Auteurs- en sprekersregister betreffende "Matz Vanessa" (Legislatuur 2007-2010)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
De KUL-norm en de federale dotaties voor de politie (4-967)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Vanessa Matz aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
4-99
p. 56-58 4-99 p. 56-58 (PDF)
De Veiligheidsmonitor (in bepaalde politiezones - Financiering) (4-349)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Vanessa Matz aan de heer Patrick Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-34
p. 39-41 4-34 p. 39-41 (PDF)
De aankondiging van stakingen door het vakbondsfront van de politie (Eisenbundel i.v.m. het statuut, de salarissen, verschillende salarisvoordelen en een vraag naar bijkomende manschappen) (4-279)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Vanessa Matz aan de heer Patrick Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
4-28
p. 44-45 4-28 p. 44-45 (PDF)
De circulaire over de regularisatiecriteria (Vreemdelingen)      
  Debat
4-30
p. 20-35 4-30 p. 20-35 (PDF)
De controle op de verkoop van de producten van de Nationale Loterij aan minderjarigen (4-902)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Vanessa Matz aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
4-92
p. 9-12 4-92 p. 9-12 (PDF)
De financiering van het Fonds ter bestrijding van Overmatige Schuldenlast (Begrotingstekort van het Fonds) (4-707)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Vanessa Matz aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zeflstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid, aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie en aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord gegeven door de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
4-69
p. 24-26 4-69 p. 24-26 (PDF)
De informele Europese Raad van 11 februari 2010 (Sanering van de overheidsfinanciën van Griekenland - EU 2020-strategie : werkzaamheidsgraad, armoedebestrijding, hogere opleiding, vermindering van de CO2-emissie, innovatie- en onderzoekskredieten - Humanitaire hulp voor Haïti - Klimaatonderhandelingen van Cancun - Institutionele werking - Vliegtuigtaks) (4-1694)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door mevrouw Vanessa Matz (S) en de heer Herman De Croo (K)
4-1694/1
p. 1-11 4-1694/1 p. 1-11 (PDF)
De informele Europese Raad van 25 en 26 maart 2010 (Begrotingstekort Griekenland - EU 2020-strategie : hogere werkzaamheidsgraad ; meer onderzoek, ontwikkeling en innovatie ; betere opleiding ; CO2-reductie, energie-efficiëntie en hernieuwbare energie ; vermindering armoede - Klimaatverandering : tijdschema voor beperking temperatuurstijging) (4-1707)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door mevrouw Vanessa Matz (S) en de heer Herman De Croo (K)
4-1707/1
p. 1-24 4-1707/1 p. 1-24 (PDF)
De nadere regels voor het aanplakken op de verkiezingsborden tijdens de verkiezingscampagne (Maatregelen tegen verstoring openbare orde door oorlog tussen afficheplakkers) (4-716)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Vanessa Matz aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
4-71
p. 31-32 4-71 p. 31-32 (PDF)
De prioriteiten van het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie (juli-december 2010) (4-1606)      
  Verslag namens de commissie voor de justitie (S), de commissie voor de binnenlandse zaken en voor de administratieve aangelegenheden (S), de commissie voor de justitie (K), de commissie voor de binnenlandse zaken, de algemene zaken en het openbaar ambt (K) en het federaal adviescomité voor de europese aangelegenheden (S & K) uitgebracht door de dames Martine Taelman (S), Vanessa Matz (S) en Sonja Becq (K) en de heren Philippe Moureaux (S), André Frédéric (K) en Herman De Croo (K)
4-1606/2
p. 1-40 4-1606/2 p. 1-40 (PDF)
  Verslag namens de commissie voor de buitenlandse betrekkingen en voor de landsverdediging (S), de commissie voor de buitenlandse betrekkingen (K) en het federaal adviescomité voor de europese aangelegenheden (S & K) uitgebracht door de dames Marleen Temmerman (S) en Vanessa Matz (S) en de heren Geert Versnick (K) en Herman De Croo (K)
4-1606/3
p. 1-17 4-1606/3 p. 1-17 (PDF)
  Verslag namens het adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen (S), het adviescomité voor maatschappelijke emancipatie (K) en het federaal adviescomité voor de europese aangelegenheden (S & K) uitgebracht door de heren Alain Destexhe (S) en Herman De Croo (K) en de dames Vanessa Matz (S) en Alexandra Colen (K)
4-1606/5
p. 1-15 4-1606/5 p. 1-15 (PDF)
  Verslag namens de commissies voor de sociale aangelegenheden (S en K) uitgebracht door de dames Nahima Lanjri (S) en Vanessa Matz (S) en de heren Herman De Croo (K) en Yvan Mayeur (K)
4-1606/7
p. 1-24 4-1606/7 p. 1-24 (PDF)
  Verslag namens de commissie voor de financiën en voor de economische aangelegenheden (S), de commissie voor de infrastructuur, het verkeer en de overheidsbedrijven (K) en het federaal adviescomité voor de europese aangelegenheden (S & K) uitgebracht door de heren Wouter Beke (S), François Bellot (K) en Herman De Croo (K) en mevrouw Vanessa Matz (S)
4-1606/11
p. 1-16 4-1606/11 p. 1-16 (PDF)
  Verslag van mevrouw Thérèse Snoy et d'Oppeurs (K), van de heren Yvan Mayeur (K) en Herman De Croo (K) en de dames Vanessa Matz (S) en Nahima Lanjri (S)
4-1606/12
p. 1-25 4-1606/12 p. 1-25 (PDF)
De prioriteiten van het Spaans EU-voorzitterschap (Toepassing van het Verdrag van Lissabon - Coördinatie van het economisch beleid : strategie Europa 2020 - Versterking van het buitenlands beleid - Rechten en vrijheden van de burgers - Europese Dienst voor Extern Optreden - Solidariteitsclausule : wederzijdse hulp bij terroristische aanval of ramp - Economisch herstel en scheppen van banen - Duurzaamheid op milieugebied - Toezicht op het financiële systeem - Europa, een verantwoordelijke en solidaire wereldspeler - EU-uitbreiding) (4-1613)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door mevrouw Vanessa Matz (S) en de heer Herman De Croo (K)
4-1613/1
p. 1-18 4-1613/1 p. 1-18 (PDF)
De problematiek van het statuut van de zorgkundige (Rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen - Getuigschrift zorgkundige) (4-286)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Vanessa Matz aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-29
p. 64-65 4-29 p. 64-65 (PDF)
De stijging van het aantal verkeersdoden (Rapport van European Transport Safety Council - Beleid) (4-379)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Vanessa Matz aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-36
p. 69-72 4-36 p. 69-72 (PDF)
De strijd tegen namaak (Nieuwe wet sinds 2007 : uitblijven van uitvoeringsbesluiten) (4-770)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Vanessa Matz aan de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-76
p. 34-35 4-76 p. 34-35 (PDF)
De verkoop van alcohol en kansspelen aan minderjarigen (Gebrek aan ethiek en controle) (4-892)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Vanessa Matz aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord gegeven door mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie en de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-89
p. 19-21 4-89 p. 19-21 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 10 juni 2007)      
  mevrouw Vanessa Matz, gecoöpteerd senator
4-24
p. 10 4-24 p. 10 (PDF)
  mevrouw Vanessa Matz, senator-opvolgster
4-86
p. 7 4-86 p. 7 (PDF)
Europese Raad van Staatshoofden en regeringsleiders van 29 en 30 oktober 2009 (Verdrag van Lissabon : ratificatie door Tsjechië en uitvoering, procedure van medebeslissing, oprichting Europese Dienst voor extern optreden en andere interne aangelegenheden - Voorzitter van de Europese Raad - Hoge Vertegenwoordiger - Hernieuwing Europese Commissie - Klimaatagenda : voorbereiding van de Top van Kopenhagen en financieringsvraagstuk, bijdrage tot de inspanningen van de ontwikkelingslanden ; interne lastenverdeling binnen EU - Economische en financiële crisis : begrotingstekorten, financieel toezicht - Illegale immigratie - Strategie voor Baltische Zeegebied) (4-1484)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door mevrouw Vanessa Matz (S) en de heer Herman De Croo (K)
4-1484/1
p. 1-53 4-1484/1 p. 1-53 (PDF)
Het arrest van het Grondwettelijk Hof van 27 mei 2008 dat enkele bepalingen uit de vreemdelingenwet vernietigt (4-343)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Vanessa Matz aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
4-33
p. 37-39 4-33 p. 37-39 (PDF)
Het gebruik van waarden of-aandelen voor betalingen bij een handelaar (Ruilovereenkomst - Betaalmiddelen voor een aankoop) (4-440)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Vanessa Matz aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
4-47
p. 40-41 4-47 p. 40-41 (PDF)
Het koninklijk besluit van 4 maart 2008 tot uitvoering van de de wet betreffende civiele veiligheid (Afbakening van de hulpverleningszones - Onvoldoende budgettaire gegevens) (4-244)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Vanessa Matz aan de heer Patrick Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
4-26
p. 22-24 4-26 p. 22-24 (PDF)
Het wetsontwerp-"Kaupthing" en de bankdepositogarantie voor de klanten van Kaupthing Belgium (Bank in moeilijkheden - Garantie van 100.000 euro per klant - Lening van de regering aan Luxemburg - Eventuele overname Kaupthing Belgium - Onderhandelingen tussen Ijsland, Luxemburg en schuldeisers) (4-662)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Vanessa Matz aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
4-65
p. 11-12 4-65 p. 11-12 (PDF)
Politiediensten – Politiebeambten met universitaire opleiding – Statutaire vergoeding - Toepassing (4-6456)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Matz aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-6456
Rijwielen met hulpmotor - Inschrijving - Koninklijk besluit van 13 augustus 1971 - Koninklijk besluit van 10 oktober 1974 - Voertuigen die tussen 2 september 1971 en 15 november 1974 in het verkeer werden gebracht (4-3294)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Matz aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 4-3294
Voorbereiding van het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie in 2010 (Werkgroepen voor de voorbereiding van het voorzitterschap - Onzekerheid omtrent het Verdrag van LIssabon - Begroting - Communicatie-uitdaging : het Europees project dichter bij de burger brengen en tastbaarder maken - Werking van het forum : internetsite - Groepsvoorzitterschap met Spanje en Hongarije - Institutionele hervorming van de EU - Lissabon-strategie - Sociale agenda : strijd tegen de armoede, gelijkheid man-vrouw, bestrijding van geweld tegen vrouwen - Justitie en binnenlandse zaken - Klimaat en energie : het post-Kyoto-programma - EU-uitbreiding : Turkije, FYROM, Balkanstaten, o.m. Kroatië en Servië - Nabuurschapbeleid - Externe betrekkingen van de EU - Halftijdse herziening van het financieel kader - Financiële vraagstukken : wetgevend werk van de Raad qua reglementering en regulering van de financiële sector - Gezamenlijke symolische acties van het groepsvoorzitterschap) (4-986)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door mevrouw Vanessa Matz (S) en de heer Herman De Croo (K)
4-986/4
p. 1-69 4-986/4 p. 1-69 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de invoering van een standaardformulier voor kredietaanvragen, teneinde het risico op insolventie bij de kredietnemer tegen te gaan (4-1305)      
  Voorstel van mevrouw Vanessa Matz
4-1305/1
p. 1-4 4-1305/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie over de bescherming van de niet-begeleide minderjarige vreemdeling (4-875)      
  Amendement nr 11 van mevrouw Vanessa Matz
4-875/2
p. 5 4-875/2 p. 5 (PDF)
Voorstel van resolutie over de verbetering van de werking van de Dienst voor alimentatievorderingen (DAVO) (4-1543)      
  Voorstel van de dames Vanessa Matz en Céline Fremault
4-1543/1
p. 1-6 4-1543/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie strekkende tot de invoering van een code of conduct voor de mobieletelefoonoperatoren (4-1515)      
  Voorstel van mevrouw Vanessa Matz en de heer Jean-Paul Procureur
4-1515/1
p. 1-6 4-1515/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie tot verbetering van het systeem dat IGO-gerechtigden toestaat in het buitenland te verblijven (Inkomensgarantie voor ouderen) (4-1639)      
  Voorstel van de heren Jean-Paul Procureur, Dirk Claes en Franco Seminara en de dames Nahima Lanjri, Dominique Tilmans, Nele Lijnen, Christiane Vienne, Vanessa Matz en Caroline Persoons
4-1639/1
p. 1-4 4-1639/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging, wat de ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en van de wet van 20 juli 2007 tot wijziging, wat de private ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst (Onderscheid tussen verzekeringsovereenkomsten gesloten binnen een beroepsrelatie en verzekeringsovereenkomsten gesloten buiten het kader van een beroepsrelatie - Een meer efficiënte taakverdeling in het kader van de procedures die dienen te worden gevolgd voor de aanpassing van de technische grondslagen van de niet beroepsgebonden ziekteverzekeringsovereenkomsten - De inwerkingtreding van de bepalingen van het hoofdstuk inzake de individuele ziekteverzekeringsovereenkomsten) (4-1235)      
  Algemene bespreking
4-76
p. 37-50 4-76 p. 37-50 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de invoering van automatische voorschotten op de inkomsten uit de aanvullende personenbelasting en de voor de gemeenten kosteloze heffing van die belasting (4-900)      
  Voorstel van mevrouw Vanessa Matz
4-900/1
p. 1-4 4-900/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de reclame voor motorfietsen (Gegevens betreffende het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot) (4-1662)      
  Voorstel van mevrouw Vanessa Matz
4-1662/1
p. 1-3 4-1662/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de uitoefening van de vrijheid van gaan en staan op de openbare weg (Fundamentele vrijheid - Beginsel van sociabiliteit - Verhullen van het gelaat) (4-1689)      
  Voorstel van de heren Francis Delpérée en Dimitri Fourny en mevrouw Vanessa Matz
4-1689/1
p. 1-4 4-1689/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel houdende verplichting om alle bromfietsen die op de openbare weg rijden met een nummerplaat uit te rusten (Identificatie ter bevordering van het handhavingsbeleid - Identificatie bij diefstal - Bestrijding van de opgefokte bromfietsen) (4-1167)      
  Voorstel van mevrouw Vanessa Matz
4-1167/1
p. 1-14 4-1167/1 p. 1-14 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende om een onmiddellijke controle van het ontbreken van een verzekering en het ontbreken van technische controle van motorvoertuigen mogelijk te maken (Databank van verzekerde voertuigen - Databank met betrekking tot de technische controle - Raadpleging door de politie) (4-1194)      
  Voorstel van mevrouw Vanessa Matz
4-1194/1
p. 1-4 4-1194/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 171 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992 met het oog op de invoering van een afzonderlijke belasting op sommige beroepsinkomsten van kunstenaars (Inkomsten verworven door kunstschilders, beeldende kunstenaars, schrijvers en auteurs van muziekwerken en audiovisuele werken, buiten enige arbeidsovereenkomst - Aanslagvoet van 33 pct.) (4-885)      
  Voorstel van de heer Philippe Monfils en de dames Christiane Vienne en Vanessa Matz
4-885/1
p. 1-4 4-885/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de gecoördineerde wetten betreffende de politie over het wegverkeer, teneinde de installatie van alcoholsloten in bepaalde voertuigen verplicht te maken (4-877)      
  Voorstel van mevrouw Vanessa Matz
4-877/1
p. 1-4 4-877/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van het Wetboek van strafvordering betreffende de bescherming van de anonimiteit van bepaalde leden van de politiediensten (Leden van de Interventiedienst of van de Arrestatiedienst van de bijzondere eenheden van de federale politie tegen wie klacht wordt ingediend met burgerlijke-partijstelling) (4-1036)      
  Voorstel van de heer Marc Elsen en mevrouw Vanessa Matz
4-1036/1
p. 1-3 4-1036/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot afschaffing van het onderscheid in klassen van bromfietsen en tot invoering van een rijbewijs voor het besturen van een bromfiets (4-1195)      
  Voorstel van mevrouw Vanessa Matz
4-1195/1
p. 1-3 4-1195/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering in het Strafwetboek van een verzwarende omstandigheid voor plegers van bepaalde strafbare feiten jegens scheidsrechters van sportwedstrijden (4-1297)      
  Voorstel van mevrouw Vanessa Matz en de heer Alain Courtois
4-1297/1
p. 1-3 4-1297/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging - wat het rouwverlof betreft - van het koninklijk besluit van 28 augustus 1963 betreffende het behoud van het normale loon van de werklieden, de dienstboden, de bedienden en de werknemers aangeworven voor de dienst op binnenschepen, voor afwezigheidsdagen ter gelegenheid van familiegebeurtenissen of voor de vervulling van staatsburgerlijke verplichtingen of van burgerlijke opdrachten (4-1665)      
  Voorstel van de dames Nele Lijnen, Nahima Lanjri, Caroline Persoons, Olga Zrihen en Vanessa Matz en de heer Bart Tommelein
4-1665/1
p. 1-5 4-1665/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 11 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, teneinde een gestandaardiseerde informatiefiche betreffende de bekendmaking van de tarieven voor mobiele telefonie in te voeren (4-1509)      
  Voorstel van mevrouw Vanessa Matz en de heer Jean-Paul Procureur
4-1509/1
p. 1-7 4-1509/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 147 van de programmawet van 27 april 2007, teneinde de regeling inzake korting op factuur naar gelang van de CO2-uitstoot toepasbaar te maken bij de aankoop van een gezinsvoertuig (4-953)      
  Voorstel van mevrouw Vanessa Matz
4-953/1
p. 1-3 4-953/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 39 van de Arbeidswet van 16 maart 1971 (Mogelijkheid voor werkneemsters die bevallen van een levenloos kind om de verplichte periode van bevallingsrust in te korten tot twee weken) (4-1684)      
  Voorstel van de dames Nele Lijnen, Nahima Lanjri, Caroline Persoons en Vanessa Matz en de heer Bart Tommelein
4-1684/1
p. 1-3 4-1684/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 79 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, teneinde een verplichte bevestiging vanwege de abonnee in te voeren bij elke verlenging op afstand van een overeenkomst inzake telefonie (4-1513)      
  Voorstel van mevrouw Vanessa Matz en de heer Jean-Paul Procureur
4-1513/1
p. 1-3 4-1513/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 133 en 289ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde te voorzien in een verhoging van de belastingvrije som voor de kinderen die hoger onderwijs volgen en in een verhoging van het belastingkrediet (4-1338)      
  Voorstel van mevrouw Vanessa Matz
4-1338/1
p. 1-4 4-1338/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de programmawet (I) van 24 december 2002, wat de voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen betreft (4-1577)      
  Voorstel van mevrouw Vanessa Matz
4-1577/1
p. 1-6 4-1577/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de reglementering betreffende de gezinsbijslag voor de zelfstandigen en tot gelijkschakeling van de kinderbijslag tussen de zelfstandigen en de werknemers (4-1623)      
  Voorstel van de heer Jean-Paul Procureur en de dames Vanessa Matz en Céline Fremault
4-1623/1
p. 1-3 4-1623/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de voorwaarden waaronder het vervroegd rustpensioen voor zelfstandigen kan ingaan (Afschaffing verminderingscoëfficiënt) (4-1614)      
  Voorstel van de heer Jean-Paul Procureur en de dames Vanessa Matz en Céline Fremault
4-1614/1
p. 1-3 4-1614/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, om te verbieden dat minderjarigen deelnemen aan de spelen die de Nationale Loterij aanbiedt (4-1581)      
  Voorstel van mevrouw Vanessa Matz
4-1581/1
p. 1-3 4-1581/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 23 maart 1995 tot bestraffing van het ontkennen, minimaliseren, rechtvaardigen of goedkeuren van de genocide die tijdens de tweede wereldoorlog door het Duitse nationaal-socialistische regime is gepleegd, met hetoog op het verbieden van elk gebruik van nazisymbolen (4-1164)      
  Voorstel van de dames Anne Delvaux en Vanessa Matz en van de heren Francis Delpérée, Jean-Paul Procureur en Marc Elsen
4-1164/1
p. 1-4 4-1164/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 juli 1998 betreffende de collectieve schuldenregeling en de mogelijkheid van verkoop uit de hand van de in beslag genomen goederen teneinde de categorieën van bijdragers aan het fonds ter bestrijding van de overmatige schuldenlast uit te breiden (4-1298)      
  Voorstel van mevrouw Vanessa Matz
4-1298/1
p. 1-4 4-1298/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens met het oog op het verbod op de financiering van de vervaardiging, het gebruik of het bezit van uraniumwapens (4-704)      
  Amendement nr 1 van mevrouw Vanessa Matz
4-704/2
p. 1-2 4-704/2 p. 1-2 (PDF)
  Verslag van mevrouw Vanessa Matz
4-704/3
p. 1-3 4-704/3 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek betreffende het statuut van levenloos geboren kinderen (Akte van de burgerlijke stand) (4-1150)      
  Voorstel van de dames Anne Delvaux en Vanessa Matz
4-1150/1
p. 1-7 4-1150/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op de afschaffing van het automatisch ten laste leggen van de eisende partij van alle kosten in geval van eenzijdige aanvraag tot echtscheiding (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek inzake de kostenverdeling onder partijen bij een echtscheidingsprocedure) (4-1115)      
  Verslag van mevrouw Vanessa Matz
4-1115/7
p. 1-4 4-1115/7 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, met als doel de aftrek mogelijk te maken van bepaalde kosten die gemaakt worden voor een adoptie (Aftrekbaarheid van het totale netto-inkomen - Beperking tot de uitgaven verricht in België) (4-1458)      
  Voorstel van mevrouw Vanessa Matz
4-1458/1
p. 1-3 4-1458/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 38 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, teneinde de transparantie in verband met de werkingskosten van de socialeverzekeringskassen voor zelfstandigen te verhogen (4-876)      
  Voorstel van mevrouw Vanessa Matz
4-876/1
p. 1-3 4-876/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, teneinde het gebruik van een aangepast beveiligingssysteem voor het vervoer van kinderen op tweewielige motorrijtuigen in te voeren (Specifiek zitje voor het vervoer van kinderen) (4-1190)      
  Voorstel van mevrouw Vanessa Matz
4-1190/1
p. 1-3 4-1190/1 p. 1-3 (PDF)
  Amendementen nrs 1 en 2 van mevrouw Vanessa Matz
4-1190/2
p. 1-2 4-1190/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, teneinde voor de berekening van het pensioen de kwartalen in aanmerking te nemen waarvoor de zelfstandige vrijstelling van betaling van zijn sociale bijdragen heeft verkregen (4-1624)      
  Voorstel van de heer Jean-Paul Procureur en de dames Vanessa Matz en Céline Fremault
4-1624/1
p. 1-3 4-1624/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, teneinde de werking van de Commissie voor vrijstelling van bijdragen te hervormen (4-1688)      
  Voorstel van de heer Jean-Paul Procureur en de dames Vanessa Matz en Céline Fremault
4-1688/1
p. 1-9 4-1688/1 p. 1-9 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999