Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-2009

van Annemie Maes (Ecolo-Groen) d.d. 7 november 2018

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen

Koninklijke Muntschouwburg - De Munt - Managementproblemen - Positie van de intendant en een aantal directieleden

dramatische kunst
bedrijfsbeheer
personeelsbeheer
bezuinigingsbeleid

Chronologie

7/11/2018Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/12/2018)
28/12/2018Rappel
23/5/2019Einde zittingsperiode

Vraag nr. 6-2009 d.d. 7 november 2018 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Deze zomer werden ernstige managementproblemen bij de Koninklijke Muntschouwburg aangekaart in een uitgebreid artikel in de media, met aandacht voor de positie van de intendant en een aantal directieleden. De Munt, de nationale opera, is een belangrijke culturele federale instelling die opereert in een nauwe samenwerking met beide Gemeenschappen. Deze vraag heeft betrekking op cultuur, wat overwegend een gemeenschapsbevoegdheid is.

Nadat de federale regering in 2015 aankondigde dat De Munt op personeel en op werking zou moeten besparen, kondigde u aan dat de besparingen teruggeschroefd zouden worden. De voor 2015 gevraagde inspanning werd gehalveerd. Om de eigen mensen en werking, met eigen atelier, orkest en koor, te beschermen, heeft De Munt beslist om terug te keren naar de essentie: het maken van opera. De beslissing om te besparen op personeel was blijkbaar niet zonder gevolgen omdat sindsdien de malaise bij het personeel groot is. Meer werken met minder middelen en minder personeel, namelijk een vermindering met een honderdtal personeelsleden, zou vooral bij de niet kaderfuncties negatieve gevolgen hebben gehad. Daarnaast wordt ook de managementstijl van de intendant en van een aantal directieleden aangeklaagd, waaronder de directie personeel en de directie techniek - die volgens de klokkenluiders mede aan de basis liggen van de talrijke burn outs en een algemeen verminderd welbevinden van het personeel.

1) Heeft u weet van de malaise bij een deel van het personeel bij de Koninklijke Muntschouwburg - De Munt? Hebt u ter zake enige bevoegdheid? Zijn er afspraken in de beheersovereenkomst met de Koninklijke Muntschouwburg - De Munt over een modern people management waarbij het welbevinden van het personeel centraal staat?

2) Neemt de federale regering maatregelen of zijn er initiatieven om een hedendaagse aansturing van het personeel te ondersteunen? Heeft dat een plaats binnen uw beleid?

3) De vaardigheden van de intendant en van de directie techniek en de directie personeel op het vlak van people management worden door de klokkenluiders ook in vraag gesteld: zijn er hierover afspraken gemaakt bij de herbenoeming van de intendant evenals voor het functieprofiel van de aangeklaagde directie?