Auteurs- en sprekersregister betreffende "Ramoudt Didier" (Legislatuur 2003-2007)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Affiches - Aanplakkingstaks (Affiches die niet worden aangeplakt - Belastingplichtigen - Controle op de inning van de taks) (3-811)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-13
p. 841-843 3-13 p. 841-843 (PDF)
Belgisch Staatsblad - Website - Raadpleging - Problemen (Databanken en helppagina's) (3-432)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-6
p. 410-411 3-6 p. 410-411 (PDF)
Belgisch rijbewijs - Buitenlands rijbewijs - Inwisseling (Indische rijbewijzen) (3-899)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-16
p. 1031-1032 3-16 p. 1031-1032 (PDF)
Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars - Richtlijnen - Gebrek aan goedkeuring door de Koning - Terugwerkende kracht van de nietigverklaring door de Raad van State (3-952)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-18
p. 1148-1149 3-18 p. 1148-1149 (PDF)
De installatie van taxameters in taxi's (Federale regelgeving versus Vlaams decreet) (3-228)      
  Vraag om uitleg van de heer Ramoudt aan mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-57
p. 47-48 3-57 p. 47-48 (PDF)
De tarieven voor keuringsrechten voor verse vis en diepvriesproducten verschuldigd aan het Instituut voor Veterinaire Keuring (IVK) (Verschil in keuringsrechten tussen Nederland en BelgiŽ) (3-208)      
  Vraag om uitleg van de heer Ramoudt aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-52
p. 43-46 3-52 p. 43-46 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 18 mei 2003)      
  de heer Ramoudt, senator aangewezen door de Vlaamse Raad
3-2
p. 5 3-2 p. 5 (PDF)
Elektronische identiteitskaart - Invoering - Overgangsperiode (tijdens dewelke de gemeenten nog niet beschikken over de nodige apparatuur om de kaarten aan te passen) (3-564)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
Bul. 3-8
p. 512 3-8 p. 512 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-9
p. 580-581 3-9 p. 580-581 (PDF)
Het aantal zware ongevallen met vrachtwagens en het verkeerd stouwen van de lading als bepalende factor terzake (3-40)      
  Mondelinge vraag van de heer Ramoudt aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
3-19
p. 21-23 3-19 p. 21-23 (PDF)
Modulair vervoer over de weg - Langere laadbakken - Eventuele toelating in BelgiŽ (Wegvervoer - Vermindering van de verkeerscongestie en afremming van de aantasting van het milieu) (3-390)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-5
p. 322 3-5 p. 322 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-16
p. 1060-1062 3-16 p. 1060-1062 (PDF)
Openbaarheid van bestuur - Raadpleging van documenten - Kosten (Willekeur om de kosten aan te rekenen) (3-574)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-9
p. 564-565 3-9 p. 564-565 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-10
p. 640-642 3-10 p. 640-642 (PDF)
Reisindustrie - Concurrentiepositie van BelgiŽ - Verlaging van het BTW-tarief (Concurrentievervalsing - Fiscale druk - Voordelige positie van buitenlandse touroperators - Bedreiging van de tewerkstelling in de sector - Tussenpersonen) (3-1017)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-21
p. 1264-1265 3-21 p. 1264-1265 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
Bul. 3-26
p. 1610-1612 3-26 p. 1610-1612 (PDF)
Sociale werkplaatsen - Doorstroming naar het reguliere arbeidscircuit (Duurzame tewerkstelling voor een zeer bijzondere en moeilijke doelgroep - Vorming) (3-363)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-5
p. 361 3-5 p. 361 (PDF)
Sociale werkplaatsen - Doorstroming naar het reguliere arbeidscircuit (Duurzame tewerkstelling voor een zeer bijzondere en moeilijke doelgroep - Vorming) (3-364)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-5
p. 374-376 3-5 p. 374-376 (PDF)
Sociale werkplaatsen - Doorstroming naar het reguliere arbeidscircuit (Duurzame tewerkstelling voor een zeer bijzondere en moeilijke doelgroep - Vorming) (3-365)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan mevrouw Arena, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie en Grootstedenbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-5
p. 323-324 3-5 p. 323-324 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-7
p. 495-496 3-7 p. 495-496 (PDF)
Studentenarbeid - Gebrek aan objectief cijfermateriaal (3-433)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-7
p. 483-484 3-7 p. 483-484 (PDF)
Studentenarbeid - Gebrek aan objectief cijfermateriaal (3-434)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-7
p. 465 3-7 p. 465 (PDF)
Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen - Veiligheid (Disfunctie bij de opvolging van het KB van 25 januari 2001) (3-71)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan mevrouw Temsamani, staatssecretaris voor Arbeidsorganisatie en Welzijn op het werk, toegevoegd aan de minister van Werk en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-1
p. 48-49 3-1 p. 48-49 (PDF)
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Brempt, staatssecretaris voor Arbeidsorganisatie en Welzijn op het werk, toegevoegd aan de minister van Werk en Pensioenen
Bul. 3-8
p. 549-552 3-8 p. 549-552 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de verkeerspolitie (Herwaardering van de verkeerspolitie) (3-439)      
  Voorstel van de heer Ramoudt
3-439/1
p. 1-3 3-439/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie tot erkenning van de door het Stalinistische regime georganiseerde hongersnood in OekraÔne (Genocide 1932-1933) (3-452)      
  Voorstel van de heer Ramoudt
3-452/1
p. 1-4 3-452/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie tot erkenning van een gewaarborgde minimale basismobiliteit (Reglementering van het stakingsrecht bij de openbare vervoersmaatschappijen - NMBS e.a.) (3-633)      
  Voorstel van de heren Ramoudt en Wille
3-633/1
p. 1-5 3-633/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsontwerp tot beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen (3-554)      
  Amendementen nrs 1 tot 4 en 7 van de heer Ramoudt
3-554/2
p. 1-3 3-554/2 p. 1-3 (PDF)
  3-554/2
p. 4 3-554/2 p. 4 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de administratieve afdoening van bepaalde inbreuken op de wetgeving inzake het wegverkeer (Administratieve boetes) (3-331)      
  Voorstel van de heer Ramoudt
3-331/1
p. 1-17 3-331/1 p. 1-17 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen voor hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein) (Oprichting bij het RIZIV van een Compensatiefonds) (3-386)      
  Amendementen nrs 1 tot 3 van de heer Ramoudt
3-386/2
p. 1-2 3-386/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendementen nrs 4 tot 11 van de heer Ramoudt
3-386/3
p. 1-7 3-386/3 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de veiligheid en de hygiŽne bij het aanbrengen van tatoeages op personen (3-169)      
  Amendementen nrs 1 tot 5 van de heer Ramoudt
3-169/2
p. 1-3 3-169/2 p. 1-3 (PDF)
  Amendement nr 9 van de heren Destexhe en Ramoudt
3-169/3
p. 2-4 3-169/3 p. 2-4 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het aanbrengen van tatoeages en piercings (3-209)      
  Amendement nr 1 van de heren Destexhe en Ramoudt
3-209/2
p. 1-2 3-209/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot toekenning van het actief en passief kiesrecht bij de gemeente- en provincieraadsverkiezingen aan de buitenlandse onderdanen (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot toekenning van het actief kiesrecht bij de gemeenteraadsverkiezingen aan vreemdelingen) (3-13)      
  Amendementen nrs 171 en 173 van de heer Ramoudt c.s.
3-13/3
p. 46-47 3-13/3 p. 46-47 (PDF)
  3-13/3
p. 47-48 3-13/3 p. 47-48 (PDF)
  Amendementen nrs 214 en 215 van de heren Ramoudt en Coveliers, ingediend na de goedkeuring van het verslag
3-13/7
p. 7-8 3-13/7 p. 7-8 (PDF)
  Amendement nr 219 van de heren Ramoudt en Coveliers, ingediend na de goedkeuring van het verslag
3-13/9
p. 1-2 3-13/9 p. 1-2 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
3-27
p. 4-45 3-27 p. 4-45 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Coveliers, Van Peel, Mahoux, Vanhecke, Thissen, Dedecker en Ramoudt en van de dames Defraigne, Vanlerberghe, Leduc, Durant en Pehlivan
3-28
p. 38-48 3-28 p. 38-48 (PDF)
  3-28
p. 69 3-28 p. 69 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 104 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (Aftrekbaarheid uitgaven voor aankoop van ICT-hardware) (3-348)      
  Voorstel van de heer Ramoudt
3-348/1
p. 1-3 3-348/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 12 van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 (Identieke behandeling van de wettelijke samenwonenden en de gehuwden inzake arbeidsongevallen) (3-344)      
  Voorstel van de heer Ramoudt
3-344/1
p. 1-3 3-344/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 289bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (Bijkomende aftrek in de personenbelasting en in de vennootschapsbelasting in de vorm van een belastingkrediet voor de uitgaven inzake opleiding alsook onderzoek en ontwikkeling) (3-113)      
  Verslag van de heer Ramoudt
3-115/2
p. 1-6 3-115/2 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 44 van het BTW-Wetboek      
  Voorstel van de heer Ramoudt
3-376/1
p. 1-5 3-376/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 5 van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (Ziekteverzuimbeleid - Rol van de arbeidsgeneesheer teneinde de reÔntegratie van die werknemers mogelijk te maken en de nodige maatregelen te treffen voor de verbetering van de arbeidsomstandigheden) (3-345)      
  Voorstel van de heer Ramoudt
3-345/1
p. 1-3 3-345/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 53 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (Aftrekbaarheid van beroepsmatig gedane restaurantkosten) (3-330)      
  Voorstel van de heer Ramoudt
3-330/1
p. 1-3 3-330/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 77 van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende het algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, inzake snelheidsbegrenzers (Lichte vrachtwagens) (3-770)      
  Voorstel van de heer Ramoudt
3-770/1
p. 1-4 3-770/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 133, 136, 140 en 141 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (Jobstudenten) (3-455)      
  Voorstel van de heer Ramoudt
3-455/1
p. 1-5 3-455/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 24 juli 1973 tot instelling van een verplichte avondsluiting in handel, ambacht en dienstverlening (3-583)      
  Voorstel van de heer Ramoudt
3-583/1
p. 1-6 3-583/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging, wat de verplichte keuring voor motorfietsen betreft, van het koninklijk besluit van 10 oktober 1974 houdende het algemeen reglement op de technische eisen waaraan de bromfietsen, de motorfietsen en hun aanhangwagens moeten voldoen (Verplichte periodieke technische controle voor de motorfietsen) (3-502)      
  Voorstel van de heer Ramoudt
3-502/1
p. 1-9 3-502/1 p. 1-9 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999