S. 2-882 Dossierfiche K. 50-1567

Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 16 en 18 van de wet van 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en de Brusselse leden van de Vlaamse Raad verkozen worden
Marie Nagy    Philippe Moureaux    FranÁois Roelants du Vivier    Frans Lozie   

wijze van stemming
Hoofdstedelijk Gewest Brussels
regionale verkiezingen

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-882/1 2-882/1 (PDF) Wetsvoorstel 20/7/2001
2-882/2 2-882/2 (PDF) Amendementen 20/11/2001
2-882/3 2-882/3 (PDF) Verslag namens de commissie 27/11/2001
2-882/4 2-882/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 27/11/2001
2-882/5 2-882/5 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 13/12/2001
K. 50-1567/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 14/12/2001
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
20/7/2001   Indiening Doc. 2-882/1 2-882/1 (PDF)
8/11/2001   Inoverwegingneming
8/11/2001   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
6/12/2001   Inschrijving op agenda
13/12/2001   Algemene bespreking Hand. 2-163 Hand. 2-163 (PDF)
13/12/2001   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-163 Hand. 2-163 (PDF)
13/12/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+52/-0/o9) Hand. 2-164 Hand. 2-164 (PDF)
Doc. 2-882/5 2-882/5 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
8/11/2001   Verzending naar commissie
20/11/2001   Inschrijving op agenda
20/11/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Christine Cornet d'Elzius
20/11/2001   Bespreking
27/11/2001   Inschrijving op agenda
27/11/2001   Stemming over het geheel: geamendeerd (+11/-0/o0)
27/11/2001   Aanneming na amendering Doc. 2-882/4 2-882/4 (PDF)
27/11/2001   Vertrouwen rapporteur
  [K2] Behandeling door Kamer
13/12/2001   Overzending Doc. K. 50-1567/1
10/4/2003   Einde behandeling
10/4/2003   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 13/12/2001
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Geamendeerd 20/11/2001, 27/11/2001
[K2] Behandeling door Kamer
Behandeling beŽindigd