S. 3-344 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 12 van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971
Didier Ramoudt   

uitkering aan nabestaanden
geregistreerd samenwonen
gelijke behandeling
ongehuwd samenleven
arbeidsongeval

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-344/1 3-344/1 (PDF) Wetsvoorstel 18/11/2003
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
18/11/2003   Indiening
Herindiening 2-1613/1 - 2002-2003 op 9 april 2003.
Doc. 3-344/1 3-344/1 (PDF)
27/11/2003   Inoverwegingneming
27/11/2003   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
27/11/2003   Verzending naar commissie
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving