S. 4-876 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 38 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, teneinde de transparantie in verband met de werkingskosten van de socialeverzekeringskassen voor zelfstandigen te verhogen
Vanessa Matz   

algemene kosten
verzekeringsmaatschappij
maatschappelijke positie
sociale bijdrage
Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen
zelfstandig beroep

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-876/1 4-876/1 (PDF) Wetsvoorstel 15/7/2008
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
15/7/2008   Indiening Doc. 4-876/1 4-876/1 (PDF)
18/7/2008   Inoverwegingneming
18/7/2008   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
18/7/2008   Verzending naar commissie
9/2/2010   Inschrijving op agenda
9/2/2010   Niet behandeld
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd