S. 4-469 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel ter koppeling van normen van duurzaam en verantwoord ondernemen aan het verlenen van Belgische overheidssteun voor investeringen in het buitenland
Andrť Van Nieuwkerke    Bart Martens    Olga Zrihen    Anne-Marie Lizin    Christiane Vienne   

overheidssteun
Internationale Arbeidsorganisatie
ontwikkelingsland
OESO
duurzame ontwikkeling
steun aan ondernemingen
investering in het buitenland
economische ethiek

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-469/1 4-469/1 (PDF) Wetsvoorstel 6/12/2007
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
6/12/2007   Indiening
Herindiening 3-1104/1.
Doc. 4-469/1 4-469/1 (PDF)
13/12/2007   Inoverwegingneming
13/12/2007   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
18/12/2007   Verzending naar een andere commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
13/12/2007   Verzending naar commissie
18/12/2007   Herverzending naar een andere commissie
18/12/2007   Verzending naar een andere commissie
28/5/2008   Inschrijving op agenda
28/5/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Berni Collas
28/5/2008   Hoorzitting met de heer Dirk Terweduwe, directeur van de Nationale Delcrederedienst (ONDD)
28/5/2008   Hoorzitting met de heer Frank Vanwingh, adjunct-directeur juridische dienst van de ONDD
28/5/2008   Hoorzitting met mevrouw Aurťlie Laurent, attachť bij de ONDD
28/5/2008   Hoorzitting met de heer Philip Nauwelaerts, The Institute of Development Policy and Management, Universiteit Antwerpen
28/5/2008   Hoorzitting met de heer Jan Cappelle, Researcher IPIS vzw
28/5/2008   Hoorzitting met mevrouw Colette Vanstraelen, secretaris Nationaal Contactpunt
28/5/2008   Gedachtewisseling
5/11/2008   Inschrijving op agenda
5/11/2008   Niet behandeld
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Opnieuw verzonden  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 28/5/2008

Kruispuntbank van de wetgeving