Vraag om uitleg nr. 5-1491

5-1491 Zakia Khattabi (Ecolo) 22/11/2011
  het loon van de hoofden van de federale administraties
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  Vraag vervallen
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-1680