Zoekresultaat schriftelijke vragen

Criteria :
7: Legislatuur 2019-....
Ingediend door André Frédéric

10 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
7-1794 André Frédéric (PS) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit  
  Infrabel - Lijnen in landelijk gebied - Rendabiliteit - Bestendiging van de financiering tot 2031 - Plan voor eventuele schrapping - Lijnen 42, 43, 44 en 49 - Alternatieven - Oplossingen - Overleg met de deelstaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/11/2022 ) 18/10/2022
  Antwoord 17/11/2022
7-1685 André Frédéric (PS) vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding  
  Federale overheidsdienst (FOD) Financiën - Infrastructuurplan Horizon 2024 - Sluiting van gebouwen - Administratief gebouw in Malmedy - Lokale dienstverlening - Behoud - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/8/2022 ) 11/7/2022
  Antwoord 19/9/2022
7-1501 André Frédéric (PS) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit  
  Verbodsborden C23 - Overtreding - Verbalisering - Automatisering van het proces - Koninklijk besluit - Uitvaardiging -Tijdspad
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/3/2022 ) 21/2/2022
  Antwoord 21/3/2022
7-1465 André Frédéric (PS) staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Verviers - Detentiehuis - Vestiging -Selectieprocedure - Contact met de aanpalende instellingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/2/2022 ) 20/1/2022
  Antwoord 24/2/2022
7-1464 André Frédéric (PS) vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee  
  Verviers - Detentiehuis - Vestiging -Selectieprocedure - Contact met de aanpalende instellingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/2/2022 ) 20/1/2022
  Antwoord 22/3/2022
7-1220 André Frédéric (PS) minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing  
  Sekten - Nieuwe praktijken - Bestrijding - Evolutie van de wetgeving - Menselijke, financiële en institutionele middelen - Versterking - Coronacrisis - Gevolgen - Evaluatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/5/2021 ) 28/4/2021
  Antwoord 27/5/2021
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1219
7-1219 André Frédéric (PS) vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee  
  Sekten - Nieuwe praktijken - Bestrijding - Evolutie van de wetgeving - Menselijke, financiële en institutionele middelen - Versterking - Coronacrisis - Gevolgen - Evaluatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/5/2021 ) 28/4/2021
  Antwoord 18/6/2021
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1220
7-832 André Frédéric (PS) minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing  
  Schadelijke sektarische organisaties - Bestrijding - Klachten ingediend door de slachtoffers - Gerechtelijke opvolging - Coördinatie tussen de verschillende overheidsdiensten - Uitwisseling van informatie - Werking - Verbetering - Opleiding
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/12/2020 ) 12/11/2020
  Antwoord 17/12/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-831
7-831 André Frédéric (PS) vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met Noordzee  
  Schadelijke sektarische organisaties - Bestrijding - Klachten ingediend door de slachtoffers - Gerechtelijke opvolging - Coördinatie tussen de verschillende overheidsdiensten - Uitwisseling van informatie - Werking - Verbetering - Opleiding
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/12/2020 ) 12/11/2020
  Antwoord 2/4/2021
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-832
7-116 André Frédéric (PS) vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen  
  Wet van 26 november 2011 tot aanvulling van het Strafwetboek teneinde het misbruik van de zwakke toestand van personen strafbaar te stellen - Klachten - Veroordelingen - Cijfers - Sectaire ontsporingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/12/2019 ) 4/11/2019
  Antwoord 10/3/2020