Auteurs- en sprekersregister betreffende "Moureaux Philippe" (Legislatuur 1999-2003)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
De adviesraad van burgemeesters (Opgericht in het kader van de politiehervorming - Disfunctie) (2-883)      
  Mondelinge vraag van de heer Moureaux aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
2-184
p. 20-22 2-184 p. 20-22 (PDF)
De erkenning van asbestgerelateerde aandoeningen door het Fonds voor Beroepsziekten (2-361)      
  Vraag om uitleg van de heer Malcorps aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Stemming over de motie
2-98
p. 36-37 2-98 p. 36-37 (PDF)
  2-98
p. 64-65 2-98 p. 64-65 (PDF)
De houding van BelgiŽ ten aanzien van de Amerikaanse aanvalsdreiging tegen Irak (2-759)      
  Vraag om uitleg van de heer Dubiť aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-196
p. 24-31 2-196 p. 24-31 (PDF)
De interpretatie van het akkoord omtrent de herschikking van bevoegdheden inzake landbouw en buitenlandse handel (2-214)      
  Mondelinge vraag van de heer Caluwť aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-39
p. 8-22 2-39 p. 8-22 (PDF)
De interpretatie van het akkoord omtrent de herschikking van bevoegdheden inzake landbouw en buitenlandse handel (2-215)      
  Mondelinge vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-39
p. 8-22 2-39 p. 8-22 (PDF)
De interpretatie van het akkoord omtrent de herschikking van bevoegdheden inzake landbouw en buitenlandse handel (2-216)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-39
p. 8-22 2-39 p. 8-22 (PDF)
De interpretatie van het akkoord omtrent de herschikking van bevoegdheden inzake landbouw en buitenlandse handel (2-217)      
  Mondelinge vraag van de heer Lozie aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-39
p. 8-22 2-39 p. 8-22 (PDF)
De interpretatie van het akkoord omtrent de herschikking van bevoegdheden inzake landbouw en buitenlandse handel (2-218)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-39
p. 8-22 2-39 p. 8-22 (PDF)
De interpretatie van het akkoord omtrent de herschikking van bevoegdheden inzake landbouw en buitenlandse handel (2-219)      
  Mondelinge vraag van de heer Moureaux aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-39
p. 8-22 2-39 p. 8-22 (PDF)
De juridische grondslagen die voor BelgiŽ aanvaardbaar zouden kunnen zijn voor een militaire interventie van de Verenigde Staten tegen Irak (2-763)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-196
p. 24-31 2-196 p. 24-31 (PDF)
De juridische randvoorwaarden voor het organiseren van het "Festival of European Motorcycling" te Koksijde in september 2001 (2-465)      
  Vraag om uitleg van de heer Maertens aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer en aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Stemming over het amendement op de motie en stemverklaring van de heer Moureaux
2-128
p. 43-45 2-128 p. 43-45 (PDF)
  2-128
p. 71 2-128 p. 71 (PDF)
De mogelijkheid tot het beroep dat BelgiŽ bij het Europees Hof voor de rechten van de mens dient in te stellen wegens strijdigheid van het Echelon-programma met de beginselen van het Europees Verdrag ter bescherming van de rechten van de mens (2-179)      
  Vraag om uitleg van de heer Moureaux aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
2-61
p. 46-62 2-61 p. 46-62 (PDF)
Debat over het faillissement van Sabena (Sociaal akkoord voor het personeel - Politieke verantwoordelijkheid - Oprichting van een nieuwe luchtvaartmaatschappij - DAT)      
  Debat
2-157
p. 13-46 2-157 p. 13-46 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 1999)      
  de heer Moureaux, senator gekozen door het Franse kiescollege
2-1
p. 10-11 2-1 p. 10-11 (PDF)
Herziening van artikel 184 van de Grondwet (Organisatie en bevoegdheid van de geÔntegreerde politiedienst) (2-657)      
  Bespreking (Verdaging)
2-102
p. 30-32 2-102 p. 30-32 (PDF)
  Algemene bespreking
2-103
p. 29-35 2-103 p. 29-35 (PDF)
  2-103
p. 36-59 2-103 p. 36-59 (PDF)
Het asbestprobleem (2-353)      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Stemming over de motie
2-98
p. 36-37 2-98 p. 36-37 (PDF)
  2-98
p. 64-65 2-98 p. 64-65 (PDF)
Het ontwerp van resolutie van mevrouw Nabholz-Haidegger betreffende de bescherming van de minderheden in BelgiŽ, in bespreking bij de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa (Raamverdrag over de minderheden) (2-854)      
  Vraag om uitleg van de heer Van den Brande aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-8 COM
p. 4-28 2-8 COM p. 4-28 (PDF)
Het personeel dat beschikbaar is voor het vervolgen van andere misdrijven dan de zogenoemde "kleine criminaliteit" (Fiscale substituten - Alternatieve straffen - Sociale conflicten - Gebrek aan magistraten in Brussel) (2-181)      
  Mondelinge vraag van de heer Morael aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Vehofstadt, eerste minister
2-34
p. 6-20 2-34 p. 6-20 (PDF)
Het toenemende religieus extremisme in Brussel (Hyperlinks op de website van het Islamitisch Centrum te Brussel - Vermoedelijke rekrutering van terroristen - Onderzoek van de Staatsveiligheid en het parket) (2-786)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-203
p. 37-41 2-203 p. 37-41 (PDF)
Het veiligheidsbeleid van de regering (2-185)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-34
p. 6-20 2-34 p. 6-20 (PDF)
Het veiligheidsbeleid van de regering (Snelrecht en veiligheidsplan) (2-183)      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-34
p. 6-20 2-34 p. 6-20 (PDF)
Het veiligheidsbeleid van de regering (Snelrecht en veiligheidsplan) (2-184)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Staveaux-Van Steenberge aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-34
p. 6-20 2-34 p. 6-20 (PDF)
Het veiligheidsbeleid van de regering (Sociale, preventieve, repressieve en opvoedkundige aspecten) (2-175)      
  Mondelinge vraag van de heer Moureaux aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-34
p. 6-20 2-34 p. 6-20 (PDF)
Hulde (2001-2002)      
  Mevrouw Leduc feliciteert de heren De Decker, Kelchtermans, Monfils en Moureaux voor hun twintig jaar dienst in het Parlement
2-157
p. 63 2-157 p. 63 (PDF)
Onderzoek van de geloofsbrieven (Verkiezingen van 13 juni 1999)      
  Senatoren-titularissen en senatoren-opvolgers gekozen door het Franse kiescollege
   Verslag van de heer Moureaux
2-1
p. 7-10 2-1 p. 7-10 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de gewesten en de gemeenschappen (2-709)      
  Amendement nr 100 van de heer Moureaux c.s.
   Onverenigbaarheid van een mandaat in de Brusselse Hoofdstedelijke Raad met een mandaat in de Vlaamse Raad
2-709/4
p. 8 2-709/4 p. 8 (PDF)
  Amendement nr 102 van de heer Moureaux c.s.
   Apparentering tussen lijsten van eenzelfde taalgroep
2-709/4
p. 9 2-709/4 p. 9 (PDF)
  Amendement nr 109 van de heer Moureaux c.s.
   Onverenigbaarheid tussen de hoedanigheid van lid van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en van lid van de Vlaamse Raad
2-709/4
p. 13-14 2-709/4 p. 13-14 (PDF)
  Amendement nr 115 van de heer Moureaux c.s.
   Inwerkingtreding van het Lombardakkoord
2-709/4
p. 18 2-709/4 p. 18 (PDF)
  Amendement nr 99 van de heer Moureaux c.s.
   Vervanging van de Brusselse ministers en staatssecretarissen in de Raad door hun opvolger
2-709/4
p. 7-8 2-709/4 p. 7-8 (PDF)
  Amendementen nrs 103 en 104 van de heer Moureaux c.s.
   Gelijktijdige verkiezing van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en van de 6 Brusselse leden van de Vlaamse Raad
2-709/4
p. 9-10 2-709/4 p. 9-10 (PDF)
  Amendementen nrs 106, 107 110 en 114 van de heer Moureaux c.s.
   Versoepeling van het systeem van de dubbele meerderheid in de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en in de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
2-709/4
p. 11-12 2-709/4 p. 11-12 (PDF)
  2-709/4
p. 14 2-709/4 p. 14 (PDF)
  2-709/4
p. 17-18 2-709/4 p. 17-18 (PDF)
  Amendementen nrs 108 en 111 van de heer Moureaux c.s.
   Aanwijzing van ministers en gewestelijke staatssecretarissen
2-709/4
p. 12-13 2-709/4 p. 12-13 (PDF)
  2-709/4
p. 14-15 2-709/4 p. 14-15 (PDF)
  Amendementen nrs 112 en 113 van de heer Moureaux c.s.
   Samenstelling van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
2-709/4
p. 15-17 2-709/4 p. 15-17 (PDF)
  Amendementen nrs 95 tot 115 van de heer Moureaux c.s.
   Lombardakkoord (Brusselse instellingen)
2-709/4
p. 4-18 2-709/4 p. 4-18 (PDF)
  Amendementen nrs 95 tot 97 en 101 van de heer Moureaux c.s.
   Rechtstreekse verkiezing van de 6 Brusselse leden van de Vlaamse Raad
2-709/4
p. 4-6 2-709/4 p. 4-6 (PDF)
  2-709/4
p. 8 2-709/4 p. 8 (PDF)
  Amendementen nrs 98 en 105 van de heer Moureaux c.s.
   Vertegenwoordiging van de Nederlandse en Franse taalgroep in de Brusselse Hoofdstedelijke Raad - Verhoging van het aantal mandatarissen
2-709/4
p. 6-7 2-709/4 p. 6-7 (PDF)
  2-709/4
p. 10-11 2-709/4 p. 10-11 (PDF)
  Algemene bespreking
   Bijkomende Vlaamse schepenen in de Brusselse gemeenten
2-116
p. 12 2-116 p. 12 (PDF)
   Defederalisering van de ontwikkelingssamenwerking
2-116
p. 10 2-116 p. 10 (PDF)
   Hervorming van de Belgische Staat
2-116
p. 9-10 2-116 p. 9-10 (PDF)
  2-116
p. 15 2-116 p. 15 (PDF)
   Regionalisering van de buitenlandse handel
2-116
p. 10 2-116 p. 10 (PDF)
   Regionalisering van het landbouwbeleid
2-116
p. 10 2-116 p. 10 (PDF)
   Verhoging van het aantal zetels in de Brusselse Raad
2-116
p. 13-14 2-116 p. 13-14 (PDF)
  2-116
p. 14-15 2-116 p. 14-15 (PDF)
   Versoepeling van het systeem van de dubbele meerderheid in de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en in de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
2-116
p. 14 2-116 p. 14 (PDF)
   Waarborgen in de faciliteitengemeenten
2-116
p. 11-13 2-116 p. 11-13 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-118
p. 4-48 2-118 p. 4-48 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot herfinanciering van de gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de gewesten (2-777)      
  Algemene bespreking
   Bijkomende financiŽle middelen voor de Vlaamse en de Franse Gemeenschapscommissies
2-129
p. 25 2-129 p. 25 (PDF)
   Fiscale bevoegdheden van de gewesten : gewestbelastingen
2-129
p. 24-25 2-129 p. 24-25 (PDF)
   Structurele aanpassing van de financiering van de Vlaamse en de Franse Gemeenschap
2-129
p. 21-24 2-129 p. 21-24 (PDF)
   Wijziging van de verdeelsleutel voor de onderwijsdotaties - Herfinanciering van de Franse Gemeenschap - Sint-Elooisakkoord
2-129
p. 22-24 2-129 p. 22-24 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Vandenberghe, Mahoux, Geens, Monfils, Van Hauthem, Thissen, Vankrunkelsven, Lozie en Moureaux en mevrouw Nagy
2-133
p. 43-55 2-133 p. 43-55 (PDF)
  2-133
p. 113-114 2-133 p. 113-114 (PDF)
Ontwerp van verklaring tot herziening van de Grondwet (Vele artikelen, o.a. : Duurzame ontwikkeling - Bescherming rechten en vrijheden gewaarborgd door Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden - Afschaffing doodstraf - Waarborgen van het genot van de rechten en vrijheden van de gehandicapten - Rechten van het kind - Universele dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit - Uitbreiding van de waarborgen van de drukpers tot de oudere informatiemiddelen - Aannemen van wetten na 2de lezing - Exclusieve bevoegdheden Kamer van volksvertegenwoordigers - Dienstgewijze decentralisatie - Gewestelijk referendum - Hervorming Senaat - Fiscaliteit van gemeenschappen en gewesten - Afwijking op integrale voorlezing van vonnissen - Internationale rechtscolleges - Bevoegdheid van Senaat inzake instemming met verdragen die niet uitsluitend betrekking hebben op aangelegenheden waarvoor de gemeenschappen en gewesten bevoegd zijn ; evocatierecht van de Kamer - Rekenhof) (2-1549)      
  Stemming en stemverklaring van de heer Moureaux i.v.m. zijn ongerustheid betreffende de herziening van artikel 195
2-288
p. 78-79 2-288 p. 78-79 (PDF)
  2-288
p. 125-126 2-288 p. 125-126 (PDF)
Stemming - Vereiste meerderheid      
  2-265
p. 122 2-265 p. 122 (PDF)
Verzoek om advies van de Raad van State over amendementen van het wetsontwerp - Stem van het Vlaams Blok      
  Persoonlijk feit van de heer Thissen
2-171
p. 17-19 2-171 p. 17-19 (PDF)
Voorstel van resolutie over de politieke strijd binnen de Europese Unie tegen het gebruik van geweld en het terrorisme, in het bijzonder in Spaans Baskenland (2-751)      
  Bespreking
2-119
p. 33-36 2-119 p. 33-36 (PDF)
  2-119
p. 36-43 2-119 p. 36-43 (PDF)
Wetsontwerp tot invoeging van een procedure van onmiddellijke verschijning in het Wetboek van strafvordering (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot invoering van een procedure van onmiddellijke verschijning in strafzaken) (Snelrechtprocedure - Gerechtelijk Wetboek en Wetboek van strafvordering - Eenvoudige doch ernstige strafzaken - Correctionele rechtbank - Wet 20 juli 1990 op de voorlopige hechtenis : aanhoudingsbevel met het oog op onmiddellijke verschijning) (Zie ook doc. 2-348) (2-347)      
  Amendement nr 26 van de heer Moureaux c.s.
2-347/2
p. 11-13 2-347/2 p. 11-13 (PDF)
   Bestraffing van daden van racisme
2-347/2
p. 11-13 2-347/2 p. 11-13 (PDF)
Wetsontwerp tot uitvoering van artikel 62 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten (Budget toegekend door de federale Staat aan de Gemeenschappen voor de financiering van het universitair onderwijs aan buitenlandse studenten - Buitenlandse studenten van de EU - Criterium voor de verdeling van het budget) (2-263)      
  Stemming en stemverklaringen van de dames Willame-Boonen en Leduc en van de heren Moureaux, Caluwť, Van Hauthem en Vankrunkelsven
2-37
p. 93-97 2-37 p. 93-97 (PDF)
  2-37
p. 115 2-37 p. 115 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet op het politieambt, de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geÔntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, en tot wijziging van overige wetten inzake de inplaatsstelling van de nieuwe politiestructuren (Bepaalde aspecten van de inplaatsstelling van de geÔntegreerde politiedienst en van het beheer van de personeelsleden - Preciseringen en verbeteringen inzake de goede werking van de politiedienst) (2-700)      
  Algemene bespreking
2-105
p. 32-35 2-105 p. 32-35 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 30 maart 1995 betreffende de netten voor distributie voor omroepuitzendingen en de uitoefening van televisieomroepactiviteiten in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad (Omzetting richtlijn 95/47/EG inzake het gebruik van normen voor het uitzenden van televisiesignalen en van richtlijn 97/36/EG betreffende de coordinatie van bepalingen inzake de uitoefening van televisieomproepactiviteiten) (2-602)      
  Amendement nr 3 van de heer Moureaux c.s., ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-602/6
p. 1-2 2-602/6 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geÔntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus en tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoŲrdineerd op 12 januari 1973 (Beroep bij de bestendige deputatie en de Raad van State inzake verkiezing van de leden van de politieraad) (2-699)      
  Algemene bespreking
2-105
p. 32-35 2-105 p. 32-35 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 7 mei 2000 houdende toekenning van een jaarlijkse dotatie aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Filip en van een jaarlijkse dotatie aan Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid (Toekenning van een dotatie aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Laurent) (2-833)      
  Algemene bespreking
2-148
p. 23-45 2-148 p. 23-45 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de uitbreiding van het gemeentelijk stemrecht en het recht om verkozen te worden tot de niet-Europese onderdanen die in BelgiŽ verblijven (2-548)      
  Verslag van de dames De Schamphelaere en KaÁar en van de heer Moureaux
2-548/6
p. 1-84 2-548/6 p. 1-84 (PDF)
  Algemene bespreking
2-195
p. 4-43 2-195 p. 4-43 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Van den Brande, Moureaux, Verreycken, Thissen, Vankrunkelsven, Mahoux en Monfils en van mevrouw Nagy en verwerping
2-196
p. 64-70 2-196 p. 64-70 (PDF)
  2-196
p. 77 2-196 p. 77 (PDF)
Wetsvoorstel houdende diverse institutionele hervormingen betreffende de lokale instellingen van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest (Lombardakkoord - Vertegenwoordiging van de Nederlandstalige en Franstalige groepen in de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Vertegenwoordiging van de taalgroepen in de politieraden van de Brusselse lokale politiezones) (2-740)      
  Voorstel van de dames Leduc en Vanlerberghe en van de heren Moureaux, Monfils, Galand, Lozie en Vankrunkelsven
2-740/1
p. 1-11 2-740/1 p. 1-11 (PDF)
Wetsvoorstel houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens (Omzetting richtlijn 91/477/EEG van de Raad van 18 juni 1991 - Indeling van de wapens - Erkenning van wapenhandelaars - Handelingen met wapens - Verbodsbepalingen - Schietstanden - Vervoer van vuurwapens - Munitie - Federale wapendienst) (2-1158)      
  Stemming over het geamendeerde artikel
2-288
p. 49-52 2-288 p. 49-52 (PDF)
  2-288
p. 90-91 2-288 p. 90-91 (PDF)
Wetsvoorstel tot instelling van een volksraadpleging over het stemrecht voor vreemdelingen (2-582)      
  Algemene bespreking
2-195
p. 4-43 2-195 p. 4-43 (PDF)
Wetsvoorstel tot toekenning van het actief en passief kiesrecht bij de gemeente- en provincieraadsverkiezingen aan de buitenlandse onderdanen (2-587)      
  Algemene bespreking
2-195
p. 4-43 2-195 p. 4-43 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 18 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, om de geldigheidsduur van de machtiging tot vestiging tot tien jaar te verlengen (Afstemmen van de geldigheidsduur van de identiteitskaart voor vreemdelingen op die van de Belgische identiteitskaart) (2-1296)      
  Voorstel van mevrouw Bouarfa en de heer Moureaux
2-1296/1
p. 1-3 2-1296/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 16 en 18 van de wet van 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop de Brusselse Hoofdstedelijke Raad wordt gekozen (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 16 en 18 van de wet van 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en de Brusselse leden van de Vlaamse Raad verkozen worden) (Beperking van het aantal voorkeurstemmen tot drie) (2-882)      
  Amendementen nrs 1 tot 3 van de heer Moureaux
2-882/2
p. 1-2 2-882/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet en de nieuwe gemeentewet, met betrekking tot het stemrecht en de verkiesbaarheid bij gemeenteraadsverkiezingen van onderdanen van lidstaten van de Europese Unie en van de andere staatsburgers van buitenlandse nationaliteit die langer dan vijf jaar in BelgiŽ verblijven (2-954)      
  Algemene bespreking
2-195
p. 4-43 2-195 p. 4-43 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet en de nieuwe gemeentewet, met betrekking tot het stemrecht en de verkiesbaarheid van niet-Belgen bij gemeente- en provincieraadsverkiezingen (2-880)      
  Algemene bespreking
2-195
p. 4-43 2-195 p. 4-43 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 16 juni 1993 betreffende de bestraffing van ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht (Wet op de universele bevoegdheid van het Belgische gerecht) (2-1256)      
  Algemene bespreking
2-289
p. 4-41 2-289 p. 4-41 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999