S. 6-287 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie tot invoering van een verbod op commerciële communicatie over biociden en gewasbeschermingsmiddelen
Christie Morreale    Philippe Mahoux    Olga Zrihen    Patrick Prévot    Anne Lambelin    Latifa Gahouchi    Christiane Vienne    Véronique Jamoulle    Nadia El Yousfi   

chemisch product
bescherming van de consument
motie van het Parlement
gevaren voor de gezondheid
fytosanitair product
reclame
verdelgingsmiddel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-287/1 6-287/1 (PDF) Voorstel van resolutie 1/9/2016
6-287/2 6-287/2 (PDF) Amendementen 9/7/2018
6-287/3 6-287/3 (PDF) Verslag namens de commissie 9/7/2018
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
1/9/2016   Indiening
11/10/2016   Inoverwegingneming
11/10/2016   Verzending naar commissie: Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden
9/10/2018   Inschrijving op agenda
9/10/2018   Algemene bespreking Hand. 6-42 Hand. 6-42 (PDF)
9/10/2018   Stemming over het geheel: ne varietur (+23/-15/o1)
Aanneming conclusies Commissie
Hand. 6-42 Hand. 6-42 (PDF)
  Commissie: Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden
11/10/2016   Verzending naar commissie
15/1/2018   Inschrijving op agenda
15/1/2018   Aanwijzing rapporteur(s): Annemie Maes
15/1/2018   Inleidende uiteenzetting door Christie Morreale
15/1/2018   Bespreking
16/4/2018   Inschrijving op agenda
16/4/2018   Bespreking
4/5/2018   Inschrijving op agenda
4/5/2018   Uitgesteld
9/7/2018   Inschrijving op agenda
9/7/2018   Stemming over het geheel: verworpen (+7/-5/o0)
9/7/2018   Verwerping
9/7/2018   Vertrouwen rapporteur
9/10/2018   Verwerping
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Verworpen 9/10/2018
[S1] Behandeling door Senaat
Verworpen 9/10/2018
Commissie: Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden
Verworpen 15/1/2018, 16/4/2018, 9/7/2018