Auteurs- en sprekersregister betreffende "Maes Annemie" (Alles van 1995 tot nu)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Belangenconflict tussen de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie en de Kamer van volksvertegenwoordigers naar aanleiding van het wetsontwerp betreffende de harmonisering van het in aanmerking nemen van studieperioden voor de berekening van het pensioen (stukken Kamer, nrs. 54-2378/1-7) (6-362)      
  Bespreking
6-32
p. 4-30 6-32 p. 4-30 (PDF)
Credendo - Exportkredieten per bedrijf - Cijfers (6-1564)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Maes aan de heer Van Overtveldt, minister van Financiën, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   dossier afgesloten
SV 6-1564
Credendo - Exportkredieten per bedrijf - Cijfers (6-2243)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Maes aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 6-2243
Credendo - Exportkredieten per sector - Cijfers (6-1565)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Maes aan de heer Van Overtveldt, minister van Financiën, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   dossier afgesloten
SV 6-1565
Credendo - Exportkredieten per sector - Cijfers (6-2244)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Maes aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 6-2244
Dotatie van de Senaat - Uitgaven van het dienstjaar 2016 en begrotingsvooruitzichten voor het dienstjaar 2018 (6-375)      
  Stemming over het voorstel van begroting voor het dienstjaar 2018 en stemverklaringen van de dames Annemie Maes en Lieve Maes
6-34
p. 43-44 6-34 p. 43-44 (PDF)
  6-34
p. 45 6-34 p. 45 (PDF)
Eedaflegging (Wetgevende verkiezingen van 25 mei 2014)      
  mevrouw Annemie Maes, senator aangewezen door de Nederlandse taalgroep van het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
6-23
p. 4-5 6-23 p. 4-5 (PDF)
Federaal actieplan Dieselgate - Interfederale Werkgroep Milieu en Gezondheid - Besprekingen - Accijnzen op diesel - Verhoging (6-1495)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Maes aan de heer Michel, eerste minister
   Antwoord
SV 6-1495
Federaal actieplan Dieselgate - Interfederale Werkgroep Milieu en Gezondheid - Besprekingen - Accijnzen op diesel - Verhoging (6-1496)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Maes aan de heer Van Overtveldt, minister van Financiën, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   dossier afgesloten
SV 6-1496
Federaal actieplan Dieselgate - Interfederale Werkgroep Milieu en Gezondheid - Besprekingen - Accijnzen op diesel - Verhoging (6-1497)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Maes aan mevrouw Marghem, minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
   Antwoord
SV 6-1497
Federaal actieplan Dieselgate - Interfederale Werkgroep Milieu en Gezondheid - Besprekingen - Accijnzen op diesel - Verhoging (6-2242)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Maes aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 6-2242
Fietsers - Afstand tot voertuigen - Wegcode - Interpretatie - Wijziging (6-1493)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Maes aan de heer Bellot, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   Antwoord
SV 6-1493
Gebruik van plastiek bekertjes in de koffiekamer van de Senaat      
  6-34
p. 31 6-34 p. 31 (PDF)
Koninklijke Muntschouwburg - De Munt - Managementproblemen - Positie van de intendant en een aantal directieleden (6-2009)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Maes aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-2009
Vergadering van de voorzitters van de Parlementen van de landen van de Visegradgroep en de Benelux Unie, Piestany (Slovakije), 24-25 maart 2019 (De samenwerking onder de Visegradlanden - Visie van Europa - Subsidiariteit - Het gebrek aan belangstelling voor de Europese parlementsverkiezingen - Het gemeenschappelijk veiligheidsbeleid - De uitbreiding van de EU met de landen van de Westelijke Balkan) (6-534)      
  Verslag van mevrouw Annemie Maes
6-534/1
p. 1-17 6-534/1 p. 1-17 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid, de Gemeenschappen en de Gewesten inzake de preventie en de eliminatie van hormoonverstorende stoffen in de consumptie, met het oog op de bevordering van de volksgezondheid (6-303)      
  Verzoek van de dames Cindy Franssen, Brigitte Grouwels en Karin Brouwers, de heer Johan Verstreken, de dames Sabine de Bethune, Nadia El Yousfi, Latifa Gahouchi, Véronique Jamoulle en Anne Lambelin, de heren Karl-Heinz Lambertz en Philippe Mahoux, mevrouw Christie Morreale, de heer Patrick Prévot, de dames Christiane Vienne, Olga Zrihen en Petra De Sutter, de heer Philippe Henry, de dames Annemie Maes, Elisabeth Meuleman, Hélène Ryckmans, Cécile Thibaut en Anne Barzin, de heer Jacques Brotchi, de dames Valérie De Bue en Christine Defraigne, de heren Alain Destexhe, Olivier Destrebecq, Yves Evrard en Jean-Paul Wahl, de dames Ann Brusseel en Martine Taelman, de heren Bert Anciaux en Rob Beenders, de dames Katia Segers en Güler Turan, de heren Bart Van Malderen, Christophe Bastin, François Desquesnes en Bertin Mampaka Mankamba en mevrouw Véronique Waroux
6-303/1
p. 1-5 6-303/1 p. 1-5 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid, de Gemeenschappen en de Gewesten inzake de verbetering van de luchtkwaliteit, met het oog op de bevordering van de volksgezondheid (6-370)      
  Voorstel van de dames Annemie Maes en Petra De Sutter, de heer Philippe Henry, de dames Elisabeth Meuleman, Hélène Ryckmans, Cécile Thibaut en Nadia El Yousfi, de heren Christophe Lacroix en Karl-Heinz Lambertz, mevrouw Christiane Vienne, de heren Bert Anciaux en Rob Beenders, de dames Katia Segers en Güler Turan, de heren Bart Van Malderen, Christophe Bastin, François Desquesnes en Bertin Mampaka Mankamba en mevrouw Véronique Waroux
6-370/1
p. 1-7 6-370/1 p. 1-7 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid, de Gemeenschappen en de Gewesten inzake de verbetering van de luchtkwaliteit, met het oog op de bevordering van de volksgezondheid (6-391)      
  Verslag van de heer Joris Poschet, de dames Annemie Maes, Véronique Waroux en Christie Morreale en de heer Gilles Mouyard
6-391/2
p. 1-155 6-391/2 p. 1-155 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 6 van de dames Annemie Maes en Cécile Thibaut, ingediend na de goedkeuring van het verslag
6-391/5
p. 1-4 6-391/5 p. 1-4 (PDF)
  Aangehouden stemmingen over het informatieverslag (6-391/2)
6-41
p. 53-56 6-41 p. 53-56 (PDF)
  6-41
p. 60-62 6-41 p. 60-62 (PDF)
  Bespreking van het informatieverslag (6-391/2)
6-41
p. 24-48 6-41 p. 24-48 (PDF)
  6-41
p. 20-22 6-41 p. 20-22 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende het wetenschappelijk onderzoek in België (Opmaken balans van het wetenschappelijk onderzoek - Organisatie - Financiering op federaal, gewestelijk en gemeenschapsniveau - Deelname aan Europese en internationale projecten) (6-317)      
  Verzoek van de heren Philippe Mahoux, Karl-Heinz Lambertz, Patrick Prévot, Philippe Henry, Bert Anciaux, Rob Beenders en Bart Van Malderen en de dames Nadia El Yousfi, Latifa Gahouchi Véronique Jamoulle, Anne Lambelin, Christie Morreale, Christiane Vienne, Olga Zrihen, Elisabeth Meuleman, Petra De Sutter, Annemie Maes, Hélène Ryckmans, Cécile Thibaut, Katia Segers en Güler Turan
6-317/1
p. 1-8 6-317/1 p. 1-8 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag over het intra-Belgisch besluitvormingsproces inzake burden sharing met betrekking tot klimaatdoelstellingen (6-253)      
  Bespreking van het informatieverslag (6-253/2)
6-25
p. 8-40 6-25 p. 8-40 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de bescherming van de Noordzee tegen de verontreiniging door marien zwerfvuil (Plastic afval - Microplastics) (6-309)      
  Voorstel van de heren Bert Anciaux, Rob Beenders en Bart Van Malderen en de dames Elisabeth Meuleman, Katia Segers, Güler Turan, Petra De Sutter en Annemie Maes
6-309/1
p. 1-7 6-309/1 p. 1-7 (PDF)
  Verslag van mevrouw Annemie Maes
6-309/2
p. 1 6-309/2 p. 1 (PDF)
Voorstel van resolutie teneinde een coherent en geïntegreerd beleid uit te stippelen om een uitdaging op het vlak van de volksgezondheid aan te gaan: milieu en chronische ziektes (6-125)      
  Bespreking
6-29
p. 4-18 6-29 p. 4-18 (PDF)
Voorstel van resolutie teneinde het milieu en de Noordzee te beschermen tegen de verontreiniging van marien afval en de aanwezigheid van polyethylenen microbeads in cosmetica te beperken (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie teneinde het milieu en de Noordzee te beschermen tegen de verontreiniging van marien afval en de aanwezigheid van plastic microbeads in cosmetica te beperken)(6-324)      
  Voorstel van de heren Bert Anciaux en Alain Destexhe en de dames Cindy Franssen, Martine Taelman, Katia Segers, Annemie Maes, Elisabeth Meuleman, Sabine de Bethune en Güler Turan
6-324/1
p. 1-10 6-324/1 p. 1-10 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 4 van mevrouw Annemie Maes en de heer Philippe Henry
6-324/2
p. 1-3 6-324/2 p. 1-3 (PDF)
  Amendementen nrs 17 tot 22 van mevrouw Annemie Maes
6-324/2
p. 6-8 6-324/2 p. 6-8 (PDF)
  Verslag van mevrouw Annemie Maes
6-324/3
p. 1-76 6-324/3 p. 1-76 (PDF)
  Bespreking
6-34
p. 14-33 6-34 p. 14-33 (PDF)
Voorstel van resolutie teneinde het milieu te beschermen door de aanwezigheid van polyethylenen microbeads in cosmetica te beperken (6-292)      
  Verslag van mevrouw Annemie Maes
6-292/2
p. 1 6-292/2 p. 1 (PDF)
Voorstel van resolutie tot invoering van een totaalverbod inzake de handel in ivoor (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie tot invoering van een totaalverbod inzake de handel in ivoor en in hoorns van neushoorns alsook in afgeleide producten) (6-469)      
  Bespreking
6-46
p. 5-14 6-46 p. 5-14 (PDF)
Voorstel van resolutie tot invoering van een verbod op commerciële communicatie over biociden en gewasbeschermingsmiddelen (6-287)      
  Verslag van mevrouw Annemie Maes
6-287/3
p. 1-7 6-287/3 p. 1-7 (PDF)
  Bespreking
6-42
p. 11-15 6-42 p. 11-15 (PDF)
  6-42
p. 9-10 6-42 p. 9-10 (PDF)
Voorstel van resolutie tot verbod van de import van producten die het gevolg zijn van bijkomende en illegale ontbossing (Nieuw opschrift : Resolutie tot verbod van de import van producten die het gevolg zijn van illegale ontbossing en van bijkomende ontbossing) (6-481)      
  Bespreking
6-47
p. 67-74 6-47 p. 67-74 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heer Karl Vanlouwe en mevrouw Annemie Maes
6-47
p. 122-123 6-47 p. 122-123 (PDF)
  6-47
p. 116 6-47 p. 116 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet (6-526)      
   Bespreking
6-48
p. 5-61 6-48 p. 5-61 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet (Klimaatbeleid - Biodiversiteit - Stemrecht voor de niet-Belgische burgers - Toegang tot het openbaar ambt voor de niet-Belgen - Loongelijkheid - Genderquota voor de regeringen - Rechten reeds erkend door Europese en internationale verdragen - Personen met een handicap - Recht op leven - Verbod op foltering en slavernij - recht op een billijk proces - Vrijheid van verkeer - Economische en sociale rechten - Welzijn en waardigheid van dieren - Persvrijheid - Bemiddelaar - Referendum - Onderzoek van de geloofsbrieven - Hervorming (of afschaffing) van de Senaat - Petitierecht - Kiesgerechtigde leeftijd - Federale kieskring - Recht van burgerinitiatief - Modernisering van sommige aspecten van het koningschap - Tweetalig onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Controle door het Grondwettelijk Hof - Persmisdrijven - Hoge Raad voor de Justitie - Hervorming van de gerechtelijk arrondissementen - Autonomie van de gewesten inzake de organisatie van bovengemeentelijke besturen en provincies - Parlementair toezicht bij gewapende conflicten - Bevoegdheid van de decreetgever betreffende de gemeentelijke en provinciale belastingen) (6-519)      
  Voorstel van de dames Elisabeth Meuleman, Cécile Thibaut, Petra De Sutter en Hélène Ryckmans, de heer Philippe Henry en mevrouw Annemie Maes
6-519/1
p. 1-7 6-519/1 p. 1-7 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999