Zoekresultaat vragen om uitleg

Criteria :
5: Legislatuur 2010-2014
Ingediend door Sabine Vermeulen

35 resultaten

5-2688 Sabine Vermeulen (N-VA) 14/11/2012
  de Filipijnse zorgverstrekkers in ons land
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 27/2/2013 (commissiehandelingen 5-210)
5-2706 Sabine Vermeulen (N-VA) 20/11/2012
  de hervorming van de mededingingsautoriteit
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 4/12/2012 (commissiehandelingen 5-187)
5-2743 Sabine Vermeulen (N-VA) 27/11/2012
  het advies van de Europese Commissie inzake de hervorming van de mededingingsautoriteit
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 4/12/2012 (commissiehandelingen 5-187)
5-2879 Sabine Vermeulen (N-VA) 20/12/2012
  de uitvoering van het Verdrag ter bescherming van het cultureel erfgoed onder water
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 23/1/2013 (commissiehandelingen 5-200)
5-2883 Sabine Vermeulen (N-VA) 9/1/2013
  de controle op fraude met bunkerolie
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 23/1/2013 (commissiehandelingen 5-200)
5-2899 Sabine Vermeulen (N-VA) 9/1/2013
  het duurzaam beheer van de zand- en grindwinning op het Belgische Continentaal Plat
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 23/1/2013 (commissiehandelingen 5-200)
5-2923 Sabine Vermeulen (N-VA) 15/1/2013
  het actieplan Zeehond
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 23/1/2013 (commissiehandelingen 5-200)
5-2928 Sabine Vermeulen (N-VA) 20/3/2013
  de munitiestortplaats de Paardenmarkt voor de kust van Knokke-Heist
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 17/4/2013 (commissiehandelingen 5-218)
5-2951 Sabine Vermeulen (N-VA) 17/1/2013
  de Commissie maritiem recht
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 23/1/2013 (commissiehandelingen 5-200)
5-2961 Sabine Vermeulen (N-VA) 22/1/2013
  de Europese steun aan Egypte
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9111
5-3013 Sabine Vermeulen (N-VA) 30/1/2013
  de ontmanteling van schepen
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  vraag ingetrokken
5-3059 Sabine Vermeulen (N-VA) 7/2/2013
  de voorwaardelijke enveloppe aan Burundi
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 27/2/2013 (commissiehandelingen 5-210)
5-3060 Sabine Vermeulen (N-VA) 7/2/2013
  de uitvoering van de strategie van goed bestuur
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 27/2/2013 (commissiehandelingen 5-210)
5-3061 Sabine Vermeulen (N-VA) 7/2/2013
  de besteding van de voorwaardelijke enveloppe in Burundi
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 27/2/2013 (commissiehandelingen 5-210)
5-3114 Sabine Vermeulen (N-VA) 19/2/2013
  de relatie met Rwanda
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9122
5-3126 Sabine Vermeulen (N-VA) 19/2/2013
  de blauwboeken zes en zeven van de herziening van het maritiem recht
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 17/4/2013 (commissiehandelingen 5-218)
5-3226 Sabine Vermeulen (N-VA) 28/2/2013
  de verklaring van Limassol en het ontwerp van marien ruimtelijk plan
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8807
5-3384 Sabine Vermeulen (N-VA) 28/3/2013
  de overgangsfase van de mededingingsautoriteit
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8809
5-3410 Sabine Vermeulen (N-VA) 16/4/2013
  het thema handicap in het Belgische ontwikkelingsbeleid
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9425
5-3545 Sabine Vermeulen (N-VA) 8/5/2013
  de Europese kaderrichtlijn Mariene Strategie
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 11/7/2013 (handelingen nog niet gepubliceerd)
5-3621 Sabine Vermeulen (N-VA) 28/5/2013
  het marien ruimtelijk plan en het onderwatererfgoed
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 11/7/2013 (handelingen nog niet gepubliceerd)
5-3622 Sabine Vermeulen (N-VA) 28/5/2013
  de Europese richtlijn inzake maritieme ruimtelijke ordening
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 11/7/2013 (handelingen nog niet gepubliceerd)
5-3623 Sabine Vermeulen (N-VA) 29/5/2013
  de inkrimping van het visgebied voor Gaza
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9547
5-3624 Sabine Vermeulen (N-VA) 29/5/2013
  de afsluiting van de Gazastrook
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9548
5-3650 Sabine Vermeulen (N-VA) 4/6/2013
  de Villa Salameh in Jeruzalem
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9549
5-3675 Sabine Vermeulen (N-VA) 11/6/2013
  de aquacultuur en de mosselkweek
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9475 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-3676 Sabine Vermeulen (N-VA) 11/6/2013
  de aquacultuur rondom windmolenparken
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9476 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-3684 Sabine Vermeulen (N-VA) 12/6/2013
  de ratificatie van het Verdrag ter bescherming van het cultureel erfgoed onder water
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9553 (Voorlopig antwoord (pdf))
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9554
5-3866 Sabine Vermeulen (N-VA) 2/7/2013
  de private bewaking tegen piraterij
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10483
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10484
5-3867 Sabine Vermeulen (N-VA) 2/7/2013
  de politiehervorming in Burundi
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 5/11/2013 (commissiehandelingen 5-255)
5-3931 Sabine Vermeulen (N-VA) 10/9/2013
  de parlementsverkiezingen in Rwanda
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10458
5-3979 Sabine Vermeulen (N-VA) 27/9/2013
  het spookvissen
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 5/11/2013 (commissiehandelingen 5-253)
5-4016 Sabine Vermeulen (N-VA) 2/10/2013
  de perswet in Burundi
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10464
5-4017 Sabine Vermeulen (N-VA) 2/10/2013
  het wetsvoorstel inzake openbare manifestaties in Burundi
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10465
5-4231 Sabine Vermeulen (N-VA) 12/11/2013
  de conferentie in Burundi
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode