Auteurs- en sprekersregister betreffende "Goris Stephan" (Legislatuur 1995-1999)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Aankoop van "Maverick"-missielen (1-920)      
  Schriftelijke vraag van de heer Goris aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-71
p. 3689-3690 1-71 p. 3689-3690 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-73
p. 3834-3835 1-73 p. 3834-3835 (PDF)
Aanwezigheid van de minister van Justitie in Arusha (Volkenmoord in Rwanda) (1-468)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-172
p. 5106-5108 1-172 p. 5106-5108 (PDF)
Achterstallige betaling aan de gemeenten van de opcentiemen op de belastingen      
  Vraag om uitleg van de heer Poty aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-28
p. 646-648 1-28 p. 646-648 (PDF)
Bestelling van een voorafgaande haalbaarheidsstudie van het "Future Large Aircraft" in 1992 (1-889)      
  Schriftelijke vraag van de heer Goris aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 1-70
p. 3661-3662 1-70 p. 3661-3662 (PDF)
Brigade-paracommando - "Long Range Recce Patrol"      
  Schriftelijke vraag van de heer Goris aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-52
p. 2634 1-52 p. 2634 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-56
p. 2849-2850 1-56 p. 2849-2850 (PDF)
Controles op het zwartwerk in de fruitsector      
  Schriftelijke vraag van de heer Goris aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-9
p. 416 1-9 p. 416 (PDF)
Criteria tot het verkrijgen van het brevet privaat piloot met een instrument rating en beroepspiloot IFR      
  Schriftelijke vraag van de heer Goris aan de heer Daerden, minister van Vervoer
   Vraag met antwoord
Bul. 1-26
p. 1289-1290 1-26 p. 1289-1290 (PDF)
De Belgische deelname aan de ontwikkeling van de Future Large Aircraft (Defensie-industrie - Transportvliegtuigen) (1-675)      
  Mondelinge vraag van de heer Goris aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
1-139
p. 3733-3734 1-139 p. 3733-3734 (PDF)
De Tsjetsjeense crisis      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-29 COM
p. 206-210 1-29 COM p. 206-210 (PDF)
De aankoop van 54 6 x 6 pantservoertuigen voor de paracommandobrigade (Landsverdediging)      
  Vraag om uitleg van de heer Goris aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
1-126
p. 3323-3324 1-126 p. 3323-3324 (PDF)
De aankoop van 9500 rubberlaarzen voor de rijkswacht      
  Mondelinge vraag van de heer Goris aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-93
p. 2469-2470 1-93 p. 2469-2470 (PDF)
De aankoop van drie helikopters voor de rijkswacht      
  Vraag om uitleg van de heer Goris aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Verdaging
1-60 COM
p. 493 1-60 COM p. 493 (PDF)
  1-68 COM
p. 538-543 1-68 COM p. 538-543 (PDF)
De aankoop van zestien werpbruggen bij de firma MAN (Legeraankoop - Aanbesteding - Updating Leopard-tanks - Economische clausule) (1-1058)      
  Mondelinge vraag van de heer Goris aan de heer Poncelet, vice-eerste minister en minister van Landsverdediging en Energie
1-237
p. 6926-6927 1-237 p. 6926-6927 (PDF)
De auteursrechten toegepast door SABAM      
  Mondelinge vraag van de heer Goris aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
1-37
p. 845-846 1-37 p. 845-846 (PDF)
De berging van laagradioactief afval (1-425)      
  Vraag om uitleg van de heer Loones aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
1-158
p. 4232-4237 1-158 p. 4232-4237 (PDF)
De berichten over de privatisering van de ontwikkelingssamenwerking      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-128
p. 3364-3366 1-128 p. 3364-3366 (PDF)
De beslissingen in verband met het Belgische fregat Westdiep (1-463)      
  Vraag om uitleg van de heer Goris aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
   Verdaging
1-169
p. 5042-5043 1-169 p. 5042-5043 (PDF)
   Bespreking
1-170
p. 5053-5059 1-170 p. 5053-5059 (PDF)
De bombardementen op Irak (Controle door UNSCOM op chemische en bacteriologische wapens) (1-1051)      
  Mondelinge vraag van de heer Goris aan de heer Dehaene, eerste minister
1-235
p. 6871-6873 1-235 p. 6871-6873 (PDF)
De burgerwachten      
  Vraag om uitleg van de heer Caluwť aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse zaken
1-7 COM
p. 40-42 1-7 COM p. 40-42 (PDF)
  Vraag om uitleg van de heer Goris aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse zaken
1-7 COM
p. 40-42 1-7 COM p. 40-42 (PDF)
De cofinanciering van de projecten en de reactie van de Franstalige NGO's      
  Vraag om uitleg van de heer Mahoux aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-50 COM
p. 413-417 1-50 COM p. 413-417 (PDF)
De communicatieproblemen en de verlofregeling van onze Belgische militairen (Belcondet III) in BosniŽ (1-401)      
  Vraag om uitleg van de heer Goris aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
1-151
p. 3995-3997 1-151 p. 3995-3997 (PDF)
De conclusies van de informatiecommissie over de militairen die in het Rwanda-rapport in gebreke werden gesteld (1-871)      
  Mondelinge vraag van de heer Hostekint aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
1-183
p. 5362-5363 1-183 p. 5362-5363 (PDF)
De creatie van een nieuwe "bijzondere politiedienst" binnen de rijkswacht (1-454)      
  Vraag om uitleg van de heer Goris aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-169
p. 5038-5039 1-169 p. 5038-5039 (PDF)
De deelname van de luchtmacht aan de hulpverlening in Angola (Humanitair Bureau EU) (1-464)      
  Vraag om uitleg van de heer Goris aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
1-172
p. 5112-5113 1-172 p. 5112-5113 (PDF)
De discriminatie van de beroepsvrijwilligers bij de in disponibiliteitsstelling (1-1009)      
  Mondelinge vraag van de heer Goris aan de heer Poncelet, vice-eerste minister en minister van Landsverdediging en Energie
1-222
p. 6420-6421 1-222 p. 6420-6421 (PDF)
De economische compensaties bij de aankoop van 54 6 x 6-pantservoertuigen voor de brigade paracommando      
  Mondelinge vraag van de heer Goris aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
1-128
p. 3362-3363 1-128 p. 3362-3363 (PDF)
De geplande hervormingen van de sociale dienst van de Krijgsmacht (CDSCA) (1-484)      
  Vraag om uitleg van de heer Goris aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
1-178
p. 5253-5255 1-178 p. 5253-5255 (PDF)
De gerechtelijke dossiers van sommige Rwandese staatsburgers in BelgiŽ (Volkenmoord) (1-417)      
  Vraag om uitleg van de heer Mahoux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-158
p. 4237-4241 1-158 p. 4237-4241 (PDF)
De gezondheidstoestand van de troepen in ex-JoegoslaviŽ      
  Mondelinge vraag van de heer Goris aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
1-59
p. 1431-1432 1-59 p. 1431-1432 (PDF)
De gunning van een overheidsopdracht aan Giat Industries (Lichte houwitsers)      
  Vraag om uitleg van de heer Goris aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
1-44
p. 1042-1043 1-44 p. 1042-1043 (PDF)
De indeling van de vredegerechten in klassen      
  Vraag om uitleg van de heer Goris aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-23 COM
p. 170-172 1-23 COM p. 170-172 (PDF)
De inhoud en de omvang van de maatregelen aangekondigd door de minister op 20 november 1995 in verband met het onderzoek naar de bende van Nijvel      
  Vraag om uitleg van de heer Coveliers aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-9 COM
p. 62-72 1-9 COM p. 62-72 (PDF)
De inning van de pensioenbijdrage van de gewestelijke ontvangers      
  Vraag om uitleg van de heer Goris aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-108 COM
p. 832-833 1-108 COM p. 832-833 (PDF)
De inplaatsstelling van generaals (1-1035)      
  Mondelinge vraag van de heer Goris aan de heer Poncelet, vice-eerste minister en minister van Landsverdediging en Energie
1-227
p. 6618 1-227 p. 6618 (PDF)
De integratie van de spoor-, zeevaart-, en luchtvaartpolitie in de rijkswacht      
  Mondelinge vraag van de heer Goris aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-100
p. 2652-2653 1-100 p. 2652-2653 (PDF)
De kritiek van de NAVO op BelgiŽ (Investeringen) (1-930)      
  Mondelinge vraag van de heer Goris aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
1-198
p. 5719-5720 1-198 p. 5719-5720 (PDF)
De laatste classificatie van de gerechtelijke kantons      
  Mondelinge vraag van de heer Goris aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-6
p. 99-100 1-6 p. 99-100 (PDF)
De luchtdoeldrones van Mistralraketten (Overheidsaanbesteding)      
  Vraag om uitleg van de heer Goris aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
1-126
p. 3326-3328 1-126 p. 3326-3328 (PDF)
De medische toelatingsvoorwaarden binnen de burgerluchtvaart, de brandweer en de rijkswacht (Refractieve oogoperaties met Eximerlaser) (1-1098)      
  Mondelinge vraag van de heer Goris aan de heer Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken, aan de heer Daerden, minister van Vervoer en aan de heer Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
1-245
p. 7124-7125 1-245 p. 7124-7125 (PDF)
De modernisering en vervanging van de F-16's (1-424)      
  Vraag om uitleg van de heer Goris aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
1-158
p. 4241-4243 1-158 p. 4241-4243 (PDF)
De officieren die genoemd worden in het Rwanda-rapport (1-490)      
  Vraag om uitleg van de heer Goris aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
1-178
p. 5255-5256 1-178 p. 5255-5256 (PDF)
De operatie "Rebel" van het CBO van de rijkswacht (Drugsbestrijding)      
  Vraag om uitleg van de heer Erdman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-42 COM
p. 303-312 1-42 COM p. 303-312 (PDF)
De opslag van vervuilde grond na een F16-crash te Linter (1-670)      
  Mondelinge vraag van de heer Goris aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
1-137
p. 3666-3667 1-137 p. 3666-3667 (PDF)
De opvolging van de ramp in Cavalese (ItaliŽ) door de Belgische regering (Dood van vijf jonge landgenoten veroorzaakt door een Amerikaans gevechtsvliegtuig) (1-778)      
  Mondelinge vraag van de heer Goris aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-164
p. 4362-4363 1-164 p. 4362-4363 (PDF)
De overgangsmaatregelen inzake de vestiging van zelfstandige boekhouders      
  Mondelinge vraag van de heer Goris aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
1-21
p. 472-473 1-21 p. 472-473 (PDF)
De premie voor de bezitters van de berichtsbrief van wettelijke tweetaligheid bij het leger      
  Mondelinge vraag van de heer Goris aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
1-73
p. 1953-1954 1-73 p. 1953-1954 (PDF)
De problematiek van de Belgische grensarbeiders in Nederland      
  Mondelinge vraag van de heer Goris aan de heer Dehaene, eerste minister
1-75
p. 2001-2002 1-75 p. 2001-2002 (PDF)
De problemen met de recent gekochte helicopter voor de rijkswacht, de MD Explorer van Mc Donnell Douglas      
  Mondelinge vraag van de heer Goris aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-119
p. 3190-3191 1-119 p. 3190-3191 (PDF)
De redenen waarom en de omstandigheden waarin werd beslist een fregat naar de Perzische Golf te sturen (1-456)      
  Vraag om uitleg van de heer De Decker aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
   Bespreking
1-170
p. 5053-5059 1-170 p. 5053-5059 (PDF)
De resultaten van de informatiecommissie met betrekking tot de officieren die genoemd worden in het Rwanda-rapport (1-874)      
  Mondelinge vraag van de heer Goris aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
1-183
p. 5362-5363 1-183 p. 5362-5363 (PDF)
De resultaten van de recente reis van de staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking naar Rwanda      
  Vraag om uitleg van mevrouw Mayence-Goossens aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-4 COM
p. 14-21 1-4 COM p. 14-21 (PDF)
De samenwerking tussen de politiediensten      
  Vraag om uitleg van de heer Caluwť aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse zaken
1-7 COM
p. 43-45 1-7 COM p. 43-45 (PDF)
De situatie in Kosovo (1-469)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-170
p. 5060-5066 1-170 p. 5060-5066 (PDF)
De stadswachten      
  Vraag om uitleg van de heer Goris aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-27 COM
p. 194-196 1-27 COM p. 194-196 (PDF)
De stand van zaken in het Trigat-programma (Anti-tankwapens - R-D)      
  Vraag om uitleg van de heer Goris aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
1-126
p. 3325-3326 1-126 p. 3325-3326 (PDF)
De toepassing van artikel 1280 van het Gerechtelijk Wetboek (Voorlopige maatregelen m.b.t. de kinderen ; echtscheidingsprocedure - Sociaal onderzoek door de gemeentepolitie versus bevoegdheid van de gemeenschappen inzake jeugdbescherming)      
  Mondelinge vraag van de heer Goris aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-23
p. 499-500 1-23 p. 499-500 (PDF)
De toepassing van elektronisch huisarrest (Experiment) (1-844)      
  Mondelinge vraag van de heer Goris aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-178
p. 5241 1-178 p. 5241 (PDF)
De toestand in Kosovo (1-471)      
  Vraag om uitleg van de heer Bourgeois aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-170
p. 5060-5066 1-170 p. 5060-5066 (PDF)
De toetreding van Polen, TsjechiŽ en Hongarije tot de NAVO (1-1063)      
  Mondelinge vraag van de heer Goris aan de heer Poncelet, vice-eerste minister en minister van Landsverdediging en Energie en aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-237
p. 6927-6928 1-237 p. 6927-6928 (PDF)
De toewijzing van een contract voor levering van 27 takelwagens aan het leger (Sluiting van Renault-Vilvoorde) (1-822)      
  Mondelinge vraag van de heer Goris aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
1-174
p. 5142-5143 1-174 p. 5142-5143 (PDF)
De uitlevering aan Spanje van twee vermeende ETA-militanten (Baskische onafhankelijkheidsbeweging)      
  Vraag om uitleg van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-18 COM
p. 134-140 1-18 COM p. 134-140 (PDF)
   Stemverklaringen van de heren Anciaux, Goris, Boutmans en Verreycken en stemming over de motie
1-23
p. 507-508 1-23 p. 507-508 (PDF)
De uitlevering van Rwandezen die verdacht worden van medeplichtigheid aan de genocide (1-428)      
  Vraag om uitleg van de heer Hostekint aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-158
p. 4237-4241 1-158 p. 4237-4241 (PDF)
De uitrusting van de F-16 vliegtuigen die worden ingezet in Kosovo (Lasergeleide projectielen) (1-1163)      
  Mondelinge vraag van de heer Goris aan de heer Poncelet, vice-eerste minister en minister van Landsverdediging en Energie
1-263
p. 7649-7650 1-263 p. 7649-7650 (PDF)
De uitvoer van lansen en andere blanke wapens in 1993 en 1994 (1-646)      
  Mondelinge vraag van de heer Goris aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-135
p. 3629-3630 1-135 p. 3629-3630 (PDF)
De verlofregeling van de militairen in BosniŽ en KroatiŽ en de mogelijke gevaren voor de import van het Human Immunodeficiency Virus (Aids)      
  Vraag om uitleg van de heer Goris aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
1-46 COM
p. 348-349 1-46 COM p. 348-349 (PDF)
De verwaarlozing van onze internationale positie inzake militaire knowhow (O-O)      
  Mondelinge vraag van de heer Goris aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
1-97
p. 2573-2574 1-97 p. 2573-2574 (PDF)
De vraag van de UNO aan BelgiŽ om aan een internationale krijgsmacht deel te nemen (Westelijke Sahara) (1-418)      
  Vraag om uitleg van de heer Mahoux aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
1-157
p. 4186-4188 1-157 p. 4186-4188 (PDF)
De werking van het Centrum voor recrutering en selectie (Leger : (onder)-officieren) (1-509)      
  Vraag om uitleg van de heer Goris aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
1-186
p. 5423-5424 1-186 p. 5423-5424 (PDF)
De wijziging van de tuchtprocedure voor de dierenartsen (1-709)      
  Mondelinge vraag van de heer Goris aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
1-151
p. 3980 1-151 p. 3980 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 21 mei 1995)      
  de heer Goris, senator gekozen door het Nederlandse kiescollege
1-1
p. 7 1-1 p. 7 (PDF)
Eurovignet - Boetes - Premies voor verbaliserende ambtenaren      
  Schriftelijke vraag van de heer Goris aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-3
p. 78-79 1-3 p. 78-79 (PDF)
Gebrekkige werking van de commissie voor de Taalinspectie bij de krijgsmacht (1-880)      
  Schriftelijke vraag van de heer Goris aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-69
p. 3565 1-69 p. 3565 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-71
p. 3721-3722 1-71 p. 3721-3722 (PDF)
Herziening van artikel 130 van de Grondwet, om het gebruik van de talen in het onderwijs over te dragen aan de Duitstalige Gemeenschap (1-279)      
  Bespreking
1-93
p. 2474-2477 1-93 p. 2474-2477 (PDF)
Herziening van artikel 151 van de Grondwet (Hervorming van Justitie : Octopus-akkoord - Benoemingsmechanisme magistraten - Hoge Raad voor de Justitie) (1-1121)      
  Algemene beraadslaging
1-221
p. 6403-6416 1-221 p. 6403-6416 (PDF)
  1-221
p. 6403-6416 1-221 p. 6403-6416 (PDF)
Herziening van artikel 41 van de Grondwet (Binnengemeentelijke territoriale organen) (1-185)      
  Amendement nr 2 van de heren Coveliers en Goris
1-185/2
p. 2 1-185/2 p. 2 (PDF)
  Beraadslaging over de tekst geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers
1-94
p. 2491-2492 1-94 p. 2491-2492 (PDF)
  1-94
p. 2492-2496 1-94 p. 2492-2496 (PDF)
Herziening van artikel 59 van de Grondwet (Parlementaire onschendbaarheid) (1-363)      
  Amendementen nrs 3 tot 5 van de heren Goris en Verhofstadt
1-363/3
p. 3-7 1-363/3 p. 3-7 (PDF)
  Bespreking van de tekst opnieuw geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers
1-95
p. 2518-2527 1-95 p. 2518-2527 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Foret, Boutmans, Loones, Erdman, Goris en Nothomb en eindstemming over de bepaling opnieuw geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers
1-95
p. 2537-2538 1-95 p. 2537-2538 (PDF)
Het "huren" van rijkswachters door gemeenten      
  Mondelinge vraag van de heer Goris aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-86
p. 2288-2289 1-86 p. 2288-2289 (PDF)
Het aantal onderzoeksrechters in Brussel      
  Vraag om uitleg van mevrouw Milquet aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-102 COM
p. 786-792 1-102 COM p. 786-792 (PDF)
Het beleid inzake de interpolitiezones      
  Vraag om uitleg van de heer Caluwť aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-33 COM
p. 234-237 1-33 COM p. 234-237 (PDF)
Het hernieuwen van handelaars- en proefrittenplaten      
  Mondelinge vraag van de heer Goris aan de heer Daerden, minister van Vervoer
1-88
p. 2321-2322 1-88 p. 2321-2322 (PDF)
Het kosteloos afschrift van processtukken in strafzaken (Toepassingsmoeilijkheden) (1-949)      
  Mondelinge vraag van de heer Goris aan de heer Van Parys, minister van Justitie
1-203
p. 5807-5808 1-203 p. 5807-5808 (PDF)
Het lidmaatschap van politieambtenaren bij politieke partijen (1-1111)      
  Mondelinge vraag van de heer Goris aan de heer Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-250
p. 7226 1-250 p. 7226 (PDF)
Het onderzoek en eventuele boycot ervan, naar de bende van Nijvel en nieuwe onthullingen ter zake      
  Vraag om uitleg van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-9 COM
p. 62-72 1-9 COM p. 62-72 (PDF)
Het onderzoek naar de Bende van Nijvel      
  Vraag om uitleg van de heer Bourgeois aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-9 COM
p. 62-72 1-9 COM p. 62-72 (PDF)
Het ontwerp-Franchimont : inzagerecht uitgehold (Rechtspleging in strafzaken) (1-472)      
  Vraag om uitleg van de heer Erdman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-172
p. 5108-5112 1-172 p. 5108-5112 (PDF)
Het ontwerp-KB tot privatisering van het ABOS      
  Mondelinge vraag van de heer Goris aan de heer Dehaene, eerste minister
1-128
p. 3364-3366 1-128 p. 3364-3366 (PDF)
Het probleem van de selectie en aanwerving van nieuwe manschappen (1-465)      
  Vraag om uitleg van de heer Goris aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
1-172
p. 5113-5114 1-172 p. 5113-5114 (PDF)
Het racime in het leger (Gedrag van sommige paracommando's in SomaliŽ)      
  Vraag om uitleg van de heer Hostekint aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
1-126
p. 3329-3332 1-126 p. 3329-3332 (PDF)
Het standpunt van de Belgische regering ten opzichte van het besluit van de Amerikaanse regering om Irak te bombarderen (Controle door UNSCOM van chemische en bacteriologische wapens) (1-1053)      
  Mondelinge vraag van de heer Jonckheer aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-235
p. 6871-6873 1-235 p. 6871-6873 (PDF)
Het sturen van een Belgisch fregat naar de Golf (1-466)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
   Bespreking
1-170
p. 5053-5059 1-170 p. 5053-5059 (PDF)
Het tijdelijk ter beschikking stellen van onderofficieren aan de rijkswacht (1-432)      
  Vraag om uitleg van de heer Goris aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
   Verdaging
1-160
p. 4292 1-160 p. 4292 (PDF)
   Bespreking
1-163
p. 4342-4343 1-163 p. 4342-4343 (PDF)
Het uitblijven van de aanbevelingen die werden voorgesteld door de onderzoekscommissie legeraankopen      
  Vraag om uitleg van de heer Goris aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
1-33
p. 785-786 1-33 p. 785-786 (PDF)
   Stemming over de gewone motie
1-41
p. 956-957 1-41 p. 956-957 (PDF)
Het uitblijven van de uitvoering van de aanbevelingen die voorgesteld werden door de Onderzoekscommissie legeraankopen      
  Vraag om uitleg van de heer Goris aan de heer Dehaene, eerste minister
1-44
p. 1041-1042 1-44 p. 1041-1042 (PDF)
Het verbod op de verkoop van sigaretten en alcoholische dranken in winkelautomaten (Accijns) (1-891)      
  Mondelinge vraag van de heer Goris aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel en aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
1-189
p. 5468-5469 1-189 p. 5468-5469 (PDF)
Het verbod tot wapendracht van de bijzondere veldwachters (Art. 62 Veldwetboek) (1-508)      
  Vraag om uitleg van de heer Goris aan de heer Van Parys, minister van Justitie
1-185
p. 5399 1-185 p. 5399 (PDF)
Het verbod voor militairen in operaties op het gebruik van draagbare privť-telefoontoestellen      
  Mondelinge vraag van de heer Goris aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
1-57
p. 1375 1-57 p. 1375 (PDF)
Het verzoek van de VN aan BelgiŽ om deel te nemen aan een internationale vredesmacht in de Westelijke Sahara (1-420)      
  Vraag om uitleg van de heer Goris aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
1-157
p. 4186-4188 1-157 p. 4186-4188 (PDF)
Het zenden van een Belgisch fregat naar de Perzische Golf      
  Mondelinge vraag van de heer Goris aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
1-131
p. 3483-3484 1-131 p. 3483-3484 (PDF)
Inleiding tot een debat over de gevolgen van de informatiemaatschappij (Internet - Werkgelegenheid, delocalisatie, telewerken - Liberalisering telecommunicatiesector - Toegang tot informatie en universele dienst - Educatie en democratie - Cultuur en gebruik der talen - Burgerlijk recht en strafrecht : codering van gegevens; criminaliteit - Intellectuele rechten - Geheimhouding en privacy) (1-751)      
  Nota ingediend door de dames Milquet en Bribosia-Picard, de heer Foret, mevrouw Lizin, de heren Jonckheer en Boutmans, mevrouw de Bethune en de heer Goris
1-751/1
p. 1-16 1-751/1 p. 1-16 (PDF)
Laagradioactief afval (1-429)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dardenne aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
1-158
p. 4232-4237 1-158 p. 4232-4237 (PDF)
Meldingsplicht van syndicaal afgevaardigden in buitenlandse opdracht      
  Schriftelijke vraag van de heer Goris aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 1-24
p. 1223 1-24 p. 1223 (PDF)
Ministerie van Justitie - Werving van mannelijke penitentiaire beambten (rang 30)      
  Schriftelijke vraag van de heer Goris aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-7
p. 309 1-7 p. 309 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-8
p. 391 1-8 p. 391 (PDF)
Nieuwe wetgeving op het gerechtelijk akkoord en het faillissement - Voorwaarden inwerkingtreding (1-562)      
  Schriftelijke vraag van de heer Goris aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-60
p. 3060-3061 1-60 p. 3060-3061 (PDF)
Notarissen - Nieuwe standplaatsen in het arrondissement Turnhout      
  Schriftelijke vraag van de heer Goris aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-48
p. 2405 1-48 p. 2405 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-60
p. 3091-3092 1-60 p. 3091-3092 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot uitvoering en aanvulling van de bijzondere wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen (1-622)      
  Algemene beraadslaging
1-195
p. 5611-5625 1-195 p. 5611-5625 (PDF)
Operatie "Rebel" (Drugsbestrijding)      
  Vraag om uitleg van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-42 COM
p. 303-312 1-42 COM p. 303-312 (PDF)
Schorsing van langdurig werklozen      
  Schriftelijke vraag van de heer Goris aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-26
p. 1270 1-26 p. 1270 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-31
p. 1531-1533 1-31 p. 1531-1533 (PDF)
Toestand in Kosovo (Militaire agressie van Belgrado tegen de Albanese bevolking in Kosovo - Humanitaire tragedie - Militaire interventie van de NAVO)      
  Debat
1-258
p. 7472-7480 1-258 p. 7472-7480 (PDF)
Trigat-programma (antitankwapens) - Stand van zaken      
  Schriftelijke vraag van de heer Goris aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-52
p. 2634-2635 1-52 p. 2634-2635 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-55
p. 2796-2798 1-55 p. 2796-2798 (PDF)
Vestiging van zelfstandige boekhouders      
  Schriftelijke vraag van de heer Goris aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-38
p. 1861-1862 1-38 p. 1861-1862 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-40
p. 1980-1981 1-40 p. 1980-1981 (PDF)
Voorstel tot instelling van een parlementaire commissie van onderzoek betreffende de gebeurtenissen in Rwanda (1-611)      
  Voorstel van beslissing van de Senaat : verlenging van het mandaat van de commissie
1-123
p. 3277-3279 1-123 p. 3277-3279 (PDF)
  Hervatting van de bespreking van het verslag
1-153
p. 4015-4045 1-153 p. 4015-4045 (PDF)
Voorstel tot instelling van een parlementaire commissie van onderzoek naar de besteding van de gelden van ontwikkelingssamenwerking en de werking van het ABOS      
  Beraadslaging
1-28
p. 633-636 1-28 p. 633-636 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de beslissing van de Franse regering tot hervatting van de kernproeven      
  Beraadslaging en bespreking van de amendementen
1-6
p. 113-127 1-6 p. 113-127 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de hervatting van de bilaterale betrekkingen tussen BelgiŽ en ZaÔre      
  Algemene beraadslaging
1-28
p. 626-633 1-28 p. 626-633 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende een wettelijk kader voor burgerwachtinitiatieven (1-164)      
  Voorstel van de heer Goris
1-164/1
p. 1-2 1-164/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake de uitvoering van een objectieve kosten-batenanalyse betreffende de aanwezigheid van vreemdelingen in ons land (Niet-Europese vreemdelingen) (1-917)      
  Stemming over de inoverwegingneming - Verwerping
1-181
p. 5322-5323 1-181 p. 5322-5323 (PDF)
Voorstel van resolutie voor een doelgericht ontwikkelingsbeleid en een krachtdadig Afrikabeleid (1-302)      
  Amendementen nrs 1 en 2 van de heren Boutmans en Goris
1-302/2
p. 1-2 1-302/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendementen nrs 3 en 4 van de heren Boutmans en Goris, ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-302/4
p. 1-2 1-302/4 p. 1-2 (PDF)
  Eindstemming, aangehouden stemmingen, stemverklaringen van de heren Foret, Hostekint, Goris, mevrouw Thijs, de heer Anciaux, de dames Willame-Boonen en Lizin
1-46
p. 1088-1090 1-46 p. 1088-1090 (PDF)
Vorming, functie en inzet van de Raadgevers in het Recht van de Gewapende Conflicten (1-1199)      
  Schriftelijke vraag van de heer Goris aan de heer Poncelet, vice-eerste minister en minister van Landsverdediging, belast met Energie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-79
p. 4108-4109 1-79 p. 4108-4109 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-83
p. 4362-4364 1-83 p. 4362-4364 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen (Onderzoeken ingesteld voor het afgeven van een officiŽle machtiging welke toegang verleent tot geheime gegevens) (1-1011)      
  Amendementen nrs 1 tot 5 van de heer Goris
1-1011/2
p. 1-3 1-1011/2 p. 1-3 (PDF)
  Amendement nr 6 van de heer Goris
   Nucleaire veiligheid
1-1011/3
p. 1-2 1-1011/3 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 7 van de heer Goris, ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-1011/6
p. 1-2 1-1011/6 p. 1-2 (PDF)
  Amendementen nrs 1 en 3 tot 5 van de heer Goris, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-1011/6
p. 1 1-1011/6 p. 1 (PDF)
  1-1011/6
p. 2 1-1011/6 p. 2 (PDF)
  Algemene beraadslaging en terugzending naar de commissie
1-222
p. 6429-6432 1-222 p. 6429-6432 (PDF)
  Algemene beraadslaging : hervatting van de beraadslaging
1-224
p. 6503-6505 1-224 p. 6503-6505 (PDF)
  Bespreking van de artikelen
1-224
p. 6505-6508 1-224 p. 6505-6508 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de erkenning en het gebruik van bemande en onbemande automatisch werkende toestellen in het wegverkeer (Radars, videocamera's, weegbruggen enz.) (1-362)      
  Bespreking van de artikelen en de amendementen, stemverklaring van de heer Goris en eindstemming
1-57
p. 1390-1396 1-57 p. 1390-1396 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de gerechtelijke samenwerking met het Internationaal Tribunaal voor het voormalige JoegoslaviŽ en het Internationaal Tribunaal voor Ruanda (Nieuw opschrift : Wetsontwerp betreffende de erkenning van en de samenwerking met het Internationaal Tribunaal voor voormalig JoegoslaviŽ en het Internationaal Tribunaal voor Rwanda) (1-247)      
  Amendementen nrs 10 en 11 van de heer Goris
1-247/2
p. 5 1-247/2 p. 5 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de hervorming van de gerechtelijke kantons (Overeenstemming gerechtelijke kantons - gemeentegrenzen)(Wijzigingen Gerechtelijk Wetboek, Bijvoegsel Gerechtelijk Wetboek, Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, Wet van 16 juli 1970 houdende personeelsformatie van politierechtbanken, Wet van 20 juli 1971 houdende personeelsformatie van vredegerechten) (1-1139)      
  Amendementen nrs 12 en 13 van de heer Goris
   Zwalm
1-1139/3
p. 5-6 1-1139/3 p. 5-6 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen van het ontwerp geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers
1-251
p. 7273-7307 1-251 p. 7273-7307 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de internationale samenwerking inzake de tenuitvoerlegging van inbeslagnemingen en verbeurdverklaringen (Georganiseerde criminaliteit) (1-393)      
  Verslag van de heer Goris
1-393/8
p. 1-9 1-393/8 p. 1-9 (PDF)
  Bespreking van het ontwerp opnieuw geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers
1-96
p. 2562-2563 1-96 p. 2562-2563 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de juridische eerste- en tweedelijnsbijstand (Betere rechtshulp voor maatschappelijk minder gegoede groepen - Pro deo-systeem) (Nieuw opschrift : Wetsontwerp betreffende de juridische bijstand) (1-970)      
  Amendementen nrs 28 tot 30 van de heren Coveliers en Goris
1-970/4
p. 7 1-970/4 p. 7 (PDF)
  Amendementen nrs 28 tot 30 van de heren Coveliers en Goris, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-970/8
p. 1 1-970/8 p. 1 (PDF)
  Amendement nr 37 van de heer Goris c.s., ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-970/9
p. 1-2 1-970/9 p. 1-2 (PDF)
  Aangehouden stemmingen en stemverklaring van de heer Goris
1-211
p. 6146-6149 1-211 p. 6146-6149 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de oprichting van de "Belgische Technische CoŲperatie" in de vorm van een vennootschap van publiek recht (Hervorming van het ABOS : onbevoegdheid van de Raad van State inzake het beheerscontract en de toewijzingsovereenkomsten) (Zie ook doc. Senaat 1-1073) (1-1074)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-226
p. 6601-6608 1-226 p. 6601-6608 (PDF)
  1-226
p. 6611 1-226 p. 6611 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de teruggave van cultuurgoederen die op onrechtmatige wijze buiten het grondgebied van bepaalde buitenlandse Staten zijn gebracht (1-246)      
  Amendement nr 12 van de heer Goris
1-246/2
p. 5 1-246/2 p. 5 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de verlenging van bepaalde huurovereenkomsten      
  Algemene beraadslaging, bespreking van artikelen en amendementen
1-12
p. 265-280 1-12 p. 265-280 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Foret, Loones, Verreycken, Goris en Boutmans en eindstemming
1-13
p. 293-294 1-13 p. 293-294 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de verlenging van bepaalde huurovereenkomsten (1-159)      
  Amendementen nrs 8 en 9 van de heer Goris
1-159/2
p. 5-6 1-159/2 p. 5-6 (PDF)
  Amendementen nrs 16 en 17 van de heer Goris, ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-159/4
p. 4-5 1-159/4 p. 4-5 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de verzoeken tot uitlegging van de wetten door het Hof van Cassatie in het kader van een verzoek tot prejudicieel advies (Gerechtelijk Wetboek) (1-1079)      
  Beraadslaging
1-254
p. 7347-7349 1-254 p. 7347-7349 (PDF)
Wetsontwerp houdende maatregelen teneinde de gerechtelijke achterstand weg te werken bij de hoven van beroep (MagistraatcoŲrdinator - Plaatsvervangend raadsheren - Aanvullende kamers - Toewijzing aan een raadsheer van het beroep tegen een vonnis van de rechtbank van koophandel - Voorzitter van een assisenzaak - Uitwerken van een meerjarenplan) (1-490)      
  Amendementen nrs 5 tot 7 van de heren Goris en Coveliers
1-490/2
p. 3-4 1-490/2 p. 3-4 (PDF)
  Amendement nr 24 van de heer Goris
1-490/5
p. 3 1-490/5 p. 3 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-103
p. 2797-2813 1-103 p. 2797-2813 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Foret, Buelens, Loones en Goris en eindstemming
1-104
p. 2862-2864 1-104 p. 2862-2864 (PDF)
Wetsontwerp houdende omzetting in Belgisch gerechtelijk recht van de Europese richtlijn van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken (Auteursrecht - Recht van de producenten van databanken - Bepaling van gerechtelijk recht - Wijziging artikelen 569 en 587 Gerechtelijk Wetboek) (Zie ook doc. 1-1049) (1-1050)      
  Verslag van de heer Goris
1-1050/2
p. 1 1-1050/2 p. 1 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-209
p. 6015-6017 1-209 p. 6015-6017 (PDF)
  1-209
p. 6017-6018 1-209 p. 6017-6018 (PDF)
Wetsontwerp houdende omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken (Auteursrecht - Recht van de producenten van databanken - Rechten en plichten van rechtmatige gebruikers - Wijziging wet 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten - Wijziging artikel 1481 Gerechtelijk Wetboek) (Zie ook doc. 1-1050) (1-1049)      
  Amendement nr 1 van de heren Goris en Desmedt
1-1049/2
p. 1 1-1049/2 p. 1 (PDF)
  Verslag van de heer Goris
1-1049/3
p. 1-12 1-1049/3 p. 1-12 (PDF)
  Amendement nr 1 van de heren Goris en Desmedt, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-1049/5
p. 1 1-1049/5 p. 1 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-209
p. 6015-6017 1-209 p. 6015-6017 (PDF)
Wetsontwerp houdende regeling van de inlichting- en veiligheidsdiensten (Nieuw opschrift : Wetsontwerp houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten) (1-758)      
  Amendementen nrs 1 tot 4 van de heer Goris
1-758/2
p. 1-2 1-758/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 91 van de heren Coveliers en Goris
1-758/8
p. 6 1-758/8 p. 6 (PDF)
  Amendement nr 91 van de heren Coveliers en Goris, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-758/12
p. 1 1-758/12 p. 1 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 3 van de heer Goris, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-758/12
p. 1 1-758/12 p. 1 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-209
p. 6035-6043 1-209 p. 6035-6043 (PDF)
Wetsontwerp houdende wijziging, wat het tuchtrecht voor de leden van de rechterlijke orde betreft, van het Gerechtelijk Wetboek (1-1347)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-265
p. 7702-7711 1-265 p. 7702-7711 (PDF)
Wetsontwerp op de financiering van het toezicht op de vennootschappen voor het beheer van auteursrechten en van naburige rechten bepaald in de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten (1-536)      
  Algemene beraadslaging
1-103
p. 2820-2822 1-103 p. 2820-2822 (PDF)
Wetsontwerp strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van BelgiŽ aan de Europese Economische en Monetaire Unie (Machtigingswet - Maatregelen van alle aard) (1-389)      
  Hervatting van de algemene beraadslaging
   Omvang van de overheidsschuld, hypotheek op de jeugd
1-66
p. 1653-1654 1-66 p. 1653-1654 (PDF)
Wetsontwerp tot aanvulling van de wet van 25 ventŰse jaar XI, op het notarisambt, met de artikelen 76, 1į, 78 tot 85 en 95 tot 112 (Kamer van notarissen - Tuchtprocedure) (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot aanvulling van de wet van 25 ventŰse jaar XI op het notarisambt, met de artikelen 38, ß 5, 76, 1į, 78 tot 85 en 95 tot 112) (Zie ook doc. Senaat 1-1276) (1-1277)      
  Verslag van de heren Goris en Vandenberghe
1-1277/3
p. 1 1-1277/3 p. 1 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-259
p. 7505-7515 1-259 p. 7505-7515 (PDF)
Wetsontwerp tot invoering van de wettelijke samenwoning (Ongehuwd samenwonen) (Samenlevingsregister - Verplichtingen inzake hulp en bijstand - Stelsel van goederen - Erfrecht - Pensioen, beroepsziekten, arbeidsongeschiktheid, ZIV - Verbreking : vrederechter - Verblijfsrecht : vreemdelingen - Burgerlijk Wetboek en Gerechtelijk Wetboek) (1-916)      
  Algemene beraadslaging
1-209
p. 6004-6009 1-209 p. 6004-6009 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Foret, Boutmans en Goris en eindstemming
1-211
p. 6155 1-211 p. 6155 (PDF)
Wetsontwerp tot oprichting van de "Belgische Technische CoŲperatie" in de vorm van een vennootschap van publiek recht (Hervorming van het ABOS) (Zie ook doc. Senaat 1-1074) (1-1073)      
  Amendementen nrs 1 tot 4 van de heer Goris c.s.
1-1073/2
p. 1-3 1-1073/2 p. 1-3 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 4 van de heer Goris c.s., opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-1073/6
p. 1 1-1073/6 p. 1 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-226
p. 6601-6611 1-226 p. 6601-6611 (PDF)
Wetsontwerp tot oprichting van een beroepsorgaan inzake veiligheidsmachtigingen (1-1012)      
  Amendementen nrs 1 tot 3 van de heer Goris
1-1012/2
p. 1-2 1-1012/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 3 van de heer Goris, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-1012/5
p. 1 1-1012/5 p. 1 (PDF)
  Algemene beraadslaging en terugzending naar de commissie
1-222
p. 6429-6432 1-222 p. 6429-6432 (PDF)
  Algemene beraadslaging: hervatting van de beraadslaging
1-224
p. 6503-6505 1-224 p. 6503-6505 (PDF)
Wetsontwerp tot regeling van de bevoegdheidsverdeling ingevolge de integratie van de zeevaartpolitie, de luchtvaartpolitie en de spoorwegpolitie in de federale politie (1-1353)      
  Stemverklaring van de heer Goris en eindstemming
1-263
p. 7679 1-263 p. 7679 (PDF)
Wetsontwerp tot uitvoering en aanvulling van de wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen (1-621)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-195
p. 5611-5630 1-195 p. 5611-5630 (PDF)
  Aangehouden stemmingen, stemverklaringen van de heren Van Hauthem, Goris, Boutmans en Loones en eindstemming
1-196
p. 5667-5669 1-196 p. 5667-5669 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 1410, ß 2, van het Gerechtelijk Wetboek en artikel 2071 van het Burgerlijk Wetboek (Enkel goederen vatbaar voor overdracht, kunnen in pand worden gegeven - Niet vatbaar voor overdracht of beslag : bedragen uitgekeerd als geneeskundige verstrekking - Ziekenhuiswet art. 106) (1-1080)      
  Verslag van de heer Goris
1-1080/4
p. 1-15 1-1080/4 p. 1-15 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 30 en 34 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, inzake de hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden (1-486)      
  Verslag van de heer Goris
1-486/2
p. 1-19 1-486/2 p. 1-19 (PDF)
  Algemene beraadslaging en stemming over de artikelen
1-91
p. 2400-2403 1-91 p. 2400-2403 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, inzake de hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden (1-495)      
  Verslag van de heer Goris
1-495/3
p. 1-5 1-495/3 p. 1-5 (PDF)
  Algemene beraadslaging en stemming over de artikelen
1-91
p. 2399-2403 1-91 p. 2399-2403 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privť-detective en de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen van wapens en op den handel in munitie (Schijnzelfstandigen - Waardenvervoer - Sanctiesysteem - Schietstanden - Aanpassing van formuleringen in de wet) (1-617)      
  Amendementen nrs 1, 2 en 8 tot 10 van de heer Goris
1-617/2
p. 1-3 1-617/2 p. 1-3 (PDF)
  1-617/2
p. 6 1-617/2 p. 6 (PDF)
  Amendementen nrs 1 en 2 van de heer Goris, opnieuw ingediend door de heren Goris en Hazette, na de goedkeuring van het verslag
1-617/5
p. 1 1-617/5 p. 1 (PDF)
  1-617/5
p. 1 1-617/5 p. 1 (PDF)
  Amendementen nrs 11 en 12 van de heren Goris en Hazette, ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-617/6
p. 1-2 1-617/6 p. 1-2 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-127
p. 3343-3347 1-127 p. 3343-3347 (PDF)
  Bespreking van de artikelen
1-127
p. 3347-3349 1-127 p. 3347-3349 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging (Crematie) (1-848)      
  Advies aan de commissie voor de Binnenlandse en de Administratieve Aangelegenheden
   Verslag van de heer Goris
1-848/5
p. 1-5 1-848/5 p. 1-5 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 25 ventŰse jaar XI, op het notarisambt (Hervorming van het notariaat : toegang tot het ambt; statuut van erkend kandidaat notaris en geassocieerd notaris; tucht; professionele structuren) (Zie ook doc. Senaat 1-1277) (1-1276)      
  Amendement nr 18 en 19 van de heer Goris
1-1276/2
p. 9 1-1276/2 p. 9 (PDF)
  Verslag van de heren Goris en Vandenberghe
1-1276/3
p. 1-91 1-1276/3 p. 1-91 (PDF)
  Amendementen nrs 34 en 35 van de heren Goris en Desmedt
1-1276/5
p. 1-2 1-1276/5 p. 1-2 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-259
p. 7505-7535 1-259 p. 7505-7535 (PDF)
  Aangehouden stemmingen en stemverklaringen van de heren Bock, Loones, Desmedt en Goris
1-260
p. 7565-7570 1-260 p. 7565-7570 (PDF)
  Aanvullend mondeling verslag van de heer Goris
1-260
p. 7575 1-260 p. 7575 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 27 december 1973 betreffende het statuut van het personeel van het operationeel korps van de rijkswacht (Injunctierecht van de minister van Binnenlandse Zaken) (1-688)      
  Amendement nr 1 van de heer Goris en mevrouw Cornet d'Elzius
1-688/2
p. 1-2 1-688/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 1 van de heer Goris en mevrouw Cornet d'Elzius, opnieuw ingediend op de tekst aangenomen door de commissie
1-688/4
p. 1 1-688/4 p. 1 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-127
p. 3352-3354 1-127 p. 3352-3354 (PDF)
  Bespreking van een artikel
1-127
p. 3354 1-127 p. 3354 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting, de wet van 15 juli 1970 tot vaststelling van de personeelsformatie van de rechtbanken van koophandel en tot wijziging van de wet van 10 oktober 1967 houdende het Gerechtelijk Wetboek, de wet van 2 juli 1975 tot vaststelling van de personeelsformatie van de rechtbanken van eerste aanleg en de artikelen 151 en 213 van het Gerechtelijk Wetboek (Verhoging van het aantal magistraten bij de rechtbanken van eerste aanleg en de hoven van beroep) (1-953)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-200
p. 5746-5764 1-200 p. 5746-5764 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 30 juni 1994 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer tegen het afluisteren, kennisnemen en opnemen van privťcommunicatie en -telecommunicatie (1-828)      
  Amendementen nrs 19, 20, 23, 24, 27 en 29 van de heer Goris
1-828/2
p. 10-11 1-828/2 p. 10-11 (PDF)
  1-828/2
p. 12-13 1-828/2 p. 12-13 (PDF)
  1-828/2
p. 14 1-828/2 p. 14 (PDF)
  1-828/2
p. 15 1-828/2 p. 15 (PDF)
  Amendementen nrs 32 en 33 van de heer Goris, ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-828/6
p. 1-2 1-828/6 p. 1-2 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-177
p. 5216-5221 1-177 p. 5216-5221 (PDF)
  Bespreking van de artikelen
1-177
p. 5222-5224 1-177 p. 5222-5224 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Foret, Goris, Boutmans en Loones en eindstemming
1-178
p. 5259-5260 1-178 p. 5259-5260 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en het Burgerlijk Wetboek betreffende de procedures tot echtscheiding (Technische aanpassingen in de wet van 30 juni 1994) (1-437)      
  Amendement nr 16 van de heer Goris
1-437/3
p. 7 1-437/3 p. 7 (PDF)
  Bespreking
1-89
p. 2345-2350 1-89 p. 2345-2350 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit wat de naturalisatieprocedure betreft (Vereenvoudiging procedure - Integratie van migranten) (1-1130)      
  Amendementen nrs 1 tot 4 van de heer Goris
1-1130/2
p. 1-3 1-1130/2 p. 1-3 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 4 van de heer Goris, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-1130/5
p. 1 1-1130/5 p. 1 (PDF)
  Aangehouden stemmingen en stemverklaring van de heer Goris
1-231
p. 6723-6724 1-231 p. 6723-6724 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de huurovereenkomsten (1-505)      
  Amendementen nrs 19 tot 23 van de heer Goris, ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-505/6
p. 1-4 1-505/6 p. 1-4 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-100
p. 2661-2672 1-100 p. 2661-2672 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Foret en Goris en eindstemming
1-100
p. 2696-2697 1-100 p. 2696-2697 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de verjaring (Rechtsvordering tot vergoeding van schade volgend uit een (quasi) delictuele fout : art. 26 van de wet van 17 april 1878 houdende voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering en artt. 2262, 2262bis (nieuw) en 2263 van het Burgerlijk Wetboek) (1-883)      
  Algemene beraadslaging
1-181
p. 5315-5321 1-181 p. 5315-5321 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de rechtspleging inzake huur van goederen en van de wet van 30 december 1975 betreffende goederen, buiten particuliere eigendommen gevonden of op de openbare weg geplaatst ter uitvoering van vonnissen tot uitzetting (Bemiddelende rol van het OCMW bij uitzetting van een huurder - Gemeentebestuur) (1-926)      
  Algemene beraadslaging over het geamendeerde ontwerp
1-209
p. 6010-6014 1-209 p. 6010-6014 (PDF)
  Algemene beraadslaging over het door de Kamer van volksvertegenwoordigers opnieuw geamendeerde ontwerp
1-222
p. 6432 1-222 p. 6432 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Desmedt, Loones en Goris en eindstemming over het door de Kamer van volksvertegenwoordigers opnieuw geamendeerde ontwerp
1-222
p. 6440 1-222 p. 6440 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot het personeel van de griffies en parketten (1-270)      
  Amendement nr 78 van de heren Desmedt en Goris
1-270/2
p. 43 1-270/2 p. 43 (PDF)
  Bespreking over de amendementen en over de artikelen
1-72
p. 1900-1927 1-72 p. 1900-1927 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de bestraffing van corruptie (Openbare corruptie - Privť-corruptie - Strafrecht - Erkenning van aannemers - Opzeggen van verbod aan veroordeelden en gefailleerden) (1-107)      
  Algemene beraadslaging
1-205
p. 5876-5885 1-205 p. 5876-5885 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van een aantal bepalingen van de nieuwe afdeling II met als opschrift "Regels betreffende de huurovereenkomsten met betrekking tot de hoofdverblijfplaats van de huurder in het bijzonder", door de wet van 20 februari 1991 ingevoegd na artikel 1762bis van het Burgerlijk Wetboek (1-368)      
  Algemene beraadslaging
1-100
p. 2661-2666 1-100 p. 2661-2666 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende om de mogelijkheid van toewijzing bij voorrang uit te breiden tot het geval van overlijden en echtscheiding van echtgenoten die gehuwd zijn onder het stelsel van scheiding van goederen (1-1243)      
  Algemene beraadslaging
1-265
p. 7711-7712 1-265 p. 7711-7712 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende om de procedure voor het Hof van Cassatie te bespoedigen (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel strekkende tot de bespoediging van de procedure voor het Hof van Cassatie) (Gerechtelijk Wetboek - Wetboek van Strafvordering - Wet van 15 juni 1935 betreffende het gebruik der talen in gerechtszaken - Wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting) (1-52)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen van het ontwerp geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers
1-103
p. 2790-2797 1-103 p. 2790-2797 (PDF)
Wetsvoorstel tot instelling van een militaire of niet-militaire vrijwilligersdienst (Leger, Civiele bescherming, Rijkswacht, Politie, Ontwikkelingssamenwerking, Federale wetenschappelijke en culturele instellingen) (1-951)      
  Voorstel van de heren De Decker en Goris c.s.
1-951/1
p. 1-21 1-951/1 p. 1-21 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 72 van de wet van 18 germinal jaar X (8 april 1802) betreffende de organisatie der erediensten (Bestemming van pastorieŽn) (1-165)      
  Voorstel van de heer Goris
1-165/1
p. 1-2 1-165/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging en aanvulling van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek houdende de regels betreffende de huurovereenkomsten met betrekking tot de hoofdverblijfplaats van de huurder in het bijzonder (Uitzetting van huurders) (1-215)      
  Verzoek om advies aan de Raad van State
1-95
p. 2527-2528 1-95 p. 2527-2528 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 15 van de wet van 14 januari 1975 houdende het tuchtreglement van de Krijgsmacht en van artikel 71 van de nieuwe gemeentewet (Recht van militairen zich kandidaat te stellen bij gemeenteraadsverkiezingen) (1-905)      
  Voorstel van de heer Goris
1-905/1
p. 1-3 1-905/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 19 van de nieuwe gemeentewet (Wedden burgemeester en schepenen : vermindering) (1-876)      
  Voorstel van de heer Goris
1-876/1
p. 1-2 1-876/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 26 van de wet van 22 december 1986 op de intercommunales (Fiscaal stelsel) (1-252)      
  Voorstel van de heer Goris
1-252/1
p. 1-3 1-252/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 472 van het Wetboek van strafvordering (Uitspraak van een hof van assisen bij weerspannigheid aan de wet) (1-53)      
  Verslag van de heer Goris
1-53/2
p. 1-4 1-53/2 p. 1-4 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-46
p. 1087-1088 1-46 p. 1087-1088 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 631 van het Gerechtelijk Wetboek (Bevoegde rechtbank van koophandel om de faillietverklaring uit te spreken) (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 631 van het Gerechtelijk Wetboek en van de artikelen 5, 6 en 7 van de wet van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord) (1-753)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-177
p. 5224-5226 1-177 p. 5224-5226 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 488bis, b), c) en d), van het Burgerlijk Wetboek en van artikel 623 van het Gerechtelijk Wetboek (Bescherming van de goederen van de onbekwamen : territoriale bevoegdheid van de vrederechter - Voorlopig bewindvoerder) (1-383)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-209
p. 6002-6003 1-209 p. 6002-6003 (PDF)
Wijziging door de rapporteur van de tekst van een wetsontwerp na de goedkeuring ervan door de commissie van de Senaat : louter technische correcties of amendement ?      
  NULL
1-222
p. 6429-6432 1-222 p. 6429-6432 (PDF)
Zijn mogelijkheid tot positieve injunctie in het dossier van majoor Maggen (Buitenvervolgingstelling door het krijgsauditoraat ondanks de bevindingen van valse getuigenis door de bijzondere onderzoekscommissie Rwanda) (1-491)      
  Vraag om uitleg van de heer Goris aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-177
p. 5226-5227 1-177 p. 5226-5227 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999