Zoekresultaat vragen om uitleg

Criteria :
5: Legislatuur 2010-2014
Ingediend door Fauzaya Talhaoui

34 resultaten

5-1927 Fauzaya Talhaoui (sp.a) 8/2/2012
  de stand van zaken rond gemeentelijk stemrecht voor vreemdelingen in 2012
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-5767
5-2006 Fauzaya Talhaoui (sp.a) 27/2/2012
  het gebruik van betalende telefoonnummers voor oproepen naar de wachtdiensten van eerstelijnszorgverstrekkers
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 27/3/2012 (commissiehandelingen 5-139)
5-2008 Fauzaya Talhaoui (sp.a) 29/2/2012
  de inperking van de vrije meningsuiting in Turkije
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6130
5-2151 Fauzaya Talhaoui (sp.a) 27/3/2012
  de houding van de Indiase overheid ten opzichte van buitenlandse ngo's
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6260
5-2152 Fauzaya Talhaoui (sp.a) 27/3/2012
  de ondersteuning van de initiatieven van de vierde pijler van de ontwikkelingssamenwerking
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6261
5-2153 Fauzaya Talhaoui (sp.a) 27/3/2012
  de website en het e-bookbeleid van de Koninklijke Bibliotheek
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 15/5/2012 (commissiehandelingen 5-151)
5-2389 Fauzaya Talhaoui (sp.a) 8/6/2012
  de doodstraf
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 18/7/2012 (commissiehandelingen 5-172)
5-2394 Fauzaya Talhaoui (sp.a) 8/6/2012
  het stijgend racisme naar aanleiding van de economische crisis
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 27/11/2012 (commissiehandelingen 5-184)
5-2424 Fauzaya Talhaoui (sp.a) 25/6/2012
  een sensibilisatie-campagne over het gemeentelijk stemrecht voor niet-Belgen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag ingetrokken
5-2760 Fauzaya Talhaoui (sp.a) 28/11/2012
  de opkomst van niet-Belgen bij de voorbije lokale verkiezingen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 11/12/2012 (commissiehandelingen 5-189)
5-2770 Fauzaya Talhaoui (sp.a) 29/11/2012
  de vergoeding van magistraten die in het kader van het Europees veiligheids- en defensiebeleid worden gedetacheerd naar de Europese Unie
  minister van Justitie
  beantwoord op 19/12/2012 (commissiehandelingen 5-191)
5-2965 Fauzaya Talhaoui (sp.a) 22/1/2013
  het toenemend aantal gezinnen dat een beroep moet doen op de sociale leverancier
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  vraag ingetrokken
5-3185 Fauzaya Talhaoui (sp.a) 27/2/2013
  de problemen bij de cameraregistratie van overtredingen van vrachtwagens
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 26/3/2013 (commissiehandelingen 5-213)
5-3186 Fauzaya Talhaoui (sp.a) 27/2/2013
  de geautomatiseerde vaststellingen van verkeersovertredingen op de openbare weg
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 26/3/2013 (commissiehandelingen 5-213)
5-3472 Fauzaya Talhaoui (sp.a) 25/4/2013
  de werking van de Moslimexecutieve
  minister van Justitie
  beantwoord op 8/5/2013 (commissiehandelingen 5-222)
5-3483 Fauzaya Talhaoui (sp.a) 26/4/2013
  het afnemen van de Belgische nationaliteit
  minister van Justitie
  beantwoord op 29/5/2013 (commissiehandelingen 5-227)
5-3639 Fauzaya Talhaoui (sp.a) 3/6/2013
  de mogelijkheid om budgetmeters gespreid over twaalf maanden op te laden
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9359
5-3640 Fauzaya Talhaoui (sp.a) 3/6/2013
  de gebrekkige bewijsvoering bij verkrachtingszaken
  minister van Justitie
  beantwoord op 3/7/2013 (commissiehandelingen 5-239)
5-3641 Fauzaya Talhaoui (sp.a) 3/6/2013
  de mogelijkheid om budgetmeters gespreid over twaalf maanden op te laden
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 26/6/2013 (commissiehandelingen 5-237)
5-3874 Fauzaya Talhaoui (sp.a) 4/7/2013
  het toenemend aantal gezinnen dat een beroep moet doen op de sociale leverancier
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10619
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10620
5-3878 Fauzaya Talhaoui (sp.a) 4/7/2013
  de landroof in ontwikkelingslanden
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 5/11/2013 (commissiehandelingen 5-255)
5-3879 Fauzaya Talhaoui (sp.a) 4/7/2013
  voedselspeculatie en andere vormen van maatschappelijk-toxisch bankieren
  minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 9/10/2013 (commissiehandelingen 5-249)
5-4149 Fauzaya Talhaoui (sp.a) 23/10/2013
  het uitblijven van een beslissing betreffende een nieuwe gevangenis in Antwerpen
  staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 6/11/2013 (commissiehandelingen 5-257)
5-4256 Fauzaya Talhaoui (sp.a) 18/11/2013
  de directe vertegenwoordiging bij douaneformaliteiten
  minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 3/12/2013 (commissiehandelingen 5-263)
5-4268 Fauzaya Talhaoui (sp.a) 20/11/2013
  het gebruik van medicinale cannabis
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/2/2014 (commissiehandelingen 5-284)
5-4389 Fauzaya Talhaoui (sp.a) 5/12/2013
  de overtredingen van vrachtwagenchauffeurs
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10624
5-4390 Fauzaya Talhaoui (sp.a) 5/12/2013
  de geautomatiseerde vaststelling van overtredingen van het inhaalverbod door vrachtwagens
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10625
5-4391 Fauzaya Talhaoui (sp.a) 5/12/2013
  de geautomatiseerde vaststelling van overtredingen van de tussenafstand voor vrachtwagens op snelwegen
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10626
5-4684 Fauzaya Talhaoui (sp.a) 22/1/2014
  de modernisering van de douanewetgeving
  minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 5/2/2014 (commissiehandelingen 5-281)
5-4685 Fauzaya Talhaoui (sp.a) 22/1/2014
  de modernisering van de douanepraktijk
  minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 5/2/2014 (commissiehandelingen 5-281)
5-4809 Fauzaya Talhaoui (sp.a) 18/2/2014
  de regeling van schadegevallen bij autoverzekeringen waarbij auto's betrokken zijn uit andere Europese lidstaten
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 11/3/2014 (commissiehandelingen 5-287)
5-4904 Fauzaya Talhaoui (sp.a) 13/3/2014
  het vervangend ondernemerschap
  minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
  beantwoord op 19/3/2014 (commissiehandelingen 5-290)
5-4905 Fauzaya Talhaoui (sp.a) 13/3/2014
  het onderwijs binnen de gevangenismuren
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11300
5-4974 Fauzaya Talhaoui (sp.a) 27/3/2014
  het gebruik van betalende telefoonnummers voor oproepen naar de wachtdiensten van eerstelijnszorgverstrekkers
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 1/4/2014 (commissiehandelingen 5-297)