaal Instituut voor de Statistiek - Personen die als "weerbarstig" of nalatig worden beoordeeld - Netelige sociale situaties (2-2111)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Laloy aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-56
p. 3046 2-56 p. 3046 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-57
p. 3140 2-57 p. 3140 (PDF)
Artikel 53 van de wet op de jeugdbescherming en de eerbied voor de menselijke waardigheid van opgesloten minderjarigen (2-305)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Laloy aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
2-59
p. 19-20 2-59 p. 19-20 (PDF)
Bepaalde praktijken bij het verwijderen van vreemdelingen van het Belgische grondgebied (Gesloten centra : botscanners op minderjarige asielzoekers en prostitutienetwerken) (2-193)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Laloy aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-37
p. 16-18 2-37 p. 16-18 (PDF)
College van de federale ombudsmannen - Begroting (2-613)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Laloy aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-17
p. 760-761 2-17 p. 760-761 (PDF)
Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen (2-902)      
  Onderzoek van de verkiezingsuitgaven van de politieke partijen voor de provincie-, de gemeente- en de districtsraadsverkiezingen en voor de rechtstreekse verkiezingen van de raden voor maatschappelijk welzijn van 8 oktober 2000
   Verslag van mevrouw Laloy (S) en de heer Borginon (K)
2-902/1
p. 1-30 2-902/1 p. 1-30 (PDF)
Controlegeneeskunde - Opvolgingscommissie - Samenstelling - Werking (Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid) (2-642)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Laloy aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 2-17
p. 753 2-17 p. 753 (PDF)
De Intergouvernementele Conferentie van 2000 over de institutionele hervorming van de Europese Unie : context, inzet en vooruitzichten (EU-uitbreiding - Institutionele hervormingen - Samenstelling van de Commissie - Stemming bij gekwalificeerde meerderheid en stemmenweging in de Raad - OfficiŽle talen en werktalen - Fiscale en sociale harmonisatie) (2-177)      
  Tussentijds verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de dames Laloy (S), Moerman (K) en Van Lancker (EP)
2-177/1
p. 1-91 2-177/1 p. 1-91 (PDF)
De Palestijnse kinderen die worden vastgehouden door IsraŽl (Internationaal verdrag inzake de rechten van het kind) (2-685)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Laloy aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
2-180
p. 38-41 2-180 p. 38-41 (PDF)
De aan de gang zijnde vernietiging van het Tsjetsjeense volk (Misbruik van de strijd tegen het terrorisme - Houding van de regering tegenover Rusland) (2-958)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Laloy aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-201
p. 8-11 2-201 p. 8-11 (PDF)
De begroting waaronder de brigadecommissarissen ressorteren die door de politiehervorming het statuut van verbindingsambtenaar hebben gekregen (Salaris en werkingskosten ten laste van de provincies) (2-737)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Laloy aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-198
p. 4-5 2-198 p. 4-5 (PDF)
De bijeenroeping van het evaluatiecomitť voor de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en IsraŽl (Beperkingen op de IsraŽlische invoer opgelegd door de associatieovereenkomst EU-IsraŽl - Vredesproces - Tussenkomst internationale troepenmacht) (2-835)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Laloy aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-175
p. 9-15 2-175 p. 9-15 (PDF)
De borstkankerscreening in BelgiŽ (2-183)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Vanlerberghe aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen en aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-60
p. 4-23 2-60 p. 4-23 (PDF)
De diplomatieke betrekkingen tussen BelgiŽ en AlbaniŽ (Belgische diplomatieke vertegenwoordiging in Tirana) (2-1155)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Laloy aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-249
p. 10-11 2-249 p. 10-11 (PDF)
De dringende geneeskundige hulpverlening (Gebrek aan efficiŽntie - Dramatisch voorval - FinanciŽle moeilijkheden) (2-810)      
  Mondelinge vraag van de heer Monfils aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-172
p. 11-14 2-172 p. 11-14 (PDF)
De ernstige ontsporing van de toestand in het Midden-Oosten (Beperkingen op de IsraŽlische invoer opgelegd door de associatieovereenkomst EU-IsraŽl - Vredesproces - Tussenkomst internationale troepenmacht) (2-839)      
  Mondelinge vraag van de heer Galand aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-175
p. 9-15 2-175 p. 9-15 (PDF)
De financiering en de organisatie van de mobiele urgentie- en reanimatiediensten (MURD - Spreiding over de verschillende provincies - FinanciŽle moeilijkheden) (2-808)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Laloy aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-172
p. 11-14 2-172 p. 11-14 (PDF)
De financiering en de organisatie van de mobiele urgentie- en reanimatiediensten (MURD) (Spreiding over de verschillende provincies) (2-557)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Laloy aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-105
p. 26-27 2-105 p. 26-27 (PDF)
De financiering van de BSE-tests (Verlenging van de voorlopige betaling door de regering na 30 juni 2002) (2-1020)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Laloy aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-212
p. 24-25 2-212 p. 24-25 (PDF)
De georganiseerde opsporing van borstkanker en de financiering ervan (2-178)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de T'Serclaes aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen en aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-60
p. 4-23 2-60 p. 4-23 (PDF)
De gezinsbijslag bij de ontvoering van minderjarige kinderen door een ouder of een ex-partner (2-617)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Laloy aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-119
p. 22-24 2-119 p. 22-24 (PDF)
De geÔntegreerde politie en de strijd tegen de pedofilie (2-466)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Laloy aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-90
p. 30-32 2-90 p. 30-32 (PDF)
De inwerkingtreding van de wet betreffende de voogdij over de niet-begeleide minderjarigen (Uitvoeringsbesluiten programmawet van 24 december 2002 - Goedkeuring van een samenwerkingsakkoord) (2-1261)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Laloy aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-273
p. 12-14 2-273 p. 12-14 (PDF)
De inwerkingtreding van de wet betreffende de voogdij over de niet-begeleide minderjarigen (Uitvoeringsbesluiten programmawet van 24 december 2002 - Goedkeuring van een samenwerkingsakkoord) (2-1262)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de T'Serclaes aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-273
p. 12-14 2-273 p. 12-14 (PDF)
De kinderopvang (Gebrekkige opvanginfrastructuur) (2-1032)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Laloy aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-214
p. 14-15 2-214 p. 14-15 (PDF)
De maatregelen die BelgiŽ tot nog toe heeft genomen om de rechten van het kind te bevorderen (Onderbrengen van niet begeleide minderjarigen in beveiligde centra - Strafrechtelijke bescherming van minderjarigen - Samenwerkingsakkoord met de gemeenschappen - Crimineel gedrag van jongeren - Internationale adoptie) (2-384)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Laloy aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-79
p. 7-8 2-79 p. 7-8 (PDF)
De minderjarige prostituees die te Brussel door de politie zijn opgebracht (2-547)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Laloy aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-103
p. 21-22 2-103 p. 21-22 (PDF)
De niet-begeleide buitenlandse minderjarigen op Belgisch grondgebied (RepatriŽring van een minderjarig meisje naar Congo - Zaak-Tabita) (2-1094)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Laloy aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-237
p. 12-17 2-237 p. 12-17 (PDF)
De omstandigheden waarin een minderjarig meisje gerepatrieerd werd (RepatriŽring van een minderjarig meisje naar Congo - Zaak-Tabita) (2-1092)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de T'Serclaes aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-237
p. 12-17 2-237 p. 12-17 (PDF)
De omstandigheden waarin een minderjarig meisje gerepatrieerd werd (RepatriŽring van een minderjarig meisje naar Congo - Zaak-Tabita) (2-1102)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Pehlivan aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-237
p. 12-17 2-237 p. 12-17 (PDF)
De opschorting van de verkoop van bepaalde geneesmiddelen (Antikanker-bereidingen van het bedrijf PranarŰm International [aromatherapie]) (2-1062)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Laloy aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-223
p. 25-27 2-223 p. 25-27 (PDF)
De opvang en de uitwijzing van de niet-begeleide minderjarigen (RepatriŽring van een minderjarig meisje naar Congo - Zaak-Tabita) (2-1098)      
  Mondelinge vraag van mevrouw KaÁar aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-237
p. 12-17 2-237 p. 12-17 (PDF)
De politiek van het Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten (Gesubsidieerde contractuelen) (2-53)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Laloy aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-15
p. 23-26 2-15 p. 23-26 (PDF)
De prioriteiten van de regering in verband met het gewestelijk expressnet (GEN) (te Brussel - NMBS-investeringsplan 2001-2010) (2-76)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Laloy aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
2-32
p. 40-42 2-32 p. 40-42 (PDF)
De problematiek van de georganiseerde opsporing van borstkanker (2-196)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Laloy aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-60
p. 4-23 2-60 p. 4-23 (PDF)
De problematiek van de opsporing van borstkanker (2-192)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen en aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-60
p. 4-23 2-60 p. 4-23 (PDF)
De problemen rond de strijd tegen borstkanker en meer bepaald de opsporing ervan (2-191)      
  Vraag om uitleg van de heer Galand aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-60
p. 4-23 2-60 p. 4-23 (PDF)
De recente verlaging van de pensioenen door de Rijksdienst voor Pensioenen (Aanpassing van de bestanden - Inhouding van solidariteitsbijdrage en bedrijfsvoorheffing) (2-726)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Laloy aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
2-155
p. 18-21 2-155 p. 18-21 (PDF)
De stappen die de Belgische regering ondernomen heeft om de vredesonderhandelingen in het Midden-Oosten opnieuw op gang te brengen (2-779)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nagy aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-162
p. 19-22 2-162 p. 19-22 (PDF)
De systematische opsporing van borstkanker (2-190)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-60
p. 4-23 2-60 p. 4-23 (PDF)
De terugbetaling van de farmaceutische specialiteit Botox (Spastische kinderen) (2-225)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Laloy aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-40
p. 21-22 2-40 p. 21-22 (PDF)
De toekenning van de bijzondere vergoeding voor hulp door een derde (Blinde invaliden) (2-1073)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Laloy aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-249
p. 13-14 2-249 p. 13-14 (PDF)
De toekomst van het contractueel overheidspersoneel, dat in hoofdzaak uit vrouwen bestaat (2-81)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Laloy aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
2-22
p. 9-11 2-22 p. 9-11 (PDF)
De toepassing van het Verdrag van GenŤve op vrouwen die seksueel verminkt zijn (2-39)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Laloy aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-13
p. 14-15 2-13 p. 14-15 (PDF)
De toestand in het Midden-Oosten (IsraŽlische nederzettingen in Palestijns gebied - Beperkingen op IsraŽlische invoer : associatieakkoord EU-IsraŽl - Vredesproces) (2-772)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Laloy aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-162
p. 19-22 2-162 p. 19-22 (PDF)
De transgene dieren die gemodificeerde melk geven (Melk rijker aan eiwitten, interessant voor kaasmakers) (2-1216)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Laloy aan de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-265
p. 44-46 2-265 p. 44-46 (PDF)
De uitvoering van de Euro-mediterrane overeenkomst in het Midden-Oosten (Vrijhandelszone - Controle van de oorsprong van de ingevoerde goederen) (2-202)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Laloy aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-65
p. 27-30 2-65 p. 27-30 (PDF)
De vernietiging van de Palestijnse staatsstructuur door de IDF (IsraŽlische defensiemacht - Beperkingen op de IsraŽlische invoer opgelegd door de associatieovereenkomst EU-IsraŽl - Vredesproces - Tussenkomst internationale troepenmacht) (2-838)      
  Mondelinge vraag van de heer Maertens aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-175
p. 9-15 2-175 p. 9-15 (PDF)
Debat over de rechten van het kind, ter gelegenheid van de tiende verjaardag van het UNO-verdrag inzake de rechten van het kind      
  Bespreking
   Allesomvattend en geÔntegreerd federaal beleidsplan inzake de rechten van het kind
2-14
p. 11-12 2-14 p. 11-12 (PDF)
   Anonieme bevalling
2-14
p. 14 2-14 p. 14 (PDF)
   Kinderarbeid
2-14
p. 12-13 2-14 p. 12-13 (PDF)
   Niet-begeleide minderjarige asielzoekers
2-14
p. 13 2-14 p. 13 (PDF)
   Ontvoering van kinderen door ťťn van de echtgenoten
2-14
p. 14 2-14 p. 14 (PDF)
   Opsluiting van minderjarigen krachtens artikel 53 van de wet op de jeugdbescherming
2-14
p. 13 2-14 p. 13 (PDF)
   Problematiek van de kindsoldaten
2-14
p. 12 2-14 p. 12 (PDF)
  2-14
p. 13 2-14 p. 13 (PDF)
  Motie van aanbeveling van de dames de Bethune, Thijs, De Schamphelaere, Willame-Boonen, Lindekens, Nyssens, Laloy, Leduc en Taelman en de heren Dallemagne en Van Quickenborne
2-14
p. 37 2-14 p. 37 (PDF)
Dienst Vreemdelingenzaken - Verblijfsvergunningen - Verlengingsaanvragen (Houding van de Dienst jegens de asielzoekers) (2-621)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Laloy aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-18
p. 791 2-18 p. 791 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-26
p. 1229-1230 2-26 p. 1229-1230 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 1999)      
  mevrouw Laloy, gecoŲpteerd senator
2-3
p. 7 2-3 p. 7 (PDF)
Evaluatie van het Actieplatform van de Wereldvrouwenconferentie van Peking      
  Debat
   Feminisering van de armoede
2-43
p. 39 2-43 p. 39 (PDF)
   Geweld jegens vrouwen
2-43
p. 40 2-43 p. 40 (PDF)
   Invoering in de Grondwet van het waarborgen van het recht op gelijkheid tussen vrouwen en mannen
2-43
p. 40 2-43 p. 40 (PDF)
   Maatregelen om gelijkheid man-vrouw te waarborgen in BelgiŽ
2-43
p. 40-41 2-43 p. 40-41 (PDF)
   Ontwikkelingssamenwerking en vrouwenproblematiek
2-43
p. 39 2-43 p. 39 (PDF)
   Seksuele intimidatie en mobbing : recht om klacht neer te leggen
2-43
p. 40 2-43 p. 40 (PDF)
   Vaderschapsverlof
2-43
p. 40 2-43 p. 40 (PDF)
Het afslachten van 275 runderen te Corroy-le-Grand (Eťn dier positief bevonden aan BSE - Vernietiging van de volledige veestapel - Veiligheid van de consument) (2-479)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Laloy aan de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-92
p. 26-28 2-92 p. 26-28 (PDF)
Het embargo tegen Irak (2-666)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Laloy aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-132
p. 7-8 2-132 p. 7-8 (PDF)
Het georganiseerd screenen naar borstkanker in BelgiŽ (2-185)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Roeck aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-60
p. 4-23 2-60 p. 4-23 (PDF)
Het instandhouden van persoonlijke betrekkingen tussen kinderen en hun gedetineerde ouder(s) (2-157)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Laloy aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-57
p. 59-62 2-57 p. 59-62 (PDF)
Het koninklijk besluit tot vastlegging van de bijzondere voorwaarden voor de aanwerving van statutair en contractueel personeel bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot organisatie van de dienst (Stricte onverenigbaarheden) (2-1289)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Laloy aan de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-279
p. 17-19 2-279 p. 17-19 (PDF)
Het mucoviscidosedossier (Tegemoetkomingen - Fiscale aftrek - Ziekteverzekering - Verhoogde kinderbijslag) (2-848)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Laloy aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-178
p. 24-25 2-178 p. 24-25 (PDF)
Het referendum dat op 23 maart 2003 in TsjetsjeniŽ wordt georganiseerd (Aanwezigheid van de OVSE als "waakzame partner") (2-1282)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Laloy aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Neyts-Uyttebroeck, minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
2-277
p. 20-22 2-277 p. 20-22 (PDF)
Het vaststellen van een specifieke regeling om het personeel van de politie te spreiden over de interpolitiezones wat universiteitssteden betreft (o.a. Ottignies-Louvain-la-Neuve - Functionele normen - Begrotingsmiddelen) (2-586)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Laloy aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-110
p. 14-15 2-110 p. 14-15 (PDF)
Kinderen die het slachtoffer zijn van mishandeling - Verhoor op videoband - Ruimtes - Plannen (2-668)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Laloy aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-19
p. 848-849 2-19 p. 848-849 (PDF)
Mobiele urgentie- en reanimatiediensten - Erkenning - Financiering - Beslissing (MURD) (Spreiding over de verschillende provincies) (2-1451)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Laloy aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-40
p. 1964 2-40 p. 1964 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-41
p. 2066 2-41 p. 2066 (PDF)
Niet-professionele voorlopig bewindvoerder - Ontvangst van buitengewone vergoedingen - Fiscaal regime (2-447)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Laloy aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 2-12
p. 555 2-12 p. 555 (PDF)
Ontwerp van programmawet (2-600)      
  Verslag van mevrouw Laloy
2-600/3
p. 1-5 2-600/3 p. 1-5 (PDF)
   Indirecte bilaterale samenwerking - Medefinanciering van de werking van NGO's in BelgiŽ - Wijziging wet van 25 mei 1999 betreffende de Belgische internationale samenwerking
2-600/3
p. 3-5 2-600/3 p. 3-5 (PDF)
   Overdracht van personeelsleden van BIPT, tewerkgesteld bij de Radio Maritieme Dienst, aan Landsverdediging
2-600/3
p. 2 2-600/3 p. 2 (PDF)
  Algemene bespreking van het onderdeel Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
   Indirecte bilaterale samenwerking - Medefinanciering van de werking van de NGO's in BelgiŽ - Wijziging wet van 25 mei 1999 betreffende de Belgische internationale samenwerking
2-87
p. 77-79 2-87 p. 77-79 (PDF)
Parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar de legale en illegale exploitatie van en de handel in natuurlijke rijkdommen in de regio van de Grote Meren, in het licht van de huidige conflictsituatie en de betrokkenheid van BelgiŽ daarbij (Commissie "Grote Meren) (Zie ook doc. 2-408) (2-942)      
  Bespreking van het verslag
2-280
p. 4-15 2-280 p. 4-15 (PDF)
  2-280
p. 18-27 2-280 p. 18-27 (PDF)
Problematiek van de niet-begeleide minderjarigen (2-1199)      
  Verslag namens de werkgroep "Rechten van het Kind" uitgebracht door de dames KaÁar en Laloy
2-1199/1
p. 1-142 2-1199/1 p. 1-142 (PDF)
  Verslag van de dames KaÁar en Laloy
2-1199/2
p. 1-2 2-1199/2 p. 1-2 (PDF)
  Bespreking
2-272
p. 35-47 2-272 p. 35-47 (PDF)
Rechten van het kind (Voorbereiding van de buitengewone zitting van de Verenigde Naties over de kinderrechten die van 19 tot 21 september 2001 in New York zal worden gehouden - Rechten van het kind op federaal niveau : kinderen en hun familie, kinderen en justitie, migratie- en asielbeleid t.o.v. kinderen, misbruik en uitbuiting van kinderen, kinderen versus verkeersveiligheid, kinderen en hun gezondheid - Jaarlijks verslag) (2-725)      
  Bespreking
2-139
p. 16-46 2-139 p. 16-46 (PDF)
Regeling van werkzaamheden (Algemeenheden)      
  2-280
p. 15-18 2-280 p. 15-18 (PDF)
Statuut voor de begeleide onthaalmoeders      
  2-75
p. 32-33 2-75 p. 32-33 (PDF)
Verslag van de federale regering ter uitvoering van artikel 2 van de wet van 6 maart 1996 strekkende tot controle op de toepassing van de resoluties van de Wereldvrouwenconferentie die van 4 tot 14 september 1995 in Peking heeft plaatsgehad      
  Debat
2-126
p. 4-38 2-126 p. 4-38 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de Intergouvernementele Conferentie van 2000 (Institutionele hervormingen verbonden met de uitbreiding van de EU - Soepelere herzieningsprocedures voor de verdragen - Opheffing van de opdeling van de verdragen in "pijlers" - Medebeslissing en meerderheidsbeslissingen versus unanimiteitsregel - Principe van de dubbele meerderheid - Toekenning van rechtspersoonlijkheid aan de EU - Charter van fundamentele rechten - Versoepeling van de mogelijkheden voor een versterkte samenwerking - Vervanging van het Euratom-verdrag door een nieuwe titel over duurzaam energiebeleid in het EU-verdrag - Sancties tegen lidstaten die zich niet houden aan fundamentele EU-waarden - Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheids- en Defensiebeleid : niet-militaire conflictvoorkoming en -beheersing - Samenstelling Europese Commissie - Zetelverdeling Europees Parlement) (2-451)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de dames Laloy (S), Moerman (K) en Van Lancker (EP)
2-451/1
p. 1-14 2-451/1 p. 1-14 (PDF)
  Bespreking
2-52
p. 4-27 2-52 p. 4-27 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de kindsoldaten (2-9)      
  Amendement nr 1 van de heer Mahoux en mevrouw Laloy
2-9/2
p. 1 2-9/2 p. 1 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de toestand in het Midden-Oosten (2-1100)      
  Amendement nr 1 van de heer Monfils en mevrouw Laloy
2-1100/2
p. 1-2 2-1100/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 4 van mevrouw Laloy en de heer Monfils
2-1100/3
p. 2 2-1100/3 p. 2 (PDF)
  Amendement nr 5 van mevrouw Laloy
2-1100/3
p. 2 2-1100/3 p. 2 (PDF)
  Amendement nr 7 van de heer Colla en mevrouw Laloy
2-1100/3
p. 2 2-1100/3 p. 2 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de toestand in het Midden-Oosten (2-1101)      
  Voorstel van mevrouw Laloy
2-1101/1
p. 1-2 2-1101/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de uitwerking van een behoeftengestuurd palliatief plan (2-106)      
  Algemene bespreking
2-149
p. 4-35 2-149 p. 4-35 (PDF)
  2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de veroordeling tot de doodstraf door steniging van Amina Lawal in Nigeria (2-1335)      
  Voorstel van de heer Galand en de dames Pehlivan, Laloy, Nagy, KaÁar, de T'Serclaes en Nyssens
2-1335/1
p. 1-5 2-1335/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het recht op terugkeer voor de Palestijnse vluchtelingen (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende de IsraŽlisch-Palestijnse kwestie) (2-507)      
  Amendement nr 1 van mevrouw Laloy
2-507/2
p. 1-5 2-507/2 p. 1-5 (PDF)
  Amendementen nrs 7 en 8 van mevrouw Laloy en de heer Daif
2-507/2
p. 7 2-507/2 p. 7 (PDF)
  Verslag van mevrouw Laloy en de heer Daif
2-507/3
p. 1-7 2-507/3 p. 1-7 (PDF)
  Amendement nr 14 van mevrouw Laloy, ingediend na terugzending naar de commissie
2-507/6
p. 2 2-507/6 p. 2 (PDF)
  Aanvullend verslag van mevrouw Laloy en de heer Daif
2-507/7
p. 1-9 2-507/7 p. 1-9 (PDF)
  Bespreking
2-84
p. 39-54 2-84 p. 39-54 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het standpunt van BelgiŽ in de verhoudingen tussen de Europese Unie en de Staat IsraŽl (2-221)      
  Voorstel van mevrouw Laloy c.s.
2-221/1
p. 1-2 2-221/1 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
2-21
p. 4-14 2-21 p. 4-14 (PDF)
Voorstel van resolutie houdende goedkeuring van het Handvest van de plichten van de Staten (Eerbiediging van de fundamentele waarden, grondslag voor de vrijheid, gerechtigheid en vrede in de wereld - Slotverklaring van de Conferentie van Parlementsvoorzitters [New York 30 augustus - 1 september 2000]) (2-794)      
  Amendement nr 3 van mevrouw Laloy
2-794/3
p. 1 2-794/3 p. 1 (PDF)
Voorstel van resolutie over de ministeriŽle conferentie van de Wereldhandelsorganisatie in Doha (2-869)      
  Voorstel van mevrouw Laloy c.s.
2-869/1
p. 1-4 2-869/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie over de politieke strijd binnen de Europese Unie tegen het gebruik van geweld en het terrorisme, in het bijzonder in Spaans Baskenland (2-751)      
  Verslag van de dames Laloy en Thijs
2-751/3
p. 1-3 2-751/3 p. 1-3 (PDF)
  Bespreking
2-119
p. 33-36 2-119 p. 33-36 (PDF)
  2-119
p. 36-43 2-119 p. 36-43 (PDF)
Voorstel van resolutie over de sancties in het internationaal recht (Economische sancties) (2-561)      
  Voorstel van mevrouw Laloy c.s.
2-561/1
p. 1-6 2-561/1 p. 1-6 (PDF)
  Amendementen nrs 2, 3 en 5 van mevrouw Laloy
2-561/3
p. 1 2-561/3 p. 1 (PDF)
  2-561/3
p. 2 2-561/3 p. 2 (PDF)
  Bespreking
2-147
p. 37-42 2-147 p. 37-42 (PDF)
  Bespreking van het amendement
2-147
p. 42-43 2-147 p. 42-43 (PDF)
Voorstel van resolutie over de sociaal verantwoorde productie (Bevorderen van een eerlijke wereldhandel en van wereldwijd menswaardige arbeidsomstandigheden - Toekenning van een kenmerk aan producenten die producten op de Belgische markt brengen - Oprichting van een instituut) (2-415)      
  Verslag van de heren Dallemagne, Geens en Maertens en van mevrouw Laloy
2-415/2
p. 1-2 2-415/2 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
2-44
p. 3-7 2-44 p. 3-7 (PDF)
Voorstel van resolutie over het Midden-Oosten (2-1362)      
  Voorstel van mevrouw Laloy c.s.
2-1362/1
p. 1-3 2-1362/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de toetreding van BelgiŽ tot het Verdrag tussen de regering van de Franse Republiek, de regering van de Bondsrepubliek Duitsland, de regering van de Italiaanse Republiek en de regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-BrittanniŽ en Noord-Ierland tot oprichting van een gezamenlijke organisatie voor samenwerking op defensiematerieelgebied (OCCAR), en met de Bijlagen I, II, III en IV, gedaan te Farnborough op 9 september 1998 (2-1414)      
  Verslag van mevrouw Laloy
2-1414/2
p. 1-4 2-1414/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp betreffende een regeling voor de bescherming van bedreigde getuigen (Nieuw opschrift : Wetsontwerp houdende een regeling voor de bescherming van bedreigde getuigen en andere bepalingen) (Bestrijding van de georganiseerde criminaliteit - Voorwaarden en maatregelen van gewone en bijzondere bescherming voor personen die nuttige inlichtingen kunnen verschaffen - Procedure - Getuigenbeschermingscommissie) (2-1135)      
  Verslag van mevrouw Laloy
2-1135/3
p. 1-31 2-1135/3 p. 1-31 (PDF)
  Algemene bespreking
2-213
p. 7-14 2-213 p. 7-14 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Euro-mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Staat IsraŽl, anderzijds, de Bijlagen I, II, III, IV, V, VI en VII, Protocollen 1, 2, 3, 4 en 5, en Slotakte, gedaan te Brussel op 20 november 1995 (2-142)      
  Algemene bespreking
2-21
p. 4-14 2-21 p. 4-14 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst inzake luchtvervoer tussen de regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de regering van de Russische Federatie, en met de bijlage, ondertekend te Brussel op 8 december 1993 (2-892)      
  Verslag van mevrouw Laloy
2-892/2
p. 1-3 2-892/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst nr. 182 van de Internationale Arbeidsorganisatie betreffende het verbod van de ergste vormen van kinderarbeid en de onmiddellijke actie met het oog op de afschaffing ervan, gedaan te GenŤve op 17 juni 1999 (2-731)      
  Verslag van de dames Laloy en Thijs
2-731/2
p. 1-3 2-731/2 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
2-125
p. 35-36 2-125 p. 35-36 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Republiek Estland inzake luchtvervoer, en met de Bijlage, ondertekend te Brussel op 3 februari 1999 (2-1318)      
  Verslag van mevrouw Laloy
2-1318/2
p. 1-2 2-1318/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de regering van de Russische Federatie tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en met het Protocol, ondertekend te Moskou op 16 juni 1995 (2-219)      
  Verslag van mevrouw Laloy
2-219/2
p. 1-2 2-219/2 p. 1-2 (PDF)
  Tekst aangenomen door de commissie
2-219/3
p. 1 2-219/3 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de regeringen van het Koninkrijk BelgiŽ, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, enerzijds, en de regering van RoemeniŽ, anderzijds, betreffende de overname van onregelmatig binnengekomen of verblijvende personen, en met de Aanhangsels I en II, ondertekend te Boekarest op 6 juni 1995 (2-1415)      
  Verslag van mevrouw Laloy
2-1415/2
p. 1-2 2-1415/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst, opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie betreffende uitlevering tussen de Lid-Staten van de Europese Unie, en met de Bijlage, gedaan te Dublin op 27 september 1996 (2-206)      
  Verslag van mevrouw Laloy
2-206/2
p. 1-5 2-206/2 p. 1-5 (PDF)
  Algemene bespreking
2-25
p. 40-42 2-25 p. 40-42 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Partnerschapsovereenkomst tussen de Leden van de Groep van Staten in Afrika, het Caribisch Gebied en de Stille Oceaan, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten, anderzijds, en met de Bijlagen I, II, III, IV, V en VI, ondertekend te Cotonou op 23 juni 2000 (2-1268)      
  Algemene bespreking
2-237
p. 26-32 2-237 p. 26-32 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Wijziging van artikel 43, tweede lid, van het Verdrag inzake de rechten van het kind, aangenomen op de Conferentie van de Staten die Partij zijn bij het Verdrag op 12 december 1995 (Verhoging van het aantal deskundigen bij het Comitť voor de rechten van het kind) (2-1385)      
  Verslag van mevrouw Laloy
2-1385/2
p. 1-3 2-1385/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de volgende Internationale Akten: 1. Amendementsoorkonde bij de Stichtingsakte van de Internationale Telecommunicatie Unie; 2. Amendementsoorkonde bij de Overeenkomst van de Internationale Telecommunicatie Unie, gedaan te Kyoto op 14 oktober 1994; 3. Amendementsoorkonde bij de Stichtingsakte van de Internationale Telecommunicatie Unie; 4. Amendementsoorkonde bij de Overeenkomst van de Internationale Telecommunicatie Unie, gedaan te Minneapolis op 6 november 1998 (2-1025)      
  Verslag van mevrouw Laloy
2-1025/3
p. 1-2 2-1025/3 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de volgende internationale akten : 1. het Protocol van Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Europese Gemeenschappen betreffende de financiering van de verwerving van terreinen bestemd voor het Europees Parlement, ondertekend te Brussel op 23 juli 1998; 2. het Protocol van Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Europese Gemeenschappen, betreffende de financiering van de kosten van het bouwrijp maken die verband houden met de bouw en de inrichting van het "D3"-gebouw bestemd voor het Europees Parlement, ondertekend te Brussel op 23 juli 1998 (2-793)      
  Verslag van mevrouw Laloy
2-793/2
p. 1-2 2-793/2 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
2-135
p. 22-23 2-135 p. 22-23 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Wereldgezondheidsorganisatie inzake de vestiging in BelgiŽ van een verbindingsbureau van deze organisatie, ondertekend te Brussel op 6 januari 1999 (Voorrechten toegekend aan het diplomatieke personeel - Sociale bescherming) (2-782)      
  Algemene bespreking
2-135
p. 21 2-135 p. 21 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Europees Handvest inzake lokale autonomie, gedaan te Straatsburg op 15 oktober 1985 (2-214)      
  Verslag van mevrouw Laloy
2-214/2
p. 1-2 2-214/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Internationaal Verdrag inzake de hulpverlening, opgemaakt te Londen op 28 april 1989 (Daden verricht om hulp te verlenen aan een in een bevaarbaar water of in welk ander water dan ook in gevaar verkerend schip of andere zaak - Bescherming van het mariene milieu) (2-1502)      
  Verslag van mevrouw Laloy
2-1502/2
p. 1-2 2-1502/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol tot aanpassing van de institutionele aspecten van de Europa-Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Polen, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden tot de Europese Unie, en met de Bijlagen, gedaan te Brussel op 25 juni 1999 (2-947)      
  Verslag van mevrouw Laloy
2-947/2
p. 1-2 2-947/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Statuut van Rome van het Internationaal Strafgerechtshof, gedaan te Rome op 17 juli 1998 (2-329)      
  Verslag van de heer Devolder en mevrouw Laloy
2-329/2
p. 1-6 2-329/2 p. 1-6 (PDF)
  Algemene bespreking
2-31
p. 6-12 2-31 p. 6-12 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag betreffende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden, en met de Bijlagen I en II, gedaan te Aarhus op 25 juni 1998 (2-1235)      
  Verslag van mevrouw Laloy
2-1235/2
p. 1-2 2-1235/2 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
2-222
p. 23-25 2-222 p. 23-25 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag met betrekking tot de maatregelen die moeten worden genomen om de ongeoorloofde invoer, uitvoer en overdracht van eigendom van cultuurgoederen te voorkomen, aangenomen te Parijs op 14 november 1970 (2-1469)      
  Verslag van mevrouw Laloy
2-1469/2
p. 1-3 2-1469/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 8 augustus 1981 houdende inrichting van het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers evenals van de Hoge Raad voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers en houdende inrichting van het Instituut voor veteranen (Aanvulling van het NIOOO met de naam "Instituut voor veteranen" - Toevoeging aan Landsverdediging - Versterking van de bevoegdheden van de raad van bestuur - Nieuwe begunstigden) (2-1580)      
  Verslag van mevrouw Laloy
2-1580/2
p. 1-3 2-1580/2 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
2-287
p. 50-51 2-287 p. 50-51 (PDF)
Wetsontwerp ter bevordering van sociaal verantwoorde productie (Bevorderen van een eerlijke wereldhandel en van wereldwijd menswaardige arbeidsomstandigheden - Toekenning van een keurmerk aan producenten die producten op de Belgische markt brengen - Oprichting van een instituut) (2-288)      
  Amendementen nrs 7 tot 10 van mevrouw Laloy
2-288/2
p. 4-8 2-288/2 p. 4-8 (PDF)
  Amendementen nrs 11 tot 13 van mevrouw Laloy
2-288/3
p. 1-2 2-288/3 p. 1-2 (PDF)
  Verslag van de heren Dallemagne, Geens en Maertens en mevrouw Laloy
2-288/6
p. 1-53 2-288/6 p. 1-53 (PDF)
  Algemene bespreking
2-44
p. 3-7 2-44 p. 3-7 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 23 van de wet van 14 februari 1961 voor economische expansie, sociale vooruitgang en financieel herstel (Controle op de gezinstoestand van de werklozen : huisbezoeken door RVA) (2-527)      
  Algemene bespreking
2-79
p. 19-23 2-79 p. 19-23 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 1017 en 1022 van het Gerechtelijk Wetboek (Verwijzing van de orde van advocaten in de kosten in geval beroep wordt ingesteld tegen een beslissing van het bureau voor juridische bijstand : opheffing - Louter terminologische aanpassing van artikel 1022) (2-1568)      
  Verslag van mevrouw Laloy
2-1568/2
p. 1-3 2-1568/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 173, 182 en 185 van het Gerechtelijk Wetboek (Archiefbeheer bij rechtscolleges en parketten) (2-1572)      
  Verslag van mevrouw Laloy
2-1572/2
p. 1-4 2-1572/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van verscheidene wetsbepalingen inzake de voogdij over minderjarigen (Hervorming van de voogdij [artt. 389 tot 475 Burgerlijk Wetboek en artt. 1232 tot 1237 Gerechtelijk Wetboek] : Behoud ouderlijk gezag bij overlijden van ťťn ouder - Afschaffing familieraad - Uitbreiding taak vrederechter - Benoeming van de voogd - Recht de voogdij te weigeren - Modernisering van het bestuur - Toeziende voogd - Aandacht voor persoon van de minderjarige) (Zie ook doc. Senaat 2-510) (2-509)      
  Algemene bespreking
2-89
p. 29-35 2-89 p. 29-35 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de begeleiding bij het levenseinde en de mogelijkheid voor de arts om in uitzonderlijke omstandigheden het overlijden van een terminaal zieke patiŽnt te bespoedigen (2-666)      
  Algemene bespreking
2-149
p. 4-35 2-149 p. 4-35 (PDF)
  2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de euthanasie (2-244)      
  Verslag van de dames Laloy en Van Riet
2-244/22
p. 1-1358 2-244/22 p. 1-1358 (PDF)
  Algemene bespreking
2-149
p. 4-35 2-149 p. 4-35 (PDF)
  2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de palliatieve zorg (2-246)      
  Algemene bespreking
2-149
p. 4-35 2-149 p. 4-35 (PDF)
  2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de problemen rond het levenseinde en de toestand van ongeneeslijk zieke patiŽnten (Euthanasie) (2-10)      
  Algemene bespreking
2-149
p. 4-35 2-149 p. 4-35 (PDF)
  2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het verzoek om levensbeŽindiging (Euthanasie) (2-22)      
  Verslag van mevrouw Laloy
2-22/2
p. 1-2 2-22/2 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
2-149
p. 4-35 2-149 p. 4-35 (PDF)
  2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
Wetsvoorstel houdende de bescherming van de rechten en de waardigheid van de mens bij het naderend levenseinde (Medisch handelen - Euthanasie - Palliatieve zorgverlening - Burgerlijk Wetboek : vaststelling, aangifte en controle van overlijden) (2-160)      
  Algemene bespreking
2-149
p. 4-35 2-149 p. 4-35 (PDF)
  2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
Wetsvoorstel houdende instelling van een federale evaluatiecommissie inzake de toepassing van de wet van ... betreffende de euthanasie (2-245)      
  Algemene bespreking
2-149
p. 4-35 2-149 p. 4-35 (PDF)
  2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
Wetsvoorstel met betrekking tot de thuiszorg (Zowel in het kader van de algemene geneeskunde als in de pediatrie - De terugkeer naar huis - De teams voor thuiszorg - De voortgangscontrole en de beŽindiging van de thuiszorg - Wijzigingen in de ziekteverzekering) (2-1618)      
  Voorstel van mevrouw Laloy
2-1618/1
p. 1-7 2-1618/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel op de euthanasie (2-105)      
  Algemene bespreking
2-149
p. 4-35 2-149 p. 4-35 (PDF)
  2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende om de opsluiting van sommige categorieŽn van vreemdelingen en asielzoekers strikt te beperken (Opsluiting in gesloten centra - Opsluiting van minderjarigen) (2-568)      
  Voorstel van de dames Laloy en Nagy c.s.
2-568/1
p. 1-18 2-568/1 p. 1-18 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende om het recht op palliatieve zorg in te voeren en de palliatieve zorgverlening te verbeteren (2-402)      
  Algemene bespreking
2-149
p. 4-35 2-149 p. 4-35 (PDF)
  2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende om het recht op palliatieve zorg voor eenieder te garanderen en om het kader voor het verlenen van de palliatieve zorg vast te stellen (2-249)      
  Algemene bespreking
2-149
p. 4-35 2-149 p. 4-35 (PDF)
  2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende tot de vergroting van het medebeslissingsrecht van de patiŽnt via de invoering van een behandelingsbeschikking (Palliatieve zorg en euthanasie) (2-86)      
  Algemene bespreking
2-149
p. 4-35 2-149 p. 4-35 (PDF)
  2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
Wetsvoorstel ter bestrijding van discriminatie en tot wijziging van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (Ieder discriminerend onderscheid tussen personen - Strafbepalingen - Nietige bedingen - Vordering tot staking - Arbeidsverhoudingen - In rechte optreden van het Centrum - Gerechtelijk Wetboek, artt. 585, 587 bis en 588) (2-12)      
  Verslag namens het Adviescomitť voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen uitgebracht door mevrouw Laloy
2-12/3
p. 1-49 2-12/3 p. 1-49 (PDF)
Wetsvoorstel tot instelling van internationale bemiddelaars (Ontvoering door ťťn van de ouders en gezinsbemiddeling : opzetten van bemiddelingsmechanismen als de uitoefening van het ouderlijk gezag te maken heeft met "het buitenland") (2-868)      
  Voorstel van de dames Laloy en Bouarfa
2-868/1
p. 1-8 2-868/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de arbeidswet van 16 maart 1971 met het oog op de invoering van het vaderschapsverlof (2-237)      
  Voorstel van mevrouw Laloy c.s.
2-237/1
p. 1-3 2-237/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 1344ter en 1344quater van het Gerechtelijk Wetboek (Uitzetting van huurders) (2-621)      
  Amendementen nrs 1 en 2 van mevrouw Laloy c.s.
2-621/2
p. 1-2 2-621/2 p. 1-2 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van mevrouw Laloy en de heren Mahoux en de Clippele
2-277
p. 42-45 2-277 p. 42-45 (PDF)
  2-277
p. 63-64 2-277 p. 63-64 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wapenwet van 3 januari 1933, wat betreft het verbod op antihanteerbaarheidsmechanismen (2-647)      
  Amendement nr 2 van mevrouw Laloy en de heer Mahoux
2-647/2
p. 2 2-647/2 p. 2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Begeleiding van en hulp aan vreemdelingen) (2-916)      
  Voorstel van de heer Cornil en mevrouw Laloy
2-916/1
p. 1-13 2-916/1 p. 1-13 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde het afstammingsrecht in overeenstemming te brengen met de principes van gelijkheid en non-discriminatie (Erkenning - Betwisting van vaderschap bij feitelijke scheiding - Rechtsvordering tot onderzoek naar het vaderschap - Overspelig kind) (2-1599)      
  Voorstel van mevrouw Laloy
2-1599/1
p. 1-9 2-1599/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en van artikel 162 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, wat betreft de procedure voor het verlenen van betalingsfaciliteiten inzake consumentenkrediet (Wijziging van de procedureregels teneinde de indiening van een vordering tot het verkrijgen van betalingsfaciliteiten te vergemakkelijken) (2-772)      
  Voorstel van mevrouw Laloy en de heer Poty
2-772/1
p. 1-5 2-772/1 p. 1-5 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999