Vraag om uitleg nr. 5-1680

5-1680 Zakia Khattabi (Ecolo) 15/12/2011
  het loon van de hoofden van de federale administraties
  staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  vraag ingetrokken
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1491