Auteurs- en sprekersregister betreffende "Erdman Fred" (Legislatuur 1995-1999)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
"Wiedergutmachungspension" - Vonnis Arbeidsrechtbank van Doornik      
  Schriftelijke vraag van de heer Erdman aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-50
p. 2502-2503 1-50 p. 2502-2503 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-70
p. 3638-3639 1-70 p. 3638-3639 (PDF)
AFCEA-wapenbeurs in het Congressenpaleis te Brussel      
  Ordemotie van de heer Anciaux
1-135
p. 3618 1-135 p. 3618 (PDF)
  1-135
p. 3640 1-135 p. 3640 (PDF)
Automatisering van de hypotheekbewaringen - Individualisatie en centralisatie van het registreren van onroerende eigendommen      
  Schriftelijke vraag van de heer Erdman aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van Financiën en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-35
p. 1725-1726 1-35 p. 1725-1726 (PDF)
  Bul. 1-71
p. 3679-3680 1-71 p. 3679-3680 (PDF)
Beleidsnota van het Ministerie van Justitie voor het begrotingsjaar 1996 (1-167)      
  Verslag van de heer Erdman
1-167/1
p. 1-48 1-167/1 p. 1-48 (PDF)
   Aanstelling van plaatsvervangende raadsheren bij de Hoven van beroep - Advocaten
1-167/1
p. 19-22 1-167/1 p. 19-22 (PDF)
  1-167/1
p. 40-42 1-167/1 p. 40-42 (PDF)
   Actualisering van de wetgeving op casino's
1-167/1
p. 31 1-167/1 p. 31 (PDF)
  1-167/1
p. 45-46 1-167/1 p. 45-46 (PDF)
   Afschaffing van de doodstraf
1-167/1
p. 31 1-167/1 p. 31 (PDF)
   Alcoholcontroles
1-167/1
p. 31 1-167/1 p. 31 (PDF)
   Algemene Politiesteundienst (APSD)
1-167/1
p. 9 1-167/1 p. 9 (PDF)
  1-167/1
p. 14 1-167/1 p. 14 (PDF)
   Alternatieve bestraffing
1-167/1
p. 34 1-167/1 p. 34 (PDF)
   Bestrijding van racisme - Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding
1-167/1
p. 24-25 1-167/1 p. 24-25 (PDF)
   Bevordering van de mogelijkheid tot minnelijke schikking in burgerlijke zaken
1-167/1
p. 18 1-167/1 p. 18 (PDF)
  1-167/1
p. 39-40 1-167/1 p. 39-40 (PDF)
   College van Procureurs-generaal
1-167/1
p. 4-5 1-167/1 p. 4-5 (PDF)
  1-167/1
p. 12-14 1-167/1 p. 12-14 (PDF)
  1-167/1
p. 35-37 1-167/1 p. 35-37 (PDF)
   Consumentenrecht - Schuldenlast
1-167/1
p. 46 1-167/1 p. 46 (PDF)
   Depolitisering in de magistratuur
1-167/1
p. 23-24 1-167/1 p. 23-24 (PDF)
  1-167/1
p. 43 1-167/1 p. 43 (PDF)
   Drugsbeleid
1-167/1
p. 31-32 1-167/1 p. 31-32 (PDF)
   Drugscontroles in het verkeer
1-167/1
p. 31 1-167/1 p. 31 (PDF)
   Evenwichtige aanwezigheid van vrouwen en mannen in de magistratuur
1-167/1
p. 24 1-167/1 p. 24 (PDF)
  1-167/1
p. 43 1-167/1 p. 43 (PDF)
   Federale magistraten
1-167/1
p. 14-15 1-167/1 p. 14-15 (PDF)
   Fysiek en sexueel geweld op vrouwen en kinderen
1-167/1
p. 32 1-167/1 p. 32 (PDF)
   Gerechtelijke achterstand
1-167/1
p. 5-6 1-167/1 p. 5-6 (PDF)
  1-167/1
p. 19-22 1-167/1 p. 19-22 (PDF)
  1-167/1
p. 40-42 1-167/1 p. 40-42 (PDF)
   Gerechtsgebouwen te Leuven
1-167/1
p. 22-23 1-167/1 p. 22-23 (PDF)
   Goedkeuring van de diverse protocollen bij het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (EVRM)
1-167/1
p. 27 1-167/1 p. 27 (PDF)
   Hervorming van de strafprocedure
1-167/1
p. 24-27 1-167/1 p. 24-27 (PDF)
  1-167/1
p. 44 1-167/1 p. 44 (PDF)
   Hervorming van het strafrecht
1-167/1
p. 44-46 1-167/1 p. 44-46 (PDF)
   Hof van Assisen
1-167/1
p. 23 1-167/1 p. 23 (PDF)
  1-167/1
p. 24-25 1-167/1 p. 24-25 (PDF)
   Houding van de Europese Unie ten opzichte van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (EVRM)
1-167/1
p. 27-28 1-167/1 p. 27-28 (PDF)
   Informatisering van het gerechtelijk apparaat
1-167/1
p. 7-8 1-167/1 p. 7-8 (PDF)
  1-167/1
p. 23 1-167/1 p. 23 (PDF)
  1-167/1
p. 43 1-167/1 p. 43 (PDF)
   Infrastructuur van de strafinrichtingen
1-167/1
p. 6-7 1-167/1 p. 6-7 (PDF)
   Inkorting van de gerechtelijke vakantie
1-167/1
p. 22 1-167/1 p. 22 (PDF)
  1-167/1
p. 43 1-167/1 p. 43 (PDF)
   Landloperij
1-167/1
p. 34 1-167/1 p. 34 (PDF)
   Management van de rechtbanken
1-167/1
p. 42 1-167/1 p. 42 (PDF)
   Misbruik van de procedureregels
1-167/1
p. 5 1-167/1 p. 5 (PDF)
  1-167/1
p. 17-19 1-167/1 p. 17-19 (PDF)
  1-167/1
p. 39-40 1-167/1 p. 39-40 (PDF)
   Ombudsdienst
1-167/1
p. 11 1-167/1 p. 11 (PDF)
   Open justitie - Voorstel om grenzen van de gerechtelijke kantons te laten samenvallen met die van de gemeenten
1-167/1
p. 22 1-167/1 p. 22 (PDF)
   Organisatie van de opdrachten van de gerechtelijke politie - Hervorming van de gerechtelijke politie bij de parketten
1-167/1
p. 9 1-167/1 p. 9 (PDF)
   Pact tussen de actoren van de Justitie
1-167/1
p. 5-8 1-167/1 p. 5-8 (PDF)
  1-167/1
p. 15-24 1-167/1 p. 15-24 (PDF)
  1-167/1
p. 38-43 1-167/1 p. 38-43 (PDF)
   Principe van het onderzoeksgeheim
1-167/1
p. 26 1-167/1 p. 26 (PDF)
   Problematiek inzake strafuitvoering
1-167/1
p. 4 1-167/1 p. 4 (PDF)
  1-167/1
p. 11 1-167/1 p. 11 (PDF)
   Ratificatie van internationale verdragen
1-167/1
p. 47 1-167/1 p. 47 (PDF)
   Samenlevingscontracten
1-167/1
p. 8 1-167/1 p. 8 (PDF)
   Slachtofferproblematiek
1-167/1
p. 33-34 1-167/1 p. 33-34 (PDF)
   Statuut van de leek in de kerk
1-167/1
p. 32-33 1-167/1 p. 32-33 (PDF)
   Strijd tegen de georganiseerde misdaad
1-167/1
p. 8 1-167/1 p. 8 (PDF)
  1-167/1
p. 28-30 1-167/1 p. 28-30 (PDF)
  1-167/1
p. 44-45 1-167/1 p. 44-45 (PDF)
   Strijd tegen de georganiseerde misdaad - Inschakeling van de Staatsveiligheid
1-167/1
p. 28-29 1-167/1 p. 28-29 (PDF)
   Ten laste nemen door de Staat van wedden van lekenhelpers
1-167/1
p. 32-33 1-167/1 p. 32-33 (PDF)
   Tenuitvoerlegging van de wet van 13 april 1995 tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit
1-167/1
p. 34 1-167/1 p. 34 (PDF)
  1-167/1
p. 47 1-167/1 p. 47 (PDF)
   Vaststelling en bestraffing van verkeersovertredingen
1-167/1
p. 30-31 1-167/1 p. 30-31 (PDF)
  1-167/1
p. 45 1-167/1 p. 45 (PDF)
   Verhoging van de rechtsplegingsvergoeding
1-167/1
p. 18-19 1-167/1 p. 18-19 (PDF)
  1-167/1
p. 40 1-167/1 p. 40 (PDF)
   Vertegenwoordiging van de Islamitische godsdienst
1-167/1
p. 33 1-167/1 p. 33 (PDF)
  1-167/1
p. 46 1-167/1 p. 46 (PDF)
   Voorlopige hechtenis
1-167/1
p. 26 1-167/1 p. 26 (PDF)
   Voorwaardelijke invrijheidstelling
1-167/1
p. 25-26 1-167/1 p. 25-26 (PDF)
   Vrouwenhandel
1-167/1
p. 30 1-167/1 p. 30 (PDF)
Beperking van het ligdagbudget - Retroactief correctieve maatregelen      
  Schriftelijke vraag van de heer Erdman aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-57
p. 2880-2881 1-57 p. 2880-2881 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-58
p. 2972-2973 1-58 p. 2972-2973 (PDF)
Beslag op goederen van publiekrechtelijke rechtspersonen (art 1412bis Gerechtelijk Wetboek)      
  Schriftelijke vraag van de heer Erdman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-15
p. 736-737 1-15 p. 736-737 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-21
p. 1076-1077 1-21 p. 1076-1077 (PDF)
Betekeningen in het buitenland van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke en handelszaken - Duitsland      
  Schriftelijke vraag van de heer Erdman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-14
p. 691-692 1-14 p. 691-692 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-27
p. 1327-1328 1-27 p. 1327-1328 (PDF)
Controle op de publiciteit van gegevens te vermelden of vermeld in vennootschapsdossiers      
  Schriftelijke vraag van de heer Erdman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-35
p. 1731 1-35 p. 1731 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-41
p. 2038-2039 1-41 p. 2038-2039 (PDF)
De aanpassing van de nieuwe huurwet en de mogelijke invoering van kwaliteitsnormen voor woningen op het federale niveau      
  Vraag om uitleg van de heer Olivier aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-42 COM
p. 298-301 1-42 COM p. 298-301 (PDF)
De aanwezigheid van extreem-rechts op de militaire vliegshow op de luchtmachtbasis van Kleine Brogel op 5 en 6 september jongstleden (Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding) (1-994)      
  Mondelinge vraag van de heer Erdman aan de heer Poncelet, vice-eerste minister en minister van Landsverdediging en Energie
1-216
p. 6301 1-216 p. 6301 (PDF)
De bedreiging van Frans radioactief afvalwater voor onze kust      
  Mondelinge vraag van de heer Erdman aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-123
p. 3266-3267 1-123 p. 3266-3267 (PDF)
De belemmering van het onderzoek van het OSI-team (Fraude en corruptie bij het ABOS)      
  Vraag om uitleg van de heer Anciaux aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
   Stemverklaringen van de heren Anciaux, Vautmans, Loones, Erdman, Swaelen en Verreycken en van mevrouw Lizin en stemming over de gewone motie
1-8
p. 182-184 1-8 p. 182-184 (PDF)
De doorvoer, onder politietoezicht, van grote hoeveelheden drugs van België naar Nederland      
  Vraag om uitleg van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-42
p. 985-994 1-42 p. 985-994 (PDF)
De gerechtelijke achterstand en het tekort aan magistraten te Brussel (Taalindeling) (1-350)      
  Vraag om uitleg van de heer De Decker aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-133
p. 3574-3588 1-133 p. 3574-3588 (PDF)
De gevolgen van de onthullingen in het kader van "het onderzoek van het onderzoek" waartoe de zaken-Dutroux/Nihoul en Cools aanleiding hebben gegeven      
  Vraag om uitleg van de heer Foret aan de heer Dehaene, eerste minister
1-68
p. 1757-1768 1-68 p. 1757-1768 (PDF)
De hervatting van de kernproeven in de Stille Zuidzee      
  Mondelinge vraag van de heer Erdman aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-4
p. 46-47 1-4 p. 46-47 (PDF)
De inhoud en de omvang van de maatregelen aangekondigd door de minister op 20 november 1995 in verband met het onderzoek naar de bende van Nijvel      
  Vraag om uitleg van de heer Coveliers aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-9 COM
p. 62-72 1-9 COM p. 62-72 (PDF)
De massagoedtrafieken en de Nederlandse concurrentieslag (Tarieven)      
  Mondelinge vraag van de heer Erdman aan de heer Daerden, minister van Vervoer
1-102
p. 2765 1-102 p. 2765 (PDF)
De medewerking door politie en justitie verleend aan de doorvoer naar Nederland van drugscontainers      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-42
p. 985-994 1-42 p. 985-994 (PDF)
De operatie "Rebel" van het CBO van de rijkswacht (Drugsbestrijding)      
  Vraag om uitleg van de heer Erdman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-42 COM
p. 303-312 1-42 COM p. 303-312 (PDF)
De organisatie van de rechtbank van eerste aanleg van Brussel (Taalindeling) (1-360)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-133
p. 3574-3588 1-133 p. 3574-3588 (PDF)
De sociale toestand van gevangenisbewakers (1-780)      
  Mondelinge vraag van de heer Erdman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-164
p. 4365-4366 1-164 p. 4365-4366 (PDF)
De stand van zaken met betrekking tot de multilaterale overeenkomst inzake investeringen (Niet-discriminatie tussen lokale en buitenlandse investeerders - WHO, OESO) (1-442)      
  Vraag om uitleg van de heer Jonckheer aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie en aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van Financiën en Buitenlandse Handel
   Stemverklaring van de heer Erdman en stemming over de gemotiveerde motie
1-169
p. 5037-5038 1-169 p. 5037-5038 (PDF)
De steundienst in het Bende-onderzoek      
  Mondelinge vraag van de heer Erdman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-25
p. 555-556 1-25 p. 555-556 (PDF)
De uitlevering aan Spanje van twee vermeende ETA-militanten (Baskische onafhankelijkheidsbeweging)      
  Vraag om uitleg van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-18 COM
p. 134-140 1-18 COM p. 134-140 (PDF)
De vermeende racistische schrijfsels bij de marine      
  Mondelinge vraag van de heer Erdman aan de heer Poncelet, mininster van Landsverdediging
1-30
p. 680-681 1-30 p. 680-681 (PDF)
De weerslag van de resolutie van het Hof van cassatie op de werkzaamheden van de door de minister aangeduide deskundigen in verband met het onderzoek naar de "Bende van Nijvel"      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-14 COM
p. 104-109 1-14 COM p. 104-109 (PDF)
De werking van de rechtbank van eerste aanleg van Brussel (Taalindeling) (1-359)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-133
p. 3574-3588 1-133 p. 3574-3588 (PDF)
De wijziging van het algemeen reglement van de strafinrichtingen en met betrekking tot het telefoonrecht van gedetineerden      
  Mondelinge vraag van de heer Erdman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-56
p. 1334-1335 1-56 p. 1334-1335 (PDF)
Definitief belaste inkomsten - Art. 28, KB van 20 december 1996 - Budgettaire kostprijs - Aanpassing      
  Schriftelijke vraag van de heer Erdman aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van Financiën en Buitenlandse Handel
   Vraag met antwoord
Bul. 1-50
p. 2536-2537 1-50 p. 2536-2537 (PDF)
Doeltreffendheid van de beschikkingen van de wet van 30 juni 1994      
  Schriftelijke vraag van de heer Erdman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-15
p. 735-736 1-15 p. 735-736 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-31
p. 1538-1539 1-31 p. 1538-1539 (PDF)
Douanediensten in het Antwerpse havengebied - Werking - "New Computerised Transit System" - Werking van de douanediensten (1-656)      
  Schriftelijke vraag van de heer Erdman aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van Financiën en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-63
p. 3213-3214 1-63 p. 3213-3214 (PDF)
  Bul. 1-72
p. 3739-3740 1-72 p. 3739-3740 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Viseur, minister van Financiën
Bul. 1-83
p. 4377-4380 1-83 p. 4377-4380 (PDF)
Dwanguitvoering op overheidsgoederen - Lijsten van goederen die in beslag kunnen worden genomen      
  Schriftelijke vraag van de heer Erdman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-2
p. 39-40 1-2 p. 39-40 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-21
p. 1074-1076 1-21 p. 1074-1076 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 21 mei 1995)      
  de heer Erdman, gecoöpteerd senator
1-3
p. 28 1-3 p. 28 (PDF)
Europees Verdrag inzake onverjaarbaarheid van misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden      
  Schriftelijke vraag van de heer Erdman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-2
p. 29 1-2 p. 29 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-45
p. 2272-2273 1-45 p. 2272-2273 (PDF)
Euthanasiedebat      
  Vragenuurtje voorgezeten door de heer Cassiers, covoorzitter van de Beperkte Commissie "Euthanasie" van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek
   Vraag van de heer Erdman en antwoorden van mevrouw Aubry, lid van de Beperkte Commissie "Euthanasie" van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek en van de heren Deckers en Distelmans, permanente externe deskundigen bij het Raadgevend Comité
1-147
p. 3915-3916 1-147 p. 3915-3916 (PDF)
  Hervatting van het debat
1-148
p. 3923-3935 1-148 p. 3923-3935 (PDF)
Faillissementen - Statistieken - Objectief vergelijkbare gegevens      
  Schriftelijke vraag van de heer Erdman aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-4
p. 111 1-4 p. 111 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-6
p. 259-261 1-6 p. 259-261 (PDF)
Gerechtelijke stage      
  Schriftelijke vraag van de heer Erdman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 1-20
p. 1025-1027 1-20 p. 1025-1027 (PDF)
Gerechtsdeurwaarders - Taak - Bescherming van de privacy      
  Schriftelijke vraag van de heer Erdman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-45
p. 2226-2227 1-45 p. 2226-2227 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-62
p. 3194-3195 1-62 p. 3194-3195 (PDF)
Grenzen van de gerechtelijke ambtsgebieden van de provincies Vlaams-Brabant en Waals-Brabant en van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest      
  Schriftelijke vraag van de heer Erdman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-2
p. 29 1-2 p. 29 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-6
p. 287 1-6 p. 287 (PDF)
Hervormingen inzake justitie en politiediensten - Bespreking van de commissieverslagen in openbare vergadering van de Senaat - Regeling van werkzaamheden      
  1-128
p. 3384-3387 1-128 p. 3384-3387 (PDF)
Herziening van artikel 103 van de Grondwet (Strafrechtelijke aansprakelijkheid van ministers) (1-964)      
  Algemene beraadslaging
1-195
p. 5635-5645 1-195 p. 5635-5645 (PDF)
Herziening van artikel 125 van de Grondwet (Rechtspositie van leden van een Gewest- of Gemeenschapsregering) (1-493)      
  Algemene beraadslaging
1-195
p. 5635-5645 1-195 p. 5635-5645 (PDF)
Herziening van artikel 125 van de Grondwet (Strafrechtelijke aansprakelijkheid van de leden van een Gemeenschaps- of Gewestregering) (1-899)      
  Algemene beraadslaging
1-195
p. 5635-5645 1-195 p. 5635-5645 (PDF)
Herziening van artikel 150 van de Grondwet (Vervolgen van drukpersmisdrijven ingegeven door racisme of xenofobie voor de correctionele rechtbank) (1-1231)      
  Amendementen nrs 1 en 2 van de heer Erdman
   Negationisme
1-1231/2
p. 1-2 1-1231/2 p. 1-2 (PDF)
Herziening van artikel 151 van de Grondwet (Hervorming van Justitie : Octopus-akkoord - Benoemingsmechanisme magistraten - Hoge Raad voor de Justitie) (1-1121)      
  Algemene beraadslaging
1-221
p. 6403-6416 1-221 p. 6403-6416 (PDF)
  1-221
p. 6403-6416 1-221 p. 6403-6416 (PDF)
Herziening van artikel 41 van de Grondwet (Binnengemeentelijke territoriale organen) (1-185)      
  Voorstel van de heer Erdman c.s.
1-185/1
p. 1-4 1-185/1 p. 1-4 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
1-43
p. 1007-1014 1-43 p. 1007-1014 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Foret, Verreycken, Coveliers, Loones, Erdman en Caluwé en stemming over het ontwerp geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers
1-44
p. 1037-1039 1-44 p. 1037-1039 (PDF)
  Beraadslaging over de tekst geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers
1-94
p. 2491-2492 1-94 p. 2491-2492 (PDF)
  1-94
p. 2492-2496 1-94 p. 2492-2496 (PDF)
Herziening van artikel 41 van de Grondwet (Oprichting van stadsdeelraden) (1-49)      
  Beraadslaging
1-43
p. 1007-1014 1-43 p. 1007-1014 (PDF)
Herziening van artikel 57 van de Grondwet (Petitierecht) (1-515)      
  Voorstel van de heren Lallemand en Erdman
1-515/1
p. 1-5 1-515/1 p. 1-5 (PDF)
  Amendement nr 1 van de heren Lallemand en Erdman
1-515/2
p. 1-2 1-515/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 2 van de heren Lallemand en Erdman
1-515/3
p. 1-2 1-515/3 p. 1-2 (PDF)
Herziening van artikel 59 van de Grondwet (Parlementaire onschendbaarheid) (1-363)      
  Amendement nr 2 van de heer Erdman c.s.
1-363/3
p. 1-3 1-363/3 p. 1-3 (PDF)
  Amendement nr 9 van de heer Erdman
1-363/3
p. 10 1-363/3 p. 10 (PDF)
  Amendement nr 12 van de heer Erdman c.s.
1-363/4
p. 2 1-363/4 p. 2 (PDF)
  Verslag van de heer Erdman
1-363/5
p. 1-64 1-363/5 p. 1-64 (PDF)
  Amendement nr 15 van de heer Erdman, ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-363/7
p. 1-2 1-363/7 p. 1-2 (PDF)
  Verslag van de heer Erdman
1-363/11
p. 1-8 1-363/11 p. 1-8 (PDF)
  Bespreking en onderzoek van amendementen
1-85
p. 2257-2276 1-85 p. 2257-2276 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Coveliers, Boutmans, Van Hauthem, Loones, Jonckheer en Erdman en eindstemming over de geamendeerde bepaling
1-87
p. 2306-2309 1-87 p. 2306-2309 (PDF)
  Bespreking van de tekst opnieuw geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers
1-95
p. 2518-2527 1-95 p. 2518-2527 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Foret, Boutmans, Loones, Erdman, Goris en Nothomb en eindstemming over de bepaling opnieuw geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers
1-95
p. 2537-2538 1-95 p. 2537-2538 (PDF)
Herziening van artikel 66 van de Grondwet (Vrij verkeer van de kamerleden op de verkeerswegen) (1-169)      
  Stemverklaringen van mevrouw Willame-Boonen en de heren Erdman, Coveliers, Loones, Boutmans, Foret en Van Hauthem en eindstemming
1-23
p. 504-506 1-23 p. 504-506 (PDF)
Herziening van artikel 71 van de Grondwet (Vrij verkeer van de senatoren op de verkeerswegen) (1-170)      
  Stemverklaringen van mevrouw Willame-Boonen en de heren Erdman, Coveliers, Loones, Boutmans, Foret en Van Hauthem en eindstemming
1-23
p. 504-506 1-23 p. 504-506 (PDF)
Herziening van artikel 8 van de Grondwet (Provinciaal en gemeentelijk kiesrecht van de vreemdelingen : afschaffing van de nationaliteitsvoorwaarde) (1-628)      
  Algemene beraadslaging
1-229
p. 6671-6688 1-229 p. 6671-6688 (PDF)
Herziening van artikel 8 van de Grondwet (Stemrecht EU-onderdanen en niet-EU-onderdanen) (1-1131)      
  Algemene beraadslaging
1-229
p. 6671-6688 1-229 p. 6671-6688 (PDF)
Herziening van artikel 8 van de Grondwet (Stemrecht van niet-Belgen bij gemeenteraadsverkiezingen) (1-902)      
  Algemene beraadslaging
1-229
p. 6671-6688 1-229 p. 6671-6688 (PDF)
Herziening van artikel 8 van de Grondwet (Stemrecht voor EU-onderdanen en vreemdelingen bij gemeenteraadsverkiezingen) (1-745)      
  Voorstel van de heer Erdman c.s.
1-745/1
p. 1-4 1-745/1 p. 1-4 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-229
p. 6671-6688 1-229 p. 6671-6688 (PDF)
Herziening van artikel 8 van de Grondwet (Weglating van de nationaliteitsvoorwaarde vereist om het actief en passief kiesrecht te kunnen uitoefenen) (1-568)      
  Algemene beraadslaging
1-229
p. 6671-6688 1-229 p. 6671-6688 (PDF)
Herziening van artikel 8 van de Grondwet (Weglating van de nationaliteitsvoorwaarde vereist om het actief en passief kiesrecht te kunnen uitoefenen) (1-573)      
  Algemene beraadslaging
1-229
p. 6671-6688 1-229 p. 6671-6688 (PDF)
Herziening van titel III, hoofdstuk IV, van de Grondwet, om een artikel 118bis in te voegen betreffende het vrij verkeer op de verkeerswegen voor de leden van de Gewest- en Gemeenschapsraden (1-171)      
  Stemverklaringen van mevrouw Willame-Boonen en de heren Erdman, Coveliers, Loones, Boutmans, Foret en Van Hauthem en eindstemming
1-23
p. 504-506 1-23 p. 504-506 (PDF)
Het Duits pensioen voor Belgische SS-ers (Waffen SS)      
  Mondelinge vraag van de heer Erdman aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
1-84
p. 2222-2223 1-84 p. 2222-2223 (PDF)
Het aantal onderzoeksrechters in Brussel      
  Vraag om uitleg van mevrouw Milquet aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-102 COM
p. 786-792 1-102 COM p. 786-792 (PDF)
Het asielbeleid (1-768)      
  Debat
1-219
p. 6347-6375 1-219 p. 6347-6375 (PDF)
Het beleid van de minister van Justitie inzake de benoemingen bij de Rechtbank van eerste aanleg van Brussel (Taalindeling) (1-344)      
  Vraag om uitleg van de heer Desmedt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-133
p. 3574-3588 1-133 p. 3574-3588 (PDF)
Het gebruik der talen in de Rechtbank van eerste aanleg van Brussel (Taalindeling) (1-361)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Milquet aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-133
p. 3574-3588 1-133 p. 3574-3588 (PDF)
Het is niet gebruikelijk dat er op maandag in de Senaat plenaire vergaderingen plaatsvinden      
  1-125
p. 3305-3306 1-125 p. 3305-3306 (PDF)
Het onderzoek en eventuele boycot ervan, naar de bende van Nijvel en nieuwe onthullingen ter zake      
  Vraag om uitleg van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-9 COM
p. 62-72 1-9 COM p. 62-72 (PDF)
Het onderzoek naar de Bende van Nijvel      
  Vraag om uitleg van de heer Bourgeois aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-9 COM
p. 62-72 1-9 COM p. 62-72 (PDF)
Het ontwerp-Franchimont : inzagerecht uitgehold (Rechtspleging in strafzaken) (1-472)      
  Vraag om uitleg van de heer Erdman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-172
p. 5108-5112 1-172 p. 5108-5112 (PDF)
Hulde (1997-1998)      
  aan mevrouw Bribosia-Picard, ontslagnemend senator
1-149
p. 3954-3955 1-149 p. 3954-3955 (PDF)
Informatisering van de rechterlijke orde      
  Schriftelijke vraag van de heer Erdman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 1-1
p. 14-17 1-1 p. 14-17 (PDF)
Inkomstenbelastingen - Invordering ten laste van de niet in het kohier vermelde feitelijk gescheiden echtgenoot      
  Schriftelijke vraag van de heer Erdman aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van Financiën en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-38
p. 1848-1850 1-38 p. 1848-1850 (PDF)
  Bul. 1-71
p. 3680-3683 1-71 p. 3680-3683 (PDF)
Instellingen onderworpen aan de vennootschapsbelasting - Autonoom havenbedrijf      
  Schriftelijke vraag van de heer Erdman aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van Financiën en Buitenlandse Handel
   Vraag met antwoord
Bul. 1-12
p. 566 1-12 p. 566 (PDF)
Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie opgemaakt te New York op 7 maart 1966 (Buitenlandse Zaken)      
  Schriftelijke vraag van de heer Erdman aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-2
p. 25-26 1-2 p. 25-26 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-3
p. 91-93 1-3 p. 91-93 (PDF)
Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie opgemaakt te New York op 7 maart 1966 (Justitie)      
  Schriftelijke vraag van de heer Erdman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-2
p. 32 1-2 p. 32 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-3
p. 98-99 1-3 p. 98-99 (PDF)
Jobstudenten - Aantal in 1996      
  Schriftelijke vraag van de heer Erdman aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-31
p. 1498 1-31 p. 1498 (PDF)
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 1-33
p. 1631 1-33 p. 1631 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-60
p. 3079-3080 1-60 p. 3079-3080 (PDF)
Jobstudenten - Inkomsten, kinderbijslag en sociale bijdragen      
  Schriftelijke vraag van de heer Erdman aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-31
p. 1499 1-31 p. 1499 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-36
p. 1779-1781 1-36 p. 1779-1781 (PDF)
KB tot vaststelling van de termijn waarbinnen en de wijze waarop een rechtsmiddel kan worden aangewend door derden die beweren recht te hebben op een verbeurdverklaarde zaak      
  Schriftelijke vraag van de heer Erdman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-2
p. 29-31 1-2 p. 29-31 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-29
p. 1422-1425 1-29 p. 1422-1425 (PDF)
Kinderen ten laste - Maximuminkomsten - Jobstudenten      
  Schriftelijke vraag van de heer Erdman aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van Financiën en Buitenlandse Handel
   Vraag met antwoord
Bul. 1-30
p. 1459 1-30 p. 1459 (PDF)
Kosteloos afschrift van processtukken in strafzaken      
  Schriftelijke vraag van de heer Erdman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-2
p. 37-38 1-2 p. 37-38 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-13
p. 661-663 1-13 p. 661-663 (PDF)
Naturalisaties - Onmogelijkheid om een uittreksel uit de geboorteakte te bekomen - Akte van bekendheid (1-673)      
  Schriftelijke vraag van de heer Erdman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-64
p. 3286 1-64 p. 3286 (PDF)
  Bul. 1-72
p. 3749-3750 1-72 p. 3749-3750 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Van Parys, minister van Justitie
Bul. 1-85
p. 4522-4523 1-85 p. 4522-4523 (PDF)
Natuurrampen - Aanvragen tot schadeloosstelling - Overstromingen van begin 1995      
  Schriftelijke vraag van de heer Erdman aan de heer Pinxten, minister van Lanbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
   Vraag met antwoord
Bul. 1-3
p. 96 1-3 p. 96 (PDF)
Omschakeling van het treinaanbod in Antwerpen vanaf 24 mei 1998 (1-1017)      
  Schriftelijke vraag van de heer Erdman aan de heer Daerden, minister van Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-74
p. 3849 1-74 p. 3849 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-79
p. 4157-4159 1-79 p. 4157-4159 (PDF)
Onderzoek van de geloofsbrieven (Verkiezingen van 21 mei 1995)      
  van een senator aangewezen door het Parlement van de Franse Gemeenschap, ter vervanging van de heer Mouton, ontslagnemend
   Verslag van de heer Erdman
1-178
p. 5239 1-178 p. 5239 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet houdende tijdelijke en gedeeltelijke uitvoering van artikel 125 van de Grondwet (Vervolging tegen een lid van een gemeenschaps- of gewestregering) (1-501)      
  Amendement nr 5 van de heer Erdman c.s.
1-501/3
p. 2 1-501/3 p. 2 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-90
p. 2367-2374 1-90 p. 2367-2374 (PDF)
Ontwerp van faillissementswet      
  Algemene beraadslaging
1-121
p. 3218-3235 1-121 p. 3218-3235 (PDF)
  Bespreking van de artikelen
1-121
p. 3239-3243 1-121 p. 3239-3243 (PDF)
  Verlenging van de evocatietermijn
1-123
p. 3283 1-123 p. 3283 (PDF)
Ontwerp van faillissementswet (1-499)      
  Amendement nr 152 van de heer Erdman
1-499/9
p. 4 1-499/9 p. 4 (PDF)
  Amendement nr 158 van de heer Erdman
1-499/9
p. 5 1-499/9 p. 5 (PDF)
  Amendement nr 160 van de heer Erdman, ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-499/13
p. 1 1-499/13 p. 1 (PDF)
  Amendement nr 161 van de heren Erdman en Lallemand, ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-499/13
p. 2 1-499/13 p. 2 (PDF)
Ontwerpverdrag betreffende de politiesamenwerking tussen de regering van het Koninkrijk België en de regeringen van de landen van Midden- en Oost-Europa (1-686)      
  Verslag van de heer Erdman
1-686/1
p. 1-32 1-686/1 p. 1-32 (PDF)
Onvolwaardigheden van de lopende onderzoeken en hun gevolgen op het niveau van de organisatie van de Justitie      
  Gedachtenwisseling
1-49 COM
p. 385-396 1-49 COM p. 385-396 (PDF)
  1-49 COM
p. 397-406 1-49 COM p. 397-406 (PDF)
Operatie "Rebel" (Drugsbestrijding)      
  Vraag om uitleg van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-42 COM
p. 303-312 1-42 COM p. 303-312 (PDF)
Opzoeking eigendom van een pand - Vergoeding voor de ontvangers van de Registratie (1-611)      
  Schriftelijke vraag van de heer Erdman aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van Financiën en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-62
p. 3168-3169 1-62 p. 3168-3169 (PDF)
  Bul. 1-72
p. 3738-3739 1-72 p. 3738-3739 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Viseur, minister van Financiën
Bul. 1-84
p. 4449-4453 1-84 p. 4449-4453 (PDF)
Organisatie van examens door het Vast Wervingssecretariaat      
  Schriftelijke vraag van de heer Erdman aan de heer Flahaut, minister van Ambtenarenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-3
p. 86 1-3 p. 86 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-4
p. 157-158 1-4 p. 157-158 (PDF)
Over de ontvankelijkheid van wetsvoorstellen tot verlenen van amnestie of tot herstel in eer en rechten voor personen die veroordeeld werden wegens incivisme      
  1-6
p. 107-109 1-6 p. 107-109 (PDF)
Plan voor de militaire verdediging van het grondgebied (MVG) - Document dat kan leiden tot racistische interpretaties (Migrantengemeenschappen)      
  Schriftelijke vraag van de heer Erdman aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-27
p. 1308-1309 1-27 p. 1308-1309 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-28
p. 1374-1376 1-28 p. 1374-1376 (PDF)
Politieke toestand en door te voeren hervormingen (Hervorming van Politie en Justitie - Ontsnapping van Marc Dutroux - Vertrouwenscrisis bij de burger - Ontslag van de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken - Hoge Raad voor de Justitie)      
  Debat
1-184
p. 5371-5388 1-184 p. 5371-5388 (PDF)
Problematiek van de benoemingen in de rechterlijke macht, alsook in het Arbitragehof en in de Raad van State (1-491)      
  Verslag van de heer Erdman
1-491/1
p. 1-29 1-491/1 p. 1-29 (PDF)
Procedurefouten in de strafvordering tegen gebruikers van koppelbaasnetwerken (1-834)      
  Mondelinge vraag van de heer Erdman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-176
p. 5176-5177 1-176 p. 5176-5177 (PDF)
Protestwet van 10 juni 1997 - Interpretatie (1-663)      
  Schriftelijke vraag van de heer Erdman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-63
p. 3220 1-63 p. 3220 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-67
p. 3474 1-67 p. 3474 (PDF)
Raadkamer - Verwijzingsbeslissing - Wettelijke beperking van het hoger beroep van een beklaagde      
  Schriftelijke vraag van de heer Erdman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-2
p. 38-39 1-2 p. 38-39 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-54
p. 2758-2759 1-54 p. 2758-2759 (PDF)
Racisme en xenofobie - Toepassing van de wetgeving - Klachten      
  Schriftelijke vraag van de heer Erdman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-21
p. 1052 1-21 p. 1052 (PDF)
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 1-22
p. 1099-1100 1-22 p. 1099-1100 (PDF)
Rechtspositie van de leden van de krijgsmacht gestationeerd in Duitsland (Buitenlandse Zaken)      
  Schriftelijke vraag van de heer Erdman aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-3
p. 80-81 1-3 p. 80-81 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-4
p. 147-148 1-4 p. 147-148 (PDF)
Rechtspositie van de leden van de krijgsmacht gestationeerd in Duitsland (Justitie)      
  Schriftelijke vraag van de heer Erdman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-3
p. 86 1-3 p. 86 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-9
p. 443-444 1-9 p. 443-444 (PDF)
Rechtspositie van de leden van de krijgsmacht gestationeerd in Duitsland (Landsverdediging)      
  Schriftelijke vraag van de heer Erdman aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-3
p. 86 1-3 p. 86 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-5
p. 234-235 1-5 p. 234-235 (PDF)
Samenwerkingsakkoorden tussen de Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten      
  Schriftelijke vraag van de heer Erdman aan de heer Dehaene, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 1-1
p. 7-8 1-1 p. 7-8 (PDF)
Toestand in Kosovo (Militaire agressie van Belgrado tegen de Albanese bevolking in Kosovo - Humanitaire tragedie - Militaire interventie van de NAVO)      
  Debat
1-258
p. 7472-7480 1-258 p. 7472-7480 (PDF)
Toestand in Zaïre      
  Mededeling van de ministers van Buitenlandse Zaken en van Landsverdediging
   Bespreking van de mededeling
1-101
p. 2733-2749 1-101 p. 2733-2749 (PDF)
Tuchtprocedure griffiepersoneel      
  Schriftelijke vraag van de heer Erdman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-1
p. 6 1-1 p. 6 (PDF)
   Vraag met antwoord
Bul. 1-70
p. 3657-3658 1-70 p. 3657-3658 (PDF)
Tuchtrecht m.b.t. de griffiers bij hoven en rechtbanken      
  Schriftelijke vraag van de heer Erdman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-2
p. 35-36 1-2 p. 35-36 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-69
p. 3598-3599 1-69 p. 3598-3599 (PDF)
Uitoefenen van de strafvordering door leden van het arbeidsauditoraat      
  Schriftelijke vraag van de heer Erdman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-2
p. 32 1-2 p. 32 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-34
p. 1700-1702 1-34 p. 1700-1702 (PDF)
Verhaal bij de Raad van State tegen de benoemingen in de magistratuur (1-971)      
  Schriftelijke vraag van de heer Erdman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-72
p. 3752 1-72 p. 3752 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Van Parys, minister van Justitie
Bul. 1-74
p. 3877-3878 1-74 p. 3877-3878 (PDF)
Verjaring van de burgerlijke vordering volgend uit een misdrijf      
  Schriftelijke vraag van de heer Erdman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-2
p. 36 1-2 p. 36 (PDF)
Verjaring van de burgerlijke vordering voortspruitend uit een misdrijf      
  Schriftelijke vraag van de heer Erdman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
Bul. 1-26
p. 1290-1291 1-26 p. 1290-1291 (PDF)
Veroordelingsstatistiek      
  Schriftelijke vraag van de heer Erdman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-15
p. 736 1-15 p. 736 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-19
p. 966-967 1-19 p. 966-967 (PDF)
Voordracht van kandidaten voor vier van de acht vacante ambten van Staatsraad (Dossier nr 2) (1-625)      
  Annulering en verdaging van de stemming
1-108
p. 2935 1-108 p. 2935 (PDF)
Voorschriften m.b.t. de opleiding en de werving van magistraten (1-787)      
  Schriftelijke vraag van de heer Erdman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-67
p. 3450 1-67 p. 3450 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-69
p. 3603-3604 1-69 p. 3603-3604 (PDF)
Voorstel tot instelling van een parlementaire commissie van onderzoek betreffende de gebeurtenissen in Rwanda (1-611)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-104
p. 2841-2847 1-104 p. 2841-2847 (PDF)
Voorstel tot instelling van een parlementaire commissie van onderzoek naar de georganiseerde criminaliteit in België (1-326)      
  Amendementen nrs 5 en 6 van de heer Erdman
1-326/4
p. 2 1-326/4 p. 2 (PDF)
  Verslag van de heren Erdman en Coveliers en bijlage
1-326/5
p. 1-41 1-326/5 p. 1-41 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-59
p. 1433-1441 1-59 p. 1433-1441 (PDF)
  Overhandigen van documenten aan de leden van de commissie
   Ordemotie van de heer Loones
1-73
p. 1956-1958 1-73 p. 1956-1958 (PDF)
  Bespreking van het eindverslag
1-233
p. 6819-6840 1-233 p. 6819-6840 (PDF)
Voorstel tot invoeging in het Reglement van de Senaat van een artikel 70bis, ter uitvoering van artikel 3, vierde lid, van de wet van 3 mei 1880 op het parlementair onderzoek (Inbreuk op de geheimhoudingsplicht) (1-477)      
  Voorstel van de heer Erdman
1-477/1
p. 1-4 1-477/1 p. 1-4 (PDF)
  Amendement nr 3 van de heer Erdman
1-477/2
p. 2 1-477/2 p. 2 (PDF)
Voorstel tot invoeging in het Reglement van de Senaat van een artikel 77bis houdende oprichting van een Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen (1-117)      
  Amendement nr 1 van de heer Erdman
1-117/2
p. 1 1-117/2 p. 1 (PDF)
  Amendement nr 2 van de heer Erdman
1-117/3
p. 1 1-117/3 p. 1 (PDF)
Voorstel tot oprichting van een cel Wetsevaluatie bij de diensten van de Senaat (Nieuw opschrift : Voorstel tot oprichting van een dienst Wetsevaluatie bij de diensten van de Senaat) (1-643)      
  Amendementen nrs 2 tot 8 van de heren Hoyat en Erdman
1-643/3
p. 1-4 1-643/3 p. 1-4 (PDF)
Voorstel tot wijziging van het Reglement van de Senaat door invoeging van een titel IVbis betreffende de samenwerkingsvormen (Wetsvoorstellen m.b.t. aangelegenheden voor dewelke samenwerkingsvormen zijn bepaald o.m. in de bijzondere wet van 8 augustus 1980 en de bijzondere financieringswet van 16 januari 1989) (1-117)      
  Algemene beraadslaging
1-263
p. 7666-7669 1-263 p. 7666-7669 (PDF)
Voorstel tot wijziging van het Reglement van de Senaat door invoeging van een titel IVbis betreffende de samenwerkingsvormen (Wetsvoorstellen m.b.t. aangelegenheden voor dewelke samenwerkingsvormen zijn bepaald o.m. in de bijzondere wet van 8 augustus 1980 en de bijzondere financieringswet van 16 januari 1989) (1-388)      
  Verslag namens het Bureau uitgebracht door de heren Bock en Erdman
1-388/5
p. 1 1-388/5 p. 1 (PDF)
Voorstel tot wijziging van het Reglement van de Senaat strekkende tot het organiseren van themadebatten (1-1156)      
  Verslag namens het Bureau uitgebracht door de heren Bock en Erdman
1-1156/2
p. 1 1-1156/2 p. 1 (PDF)
Voorstel tot wijziging van het Reglement van de Senaat strekkende tot het organiseren van themadebatten (1-134)      
  Algemene beraadslaging
1-263
p. 7666-7669 1-263 p. 7666-7669 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet houdende wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, ten einde een regeling te treffen voor de onverenigbaarheid van het ambt van lid van een parlementaire assemblée met het ambt van lid van een federale regering, een gemeenschaps- of een gewestregering (1-190)      
  Amendementen nrs 16 tot 18 van de heren Lallemand en Erdman
1-190/2
p. 8-10 1-190/2 p. 8-10 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot aanvulling van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen in verband met het recht van petitie en het debat op initiatief van de bevolking (Petitierecht: gemeenschaps- en gewestraden) (1-516)      
  Voorstel van de heren Lallemand en Erdman
1-516/1
p. 1-2 1-516/1 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 1 van de heren Lallemand en Erdman
1-516/2
p. 1-2 1-516/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 2l van de heren Lallemand en Erdman
1-516/3
p. 1-2 1-516/3 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot beperking van de cumulatie van het mandaat van lid van de Vlaamse Raad, van de Franse Gemeenschapsraad, van de Waalse Gewestraad, van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en van de Raad van de Duitstalige Gemeenschap met andere ambten (Nieuw opschrift : Voorstel van bijzondere wet tot beperking van de cumulatie van het mandaat van lid van de Vlaamse Raad, van de Franse Gemeenschapsraad, van de Waalse Gewestraad en van de Brusselse Hoofdstelijke Raad met andere ambten) (1-984)      
  Algemene beraadslaging: hervatting van de beraadslaging
1-211
p. 6112-6117 1-211 p. 6112-6117 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot regeling van de strafrechtelijke aansprakelijkheid van leden van een Gemeenschaps- of Gewestregering (Art. 125 Grondwet - Berechtingsprocedure - Kamer van inbeschuldigingstelling en Hof van beroep) (1-969)      
  Algemene beraadslaging
1-197
p. 5702-5705 1-197 p. 5702-5705 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (Binnengemeentelijke territoriale organen) (1-906)      
  Voorstel van de heer Erdman c.s.
1-906/1
p. 1-2 1-906/1 p. 1-2 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-210
p. 6070-6078 1-210 p. 6070-6078 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (Geen administratief toezicht op beslissingen inzake tuchtaangelegenheden m.b.t. de lokale politie) (1-1262)      
  Voorstel van de heer Erdman c.s.
1-1262/1
p. 1-5 1-1262/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van het Bureau tot instelling van een bijzondere commissie-Rwanda (1-526)      
  Bespreking
1-88
p. 2329-2336 1-88 p. 2329-2336 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de beslissing van de Franse regering tot hervatting van de kernproeven      
  Inoverwegingneming - Verzoek om spoedprocedure
1-4
p. 42 1-4 p. 42 (PDF)
  1-4
p. 57 1-4 p. 57 (PDF)
  Beraadslaging en bespreking van de amendementen
1-6
p. 113-127 1-6 p. 113-127 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Hatry, Verreycken, De Decker, Erdman en van mevrouw Dardenne, aangehouden stemmingen en eindstemming
1-6
p. 125 1-6 p. 125 (PDF)
  1-6
p. 127-131 1-6 p. 127-131 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de gevolgen gegeven aan het verslag van de parlementaire commissie van onderzoek betreffende de gebeurtenissen in Rwanda (1-1219)      
  Stemverklaringen van de heren Devolder, Hostekint en Mahoux, mevrouw Dua, de heren Ceder, Destexhe en Loones, mevrouw Willame Boonen, de heren Verreycken en Erdman en eindstemming
1-256
p. 7413-7414 1-256 p. 7413-7414 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de hervorming van de politiediensten en van de gerechtelijke organisatie (en oprichting van een Hoge Raad voor de Justitie) (1-994)      
  Algemene beraadslaging
1-188
p. 5443-5461 1-188 p. 5443-5461 (PDF)
  Gesplitste stemming
1-189
p. 5476-5477 1-189 p. 5476-5477 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de instelling van een dag ter herdenking van de door nazi-Duitsland gepleegde genocide      
  Beraadslaging en onderzoek van de amendementen
1-18
p. 414-419 1-18 p. 414-419 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de instelling van een dag ter herdenking van de door nazi-Duitsland gepleegde genocide (1-116)      
  Voorstel van de heren Lallemand en Erdman c.s.
1-116/1
p. 1-2 1-116/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de noodzaak om bijkomende tracés te onderzoeken voor een tweede spoorontsluiting voor de Antwerpse haven (1-696)      
  Voorstel van de heer Erdman c.s.
1-696/1
p. 1-2 1-696/1 p. 1-2 (PDF)
  Beraadslaging
1-131
p. 3509-3512 1-131 p. 3509-3512 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de situatie van het gebied rond de Grote Meren en Oost-Zaïre in het bijzonder (1-466)      
  Schrapping door de hoofdindiener van de handtekening van een medeondertekenaar in commissie, in casu de handtekening van een Vlaams-Blok-lid - Begrip "hoofdindiener"
1-73
p. 1943-1947 1-73 p. 1943-1947 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het bezit en het gebruik van blindmakende laserwapens      
  Stemverklaring van de heer Erdman en eindstemming
1-13
p. 295 1-13 p. 295 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake de ratificatie van het Zesde Protocol bij het Europees Verdrag ter bescherming van de rechten van de mens betreffende de afschaffing van de doodstraf (EVRM - VN-resolutie) (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie inzake de instemming met het Zesde Protocol bij het Europees Verdrag ter bescherming van de rechten van de mens betreffende de afschaffing van de doodstraf) (1-854)      
  Hervatting van de beraadslaging
1-176
p. 5184-5185 1-176 p. 5184-5185 (PDF)
Voorstel van resolutie over de aanslagen in Israël      
  Beraadslaging
1-28
p. 636-640 1-28 p. 636-640 (PDF)
Voorstel van resolutie over de aanslagen in Israël (1-277)      
  Voorstel van de heren Erdman, Vandenberghe, Lallemand, Coveliers, Foret, Nothomb, Anciaux, Jonckheer en Boutmans
1-277/1
p. 1-2 1-277/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstellen tot wijziging van het Reglement van de Senaat (Voorzitterschap van het voorlopig bureau - Onderzoek der geloofsbrieven - Commissies : vacatures; initiatiefrecht; procedure voor instemming met verdragen; regeling van werkzaamheden; hoorzittingen; notulen van de commissievergaderingen; openbare commissievergaderingen; amendementen; adviezen van een commissie aan een andere; subcommissies en werkgroepen; fractiemedewerkers; verslagen; functie van rapporteur - Plenaire vergadering : toelichting van de rapporteur; verslag van de debatten; spreektijd; stemmingen; zaktelefoons - Wetgevingsprocedure : verzending van wetsontwerpen naar commissie; meerdere ondertekenaars; onderzoek van voorstellen door commissies; uitstel van de stemming bij aanneming van een amendement; samenwerking federale overheid/gemeenschappen/gewesten; praktijk van tekstcorrecties - Evocatie - Verplichte raadpleging van de Raad van State - Controle- en informatieprocedures : ontvankelijkheid; schriftelijke vragen, mondelinge vragen; vragen om uitleg; moties - Themadebatten - Belangenconflicten - Zendingen naar het buitenland - Benoeming van de griffier) (1-1084)      
  Verslag namens het Bureau uitgebracht door de heren Bock en Erdman en bijlagen bij het verslag
1-1084/1
p. 1-130 1-1084/1 p. 1-130 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-263
p. 7666-7669 1-263 p. 7666-7669 (PDF)
Wensen (1995-1996)      
  Eindejaarswensen
1-19
p. 439 1-19 p. 439 (PDF)
Wet van 11 juli 1994 betreffende de politierechtbanken - Nieuwe procedure      
  Schriftelijke vraag van de heer Erdman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-2
p. 27-29 1-2 p. 27-29 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-30
p. 1475-1479 1-30 p. 1475-1479 (PDF)
Wetsontwerp betreffende criminele organisaties (1-662)      
  Amendementen nrs 1 tot 7 van de heer Erdman
1-662/2
p. 1-8 1-662/2 p. 1-8 (PDF)
  Amendement nr 23 van de heren Erdman en Desmedt
1-662/3
p. 7 1-662/3 p. 7 (PDF)
  Amendementen nrs 25 tot 27 en 31 van de heer Erdman
1-662/3
p. 7-9 1-662/3 p. 7-9 (PDF)
  1-662/3
p. 12 1-662/3 p. 12 (PDF)
  Algemene beraadslaging over het ontwerp geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers
1-177
p. 5203-5215 1-177 p. 5203-5215 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Coveliers, Loones, Desmedt, Boutmans en Erdman en eindstemming over het ontwerp opnieuw geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers
1-235
p. 6877 1-235 p. 6877 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de gerechtelijke samenwerking met het Internationaal Tribunaal voor het voormalige Joegoslavië en het Internationaal Tribunaal voor Ruanda (Nieuw opschrift : Wetsontwerp betreffende de erkenning van en de samenwerking met het Internationaal Tribunaal voor voormalig Joegoslavië en het Internationaal Tribunaal voor Rwanda)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-26
p. 585-598 1-26 p. 585-598 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de gerechtelijke samenwerking met het Internationaal Tribunaal voor het voormalige Joegoslavië en het Internationaal Tribunaal voor Ruanda (Nieuw opschrift : Wetsontwerp betreffende de erkenning van en de samenwerking met het Internationaal Tribunaal voor voormalig Joegoslavië en het Internationaal Tribunaal voor Rwanda) (1-247)      
  Amendement nr 20 van de heren Lallemand en Erdman
1-247/2
p. 9 1-247/2 p. 9 (PDF)
  Amendementen nrs 16 tot 19 en 22 van de heer Erdman
1-247/2
p. 8-9 1-247/2 p. 8-9 (PDF)
  1-247/2
p. 10 1-247/2 p. 10 (PDF)
  Verslag van de heer Erdman
1-247/3
p. 1-91 1-247/3 p. 1-91 (PDF)
  Bijlagen bij het verslag van de heer Erdman
1-247/5
p. 1-83 1-247/5 p. 1-83 (PDF)
  Amendementen nrs 24 tot 26 van de heer Erdman
1-247/6
p. 1-2 1-247/6 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de hervorming van de gerechtelijke kantons (Overeenstemming gerechtelijke kantons - gemeentegrenzen)(Wijzigingen Gerechtelijk Wetboek, Bijvoegsel Gerechtelijk Wetboek, Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, Wet van 16 juli 1970 houdende personeelsformatie van politierechtbanken, Wet van 20 juli 1971 houdende personeelsformatie van vredegerechten) (1-1139)      
  Amendement nr 3 van de heren Bourgeois en Erdman
1-1139/3
p. 2-3 1-1139/3 p. 2-3 (PDF)
  Amendementen nrs 2, 4 en 5 van mevrouw Thijs en de heer Erdman
   Nieuw vredegerechtkanton in arrondissement Hasselt
1-1139/3
p. 1-2 1-1139/3 p. 1-2 (PDF)
  1-1139/3
p. 3 1-1139/3 p. 3 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de internationale samenwerking inzake de tenuitvoerlegging van inbeslagnemingen en verbeurdverklaringen (Georganiseerde criminaliteit) (1-393)      
  Amendementen nrs 1 tot 14 en 23 en subamendementen nrs 19, 20 en 24 van de heer Erdman
1-393/2
p. 1-6 1-393/2 p. 1-6 (PDF)
  1-393/2
p. 8 1-393/2 p. 8 (PDF)
  1-393/2
p. 8-9 1-393/2 p. 8-9 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de juridische eerste- en tweedelijnsbijstand (Betere rechtshulp voor maatschappelijk minder gegoede groepen - Pro deo-systeem) (Nieuw opschrift : Wetsontwerp betreffende de juridische bijstand) (1-970)      
  Amendementen nrs 3 tot 12 van de heren Erdman en Vandenberghe
1-970/3
p. 2-5 1-970/3 p. 2-5 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de teruggave van cultuurgoederen die op onrechtmatige wijze buiten het grondgebied van bepaalde buitenlandse Staten zijn gebracht (1-246)      
  Amendementen nrs 1 en 2, 14 en 15 van de heer Erdman
1-246/2
p. 1-2 1-246/2 p. 1-2 (PDF)
  1-246/2
p. 11 1-246/2 p. 11 (PDF)
  Amendementen nrs 3 tot 9 van de heer Erdman c.s.
1-246/2
p. 2-5 1-246/2 p. 2-5 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-38
p. 888-890 1-38 p. 888-890 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de verlenging van bepaalde huurovereenkomsten      
  Algemene beraadslaging, bespreking van artikelen en amendementen
1-12
p. 265-280 1-12 p. 265-280 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de voorwaardelijke invrijheidstelling en tot wijziging van de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen de abnormalen en de gewoontemisdadigers, vervangen door de wet van 1 juli 1964 (1-852)      
  Verslag van de heer Erdman
1-852/3
p. 1-25 1-852/3 p. 1-25 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-167
p. 4465-4473 1-167 p. 4465-4473 (PDF)
Wetsontwerp betreffende het Centraal Strafregister (1-663)      
  Amendement nr 21 van de heer Erdman
1-663/2
p. 10-11 1-663/2 p. 10-11 (PDF)
  Aangehouden stemmingen en stemverklaring van de heer Erdman
1-131
p. 3515-3516 1-131 p. 3515-3516 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-131
p. 3489-3500 1-131 p. 3489-3500 (PDF)
Wetsontwerp betreffende het gerechtelijk akkoord      
  Algemene beraadslaging
1-121
p. 3219-3235 1-121 p. 3219-3235 (PDF)
  Bespreking van de artikelen
1-121
p. 3235-3237 1-121 p. 3235-3237 (PDF)
  1-121
p. 3237-3239 1-121 p. 3237-3239 (PDF)
Wetsontwerp betreffende het gerechtelijk akkoord (1-498)      
  Amendement nr 100 van de heren Erdman en Lallemand
1-498/10
p. 3 1-498/10 p. 3 (PDF)
  Amendement nr 105 van de heer Erdman, ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-498/14
p. 1-2 1-498/14 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende bekrachtiging van het koninklijk besluit van 2 mei 1996 tot omzetting van de richtlijn 89/48/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende een algemeen stelsel van erkenning van hoger-onderwijsdiploma's waarmee beroepsopleidingen van ten minste drie jaar worden afgesloten, aangevuld bij de richtlijn 92/51 van de Raad van 18 juni 1992 wat het beroep van advocaat betreft en van het koninklijk besluit van 27 maart 1998 tot wijziging van de artikelen 428bis tot 428decies van het Gerechtelijk Wetboek ingevoegd bij het koninklijk besluit van 2 mei 1996 tot omzetting van de richtlijn 89/48/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende een algemeen stelsel van erkenning van hoger-onderwijsdiploma's waarmee beroepsopleidingen van ten minste drie jaar worden afgesloten, aangevuld bij de richtlijn 92/51 van de Raad van 18 juni 1992 wat het beroep van advocaat betreft (1-939)      
  Verslag van de heer Erdman
1-939/2
p. 1-7 1-939/2 p. 1-7 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-181
p. 5314-5315 1-181 p. 5314-5315 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse maatregelen inzake ambtenarenzaken (Arbeidsherverdeling : vervroegd halftijdse uittreding en 4-daagse werkweek op vrijwillige basis - Contractuelen - Mobiliteit - Statuut van de vakbonden - Sociale bescherming : arbeidsongevallen en beroepsziekten - Politiek verlof - Staatshervorming : technische bepalingen - Bestuur der strafinrichtingen : wervingen - Contractuelen bij de Muntschouwburg en bij het Paleis voor Schone Kunsten - Aanwerving van personen die bij de technische coöperatie met ontwikkelingslanden diensten hebben gepresteerd - Stage en inschakeling van jongeren in het arbeidsproces -Syndicaal statuut van de griffiers) (1-566)      
  Aangehouden stemmingen - Voorstel tot verdaging van de stemming - Stemverklaringen van de heer Loones, mevrouw Leduc, de heren Foret, Erdman en Coveliers en tussenkomst van de heer Flahaut
1-106
p. 2881-2883 1-106 p. 2881-2883 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Wit-Rusland, anderzijds, Bijlagen I tot VIII, Protocol en Slotakte, gedaan te Brussel op 6 maart 1995 (1-630)      
  Beraadslaging, stemverklaringen van mevrouw Dardenne, de heren Mahoux, Anciaux, Verreycken, Vautmans, Erdman, Boutmans, mevrouw Lizin en terugzending naar de commissie
1-131
p. 3520-3522 1-131 p. 3520-3522 (PDF)
Wetsontwerp houdende maatregelen teneinde de gerechtelijke achterstand weg te werken bij de hoven van beroep (Magistraatcoördinator - Plaatsvervangend raadsheren - Aanvullende kamers - Toewijzing aan een raadsheer van het beroep tegen een vonnis van de rechtbank van koophandel - Voorzitter van een assisenzaak - Uitwerken van een meerjarenplan) (1-490)      
  Amendement nr 11 van de heren Lallemand en Erdman
1-490/3
p. 1 1-490/3 p. 1 (PDF)
  Amendement nr 12 van de heer Erdman
1-490/3
p. 1 1-490/3 p. 1 (PDF)
  Amendementen nrs 23, 26 en 27 van de heren Lallemand en Erdman
1-490/5
p. 2-3 1-490/5 p. 2-3 (PDF)
  1-490/5
p. 3-4 1-490/5 p. 3-4 (PDF)
  Amendement nr 40 van de heer Erdman c.s.
1-490/7
p. 2 1-490/7 p. 2 (PDF)
  Amendement nr 42 van de heren Erdman en Lallemand
1-490/7
p. 3 1-490/7 p. 3 (PDF)
  Amendement nr 49 van de heer Erdman
1-490/8
p. 1-2 1-490/8 p. 1-2 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-103
p. 2797-2813 1-103 p. 2797-2813 (PDF)
Wetsontwerp houdende maatregelen tot uitvoering van het meerjarenplan voor werkgelegenheid (1-189)      
  Tussenkomsten van de heren Erdman, Coveliers en Foret, stemverklaring van de heer Anciaux en aangehouden stemmingen
1-19
p. 433-436 1-19 p. 433-436 (PDF)
Wetsontwerp houdende regeling van de inlichting- en veiligheidsdiensten (Nieuw opschrift : Wetsontwerp houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten) (1-758)      
  Amendementen nrs 15 tot 31 van de heer Erdman
1-758/5
p. 1-8 1-758/5 p. 1-8 (PDF)
  Amendementen nrs 51, 52, 59, 63, 65 en 66 van de heer Erdman
1-758/6
p. 6 1-758/6 p. 6 (PDF)
  1-758/6
p. 9-10 1-758/6 p. 9-10 (PDF)
  1-758/6
p. 13 1-758/6 p. 13 (PDF)
  1-758/6
p. 13-14 1-758/6 p. 13-14 (PDF)
  Amendementen nrs 77 en 79 van de heer Erdman
1-758/7
p. 8 1-758/7 p. 8 (PDF)
  1-758/7
p. 9 1-758/7 p. 9 (PDF)
  Amendement nr 85 van de heer Erdman
1-758/8
p. 3 1-758/8 p. 3 (PDF)
Wetsontwerp houdende sociale bepalingen (1-297)      
  Amendement nr 32 van de heer Erdman c.s., ingediend na de goedkeuring van het verslag
   Dienstencheque : tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden - Belangenconflict tussen het Vlaams Parlement en de Senaat
1-297/6
p. 1 1-297/6 p. 1 (PDF)
  Verslag van de heer Erdman, namens de gemengde overlegcommissie Vlaams Parlement-Belgische Senaat
1-297/8
p. 1-5 1-297/8 p. 1-5 (PDF)
  Belangenconflictprocedure : motie waarin het Vlaams Parlement verklaart dat door art. 153 van het ontwerp (tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden onder vorm van dienstencheques) zijn belangen ernstig worden geschaad - Verslag van het overlegcomité Senaat-Vlaams Parlement
1-37
p. 835-839 1-37 p. 835-839 (PDF)
Wetsontwerp houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten (1-520)      
  Beraadslaging en terugzending naar de commissie
1-139
p. 3735-3737 1-139 p. 3735-3737 (PDF)
Wetsontwerp strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie (Machtigingswet - Maatregelen van alle aard) (1-389)      
  Globale algemene beraadslaging
   Evocatierecht van de Senaat - Procédé van machtigingswetten - Gedeeltelijk bicamerale aangelegenheden (Artikel 78 van de Grondwet) - Fiscale druk - Vermogensbelasting - Mondialisering van de economie - Multiculturele samenleving - Instelling in de Senaat van een commissie voor Institutionele Aangelegenheden
1-60
p. 1474-1477 1-60 p. 1474-1477 (PDF)
Wetsontwerp tot aanvulling van de wet van 25 ventôse jaar XI, op het notarisambt, met de artikelen 76, 1°, 78 tot 85 en 95 tot 112 (Kamer van notarissen - Tuchtprocedure) (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot aanvulling van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt, met de artikelen 38, § 5, 76, 1°, 78 tot 85 en 95 tot 112) (Zie ook doc. Senaat 1-1276) (1-1277)      
  Amendement nr 4 van de heren Erdman en Vandenberghe
1-1277/2
p. 3-4 1-1277/2 p. 3-4 (PDF)
Wetsontwerp tot aanvulling van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de benoeming van toegevoegde rechters (1-705)      
  Amendementen nrs 1 tot 8 van de heer Erdman
1-705/2
p. 1-6 1-705/2 p. 1-6 (PDF)
  Amendementen nrs 24 tot 26 van de heer Erdman en mevrouw Maximus
1-705/3
p. 6-7 1-705/3 p. 6-7 (PDF)
  Amendementen nrs 29, 31 en 32 van de heer Erdman
1-705/3
p. 8 1-705/3 p. 8 (PDF)
  1-705/3
p. 9 1-705/3 p. 9 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-154
p. 4053-4071 1-154 p. 4053-4071 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Desmedt, Vandenberghe, Erdman, Raes, Loones, Boutmans, mevrouw Milquet, de heren Lallemand en Coveliers en eindstemming
1-155
p. 4114-4116 1-155 p. 4114-4116 (PDF)
Wetsontwerp tot bekrachtiging van koninklijke besluiten genomen met toepassing van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie, van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, en van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen (Regie voor Maritiem Transport : sociale maatregelen ingevolge ontbinding - Tewerkstellingsmaatregelen - Brugpensioen - Halftijds brugpensioen - Stage - Loopbaanonderbreking - Verlaging werkgeversbijdragen - Tewerkstelling KMO's - Participatiefonds : leningen aan werklozen die zich vestigen als zelfstandige - Oudere werklozen - Pensioenen : deeltijdse arbeid; kapitalisatiestelsel - Kas geneeskundige verzorging NMBS - Heffing omzetcijfer farmaceutische producten - Ziekteverzekering : geneesmiddelen toegediend in ziekenhuis; honoraria dialyse - Sociale zekerheid : sociale identiteitskaart; terugvordering ten onrechte betaalde bedragen) (1-660)      
  Stemverklaringen van de heren Coveliers, Loones, Boutmans, Foret, Erdman en beslissing om het ontwerp niet te amenderen
1-123
p. 3284-3285 1-123 p. 3284-3285 (PDF)
Wetsontwerp tot bepaling van het aanbrengen van sommige vermeldingen op de identiteitskaart bedoeld in artikel 6, §1, van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, en tot regeling van het taalgebruik voor deze vermeldingen (1-571)      
  Belangenconflict tussen Senaat en Vlaams Parlement
   Verslag van de heer Erdman over het overleg tussen het Bureau van de Senaat en het uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement
1-571/5
p. 1-26 1-571/5 p. 1-26 (PDF)
  Belangenconflict - Voorstel van gemotiveerd advies
   Verslag van de heer Erdman
1-571/7
p. 1-16 1-571/7 p. 1-16 (PDF)
  Bespreking en stemming over de besluiten van de delegatie van de Senaat bij het overleg
1-109
p. 2966-2967 1-109 p. 2966-2967 (PDF)
  Bespreking van het voorstel van gemotiveerd advies
1-118
p. 3157-3169 1-118 p. 3157-3169 (PDF)
Wetsontwerp tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen (Loonmatiging - Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en Nationale Arbeidsraad - CAO - Brugpensioen - Banenplan - Tewerkstellingsakkoorden - Annualisering arbeidsduur - Deeltijdse arbeid - Uitzendarbeid - Arbeidsduurvermindering) (1-386)      
  Globale algemene beraadslaging
   Evocatierecht van de Senaat - Procédé van machtigingswetten - Gedeeltelijk bicamerale aangelegenheden (Artikel 78 van de Grondwet) - Fiscale druk - Vermogensbelasting - Mondialisering van de economie - Multiculturele samenleving - Instelling in de Senaat van een commissie voor Institutionele Aangelegenheden
1-60
p. 1474-1477 1-60 p. 1474-1477 (PDF)
Wetsontwerp tot instelling van de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling (1-589)      
  Amendementen nrs 24, 27 en 28 van de heren Hotyat en Erdman
1-589/3
p. 7 1-589/3 p. 7 (PDF)
  1-589/3
p. 7-8 1-589/3 p. 7-8 (PDF)
  Amendementen nrs 8, 23, 25 en 26 van de heer Erdman
1-589/3
p. 1-2 1-589/3 p. 1-2 (PDF)
  1-589/3
p. 6 1-589/3 p. 6 (PDF)
  1-589/3
p. 7 1-589/3 p. 7 (PDF)
  Amendementen nrs 54 en 55 van de heer Erdman
1-589/5
p. 5-6 1-589/5 p. 5-6 (PDF)
  Amendement nr 69 van de heer Erdman c.s.
1-589/6
p. 4 1-589/6 p. 4 (PDF)
  Verslag, vergelijking van de aangenomen teksten en bijlagen bij het verslag van de heer Erdman
1-589/7
p. 1-270 1-589/7 p. 1-270 (PDF)
  Verslag van de heer Erdman
1-589/13
p. 1-9 1-589/13 p. 1-9 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-130
p. 3451-3465 1-130 p. 3451-3465 (PDF)
  Algemene beraadslaging over het ontwerp geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers
1-167
p. 4465-4473 1-167 p. 4465-4473 (PDF)
  Bespreking van de artikelen
1-167
p. 4473-4479 1-167 p. 4473-4479 (PDF)
Wetsontwerp tot instelling van het college van procureurs-generaal en tot instelling van het ambt van federaal magistraat (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot instelling van het college van procureurs-generaal en tot instelling van het ambt van nationaal magistraat) (1-447)      
  Amendement nr 17 van de heren Erdman en Coveliers
1-447/2
p. 7 1-447/2 p. 7 (PDF)
  Amendement nr 30 van de heren Erdman en Bourgeois
1-447/2
p. 13 1-447/2 p. 13 (PDF)
  Amendementen nr 24 van de heren Hotyat en Erdman
1-447/2
p. 9-10 1-447/2 p. 9-10 (PDF)
  Amendementen nrs 21, 22 en 33 van de heer Erdman
1-447/2
p. 8-9 1-447/2 p. 8-9 (PDF)
  1-447/2
p. 14 1-447/2 p. 14 (PDF)
  Amendement nr 50 van de heren Lallemand en Erdman
1-447/3
p. 4 1-447/3 p. 4 (PDF)
  Amendementen nrs 52 en 53 van de heer Erdman
1-447/3
p. 5 1-447/3 p. 5 (PDF)
  Hervatting van de beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-79
p. 2115-2127 1-79 p. 2115-2127 (PDF)
Wetsontwerp tot invoeging van een artikel 353bis in het Gerechtelijk Wetboek en tot wijziging van artikel 354 van hetzelfde Wetboek (Onverenigbaarheid van een mandaat als gemeenteraadslid of lid van de OCMW-raad met de hoedanigheid van personeelslid van een griffie of parket) (1-245)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-30
p. 692-694 1-30 p. 692-694 (PDF)
Wetsontwerp tot invoering van de wettelijke samenwoning (Ongehuwd samenwonen) (Samenlevingsregister - Verplichtingen inzake hulp en bijstand - Stelsel van goederen - Erfrecht - Pensioen, beroepsziekten, arbeidsongeschiktheid, ZIV - Verbreking : vrederechter - Verblijfsrecht : vreemdelingen - Burgerlijk Wetboek en Gerechtelijk Wetboek) (1-916)      
  Amendement nr 22 van de heer Erdman
1-916/3
p. 7 1-916/3 p. 7 (PDF)
  Amendementen nrs 25 tot 27 van de heer Erdman
1-916/4
p. 1-2 1-916/4 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels (Financiering en globaal beheer van de sociale zekerheid - Gezondheidszorg en volksgezondheid - Sociaal statuut der zelfstandigen - Gezinsbijslagen - Bevordering van de beroepsinschakeling - Plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen - Maatschappelijke integratie - Jaarlijks verlof - Vereenvoudiging van administratieve formaliteiten - Responsabilisering van sociale parastatalen - Pensioenen) (1-384)      
  Globale algemene beraadslaging
   Evocatierecht van de Senaat - Procédé van machtigingswetten - Gedeeltelijk bicamerale aangelegenheden (Artikel 78 van de Grondwet) - Fiscale druk - Vermogensbelasting - Mondialisering van de economie - Multiculturele samenleving - Instelling in de Senaat van een commissie voor Institutionele Aangelegenheden
1-60
p. 1474-1477 1-60 p. 1474-1477 (PDF)
Wetsontwerp tot schrapping van de algemene graad van bode en van de bevorderingsgraden van eerstaanwezend bode, hoofdbode en eerstaanwezend hoofdbode in de griffies en de parketten bij de hoven en rechtbanken en tot wijziging van de voorwaarden om als vertaler bij het parket te worden benoemd (1-420)      
  Algemene beraadslaging
1-72
p. 1894-1900 1-72 p. 1894-1900 (PDF)
Wetsontwerp tot verbetering van de strafrechtspleging in het stadium van het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek ("Kleine Franchimont") (1-704)      
  Amendement nr 133 van de heer Erdman c.s.
1-704/2
p. 69 1-704/2 p. 69 (PDF)
  Amendement nr 98 van de heren Erdman en Desmedt
1-704/2
p. 49 1-704/2 p. 49 (PDF)
  Amendementen nrs 19 tot 43, 45 tot 47, 71 en 72, 74, 78, 105, 108, 110 en 122 van de heer Erdman
1-704/2
p. 12-26 1-704/2 p. 12-26 (PDF)
  1-704/2
p. 26-27 1-704/2 p. 26-27 (PDF)
  1-704/2
p. 39-40 1-704/2 p. 39-40 (PDF)
  1-704/2
p. 40 1-704/2 p. 40 (PDF)
  1-704/2
p. 42 1-704/2 p. 42 (PDF)
  1-704/2
p. 52 1-704/2 p. 52 (PDF)
  1-704/2
p. 53-54 1-704/2 p. 53-54 (PDF)
  1-704/2
p. 54 1-704/2 p. 54 (PDF)
  1-704/2
p. 61 1-704/2 p. 61 (PDF)
  Amendement nr 172 van de heren Erdman en Hotyat
1-704/3
p. 15 1-704/3 p. 15 (PDF)
  Amendementen nrs 157 en 158 van de heer Erdman
1-704/3
p. 2-3 1-704/3 p. 2-3 (PDF)
  Amendementen nrs 159 tot 164 en 166 tot 169 van de heren Erdman en Desmedt
1-704/3
p. 3-13 1-704/3 p. 3-13 (PDF)
  1-704/3
p. 13-15 1-704/3 p. 13-15 (PDF)
  Verslag en bijlagen van de heren Erdman en Desmedt
1-704/4
p. 1-470 1-704/4 p. 1-470 (PDF)
  Aanvullend verslag van de heren Erdman en Desmedt
1-704/7
p. 1-7 1-704/7 p. 1-7 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-159
p. 4247-4274 1-159 p. 4247-4274 (PDF)
  Terugzending naar de commissie
1-159
p. 4275 1-159 p. 4275 (PDF)
  Heropening van de algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-161
p. 4307-4309 1-161 p. 4307-4309 (PDF)
  Stemverklaringen van de heer Foret, mevrouw Dardenne, de heren Boutmans, Coveliers, Erdman, mevrouw Delcourt-Pêtre, de heren Vandenberghe, Lallemand en Loones en eindstemming
1-161
p. 4311-4315 1-161 p. 4311-4315 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 1410, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek en artikel 2071 van het Burgerlijk Wetboek (Enkel goederen vatbaar voor overdracht, kunnen in pand worden gegeven - Niet vatbaar voor overdracht of beslag : bedragen uitgekeerd als geneeskundige verstrekking - Ziekenhuiswet art. 106) (1-1080)      
  Amendement nr 5 van de heer Erdman
1-1080/3
p. 1-2 1-1080/3 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 75 van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming (Leeftijd waarop jongeren terechtzittingen mogen bijwonen) (1-1152)      
  Amendement nr 2 van mevrouw Merchiers en de heer Erdman
1-1152/2
p. 2 1-1152/2 p. 2 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 75 van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming (Leeftijd waarop jongeren terechtzittingen mogen bijwonen) (1-981)      
  Amendement nr 2 van mevrouw Merchiers en de heer Erdman
1-981/2
p. 2 1-981/2 p. 2 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 79, derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek (Aanwijzing van onderzoeksrechters) (1-440)      
  Amendement nr 2 van de heer Erdman
1-440/2
p. 2 1-440/2 p. 2 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 43, §5, en 43quinquies van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, tot aanvulling van artikel 43 van dezelfde wet en tot invoeging van een artikel 43septies in die wet (Arrondissement Brussel : tweetaligheid van de magistraten) (1-806)      
  Verslag van de heer Erdman
1-806/3
p. 1-54 1-806/3 p. 1-54 (PDF)
  Belangenconflict
   Verlenging van de termijn voor de regeling van het conflict
1-181
p. 5314 1-181 p. 5314 (PDF)
   Beraadslaging over het voorstel van gemotiveerd advies
1-191
p. 5520-5530 1-191 p. 5520-5530 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective en de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen van wapens en op den handel in munitie (Schijnzelfstandigen - Waardenvervoer - Sanctiesysteem - Schietstanden - Aanpassing van formuleringen in de wet) (1-617)      
  Aangehouden stemmingen
1-128
p. 3387-3388 1-128 p. 3387-3388 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Migratiebeleid) (1-311)      
  Verslag van de heren Erdman en Desmedt
1-311/4
p. 1-47 1-311/4 p. 1-47 (PDF)
  Bijlagen bij het verslag van de heren Erdman en Desmedt
1-311/5
p. 1-54 1-311/5 p. 1-54 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (Migratiebeleid) (1-310)      
  Verslag van de heren Erdman en Desmedt
1-310/3
p. 1 1-310/3 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 20 juli 1971 tot vaststelling van de personeelsformatie van de vredegerechten (Griffier en klerk-griffier) (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 16 juli 1970 tot vaststelling van de personeelsformatie van de politierechtbanken en de wet van 20 juli 1971 tot vaststelling van de personeelsformatie van de vredegerechten) (1-345)      
  Algemene beraadslaging
1-72
p. 1894-1900 1-72 p. 1894-1900 (PDF)
  Bespreking over de amendementen en over de artikelen
1-72
p. 1927-1932 1-72 p. 1927-1932 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van de giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica en het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de geneeskunst, de verpleegkunde, de paramedische beroepen en de geneeskundige commissies (Drugsverslaving : concretisering van het "Tienpuntenprogramma" van de regering - "Spuitenruil" - Substitutiebehandeling met methadon) (1-846)      
  Amendementen nrs 2 en 5 van de heer Erdman c.s.
   Sluiting van een drankgelegenheid
1-846/3
p. 1-3 1-846/3 p. 1-3 (PDF)
  1-846/3
p. 4 1-846/3 p. 4 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 25 ventôse jaar XI, op het notarisambt (Hervorming van het notariaat : toegang tot het ambt; statuut van erkend kandidaat notaris en geassocieerd notaris; tucht; professionele structuren) (Zie ook doc. Senaat 1-1277) (1-1276)      
  Amendement nr 20 van de heer Erdman
1-1276/2
p. 10 1-1276/2 p. 10 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden alsmede van de wet van 23 maart 1995 tot bestraffing van het ontkennen, minimaliseren, rechtvaardigen of goedkeuren van de genocide die tijdens de tweede wereldoorlog door het Duitse nationaal-socialistische regime is gepleegd (Ontzetting uit een aantal politieke rechten) (1-1381)      
  Verslag van de heer Erdman
1-1381/2
p. 1-3 1-1381/2 p. 1-3 (PDF)
  Algemene beraadslaging en mondeling verslag van de heer Erdman
1-270
p. 7827-7831 1-270 p. 7827-7831 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 30 juni 1994 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer tegen het afluisteren, kennisnemen en opnemen van privécommunicatie en -telecommunicatie (1-828)      
  Amendementen nrs 1 tot 6, 26, 28 en 30 van de heer Erdman
1-828/2
p. 1-4 1-828/2 p. 1-4 (PDF)
  1-828/2
p. 14 1-828/2 p. 14 (PDF)
  1-828/2
p. 14 1-828/2 p. 14 (PDF)
  1-828/2
p. 15 1-828/2 p. 15 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-177
p. 5216-5221 1-177 p. 5216-5221 (PDF)
  Aangehouden stemmingen
1-178
p. 5257-5258 1-178 p. 5257-5258 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen (Verfijning van de wet van 4 juli 1989) (1-944)      
  Algemene beraadslaging
1-205
p. 5890-5896 1-205 p. 5890-5896 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en het Burgerlijk Wetboek betreffende de procedures tot echtscheiding (Technische aanpassingen in de wet van 30 juni 1994) (1-437)      
  Amendementen nrs 1 tot 5 van de heer Erdman
1-437/2
p. 1-3 1-437/2 p. 1-3 (PDF)
  Amendement nr 20 van de heren Lallemand en Erdman
1-437/3
p. 9 1-437/3 p. 9 (PDF)
  Amendementen nrs 23 en 24 van de heer Erdman
1-437/3
p. 10-12 1-437/3 p. 10-12 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en van artikel 27 van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis teneinde de rechtspleging voor het hof van assisen te stroomlijnen (Afschaffing van de procedure van weerspannigheid aan de wet - Versterking van de rechten van de verdediging en betere toepassing van het principe van gelijke wapens tussen partijen bij het proces - Zuivering van de nietigheden van het vooronderzoek) (Zie ook doc. Senaat 1-1250) (1-1267)      
  Amendement nr 10 van de heren Bourgeois en Erdman
1-1267/2
p. 5 1-1267/2 p. 5 (PDF)
  Amendement nr 8 van de heer Erdman
1-1267/2
p. 4-5 1-1267/2 p. 4-5 (PDF)
  Amendementen nrs 4 tot 6 van de heer Erdman
1-1267/2
p. 2-4 1-1267/2 p. 2-4 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de verjaring (Rechtsvordering tot vergoeding van schade volgend uit een (quasi) delictuele fout : art. 26 van de wet van 17 april 1878 houdende voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering en artt. 2262, 2262bis (nieuw) en 2263 van het Burgerlijk Wetboek) (1-883)      
  Amendement nr 3 van de heer Erdman
1-883/2
p. 2 1-883/2 p. 2 (PDF)
  Amendementen nrs 8 en 9 van de heer Erdman
1-883/2
p. 7 1-883/2 p. 7 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen van deel II van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de Hoge Raad voor de Justitie, de benoeming en aanwijzing van magistraten en tot invoering van een evaluatiesysteem voor magistraten (1-1169)      
  Stemverklaringen van de heren Erdman, Loones en Boutmans en eindstemming
1-235
p. 6878-6879 1-235 p. 6878-6879 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de rechtspleging inzake huur van goederen en van de wet van 30 december 1975 betreffende goederen, buiten particuliere eigendommen gevonden of op de openbare weg geplaatst ter uitvoering van vonnissen tot uitzetting (Bemiddelende rol van het OCMW bij uitzetting van een huurder - Gemeentebestuur) (1-926)      
  Amendement nr 19 van de heren Erdman en Santkin
1-926/3
p. 7 1-926/3 p. 7 (PDF)
  Amendement nr 21 van de heren Erdman en Desmedt
1-926/3
p. 7 1-926/3 p. 7 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging, wat de verjaring van de strafvordering betreft, van de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering (1-1177)      
  Algemene beraadslaging
1-230
p. 6706-6711 1-230 p. 6706-6711 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot het personeel van de griffies en parketten (1-270)      
  Amendement nr 77 van de heren Lallemand en Erdman
1-270/2
p. 42-43 1-270/2 p. 42-43 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-72
p. 1894-1900 1-72 p. 1894-1900 (PDF)
  Bespreking over de amendementen en over de artikelen
1-72
p. 1900-1927 1-72 p. 1900-1927 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de aanwerving, de bevordering en de beoordeling van griffiers, secretarissen en personeel van de rechterlijke orde (1-147)      
  Voorstel van de heren Erdman en Lallemand c.s.
1-147/1
p. 1-13 1-147/1 p. 1-13 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 9 van de heer Erdman
1-147/2
p. 1-10 1-147/2 p. 1-10 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-72
p. 1894-1900 1-72 p. 1894-1900 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de bestraffing van corruptie (Openbare corruptie - Privé-corruptie - Strafrecht - Erkenning van aannemers - Opzeggen van verbod aan veroordeelden en gefailleerden) (1-107)      
  Amendementen nrs 10 en 11 van de heer Erdman
1-107/4
p. 23-25 1-107/4 p. 23-25 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de bestraffing van genocide krachtens het Internationaal Verdrag inzake de voorkoming en de bestraffing van genocide van 9 december 1948 (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel betreffende de bestraffing van ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht) (1-749)      
  Amendement nr 2 van de heer Erdman
1-749/2
p. 5 1-749/2 p. 5 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de burgerrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van burgemeesters en schepenen (Nieuw opschrift : Wetsontwerp betreffende de burgerrechtelijke aansprakelijkheid en de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van burgemeesters, schepenen en leden van de bestendige deputatie) (1-987)      
  Algemene beraadslaging: hervatting van de beraadslaging
1-211
p. 6112-6117 1-211 p. 6112-6117 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de problemen rond het levenseinde en de toestand van ongeneeslijk zieke patiënten (Euthanasie) (1-1261)      
  Voorstel van de heren Lallemand en Erdman c.s.
1-1261/1
p. 1-10 1-1261/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de vacantverklaring van de ambten van procureur-generaal en procureur des Konings (1-1004)      
  Algemene beraadslaging
1-223
p. 6455-6467 1-223 p. 6455-6467 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de verticale integratie van het openbaar ministerie, het federaal parket en de raad van procureurs des Konings (Hervorming van de gerechtelijke organisatie - Gerechtelijk Wetboek en Wetboek van strafvordering) (1-1066)      
  Voorstel van de heren Vandenberghe, Lallemand, Erdman, mevrouw Milquet, de heren Coveliers, Foret, Anciaux en Desmedt
1-1066/1
p. 1-24 1-1066/1 p. 1-24 (PDF)
  Amendementen nrs 49 en 65 tot 67 van de heer Erdman
1-1066/4
p. 14 1-1066/4 p. 14 (PDF)
  1-1066/4
p. 21-22 1-1066/4 p. 21-22 (PDF)
  Amendement nr 74 van de heer Erdman
1-1066/5
p. 7 1-1066/5 p. 7 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-223
p. 6455-6467 1-223 p. 6455-6467 (PDF)
Wetsvoorstel houdende aanvulling van artikel 4 van de wet van 3 mei 1880 op het parlementair onderzoek en van artikel 458 van het Strafwetboek (Ambtelijke opdracht : bevoegdheid ratione loci van de magistraat - Getuigen : beroepsgeheim) (1-31)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-40
p. 913-927 1-40 p. 913-927 (PDF)
Wetsvoorstel houdende afschaffing van de doodstraf (1-19)      
  Voorstel van de heer Erdman c.s.
1-19/1
p. 1-12 1-19/1 p. 1-12 (PDF)
Wetsvoorstel houdende de invoering van een terugkeerregeling voor personen van vreemde nationaliteit (1-936)      
  Over de inoverwegingneming
1-189
p. 5467 1-189 p. 5467 (PDF)
Wetsvoorstel houdende invoeging van een artikel 30ter in het Eerste Boek, hoofdstuk II, van het Strafwetboek (Uitwissing van veroordeling - Vermelding van ontzettingen en verbeurdverklaringen in het veroordelend vonnis) (1-21)      
  Voorstel van de heer Erdman c.s.
1-21/1
p. 1-5 1-21/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel houdende invoeging van een artikel 61bis in het Wetboek van Strafvordering (Onderzoeksrechter - Verzoek, uitgaande van de verdachte of van de burgerlijke partij, om inzage te krijgen in het dossier of om een onderzoeksdaad te stellen) (1-9)      
  Voorstel van de heer Erdman c.s.
1-9/1
p. 1-8 1-9/1 p. 1-8 (PDF)
  Amendementen nrs 2 en 3 van de heer Erdman
1-9/2
p. 1-2 1-9/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendementen nrs 10 tot 13 en 15 van de heer Erdman
1-9/3
p. 4-5 1-9/3 p. 4-5 (PDF)
  1-9/3
p. 5 1-9/3 p. 5 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-78
p. 2099-2105 1-78 p. 2099-2105 (PDF)
Wetsvoorstel met betrekking tot de inzage van het strafdossier en strekkende tot wijziging van artikel 61ter van het Wetboek van Strafvordering en van artikel 460ter van het Strafwetboek (1-935)      
  Voorstel van de heren Erdman en Lallemand c.s.
1-935/1
p. 1-9 1-935/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel met betrekking tot de parketjuristen en de referendarissen (bij de hoven van beroep en de rechtbanken van eerste aanleg - Gerechtelijk Wetboek) (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel met betrekking tot de parketjuristen en de referendarissen en tot aanvulling en wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek en van de wet van 22 december 1998 tot wijziging van sommige bepalingen van deel II van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de Hoge Raad voor de Justitie, de benoeming en aanwijzing van magistraten en tot invoering van een evaluatiesysteem voor magistraten) (1-1235)      
  Amendementen nrs 6 tot 8 van de heer Erdman
1-1235/2
p. 4 1-1235/2 p. 4 (PDF)
Wetsvoorstel op het spel (Casino's en andere spelinrichtingen - Vervanging van de wet van 24 oktober 1902)(Nieuw opschrift : Wetsontwerp op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers) (1-419)      
  Amendementen nrs 49 tot 56 van de heer Erdman
1-419/9
p. 1-4 1-419/9 p. 1-4 (PDF)
  Amendementen nrs 76 en 79 van de heer Erdman
   Geesteszieken
1-419/10
p. 1-2 1-419/10 p. 1-2 (PDF)
  1-419/10
p. 3-4 1-419/10 p. 3-4 (PDF)
  Amendementen nrs 77 en 78 van de heer Erdman
   Staat van verlengde minderjarigheid
1-419/10
p. 2-3 1-419/10 p. 2-3 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende om de procedure voor het Hof van Cassatie te bespoedigen (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel strekkende tot de bespoediging van de procedure voor het Hof van Cassatie) (Gerechtelijk Wetboek - Wetboek van Strafvordering - Wet van 15 juni 1935 betreffende het gebruik der talen in gerechtszaken - Wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting)      
  Beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-9
p. 199-209 1-9 p. 199-209 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende om de procedure voor het Hof van Cassatie te bespoedigen (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel strekkende tot de bespoediging van de procedure voor het Hof van Cassatie) (Gerechtelijk Wetboek - Wetboek van Strafvordering - Wet van 15 juni 1935 betreffende het gebruik der talen in gerechtszaken - Wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting) (1-52)      
  Amendement nr 5 van de heer Erdman
1-52/2
p. 3 1-52/2 p. 3 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende om de wet van 18 september 1986 tot instelling van het politiek verlof voor de personeelsleden van de overheidsdiensten aan te passen aan de hervorming der instellingen (Federale, gemeentelijke en provinciale ambtenaren die een mandaat uitoefenen als lid van de Raad of van de Regering van de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest of van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest) (1-397)      
  Algemene beraadslaging: hervatting van de beraadslaging
1-211
p. 6112-6117 1-211 p. 6112-6117 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende tot het afgeven van een kosteloos afschrift van alle processtukken in strafzaken (Nieuw opschrift : Wetsontwerp met betrekking tot de rechtsbijstand inzake de afgifte van afschriften van stukken uit het gerechtsdossier in strafzaken) (1-17)      
  Voorstel van de heer Erdman
1-17/1
p. 1-7 1-17/1 p. 1-7 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 4 van de heer Erdman
1-17/2
p. 1-5 1-17/2 p. 1-5 (PDF)
  Amendement nr 11 van de heer Erdman
1-17/4
p. 4 1-17/4 p. 4 (PDF)
  Amendement nr 9 van de heren Erdman en Lallemand
1-17/4
p. 1-4 1-17/4 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende tot het invoeren van een summiere rechtspleging voor het Hof van Assisen om daadwerkelijke bestraffing van racistische drukpersmisdrijven te bewerkstelligen (1-472)      
  Voorstel van de heer Erdman c.s.
1-472/1
p. 1-17 1-472/1 p. 1-17 (PDF)
  Amendement nr 10 van de heer Erdman
1-472/3
p. 4-5 1-472/3 p. 4-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 22 van het Wetboek van strafvordering, met betrekking tot de ontvankelijkheid van de door de arbeidsauditeur of de procureur des Konings ingestelde strafvordering (1-920)      
  Algemene beraadslaging
1-223
p. 6455-6467 1-223 p. 6455-6467 (PDF)
Wetsvoorstel tot beperking van de cumulatie van het ambt van bestendig afgevaardigde met andere ambten en tot harmonisering van het financieel en fiscaal statuut van de bestendig afgevaardigde (1-986)      
  Algemene beraadslaging: hervatting van de beraadslaging
1-211
p. 6112-6117 1-211 p. 6112-6117 (PDF)
Wetsvoorstel tot beperking van de cumulatie van het mandaat van federaal parlementslid en Europees parlementslid met andere ambten (1-985)      
  Algemene beraadslaging: hervatting van de beraadslaging
1-211
p. 6112-6117 1-211 p. 6112-6117 (PDF)
Wetsvoorstel tot interpretatie van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966 (Faciliteitengemeenten) (1-825)      
  Over de ontvankelijkheid van het wetsvoorstel - Vereiste meederheid voor de interpretatie van een wet gestemd met bijzondere meerderheid
1-161
p. 4310-4311 1-161 p. 4310-4311 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 217bis in het Wetboek van strafvordering en tot aanvulling van artikel 5 van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding (Versterking van de rechten van de burgerlijke partij in criminele zaken, op het moment dat het dossier werd toegestuurd aan de procureur-generaal - Recht van het Centrum zich burgerlijke partij te stellen) (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 217 en tot invoeging van een artikel 217bis in het Wetboek van strafvordering, en tot aanvulling van artikel 5 van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding) (1-1111)      
  Voorstel van de heer Erdman c.s.
1-1111/1
p. 1-4 1-1111/1 p. 1-4 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-230
p. 6702-6705 1-230 p. 6702-6705 (PDF)
  Bespreking van de artikelen
1-230
p. 6706 1-230 p. 6706 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Verreycken, Foret, Coveliers, Erdman, Boutmans, Loones, Vandenberghe, Lallemand en mevrouw Willame-Boonen en eindstemming
1-231
p. 6726-6728 1-231 p. 6726-6728 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 309bis in het Gerechtelijk Wetboek en wijziging van artikel 20 van de wet van 5 augustus 1991 tot bescherming van de economische mededinging (Leden van de Raad voor de Mededinging - Voltijdse uitoefening van het ambt van voorzitter van de Raad) (Tweede opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 17 en 18 van de wet van 5 augustus 1991 tot bescherming van de economische mededinging) (Derde opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van sommige artikelen van de wet van 5 augustus 1991 tot bescherming van de economische mededinging) (1-417)      
  Voorstel van de heren Vandenberghe en Erdman
1-417/1
p. 1-3 1-417/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van de strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen (Wijziging Strafwetboek, Wetboek van strafvordering en wet van 7 april 1878 houdende voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering) (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot invoering van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen) (1-1217)      
  Amendement nr 1 van de heer Erdman
1-1217/2
p. 1 1-1217/2 p. 1 (PDF)
  Amendement nr 35 van de heer Erdman
1-1217/4
p. 6 1-1217/4 p. 6 (PDF)
  Amendementen nrs 36 en 37 van de heer Erdman
1-1217/5
p. 1-2 1-1217/5 p. 1-2 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-254
p. 7349-7355 1-254 p. 7349-7355 (PDF)
  Bespreking van de artikelen
1-254
p. 7355-7360 1-254 p. 7355-7360 (PDF)
  Terugzending naar de commissie van het amendement van de heer Boutmans (Artikel 21 nieuw)
1-254
p. 7360 1-254 p. 7360 (PDF)
  Heropening van de algemene beraadslaging, aanvullend mondeling verslag van de heer Erdman en bespreking van de artikelen
1-256
p. 7406-7407 1-256 p. 7406-7407 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van de vervroegde invrijheidstelling (1-40)      
  Voorstel van de heer Erdman c.s.
1-40/1
p. 1-15 1-40/1 p. 1-15 (PDF)
  Verslag van de heer Erdman
1-40/2
p. 1 1-40/2 p. 1 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-130
p. 3451-3465 1-130 p. 3451-3465 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van een hoofdstuk IIIbis (nieuw) in titel IV van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968 ("Opdrijven" van een bromfiets - Boete) (1-292)      
  Voorstel van de heer Erdman c.s.
1-292/1
p. 1-3 1-292/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van de onroerende voorheffing voor de niet-confessionele gemeenschap (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel houdende vrijstelling van kadastraal inkomen voor het openbaar uitoefenen van de vrijzinnige morele dienstverlening)      
  Stemverklaringen van de heren Verreycken, Erdman, Hatry bij de aangehouden stemmingen
1-29
p. 663-664 1-29 p. 663-664 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van de onroerende voorheffing voor de niet-confessionele gemeenschap (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel houdende vrijstelling van kadastraal inkomen voor het openbaar uitoefenen van de vrijzinnige morele dienstverlening) (1-20)      
  Voorstel van de heer Erdman c.s.
1-20/1
p. 1-2 1-20/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot verbetering van de bezoldigingsregeling en van het sociaal statuut van de lokale verkozenen (Burgemeesters, schepenen en gemeenteraadsleden) (1-989)      
  Algemene beraadslaging: hervatting van de beraadslaging
1-211
p. 6112-6117 1-211 p. 6112-6117 (PDF)
Wetsvoorstel tot verbetering van het stelsel van politiek verlof voor gemeenteraadsleden, provincieraadsleden, burgemeesters en schepenen in de openbare en de particuliere sector (Wijziging van de wet van 18 september 1986 tot instelling van het politiek verlof voor personeel van overheidsdiensten en van de wet van 19 juli 1976 tot instelling van verlof voor uitoefening van een politiek mandaat) (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot verbetering van het stelsel van politiek verlof voor provincie- en gemeenteraadsleden, leden van de raad voor maatschappelijk welzijn, burgemeesters, schepenen en voorzitters van de raad voor maatschappelijk welzijn in de openbare en de particuliere sector) (1-988)      
  Algemene beraadslaging: hervatting van de beraadslaging
1-211
p. 6112-6117 1-211 p. 6112-6117 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging en aanvulling van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek houdende de regels betreffende de huurovereenkomsten met betrekking tot de hoofdverblijfplaats van de huurder in het bijzonder (Uitzetting van huurders) (1-215)      
  Amendement nr 2 van mevrouw Maximus en de heer Erdman
1-215/4
p. 1-2 1-215/4 p. 1-2 (PDF)
  Verslag van de heer Erdman
1-215/5
p. 1-21 1-215/5 p. 1-21 (PDF)
  Verzoek om advies aan de Raad van State
1-95
p. 2527-2528 1-95 p. 2527-2528 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 210 van het Wetboek van strafvordering (Vervolging in hoger beroep door de parketmagistraat die in eerste lijn de vervolging waarnam) (1-682)      
  Algemene beraadslaging
1-223
p. 6455-6467 1-223 p. 6455-6467 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 232 van het Burgerlijk Wetboek en van artikel 1270bis van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot echtscheiding op grond van feitelijke scheiding (Inkorting van de termijn) (1-8)      
  Voorstel van de heer Erdman c.s.
1-8/1
p. 1-4 1-8/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 36, §2, van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis (Invrijheidstelling onder voorwaarden) (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 26, § 3, van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis) (1-89)      
  Amendement nr 3 van de heer Erdman, op de tekst aangenomen door de commissie
1-89/6
p. 1 1-89/6 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 46 van de wet van 10 april 1971 betreffende de arbeidsongevallen (Verkeersongeval) (1-750)      
  Voorstel van de heer Erdman c.s.
1-750/1
p. 1-3 1-750/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 582, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek (Bevoegdheid van de arbeidsrechtbank : tegemoetkomingen voor minder-validen) (1-478)      
  Verslag van de heer Erdman
1-478/2
p. 1-2 1-478/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 631 van het Gerechtelijk Wetboek (Bevoegde rechtbank van koophandel om de faillietverklaring uit te spreken) (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 631 van het Gerechtelijk Wetboek en van de artikelen 5, 6 en 7 van de wet van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord) (1-753)      
  Voorstel van de heer Erdman c.s.
1-753/1
p. 1-2 1-753/1 p. 1-2 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 5 van de heer Erdman
1-753/2
p. 1-3 1-753/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 867 van het Gerechtelijk Wetboek (Nietigheid van proceshandelingen) (1-572)      
  Voorstel van de heer Erdman c.s.
1-572/1
p. 1-2 1-572/1 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 1 van de heer Erdman
1-572/2
p. 1-2 1-572/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 92 van het Gerechtelijk Wetboek (Kamers met 3 rechters - Strafzaken) (1-18)      
  Voorstel van de heer Erdman
1-18/1
p. 1-3 1-18/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 1056, 1°, en 1058 van het Gerechtelijk Wetboek (Instellen van hoger beroep in de vorm van gerechtsdeurwaardersexploot) (Tweede opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 1056, 1°, tweede lid, en 1058 van het Gerechtelijk Wetboek) (Derde opschrift : Wetsontwerp tot opheffing van artikel 1056, 1°, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek) (1-1063)      
  Voorstel van de heer Erdman
1-1063/1
p. 1-4 1-1063/1 p. 1-4 (PDF)
  Amendement nr 1 van de heer Erdman
1-1063/2
p. 1 1-1063/2 p. 1 (PDF)
  Verslag van de heer Erdman
1-1063/3
p. 1-9 1-1063/3 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 542 en 545 van het Wetboek van Strafvordering (Daden van een onderzoeksrechter die aanleiding geven tot gewettigde verdenking) (1-448)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-79
p. 2127-2132 1-79 p. 2127-2132 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de nieuwe gemeentewet, de gemeentekieswet, de wet van 19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen, de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming en de wet van 7 juli 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de provincieraden en de gemeenteraden en voor de rechtstreekse verkiezing van de raden voor maatschappelijk welzijn, strekkende tot de oprichting van districten en de organisatie van de rechtstreekse verkiezing van hun raden (Districtsraden) (1-907)      
  Amendementen nrs 2 tot 9 van de heren Caluwé en Erdman.
1-907/4
p. 1-4 1-907/4 p. 1-4 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-210
p. 6070-6077 1-210 p. 6070-6077 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de nieuwe gemeentewet, teneinde het oprichten van stadsdeelraden mogelijk te maken (1-51)      
  Algemene beraadslaging
1-210
p. 6070-6077 1-210 p. 6070-6077 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de provinciewet (Grondige hervorming van de provincies) (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van de provinciewet, de wet van 1 juli 1860 tot wijziging van de provinciewet en de gemeentewet wat betreft de eedaflegging en de wet van 19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen) (1-236)      
  Voorstel tot terugzending naar de commissie teneinde nieuwe amendementen te bespreken
1-93
p. 2473-2474 1-93 p. 2473-2474 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 mei 1880 op het parlementair onderzoek en van artikel 458 van het Strafwetboek (Bevoegdheid van de onderzoekscommissie - Beroepsgeheim - Samenloop met het gerechtelijk onderzoek - Geheimhoudingsplicht - Gevolgen van het onderzoek) (1-148)      
  Amendement nr 7 van de heer Erdman c.s.
1-148/2
p. 4 1-148/2 p. 4 (PDF)
  Amendementen nrs 1 en 3 van de heer Erdman
1-148/2
p. 1 1-148/2 p. 1 (PDF)
  1-148/2
p. 2 1-148/2 p. 2 (PDF)
  Amendementen nrs 26 en 29 van de heren Vandenberghe en Erdman
1-148/2
p. 12 1-148/2 p. 12 (PDF)
  1-148/2
p. 13 1-148/2 p. 13 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-40
p. 913-927 1-40 p. 913-927 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 6 augustus 1931 houdende vaststelling van de onverenigbaarheden en ontzeggingen betreffende de ministers, gewezen ministers en ministers van Staat, alsmede de leden en gewezen leden van de Wetgevende Kamers ten einde een aantal nieuwe onverenigbaarheden en ontzeggingen alsook nieuwe verplichtingen inzake de indiening van een lijst van mandaten, ambten en beroepen vast te stellen (Parlementsleden) (1-864)      
  Algemene beraadslaging: hervatting van de beraadslaging (Het wetsvoorstel vervalt door aanneming van ontwerp nr 1-985)
1-211
p. 6112-6117 1-211 p. 6112-6117 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, met betrekking tot de oproeping bij proces-verbaal in jeugdzaken (1-201)      
  Voorstel van de heer Erdman c.s.
1-201/1
p. 1-3 1-201/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en het Wetboek van Strafvordering inzake de procedure tot onttrekking van de zaak aan de rechter (Hof van cassatie) (1-456)      
  Voorstel van de heren Lallemand en Erdman c.s.
1-456/1
p. 1-4 1-456/1 p. 1-4 (PDF)
  Amendementen nrs 1, 2, 4 en 5 van de heer Erdman
1-456/2
p. 1 1-456/2 p. 1 (PDF)
  1-456/2
p. 2 1-456/2 p. 2 (PDF)
  Amendement nr 14 van de heer Erdman
1-456/7
p. 4 1-456/7 p. 4 (PDF)
  Stemverklaringen van de heer Erdman, mevrouw Delcourt-Pêtre, de heren Loones, Vandenberghe, Coveliers, Raes, Boutmans en Lallemand en eindstemming over het ontwerp opnieuw geamendeerd door de Senaat
1-163
p. 4340-4342 1-163 p. 4340-4342 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en het Wetboek van Strafvordering, inzake de gewettigde verdenking en de onpartijdigheid van de onderzoeksrechter (1-446)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-79
p. 2127-2132 1-79 p. 2127-2132 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en het Wetboek van strafvordering, inzake de gewettigde verdenking en de onpartijdigheid van de onderzoeksrechter (1-446)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-79
p. 2127-2132 1-79 p. 2127-2132 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit (Vreemdelingen : nationaliteitsverklaring) (1-629)      
  Amendementen nrs 1 en 2 van de heren Erdman en Lallemand
1-629/2
p. 1-3 1-629/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 augustus 1824 houdende dat de kerkbesturen en kerkelijke administraties geen beschikkingen kunnen nemen omtrent onderwerpen, waarvan de bezorging hen niet uitdrukkelijk bij de bestaande wetten, reglementen of verordeningen is opgedragen (Restauratie of onderhoud van kerken of gebouwen bestemd voor eredienst) (1-922)      
  Voorstel van de heren Erdman en Vandenberghe
1-922/1
p. 1-4 1-922/1 p. 1-4 (PDF)
Zijn verklaringen en de voorgestelde maatregelen betreffende het verloop van rally's      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
   Voorstellen van amendement ingediend door sommige leden van de meerderheid - Verzoek tot terugzending van de gemotiveerde motie en de amendementen naar commissie
1-21
p. 478-479 1-21 p. 478-479 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999