S. 1-688 Dossierfiche K. 49-1067

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 27 december 1973 betreffende het statuut van het personeel van het operationeel korps van de rijkswacht
Regering J.-L. Dehaene II  

administratieve sanctie
paramilitaire troepen
rechterlijk bevel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1067/1 Wetsontwerp 9/6/1997
K. 49-1067/2 Amendementen 18/6/1997
K. 49-1067/3 Verslag namens de commissie 24/6/1997
K. 49-1067/4 Tekst aangenomen door de commissie 24/6/1997
K. 49-1067/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 26/6/1997
1-688/1 1-688/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 27/6/1997
1-688/2 1-688/2 (PDF) Amendement 8/7/1997
1-688/3 1-688/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 8/7/1997
1-688/4 1-688/4 (PDF) Amendement opnieuw ingediend op de tekst aangenomen door de commissie 8/7/1997
1-688/6 1-688/6 (PDF) Verslag namens de commissie 8/7/1997
1-688/5 1-688/5 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 10/7/1997
                                      
Chronologie
  Art. 80, evocatieproc. (spoed), initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
9/6/1997   Indiening ontwerp Doc. K. 49-1067/1
25/6/1997   Bespreking
Handelingen, p. 6241-6243
26/6/1997   Stemming over het geheel: geamendeerd (+119/-12/o5)
Handelingen, p. 6268
Doc. K. 49-1067/5
26/6/1997   Aanneming na amendering
11/6/1997   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
82/18
Doc. 1-82/18 1-82/18 (PDF)
11/6/1997   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
82/18
Doc. 1-82/18 1-82/18 (PDF)
27/6/1997   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-688/1 1-688/1 (PDF)
  [S2] Eerste behandeling door Senaat
1/7/1997   Uitoefening evocatierecht
1/7/1997   Verzending naar commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
8/7/1997   Inschrijving op agenda plenaire
10/7/1997   Algemene bespreking Hand. 1-127 Hand. 1-127 (PDF)
10/7/1997   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-127 Hand. 1-127 (PDF)
10/7/1997   Stemming over het geheel: ne varietur Hand. 1-128 Hand. 1-128 (PDF)
Doc. 1-688/5 1-688/5 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
1/7/1997   Verzending naar commissie
8/7/1997   Inschrijving op agenda commissie
8/7/1997   Aanwijzing rapporteur(s): Ludwig Caluwť
8/7/1997   Bespreking
8/7/1997   Amendement: Am. 1 Doc. 1-688/2 1-688/2 (PDF)
8/7/1997   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+7/-0/o2), Vertrouwen Rapporteur voor Mondeling Verslag
8/7/1997   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
8/7/1997   Vertrouwen aan de rapporteur voor een mondeling verslag Doc. 1-688/6 1-688/6 (PDF)
8/7/1997   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-688/3 1-688/3 (PDF)
10/7/1997   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
16/7/1997   Bekrachtiging en afkondiging
24/7/1997   Bekendmaking (19150)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 80, evocatieproc. (spoed), initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 25/6/1997, 26/6/1997
[S2] Eerste behandeling door Senaat
Ongewijzigd aangenomen 10/7/1997
Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 8/7/1997
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 28/6/1997 5 2/7/1997
Uitoefening evocatierecht
Griffiebulletin nr. 108
Onderzoekstermijn (S1) 2/7/1997 30 4/11/1997
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
16/7/1997 24/7/1997, blz 19150