S. 3-554 Dossierfiche K. 51-710

Wetsontwerp tot beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen
Regering G. Verhofstadt II  

voertuigdocumenten
tweedehandsgoederen
motorvoertuig
verkoop
fraude

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-710/1 Wetsontwerp 20/1/2004
K. 51-710/2 Amendementen 10/2/2004
K. 51-710/3 Amendementen 17/2/2004
K. 51-710/4 Verslag namens de commissie 5/3/2004
K. 51-710/5 Tekst aangenomen door de commissie 5/3/2004
K. 51-710/6 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 11/3/2004
K. 51-710/7 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 11/3/2004
3-554/1 3-554/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 19/3/2004
3-554/2 3-554/2 (PDF) Amendementen 20/4/2004
3-554/3 3-554/3 (PDF) Verslag namens de commissie 21/4/2004
3-554/4 3-554/4 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 6/5/2004
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
20/1/2004   Indiening Doc. K. 51-710/1
5/3/2004   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 51-710/4
11/3/2004   Bespreking
Integraal verslag nr. 54, p. 29-39 + p. 47-48
11/3/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+121/-0/o16)
Integraal verslag nr. 54, p. 48-49
Doc. K. 51-710/7
11/3/2004   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
12/3/2004   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
19/3/2004   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 3-554/1 3-554/1 (PDF)
19/3/2004   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
29/4/2004   Inschrijving op agenda
6/5/2004   Algemene bespreking Hand. 3-56 Hand. 3-56 (PDF)
6/5/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+45/-0/o6) Hand. 3-56 Hand. 3-56 (PDF)
Doc. 3-554/4 3-554/4 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
19/3/2004   Verzending naar commissie
21/4/2004   Inschrijving op agenda
21/4/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Alain Zenner
21/4/2004   Bespreking
21/4/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+11/-0/o1)
21/4/2004   Aanneming zonder amendering
21/4/2004   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-554/3 3-554/3 (PDF)
6/5/2004   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
12/5/2004   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
11/6/2004   Bekrachtiging en afkondiging
5/7/2004   Bekendmaking (53787-53790)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 11/3/2004
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 6/5/2004
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 21/4/2004
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 13/3/2004 15 29/3/2004
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 20/3/2004 60 3/6/2004
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
11/6/2004 5/7/2004, blz 53787-53790