S. 1-617 Dossierfiche K. 49-934

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective en de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen van wapens en op den handel in munitie
Regering J.-L. Dehaene II  

persoonlijk wapen
beveiliging en bewaking
privédetective

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-934/1 Wetsontwerp 24/2/1997
K. 49-934/2 Amendementen 19/3/1997
K. 49-934/3 Verslag namens de commissie 24/4/1997
K. 49-934/4 Tekst aangenomen door de commissie 24/4/1997
K. 49-934/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 30/4/1997
1-617/1 1-617/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 2/5/1997
1-617/2 1-617/2 (PDF) Amendementen 1/7/1997
1-617/3 1-617/3 (PDF) Verslag namens de commissie 1/7/1997
1-617/4 1-617/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 1/7/1997
1-617/5 1-617/5 (PDF) Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag 8/7/1997
1-617/6 1-617/6 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 8/7/1997
1-617/7 1-617/7 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 10/7/1997
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
24/2/1997   Indiening ontwerp Doc. K. 49-934/1
24/4/1997   Tekst aangenomen door de commissie Doc. K. 49-934/4
29/4/1997   Bespreking
Handelingen, p. 5609-5611
30/4/1997   Tekst aangenomen in plenaire vergadering Doc. K. 49-934/5
30/4/1997   Stemming over het geheel: geamendeerd (+128/-0/o1)
Handelingen, p. 5661
30/4/1997   Aanneming na amendering
2/5/1997   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-617/1 1-617/1 (PDF)
  [S2] Eerste behandeling door Senaat
20/5/1997   Uitoefening evocatierecht
20/5/1997   Verzending naar commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
3/7/1997   Inschrijving op agenda plenaire
8/7/1997   Amendement: Am. 1 Doc. 1-617/5 1-617/5 (PDF)
8/7/1997   Amendement: Am. 4 Doc. 1-617/5 1-617/5 (PDF)
8/7/1997   Amendement: Am. 2 Doc. 1-617/5 1-617/5 (PDF)
8/7/1997   Amendement: Am. 6 Doc. 1-617/5 1-617/5 (PDF)
8/7/1997   Amendement: Am. 11 Doc. 1-617/6 1-617/6 (PDF)
8/7/1997   Amendement: Am. 12 Doc. 1-617/6 1-617/6 (PDF)
10/7/1997   Algemene bespreking
Handelingen, p. 3343-3347
Hand. 1-127 Hand. 1-127 (PDF)
10/7/1997   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-127 Hand. 1-127 (PDF)
10/7/1997   Stemming over het geheel: ne varietur (+35/-0/o1)
Handelingen, p. 3389
Hand. 1-128 Hand. 1-128 (PDF)
Doc. 1-617/7 1-617/7 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
20/5/1997   Verzending naar commissie
1/7/1997   Inschrijving op agenda commissie
1/7/1997   Aanwijzing rapporteur(s): Henri Mouton
1/7/1997   Bespreking
1/7/1997   Amendement: Am. 1 Doc. 1-617/2 1-617/2 (PDF)
1/7/1997   Amendement: Am. 2 Doc. 1-617/2 1-617/2 (PDF)
1/7/1997   Amendement: Am. 3 Doc. 1-617/2 1-617/2 (PDF)
1/7/1997   Amendement: Am. 4 Doc. 1-617/2 1-617/2 (PDF)
1/7/1997   Amendement: Am. 5 Doc. 1-617/2 1-617/2 (PDF)
1/7/1997   Amendement: Am. 6
Inhoud amendement : art. 19bis (nieuw)
Doc. 1-617/2 1-617/2 (PDF)
1/7/1997   Amendement: Am. 7 Doc. 1-617/2 1-617/2 (PDF)
1/7/1997   Amendement: Am. 8 Doc. 1-617/2 1-617/2 (PDF)
1/7/1997   Amendement: Am. 9 Doc. 1-617/2 1-617/2 (PDF)
1/7/1997   Amendement: Am. 10 Doc. 1-617/2 1-617/2 (PDF)
1/7/1997   Artikelsgewijze bespreking
1/7/1997   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+6/-0/o4), Vertrouwen Rapporteur Doc. 1-617/3 1-617/3 (PDF)
1/7/1997   Vertrouwen rapporteur
1/7/1997   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-617/4 1-617/4 (PDF)
10/7/1997   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
18/7/1997   Bekrachtiging en afkondiging
28/8/1997   Bekendmaking (21964)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Geamendeerd aangenomen 29/4/1997, 30/4/1997
[S2] Eerste behandeling door Senaat
Ongewijzigd aangenomen 10/7/1997
Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling in commissie beëindigd 1/7/1997
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 3/5/1997 15 20/5/1997
Uitoefening evocatierecht
Groffiebulletin nr. 97
Onderzoekstermijn (S1) 21/5/1997 60 14/10/1997
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
18/7/1997 28/8/1997, blz 21964