Zoekresultaat schriftelijke vragen

Criteria :
6: Legislatuur 2014-2019
Ingediend door François Desquesnes

41 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
6-2349 François Desquesnes (cdH) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Drones - Natuurgebieden - Overvlucht - Verbod - Invoering in het koninklijk besluit van 10 april 2016 betreffende het gebruik van onbemande luchtvaartuigen in het Belgische luchtruim
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/3/2019 ) 4/2/2019
  Antwoord 23/4/2019
6-2239 François Desquesnes (cdH) vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Landbouwinkomsten - Fiscaal regime - Forfaitair stelsel - Aangiften - Aantal - Evolutie -GLB - Premies - Gedeeltelijke belastingvrijstelling - Behoud
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 15/1/2019
  Antwoord 18/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1901
6-2238 François Desquesnes (cdH) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Brand - Veiligheid en preventie - Opslagplaatsen van de overheid - Thermische onkruidverdelgers - Gasflessen - Opslag - Voorwaarden - Veiligheidsmaatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 15/1/2019
  Antwoord 12/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1504
6-2237 François Desquesnes (cdH) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Hydranten - Identificatie - Controle
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 15/1/2019
  Antwoord 12/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1315
6-2236 François Desquesnes (cdH) vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Landbouwers - Fiscale gegevens - Regionale verdeling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 15/1/2019
  Antwoord 18/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-707
6-2034 François Desquesnes (cdH) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Parkeerterreinen - Capaciteit - Bezettingsgraad - Beheer - Toegang - Abonnements- en reserveringssystemen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/1/2019 ) 7/12/2018
  Rappel 15/1/2019
  Antwoord 20/5/2019
6-1901 François Desquesnes (cdH) minister van Financiën, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Landbouwinkomsten - Fiscaal regime - Forfaitair stelsel - Aangiften - Aantal - Evolutie -GLB - Premies - Gedeeltelijke belastingvrijstelling - Behoud
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/7/2018 ) 7/6/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2239
6-1780 François Desquesnes (cdH) minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling  
  BE-REEL !-programma (Belgium renovates for energy efficient living) - Criteria - Budget - Participatie door Gewesten en gemeenten - Spreiding - Doelgroep - Termijnen - Financieringsplan
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/3/2018 ) 21/2/2018
  Rappel 15/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-1739 François Desquesnes (cdH) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Infrabel - Overwegen - Beveiliging - Afschaffing - Cijfers - Begroting - Overleg met de Gewesten en de Gemeenschappen - Alternatieve bouwwerken - Beslissingsmodel - Criteria - Verduidelijkingen - Zachte mobiliteit - Integratie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/2/2018 ) 29/12/2017
  Rappel 15/1/2019
  Antwoord 20/5/2019
6-1656 François Desquesnes (cdH) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Dierenpark Pairi Daiza - Toegangelijkheid per trein - Passagiers - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/12/2017 ) 29/11/2017
  Antwoord 30/3/2018
6-1504 François Desquesnes (cdH) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Brand - Veiligheid en preventie - Opslagplaatsen van de overheid - Thermische onkruidverdelgers - Gasflessen - Opslag - Voorwaarden - Veiligheidsmaatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/7/2017 ) 22/6/2017
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2238
6-1458 François Desquesnes (cdH) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie  
  Südzuckergroep - Europese herstructureringssteun - Productie van een overgangsquotum van inulinesiroop - Veroordeling - Boete - Opsplitising - Toewijzing van het bedrag
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/6/2017 ) 12/5/2017
  Antwoord 13/6/2017
6-1315 François Desquesnes (cdH) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Hydranten - Identificatie - Controle
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/3/2017 ) 1/3/2017
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2237
6-1303 François Desquesnes (cdH) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Landbouwers - Beroepsziekten - Ziekte van Parkinson - Erkenning - Fonds voor de beroepsziekten - Procedure - Studies over dit onderwerp
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/3/2017 ) 23/2/2017
  Antwoord 12/6/2017
6-1269 François Desquesnes (cdH) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie  
  Vlees - Import uit niet-Europese landen - Hormonen en adjuvanten - Controle in het land van oorsprong - Eventuele verificatie - Controles van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV)- Resultaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/3/2017 ) 1/2/2017
  Antwoord 28/2/2017
6-1254 François Desquesnes (cdH) eerste minister  
  Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten - Toekenningscriteria - Aspecten betreffende de kwalitateit, het milieu of betreffende de handel en de voorwaarden waaronder deze plaatsvindt - Toepassing voor de landbouweconomie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/2/2017 ) 16/1/2017
  Antwoord 14/2/2017
6-950 François Desquesnes (cdH) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Personen met een handicap - Voorbehouden parkeerplaatsen - Mogelijk gebruik door gezondheidswerkers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/6/2016 ) 28/4/2016
  Antwoord 1/6/2016
6-873 François Desquesnes (cdH) minister van Defensie, belast met Ambtenaren-zaken  
  Defensie - Militaire sites - Landbouwgrond - Verhuring aan landbouwers - Wijziging van de voorwaarden - Begeleiding van de landbouwers - Waals grondobservatorium - Samenwerking
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/4/2016 ) 9/3/2016
  Antwoord 4/4/2016
6-830 François Desquesnes (cdH) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Investeringsplannen NMBS-Infrabel - Stations - Parkings - ‘s-Gravenbrakel
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/3/2016 ) 16/2/2016
  Antwoord 11/4/2016
6-814 François Desquesnes (cdH) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie  
  Genetisch gemodificeerde organismen (ggo's) - Vergunningsprocedure - Rol van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) - Geval van transgene maïsvariëteiten van Syngenta - Eventuele ex post evaluatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/3/2016 ) 2/2/2016
  Antwoord 25/2/2016
6-797 François Desquesnes (cdH) minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling  
  Sulfoxaflor - Europese Autoriteit voor voedselveiligheid(EFSA) - Toelating van het product - Gevaar voor bijen - Gebrek aan evaluatie - Belgisch standpunt - Evaluatie- en toelatingsprocedure in België
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2016 ) 11/1/2016
  Antwoord 28/1/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-795
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-796
6-796 François Desquesnes (cdH) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie  
  Sulfoxaflor - Europese Autoriteit voor voedselveiligheid(EFSA) - Toelating van het product - Gevaar voor bijen - Gebrek aan evaluatie - Belgisch standpunt - Evaluatie- en toelatingsprocedure in België
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2016 ) 11/1/2016
  Antwoord 8/2/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-795
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-797
6-795 François Desquesnes (cdH) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Sulfoxaflor - Europese Autoriteit voor voedselveiligheid(EFSA) - Toelating van het product - Gevaar voor bijen - Gebrek aan evaluatie - Belgisch standpunt - Evaluatie- en toelatingsprocedure in België
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2016 ) 11/1/2016
  Rappel 15/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-796
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-797
6-775 François Desquesnes (cdH) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Infrabel - Lijn 141 - Manage-Seneffe - Bediening van het industriepark van Seneffe - Behoud - Onderhoud
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/1/2016 ) 4/12/2015
  Antwoord 1/3/2016
6-765 François Desquesnes (cdH) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Medisch laboratoriumtechnoloog - Erkenning - Overgangsperiode - Samenwerking tussen de FOD Volksgezondheid en de Gemeenschappen - Cijfers - Systeem van verworven rechten - Rechthebbenden - Aanvragen - Termijn 
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/12/2015 ) 13/11/2015
  Antwoord 24/12/2015
6-761 François Desquesnes (cdH) minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling  
  Genetisch gemodificeerde organismen (ggo's) - Vergunningsprocedure - Rol van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) - Geval van transgene maïsvariëteiten van Syngenta - Eventuele ex post evaluatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2015 ) 9/11/2015
  Antwoord 25/1/2016
6-757 François Desquesnes (cdH) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Stations - Rookverbod - Controles - Bericht aan de reiziger - Preventie over de risico's van nicotineverslaving - Overleg met de deelstaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/11/2015 ) 26/10/2015
  Antwoord 18/12/2015
6-739 François Desquesnes (cdH) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Parkings - Verzadiging - Uitbreiding en nieuwbouw - Geplande werken in 2016, 2017 en 2018
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/11/2015 ) 16/10/2015
  Antwoord 15/12/2015
6-734 François Desquesnes (cdH) minister van Pensioenen  
  Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) - Permanenties 'pensioenen' in de gemeenten - Schrapping - Criteria - Lijst - Overleg met de Gewesten - Vervoersproblematiek in landelijk gebied
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/11/2015 ) 13/10/2015
  Antwoord 13/11/2015
6-724 François Desquesnes (cdH) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Medisch laboratoriumtechnoloog - Erkenning - Cijfers - Systeem van verworven rechten - Rechthebbenden - Aanvragen - Termijn
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2015 ) 21/9/2015
  Antwoord 5/11/2015
6-721 François Desquesnes (cdH) minister van Financiën, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Personenbelasting - Wijzigingen - Impact van de taxshift - Herziening van de autonomiefactor - Kosten ten laste van de Gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2015 ) 21/9/2015
  Antwoord 12/11/2015
6-707 François Desquesnes (cdH) minister van Financiën, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Landbouwers - Fiscale gegevens - Regionale verdeling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/9/2015 ) 21/8/2015
  Rappel 20/2/2017
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2236
6-704 François Desquesnes (cdH) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Regie van de Gevangenisarbeid (RGA) - Maatwerkbedrijven (MWB) - Producten - Prijs - Verkoop met verlies - Overeenstemming met de reglementering - Controles - Gereguleerde concurrentie - Nieuw wettelijk kader
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/8/2015 ) 29/7/2015
  Antwoord 21/10/2015
6-676 François Desquesnes (cdH) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie  
  Zaad - Besmetting met genetisch gemodificeerde organismen (GGO) - Recent geval in Frankrijk - Eventuele invoer in België - Controle van het zaad
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/7/2015 ) 18/6/2015
  Antwoord 13/7/2015
6-673 François Desquesnes (cdH) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Nationale maatschappij der Belgische spoorwegen (NMBS) - B-Parking - Parkings in de buurt van stations - Tarifering - Motivering – Invoering -Termijn
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/7/2015 ) 18/6/2015
  Antwoord 25/9/2015
6-647 François Desquesnes (cdH) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Medische beeldvorming - Protocolakkoord van 24 februari 2014 tussen de federale overheid en de gedefedereerde entiteiten - Vermindering van het gebruik van CT-scans - Uitbreiding van het aantal NMR-toestellen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/6/2015 ) 20/5/2015
  Antwoord 3/6/2015
6-644 François Desquesnes (cdH) minister van Defensie, belast met Ambtenaren-zaken  
  Defensie - Jeugdbewegingen - Uitleen van tenten voor kampen - Cijfers - Overeenkomst tussen Defensie en de Franse Gemeenschap
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/6/2015 ) 7/5/2015
  Antwoord 8/6/2015
6-638 François Desquesnes (cdH) minister van Justitie  
  Gerechtspersoneel - Audit van het Rekenhof - Vaststellingen - Maatregelen - Vacante betrekkingen - Aantal - Begroting
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/6/2015 ) 5/5/2015
  Antwoord 14/7/2015
6-634 François Desquesnes (cdH) minister van Justitie  
  Regie van de gevangenisarbeid- Beschutte werkplaatsen - Overeenkomst van 2011 - Opzegging - abnormale concurrentie - Oplossing - Overleg tussen de federale overheid en de deelgebieden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/6/2015 ) 30/4/2015
  Antwoord 23/6/2015
6-633 François Desquesnes (cdH) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Gevangenisarbeid - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/6/2015 ) 30/4/2015
  Antwoord 23/6/2015
6-183 François Desquesnes (cdH) minister van Justitie  
  Justitie - Magistratuur - Kader - Tekort aan magistraten - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/12/2014 ) 31/10/2014
  Antwoord 27/5/2015