Zoekresultaat vragen om uitleg

Criteria :
5: Legislatuur 2010-2014
Ingediend door Zakia Khattabi

43 resultaten

5-71 Zakia Khattabi (Ecolo) 17/11/2010
  de steeds frequentere weigering om een attest van geen huwelijksbeletsel uit te reiken
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 8/12/2010 (commissiehandelingen 5-11)
5-82 Zakia Khattabi (Ecolo) 18/11/2010
  de openingsdagen van het Constantin Meunier- en het Wiertzmuseum
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 1/12/2010 (commissiehandelingen 5-9)
5-105 Zakia Khattabi (Ecolo) 25/11/2010
  de oprichting van de Belgische Commissie voor de Grondrechten
  minister van Justitie
  beantwoord op 30/11/2010 (commissiehandelingen 5-6)
5-296 Zakia Khattabi (Ecolo) 13/1/2011
  de afzondering en de detentievoorwaarden van de heer Nizar Trabelsi
  minister van Justitie
  beantwoord op 19/1/2011 (commissiehandelingen 5-25)
5-297 Zakia Khattabi (Ecolo) 13/1/2011
  de haalbaarheidsstudie betreffende de oprichting van een interuniversitaire master genderstudies
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 15/2/2011 (commissiehandelingen 5-38)
5-302 Zakia Khattabi (Ecolo) 18/1/2011
  de aanwezigheid van Tunesische politie en inlichtingendiensten op Belgisch grondgebied en hun samenwerking met onze eigen diensten
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 25/1/2011 (commissiehandelingen 5-27)
5-322 Zakia Khattabi (Ecolo) 19/1/2011
  de toepassing van het project COPPRA (Community Policing and Prevention of Radicalisation and terrorism) en het voorkomen van radicalisering bij jongeren
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 25/1/2011 (commissiehandelingen 5-27)
5-324 Zakia Khattabi (Ecolo) 19/1/2011
  het bouwen van een nieuwe gevangenis in Haren en de gevolgen voor de gevangenissen van Sint-Gillis en Vorst
  minister van Justitie
  beantwoord op 23/2/2011 (commissiehandelingen 5-43)
5-364 Zakia Khattabi (Ecolo) 26/1/2011
  de veiligheids- en preventiecontracten die niet worden verlengd en de gevolgen daarvan voor de werknemers die ervan afhangen
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 8/2/2011 (commissiehandelingen 5-32)
5-444 Zakia Khattabi (Ecolo) 3/2/2011
  de verschillende behandeling door onze diplomatieke diensten van verzoeken om bijstand van Belgisch-Marokkaanse burgers
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 1/3/2011 (commissiehandelingen 5-45)
5-901 Zakia Khattabi (Ecolo) 9/5/2011
  de problemen inzake de begroting en het functioneren van het Brussels Steuncentrum
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2508
5-904 Zakia Khattabi (Ecolo) 9/5/2011
  de stellingen aan het Justitiepaleis van Brussel
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  Vraag vervallen
5-979 Zakia Khattabi (Ecolo) 23/5/2011
  de procedure om een attest van geen huwelijksbeletsel uit te reiken
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  Vraag vervallen
5-1030 Zakia Khattabi (Ecolo) 6/6/2011
  de modernisering inzake het gebruik van DNA-analyse in strafzaken
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2691
5-1106 Zakia Khattabi (Ecolo) 21/6/2011
  de bestrijding van discriminatie inzake tewerkstelling
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2676
5-1213 Zakia Khattabi (Ecolo) 11/8/2011
  het groenboek over de toepassing van EU-strafwetgeving op het gebied van detentie
  minister van Justitie
  beantwoord op 9/11/2011 (commissiehandelingen 5-101)
5-1253 Zakia Khattabi (Ecolo) 8/8/2011
  het koninklijk besluit betreffende de subsidiŽring van instellingen die voorzien in een gespecialiseerde begeleiding voor burgers die betrokken zijn in een gerechtelijke procedure
  minister van Justitie
  Vraag vervallen
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-1676
5-1401 Zakia Khattabi (Ecolo) 27/10/2011
  de opsluiting van minderjarigen
  minister van Justitie
  Vraag vervallen
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-1677
5-1418 Zakia Khattabi (Ecolo) 7/11/2011
  het akkoord tussen BelgiŽ en de Verenigde Staten over het voorkomen en bestrijden van ernstige misdrijven
  minister van Justitie
  Vraag vervallen
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-1678
5-1428 Zakia Khattabi (Ecolo) 8/11/2011
  het voorzitterschap van de Centrale Toezichtsraad voor het gevangeniswezen
  minister van Justitie
  Vraag vervallen
5-1460 Zakia Khattabi (Ecolo) 16/11/2011
  de strijd tegen mensenhandel
  minister van Justitie
  Vraag vervallen
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-1679
5-1491 Zakia Khattabi (Ecolo) 22/11/2011
  het loon van de hoofden van de federale administraties
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  Vraag vervallen
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-1680
5-1676 Zakia Khattabi (Ecolo) 15/12/2011
  het koninklijk besluit betreffende de subsidiŽring van instellingen die voorzien in een gespecialiseerde begeleiding voor burgers die verwikkeld zijn in een gerechtelijke procedure
  minister van Justitie
  beantwoord op 8/2/2012 (commissiehandelingen 5-121)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1253
5-1677 Zakia Khattabi (Ecolo) 15/12/2011
  de opsluiting van minderjarigen
  minister van Justitie
  beantwoord op 8/2/2012 (commissiehandelingen 5-121)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1401
5-1678 Zakia Khattabi (Ecolo) 15/12/2011
  het akkoord tussen BelgiŽ en de Verenigde Staten over het voorkomen en bestrijden van ernstige misdrijven
  minister van Justitie
  beantwoord op 8/2/2012 (commissiehandelingen 5-121)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1418
5-1679 Zakia Khattabi (Ecolo) 15/12/2011
  de strijd tegen mensenhandel
  minister van Justitie
  beantwoord op 8/2/2012 (commissiehandelingen 5-121)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1460
5-1680 Zakia Khattabi (Ecolo) 15/12/2011
  het loon van de hoofden van de federale administraties
  staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  vraag ingetrokken
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1491
5-2145 Zakia Khattabi (Ecolo) 22/3/2012
  het taalexamen "artikel 5" voor magistraten bij Selor
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6288
5-2529 Zakia Khattabi (Ecolo) 3/10/2012
  het oprichten van een onafhankelijke controle-instantie inzake mensenrechten
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7206
5-2834 Zakia Khattabi (Ecolo) 11/12/2012
  de overbrenging van gevangenen van Vorst naar de gevangenis van Andenne
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7683
5-3117 Zakia Khattabi (Ecolo) 19/2/2013
  de nationale Mensenrechtencommissie
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8503
5-3342 Zakia Khattabi (Ecolo) 20/3/2013
  het elektronisch toezicht voor veroordeelden tot een straf van minder dan drie jaar
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9014
5-3460 Zakia Khattabi (Ecolo) 23/4/2013
  de politionele samenwerking tussen BelgiŽ en Turkije
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9183
5-3461 Zakia Khattabi (Ecolo) 23/4/2013
  de gerechtelijke samenwerking tussen BelgiŽ en Turkije
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9019
5-3637 Zakia Khattabi (Ecolo) 3/6/2013
  de rol van de getuigen bij een euthanasieverzoek
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9493
5-3679 Zakia Khattabi (Ecolo) 11/6/2013
  de vervaldatum van het mandaat van Franstalig directeur van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 2/7/2013 (commissiehandelingen 5-238)
5-3680 Zakia Khattabi (Ecolo) 11/6/2013
  de zegening van de motoren van de federale politie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 2/7/2013 (commissiehandelingen 5-238)
5-3865 Zakia Khattabi (Ecolo) 2/7/2013
  de Moslimexecutieve
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9633
5-4063 Zakia Khattabi (Ecolo) 9/10/2013
  het niet respecteren van de bevoegdheden van het Europees Hof voor de rechten van de mens in de zaak Trabelsi
  minister van Justitie
  beantwoord op 20/11/2013 (commissiehandelingen 5-259)
5-4328 Zakia Khattabi (Ecolo) 27/11/2013
  de reserveringscentrales op het internet
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
5-4577 Zakia Khattabi (Ecolo) 17/12/2013
  het verslag van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen en het federale plan gender mainstreaming
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11096
5-4836 Zakia Khattabi (Ecolo) 24/2/2014
  de toestand van de door aardgas gevoede binnenleidingen in het Brussels Gewest
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
5-4851 Zakia Khattabi (Ecolo) 26/2/2014
  de gelijkstelling van de studieperiode van een zelfstandige in hoofdberoep
  minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11263