S. 4-1190 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, teneinde het gebruik van een aangepast beveiligingssysteem voor het vervoer van kinderen op tweewielige motorrijtuigen in te voeren
Vanessa Matz   

kind
verkeersveiligheid
tweewielig voertuig
veiligheidsinrichting

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1190/1 4-1190/1 (PDF) Wetsvoorstel 16/2/2009
4-1190/2 4-1190/2 (PDF) Amendementen 24/3/2010
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
19/2/2009   Indiening Doc. 4-1190/1 4-1190/1 (PDF)
5/3/2009   Inoverwegingneming
5/3/2009   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
5/3/2009   Verzending naar commissie
24/6/2009   Inschrijving op agenda
24/6/2009   Niet behandeld
20/1/2010   Inschrijving op agenda
20/1/2010   Aanwijzing rapporteur(s): Christiane Vienne
20/1/2010   Bespreking
3/3/2010   Inschrijving op agenda
3/3/2010   Hoorzitting met de heer Martin Van Houtte, afgevaardigd bestuurder van het BIVV
3/3/2010   Hoorzitting met de heer Y. Decramer, vertegenwoordiger van de Federale Wegpolitie
3/3/2010   Hoorzitting met de heer R. Wagelmans, vertegenwoordiger van de Vaste Commissie Lokale Politie
3/3/2010   Hoorzitting met de heer Jean-Marie Jorssen, FEDEMOT
3/3/2010   Hoorzitting met professor Jean-Claude Samin, Facultťs des Sciences Appliquťes, UCL
24/3/2010   Inschrijving op agenda
24/3/2010   Bespreking
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 20/1/2010, 3/3/2010, 24/3/2010