S. 4-1694 Dossierfiche                  

De informele Europese Raad van 11 februari 2010
Federaal Adviescomitť voor de Europese Aangelegenheden  

Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden
topconferentie
Europese Raad
Griekenland
begrotingstekort
monetaire crisis
eurozone
EU-werkgelegenheidsbeleid
EU-milieubeleid
EU-onderzoeksbeleid
vermindering van gasemissie
regenereerbare energie
bevolking op arbeidsgeschikte leeftijd
werkende beroepsbevolking
opwarming van het klimaat
onderzoek en ontwikkeling
armoede
beroepsopleiding
broeikaseffect
energiebeleid
Europese werkgelegenheidsstrategie
vernieuwing
werking van de instelling
overheidsschuld
voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie
burgerluchtvaart
plaatsbewijs
luchtvervoer
belasting
Protocol van Kyoto

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1694/1 4-1694/1 (PDF) Verslag namens het Adviescomitť 2/3/2010
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [K1] Behandeling door Kamer
2/3/2010   Indiening Doc. 4-1694/1 4-1694/1 (PDF)
7/5/2010   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
2/3/2010   Indiening
2/3/2010   Verzending naar commissie: Federaal Adviescomitť Europese Aangelegenheden
  Commissie: Federaal Adviescomitť Europese Aangelegenheden
2/3/2010   Verzending naar commissie
2/3/2010   Inschrijving op agenda
2/3/2010   Aanwijzing rapporteur(s): Vanessa Matz, Herman De Croo
2/3/2010   Gedachtewisseling
Gedachtewisseling met de h. Yves Leterme, eerste minister, over de resultaten van de informele bijeenkomst van Staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie van 11 februari 2010 te Brussel.
Doc. 4-1694/1 4-1694/1 (PDF)
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beŽindigd  
[K1] Behandeling door Kamer
Behandeling beŽindigd  
[S2] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Federaal Adviescomitť Europese Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 2/3/2010