Auteurs- en sprekersregister betreffende "Martens Bart" (Legislatuur 2007-2010)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Brandweer - Corps van de gemeente Baarle-Hertog - Mogelijke verdwijning - FinanciŽle impact en impact op de veiligheid (4-2104)      
  Schriftelijke vraag van de heer Martens aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-2104
Brandweer - Corps van de gemeente Baarle-Hertog - Mogelijke verdwijning - FinanciŽle impact en impact op de veiligheid (4-2731)      
  Schriftelijke vraag van de heer Martens aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-2731
De BTW-heffing op de certificaten voor groene stroom en warmtekrachtkoppeling (Aftrekbaarheid van de BTW - Zonnepanelen bij particulieren) (4-313)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Martens aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen en aan de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-30
p. 71-74 4-30 p. 71-74 (PDF)
De aanwezigheid van kernwapens op het grondgebied (op de basis van Kleine Brogel) (4-114)      
  Mondelinge vraag van de heer Bart Martens aan de heer Pieter De Crem, minister van Landsverdediging
4-14
p. 8-10 4-14 p. 8-10 (PDF)
De belastingaftrek voor energiebesparende investeringen (Belastingvermindering versus korting op factuur) (4-170)      
  Mondelinge vraag van de heer Bart Martens aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
4-18
p. 17-19 4-18 p. 17-19 (PDF)
De belastingvermindering voor passiefhuizen (Nood aan een KB dat voor langere termijn de instellingen die passiefhuiscertificaten uitreiken, erkent) (4-511)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Martens aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-47
p. 70-71 4-47 p. 70-71 (PDF)
De belastingverminderingen voor passiefhuizen (KB ter uitvoering van de wet van 27 april 2007 om de certificering te regelen - Belastingvermindering cumuleerbaar met deze voor de energiebesparende uitgaven ?) (4-38)      
  Mondelinge vraag van de heer Bart Martens aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Vincent Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
4-5 COM
p. 5-6 4-5 COM p. 5-6 (PDF)
De bijdragen vanuit Belgoprocess aan het Belgisch Nucleair Forum (Campagne voor kernenergie van de nucleaire lobby - Banden tussen overheid en Forum - Bijdrage van het SCK, het IRE en Belgoprocess) (4-765)      
  Mondelinge vraag van de heer Bart Martens aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
4-76
p. 31-32 4-76 p. 31-32 (PDF)
De cijfergegevens verkregen in het kader van de registratie van huurcontracten (Gebruik van de gegevens van de verplichte registratie van huurovereenkomsten) (4-512)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Martens aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-47
p. 71-73 4-47 p. 71-73 (PDF)
De concurrentie op de markt voor laagcalorisch aardgas (Grote dominantie van Suez en Electrabel - Koppelverkoop door Electrabel - CREG) (4-312)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Martens aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie en aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister van Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-30
p. 77-80 4-30 p. 77-80 (PDF)
De financiŽle en bankcrisis (4-1100)      
  Bespreking
4-73
p. 4-38 4-73 p. 4-38 (PDF)
De heer Bart Martens verzoekt om schorsing van de plenaire vergadering teneinde de gemeenschapssenatoren in de mogelijkheid te stellen te stemmen in het Vlaams Parlement      
  4-9
p. 18 4-9 p. 18 (PDF)
De investeringen in nieuwe productiecapaciteit van elektriciteit in BelgiŽ (Quasi-monopolie Electrabel - Bevoegdheid Elia - Structureel tekort) (4-217)      
  Mondelinge vraag van de heer Bart Martens aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
4-24
p. 20-22 4-24 p. 20-22 (PDF)
De kernuitstap (Sluiting van kerncentrales) (4-431)      
  Mondelinge vraag van de heer Bart Martens aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
4-46
p. 32-34 4-46 p. 32-34 (PDF)
De mogelijke installatie van een zonnecentrale langs de E19 (Aanleg van een grootschalige zonnecentrale bovenop de koker waardoor de hogesnelheidstrein rijdt in Schoten - NMBS en Infrabel) (4-311)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Martens aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-30
p. 80-81 4-30 p. 80-81 (PDF)
De omzetting van de aftrekbaarheid voor energiebesparende investeringen naar kortingen op de factuur (Bevoegdheidskwestie - Gewesten of federale overheid) (4-583)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Martens aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-51
p. 73-75 4-51 p. 73-75 (PDF)
De overschreden quota voor preventieve inplanting van pacemakers-defibrillatoren (Oplossing beloofd door RIZIV - Nood aan betere regeling) (4-931)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Martens aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
4-79
p. 32-34 4-79 p. 32-34 (PDF)
De terugbetaling door de elektriciteitsproducenten van de te veel aangerekende CO2-emissierechten (Terugvorderingsmogelijkheid via een windfall profit tax, een heffing op onterecht verworven winst) (4-584)      
  Mondelinge vraag van de heer Bart Martens aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
4-60
p. 30-32 4-60 p. 30-32 (PDF)
De verplichte bijmenging van biodiesel (Programmawet 27 april 2007 art. 183 - Uitblijven van uitvoeringsmaatregelen - Alternatieven voor de verplichte bijmenging - Gebruik van duurzaamheidscriteria in de productie en de bevoorrading - Lastenverdeling tussen de federale Staat en de gewesten) (4-598)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Martens aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marie Delizťe, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
4-52
p. 65-68 4-52 p. 65-68 (PDF)
De verplichte bijmenging van biodiesel en de impact op de Belgische landbouw (Programmawet 27 april 2007 art. 183 - Uitblijven van uitvoeringsmaatregelen - Alternatieven voor de verplichte bijmenging - Gebruik van duurzaamheidscriteria in de productie en de bevoorrading - Lastenverdeling tussen de federale Staat en de gewesten) (4-599)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Martens aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marie Delizťe, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
4-52
p. 65-68 4-52 p. 65-68 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 10 juni 2007)      
  de heer Bart Martens, senator aangewezen door het Vlaams Parlement
4-2
p. 17 4-2 p. 17 (PDF)
Energie - Steunmaatregelen - CoŲrdinatie (4-2019)      
  Schriftelijke vraag van de heer Martens aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-2019
Fonds voor lekkende stookolietanks - Oprichting (4-1260)      
  Schriftelijke vraag van de heer Martens aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-1260
Het Belgisch standpunt over de voorstellen van de Europese Commissie in verband met de ontvlechting van de energiemarkten (4-39)      
  Mondelinge vraag van de heer Bart Martens aan de heer Marc Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Vincent Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
4-5 COM
p. 14-16 4-5 COM p. 14-16 (PDF)
Het Belgische standpunt inzake het Europese Energie- en Klimaatpakket (Interne verdeeldheid - Flexibiliteitsmechanismen) (4-509)      
  Mondelinge vraag van de heer Bart Martens aan de heer Yves Leterme, eerste minister
4-51
p. 23-26 4-51 p. 23-26 (PDF)
In herinnering brengen van artikel 38.6 van het Reglement van de Senaat : "De rapporteur heeft het recht als eerste het woord te voeren. Hij mag daarbij het verslag niet voorlezen..."      
  4-9
p. 17-18 4-9 p. 17-18 (PDF)
Interpretatie van artikel 40.2 van het Reglement van de Senaat : "Het woord mag steeds gevraagd worden om de verdaging van het debat of van de stemming voor te stellen" - Belemmering van de werkzaamheden van de openbare vergadering - Stemming over de vraag tot schorsing      
  4-9
p. 53-59 4-9 p. 53-59 (PDF)
Interpretatie van artikel 66 van het Reglement van de Senaat : verzoek, tijdens de openbare vergadering, van het gemotiveerd advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State over amendementen      
  4-9
p. 77-85 4-9 p. 77-85 (PDF)
Kernprovisies - Invloed van de financiŽle crisis - Verslag van de Commissie voor nucleaire voorzieningen - Investeringen in initiatieven voor energiebesparing (4-1990)      
  Schriftelijke vraag van de heer Martens aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   dossier afgesloten
SV 4-1990
Kernprovisies - Invloed van de financiŽle crisis - Verslag van de Commissie voor nucleaire voorzieningen - Investeringen in initiatieven voor energiebesparing (4-2642)      
  Schriftelijke vraag van de heer Martens aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-2642
Mogelijke contaminatie in de voedselketen tijdens het transport (Controles op het naleven van de verplichtingen - Veevoeders en granen in bulktransporten - Reinigingsfirma's - Onverwijderbaar aanbrengen van het opschrift "enkel voor levensmiddelen") (4-932)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Martens aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
4-79
p. 46-48 4-79 p. 46-48 (PDF)
Ontslag van senatoren (2008-2009)      
  de heer Bart Martens (einde mandaat als gemeenschapssenator)
4-86
p. 8 4-86 p. 8 (PDF)
Ontwerp van programmawet (4-1050)      
  Amendement nr 8 van de heren Bart Martens en Andrť Van Nieuwkerke
   Vastleggen van maximumprijzen voor dominante marktspelers op vlak van elektriciteitsproductie voor de Belgische markt - CREG - Administratieve boetes
4-1050/2
p. 11-12 4-1050/2 p. 11-12 (PDF)
  Amendement nr 9 van de heren Bart Martens en Andrť Van Nieuwkerke
   Vastleggen van maximumprijzen voor dominante marktspelers op vlak van invoer en aankoop van aardgas voor de Belgische markt - CREG - Administratieve boetes
4-1050/2
p. 12-13 4-1050/2 p. 12-13 (PDF)
  Amendementen nrs 10 tot 12 van de heren Bart Martens en Andrť Van Nieuwkerke
   Inkomenscompensatie voor zelfstandigen die het slachtoffer zijn van openbare werken - Uitkering ook voor zelfstandigen die hinder ondervinden maar alles doen om open te blijven
4-1050/2
p. 13-15 4-1050/2 p. 13-15 (PDF)
  Amendementen nrs 5 tot 7 van de heren Bart Martens en Andrť Van Nieuwkerke
   Aanwenden van de repartitiebijdrage t.l.v. de kernexploitanten voor de verlaging voor de eindafnemer van de federale bijdrage op elektriciteit - Jaarlijkse inning en indexering van de repartitiebijdrage - Verhoging van de boete
4-1050/2
p. 9-10 4-1050/2 p. 9-10 (PDF)
Ontwerp van programmawet (4-738)      
  Amendement nr 1 van de heren Bart Martens en Andrť Van Nieuwkerke
   Heffing op elektriciteit, geproduceerd met steenkoolcentrales en nucleaire centrales die werden afgeschreven in de beschermde markt, ter financiering van openbare dienstverplichtingen, van een compensatie van de inkomstenderving van de gemeenten ingevolge de vrijmaking van de elektriciteitsmarkt en van de kosten verbonden aan de regulering van de elektriciteits- en gasmarkt - Wijziging wet 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt
4-738/2
p. 1-7 4-738/2 p. 1-7 (PDF)
  Amendement nr 2 van de heren Bart Martens en Andrť Van Nieuwkerke
   Forfaitaire verminderingen voor leveringen van gas en elektriciteit - Toekenning van een vermindering van de factuur aan een bepaalde categorie van personen
4-738/2
p. 7-8 4-738/2 p. 7-8 (PDF)
  Amendementen nrs 3 en 4 van de heren Bart Martens en Andrť Van Nieuwkerke
   Directe belastingen - Belastingvrije som in de personenbelasting - Wijziging WIB 1992
4-738/2
p. 8-9 4-738/2 p. 8-9 (PDF)
  Algemene bespreking
4-31
p. 5-24 4-31 p. 5-24 (PDF)
Ontwikkelingssamenwerking - Klimaatproblematiek (4-1991)      
  Schriftelijke vraag van de heer Martens aan de heer Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 4-1991
Regeringsverklaring (21 december 2007 - Regering Verhofstadt III) (Politieke crisis - Vorming van een "interim"-regering, beperkt in tijd en in samenstelling en met een programma beperkt tot tien punten - Institutionele hervormingen)      
  Bespreking
   Beheersing van de prijs van basisproducten voor de gezinnen : afsluiten van convenanten met de energiesector en de distributiesector
4-11
p. 18 4-11 p. 18 (PDF)
   Interimregering, beperkt in tijd en samenstelling en met een programma beperkt tot tien punten
4-11
p. 17-19 4-11 p. 17-19 (PDF)
   Nieuwe beheersovereenkomst met de NMBS
4-11
p. 18 4-11 p. 18 (PDF)
Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie ter doorlichting van de aanpak van de financiŽle- en bankcrisis (Crisis van het financiŽle stelsel - Beurscrash) (4-962)      
  Voorstel van de heren Johan Vande Lanotte, Louis Ide, Bart Martens en Andrť Van Nieuwkerke en mevrouw Lieve Van Ermen
4-962/1
p. 1-4 4-962/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de reclame en labeling over het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot van personenauto's (4-756)      
  Voorstel van de heer Bart Martens en mevrouw Freya Piryns
4-756/1
p. 1-6 4-756/1 p. 1-6 (PDF)
Welke datum draagt een plenaire vergadering die doorloopt tot de volgende dag ? - Vervaltermijn in een Europese richtlijn      
  4-9
p. 94 4-9 p. 94 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I) (4-739)      
  Amendement nr 1 van de heren Bart Martens en Andrť Van Nieuwkerke
   Verdeling van de schadelast bij natuurrampen tussen de verzekeraars
4-739/2
p. 1 4-739/2 p. 1 (PDF)
  Amendement nr 2 van de heren Bart Martens en Andrť Van Nieuwkerke
   Intellectuele eigendom - Omzetting richtlijn 2001/29/EG van 22 mei 2001 - Informatiemaatschappij - Vergoeding voor kopiŽren van dragers voor eigen gebruik door slechtzienden, slechthorenden en andere gehandicapten - Uitzonderingen
4-739/2
p. 2 4-739/2 p. 2 (PDF)
  Amendement nr 3 van de heren Bart Martens en Andrť Van Neuwkerke
   Wijziging wet 26 juni 1963 tot instelling van een Orde van architecten -Technische wijzigingen - Duur van het mandaat van de leden van de Nationale Orde - Vertegenwoordiging van ambtenaren architecten - Plaatsvervangende juridische assessoren - Overgangsbepalingen : provinciale raden
4-739/2
p. 2 4-739/2 p. 2 (PDF)
  Amendement nr 6 van de heren Bart Martens en Andrť Van Nieuwkerke
   Een marktspeler die via verbonden en geassocieerde ondernemingen actief is in productie, trading of levering van gas of elektriciteit, kan binnen het aandeelhoudersschap van de beheerder geen belang bezitten dat een blokkeringsminderheid zou betekenen - CREG
4-739/2
p. 4 4-739/2 p. 4 (PDF)
  Amendement nr 7 van de heren Bart Martens en Andrť Van Nieuwkerke
   Vastleggen van maximumprijzen voor dominante marktspelers op vlak van invoer en aankoop van aardgas voor levering op de Belgische markt - CREG - Administratieve boetes
4-739/2
p. 5-6 4-739/2 p. 5-6 (PDF)
  Amendementen nrs 4 en 5 van de heren Bart Martens en Andrť Van Nieuwkerke
   Vastleggen van maximumprijzen voor dominante marktspelers op vlak van elektriciteitsproductie voor de Belgische markt - CREG - Administratieve boetes
4-739/2
p. 2-4 4-739/2 p. 2-4 (PDF)
  Algemene bespreking
4-31
p. 5-24 4-31 p. 5-24 (PDF)
   Een marktspeler die via verbonden en geassocieerde ondernemingen actief is in productie, trading of levering van gas of elektriciteit, kan binnen het aandeelhoudersschap van de beheerder geen belang bezitten dat een blokkeringsminderheid zou betekenen - CREG
4-31
p. 21 4-31 p. 21 (PDF)
   Energiebeleid - Prijs van gas en elektriciteit - CREG - SPE, Gaz de France, Suez, Electricitť de France-EDF, Distrigas, Electrabel, Fluxys - Overheidsaandeelhouderschap
4-31
p. 11-17 4-31 p. 11-17 (PDF)
  4-31
p. 17-20 4-31 p. 17-20 (PDF)
   Forfaitaire som voor sociaal zwakkeren voor de factuur van elektriciteit en gas
4-31
p. 20 4-31 p. 20 (PDF)
   Heffing op de elektriciteitsproducenten - Maximumprijs voor elektriciteit
4-31
p. 18-20 4-31 p. 18-20 (PDF)
   Personenbelasting : verhoging van de belastingvrije som
4-31
p. 20 4-31 p. 20 (PDF)
   Verhoging van de premies van hospitalisatieverzekeringen
4-31
p. 21 4-31 p. 21 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (II) (4-740)      
  Algemene bespreking
4-31
p. 5-24 4-31 p. 5-24 (PDF)
Wetsontwerp houdende maatregelen ter bevordering van de financiŽle stabiliteit en inzonderheid tot instelling van een staatsgarantie voor verstrekte kredieten en andere verrichtingen in het kader van de financiŽle stabiliteit (Crisis van het financiŽle stelsel en beurscrash - Verduidelijking van wettelijke bepalingen en versterking van het arsenaal van middelen waarover de autoriteiten beschikken om maatregelen te nemen ter vrijwaring van het vertrouwen in het financiŽle stelsel - Delegatie van bevoegdheid aan de Koning om maatregelen te nemen ter vrijwaring van het financiŽle stelsel bij plotse financiŽle crisis of ernstige dreiging van een systeemrisico - Staatswaarborg aan de Nationale Bank voor kredieten verleend in het kader van haar bijdrage aan de financiŽle stabiliteit - Verstrekken van noodliquiditeiten door de Nationale Bank - Wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten en van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank - Interpretatie van artikel 7 van gezegde wet van 22 februari 1998 en van de artikelen 7 en 15 van de wet van 25 oktober 1919 betreffende het in pand geven van de handelszaak, het disconto en het in pand geven van de factuur) (4-963)      
  Amendementen nrs 1 tot 6 van mevrouw Myriam Vanlerberghe en de heer Bart Martens, ingediend in plenaire vergadering
4-963/2
p. 1-4 4-963/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen in verzekeringsaangelegenheden (Omzetting richtlijn 2004/113/EG van de Raad) (4-477)      
  Amendement nr 6 van mevrouw Freya Piryns en de heer Bart Martens, ingediend na de goedkeuring van het verslag
4-477/3
p. 2 4-477/3 p. 2 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 5 van de heer Bart Martens c.s., ingediend na de goedkeuring van het verslag
4-477/3
p. 1-2 4-477/3 p. 1-2 (PDF)
  Amendementen nrs 7 tot 198 van de heren Geert Lambert, Bart Martens, Guy Swennen en Andrť Van Nieuwkerke en de dames Freya Piryns, Myriam Vanlerberghe en Marleen Temmerman, ingediend na de goedkeuring van het verslag
4-477/3
p. 3 4-477/3 p. 3 (PDF)
  Aangehouden stemming en stemverklaring van de heer Bart Martens
4-9
p. 96-97 4-9 p. 96-97 (PDF)
  4-9
p. 103 4-9 p. 103 (PDF)
  Algemene bespreking
4-9
p. 14-43 4-9 p. 14-43 (PDF)
  4-9
p. 44-70 4-9 p. 44-70 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
4-9
p. 74-94 4-9 p. 74-94 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen (Tarificatie van de doorvoer van aardgas - Verordening nr 1775/2005 van het Europees Parlement) (4-1096)      
  Algemene bespreking
4-63
p. 31-33 4-63 p. 31-33 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen (Prijsobservatie en -analyse - Instituut voor de nationale rekeningen) (4-1097)      
  Amendementen nrs 1 en 2 van de heer Bart Martens
4-1097/2
p. 1-3 4-1097/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging, wat de ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en van de wet van 20 juli 2007 tot wijziging, wat de private ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst (Onderscheid tussen verzekeringsovereenkomsten gesloten binnen een beroepsrelatie en verzekeringsovereenkomsten gesloten buiten het kader van een beroepsrelatie - Een meer efficiŽnte taakverdeling in het kader van de procedures die dienen te worden gevolgd voor de aanpassing van de technische grondslagen van de niet beroepsgebonden ziekteverzekeringsovereenkomsten - De inwerkingtreding van de bepalingen van het hoofdstuk inzake de individuele ziekteverzekeringsovereenkomsten) (4-1235)      
  Algemene bespreking
4-76
p. 37-50 4-76 p. 37-50 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende een verbod om gegroepeerde aankopen van energie te weigeren (4-741)      
  Voorstel van de heren Bart Martens en Andrť Van Nieuwkerke
4-741/1
p. 1-5 4-741/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel houdende de invoering van een belastingsvermindering voor aandelen in ontwikkelingsfondsen voor microfinanciering in ontwikkelingslanden en houdende de vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning als ontwikkelingsfonds (Personenbelasting) (4-221)      
  Amendement nr 1 van de heer Bart Martens c.s.
4-221/2
p. 1-2 4-221/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel inzake de toekenning van een korting voor energiebesparende uitgaven (Opheffing artikel 145/24, ß1 WIB 1992 - Korting op factuur voor vervanging/onderhoud stookketel, installatie van waterverwarming d.m.v. zonne-energie, plaatsing van zonnecelpanelen voor omzetting van zonne-energie in elektrische energie, uitrusting voor geothermische energieopwekking, dubbele beglazing, dakisolatie, thermostatische kranen, energie-audit van een woning - Administratief beroep - Opening van een Toewijzingsfonds gespijsd door energiebijdrage op energieproducten en elektriciteit) (4-571)      
  Voorstel van de heer Bart Martens
4-571/1
p. 1-8 4-571/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel ter koppeling van normen van duurzaam en verantwoord ondernemen aan het verlenen van Belgische overheidssteun voor investeringen in het buitenland (OESO- en ILO-normen) (4-469)      
  Voorstel van de heren Andrť Van Nieuwkerke en Bart Martens en de dames Olga Zrihen, Anne-Marie Lizin en Christiane Vienne
4-469/1
p. 1-13 4-469/1 p. 1-13 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 18 van het Gerechtelijk Wetboek en artikel 3 van de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering teneinde collectieve vorderingen toe te laten (4-596)      
  Voorstel van de heer Bart Martens
4-596/1
p. 1-13 4-596/1 p. 1-13 (PDF)
Wetsvoorstel tot erkenning van de eerlijke handel en van de natuurlijke en rechtspersonen die toezien op de naleving van de criteria voor eerlijke handel (Juridische erkenning door een duidelijke omschrijving van wat met de begrippen "eerlijke handel' en "medespelers in eerlijke handel" wordt bedoeld en administratieve erkenning door de oprichting van een "Comitť voor eerlijke handel" dat ermee zou worden belast te controleren of de voormelde medespelers de criteria naleven die in de definitie van het begrip "eerlijke handel" zijn opgenomen) (4-344)      
  Voorstel van de heren Bart Martens, Andrť Van Nieuwkerke, Guy Swennen en Geert Lambert en mevrouw Marleen Temmerman
4-344/1
p. 1-19 4-344/1 p. 1-19 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 130bis in het Wetboek van strafvordering teneinde de procedure voor regeling van rechtsgebied te vereenvoudigen (Nieuw artikel waarbij de mogelijkheid wordt gecreŽerd om de verwijzingsbeslissing op een soepele manier aan te passen - Verzachtende omstandigheden) (4-320)      
  Algemene bespreking
4-31
p. 5-24 4-31 p. 5-24 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 10 van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen om de afwijking in te voeren die is toegestaan in artikel 5 van de richtlijn 2004/113/EG van de Raad (teneinde op het gebied van de verzekeringen de mannen en de vrouwen niet volstrekt gelijk te behandelen) (4-352)      
  Algemene bespreking
4-9
p. 14-43 4-9 p. 14-43 (PDF)
  4-9
p. 44-70 4-9 p. 44-70 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
4-9
p. 74-94 4-9 p. 74-94 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 35bis, ß 5, van het Veldwetboek (Uitbouw van het bosareaal - Administratieve vereenvoudiging - Bebossingsmachtingen) (4-1273)      
  Voorstel van de heren Bart Martens en Patrik Vankrunkelsven
4-1273/1
p. 1-3 4-1273/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 37 van het Veldwetboek (Problemen met bomen dicht bij de scheiding tussen percelen) (4-435)      
  Stemming en stemverklaring van de heer Bart Martens
4-30
p. 63 4-30 p. 63 (PDF)
  4-30
p. 83-84 4-30 p. 83-84 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 7 van de Pachtwet (Gevallen waarin de verpachter een einde kan maken aan de pachtovereenkomst : bebossing) (4-1276)      
  Voorstel van de heren Bart Martens en Patrik Vankrunkelsven
4-1276/1
p. 1-4 4-1276/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 782bis van het Gerechtelijk Wetboek, teneinde de voorwaarden voor de uitspraak van een rechterlijke beslissing in strafzaken te versoepelen (Afwezigheid van rechters) (4-652)      
  Algemene bespreking
4-31
p. 5-24 4-31 p. 5-24 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de federale heffingen op elektriciteit en gas, tot verzekering van de goede werking van de vrijgemaakte energiemarkt in BelgiŽ en het tegengaan van een te grote concentratie in de markten voor elektriciteitsproductie en de invoer van aardgas, tot verzekering van de onafhankelijkheid van de vervoersbedrijven van elektriciteit en aardgas en tot veiligstelling van de provisies voor de ontmanteling van kerncentrales in BelgiŽ (4-240)      
  Voorstel van de heren Bart Martens en Johan Vande Lanotte en mevrouw Myriam Vanlerberghe
4-240/1
p. 1-46 4-240/1 p. 1-46 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen (De marktspelers verbieden om belangrijke participaties te bezitten in de netbeheerders) (4-1274)      
  Voorstel van de heren Bart Martens en Andrť Van Nieuwkerke
4-1274/1
p. 1-6 4-1274/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 12 januari 1993 betreffende een vorderingsrecht inzake bescherming van het leefmilieu (4-470)      
  Voorstel van de heer Bart Martens
4-470/1
p. 1-14 4-470/1 p. 1-14 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt tot bevordering van de windmolenparken op zee (Elia voorziet in de aansluiting van de windturbineparken op het hoogspanningsnet) (4-1275)      
  Voorstel van de heren Bart Martens, Johan Vande Lanotte en Andrť Van Nieuwkerke
4-1275/1
p. 1-5 4-1275/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden met het oog op de vereenvoudiging van de procedure inzake de regeling van rechtsgebied (Correctionele rechtbank en politierechtbank) (4-612)      
  Algemene bespreking
4-31
p. 5-24 4-31 p. 5-24 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot instelling van een forfaitaire belastingregeling inzake auteursrechten en naburige rechten (Fiscaal statuut van de inkomsten uit artistieke activiteiten) (4-119)      
  Algemene bespreking
4-30
p. 51-57 4-30 p. 51-57 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde voor de auteursrechten en de naburige rechten een aparte belastingregeling in te voeren (teneinde ze te lichten uit de beroepsinkomsten waarop het beginsel van de progressiviteit van de belasting van toepassing is en in deze aangelegenheid voor enige rechtszekerheid te zorgen) (4-417)      
  Voorstel van de heren Bart Martens en Andrť Van Nieuwkerke en de dames Christiane Vienne en Olga Zrihen
4-417/1
p. 1-8 4-417/1 p. 1-8 (PDF)
  Algemene bespreking
4-30
p. 51-57 4-30 p. 51-57 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999